ERMENİLER KİMLERİ KATLETTİ YA DA HDP NİÇİN ERMENİCİ

ERMENİLER KİMLERİ KATLETTİ YA DA HDP NİÇİN ERMENİCİ

Kürtçü şövenistlerin makyajlı partisi HDP, Anadolu ahalisini sırtından hançerlemeye devam ediyor…

Lâfa gelince “Anadolu’nun fethinde biz de Alparslan’ın ordusunda savaştık”, “Çanakkale savaşında biz de işgalciye vatan müdafaası yaptık” diyerek samimi Ehl-i Sünnet Kürd’ü istismar eden neo-faşist Kürtçülük, ilk fırsatta tıynetini ortaya koymaktan çekinmiyor.

Dün Malazgirt’te ve Çanakkale’de birlikte savaştık edebiyatıyla Anadolunun milli birliğine ve tarihine ortak çıkmaya gayret edip bugün, “Osmanlı Çanakkale’de kuklaydı”, “Ermeniler’e yapılan soykırımdır” demek suretiyle samimi Ehl-i Sünnet Kürd’ü istismar ederek asıl dertlerinin ne olduğunu gösterdiler.

Bu topraklara aidiyet şuuru olmayan hainlerin “Osmanlı Çanakkale’de kuklaydı” hezeyanından sonra, Papalığın ve Avrupa Parlamento’sunun “ermeni soykırımı” yalanının kuyrukçuluğuna soyunması, popüler tabirle ”zamanlaması manidar bir hainliktir”. Öyle ki etnik Kürtçülüğün, dünden bugüne, tarihinde İslâm merkezli Türk-Kürt-Arap birliğini engellemeye yönelik her türlü kahpelik mevcuttur.

Bunlar güya kendileri ırkçı değilmiş gibi, sürekli milliyetçiliği lanetlerken Ermeni şovenistlerinin, o günün şartında emperyalist devletlerle işbirliği yaparak Anadolu’nun milli birliğini, bütünlüğünü, bağımsızlığını bozmak için, yaptıkları onca bozgunculuğa, katliama, barbarlığa, ajanlığa, işgalciyle işbirliğine rağmen, sürekli bir milletin mekânda kurtuluş mücadelesinin önündeki en büyük engeli ortadan kaldırma adına yapılan tehcir üzerinden Ermeni faşizmini masumlaştırmaya, Türk ve Kürt kurtuluşçularını ise “barbar”, “haydut”, “katliamcı”, “soykırımcı” gibi göstermeye çabalamaktadırlar. Bu mânada dün emperyalistlerin Ermenilere verdiği Anadolu’yu içten çökertme görevini, bugün neo-faşist Kürtçülük, Ermenilerle kol kola girerek devralmıştır.

Yüzleri kızarmaksızın utanma ve ar etme melekelerinden yoksun bu ihanet ve cinayet şebekesi; 6-7 Ekim’de güneydoğuda her gördüğü müslümanı, yaşlı çocuk demeden hunharca ve vahşice katletme girişiminde bulunmuş, Müslüman Anadolu ahalisinden de, 100 yıl önce Ermeni çetelerine verilen cevabın bir benzerini bir tokat gibi ensesinde görmüştür.

Bir kişi de bunlara çıkıp sormaz mı ki?
Dersim’de bile atasının dedesinin ninesinin bildirdiğiyle; Ermeni deyince sanki tüküren, Kürt halkına çıkıp Diyarbakır’da, Şırnak’ta Cizre’de, Dersim’de Hakkari’de ”Ey bizim halkımız, siz 100 yıl önce ananıza bacınıza tecavüz etmeye, köylerinizi yakıp yıkmaya, erlerinizi, delikanlılarınızı kurşuna dizmeye gelen, nice beldeler de buna muvaffak olan ermeni çetelerine karşı mücadele ettiniz, direndiniz, yurdunuzu, ırzınızı, namusunuzu, mülkünüzü, canınızı müdafaa ettiniz. Bu sırada da masum(!) ermeni eşkıyalarını katlettiniz. Bu sebepten siz Ermeniler’e soykırım yaptınız” deseniz;
Diyarbakır, Şırnak, Cizre, Dersim ve daha nice Kürt beldesindeki insanlar sizleri o bölgede barındırır mı?
1915’de Ermeni tehciri olmasaydı, bugün bu topraklarda bir kurtuluş mücadelesi verilebilir miydi?

Emperyalistlerin manda ve himayesinde yaşamak Ermeni çetelerinin katliamlarına karşı, mücadele etmemeye tercih edilebilir miydi?

Esas itibariyle Ermeni meselesi(!) fiilî durum anlamında Türk milletinin mi, Kürtlerin mi meselesidir(!)?

Doğu’daki Ermeni vahşetine dur diyen, kahraman direnişçiler, Kürt müydü? Türk müydü? Ve Ermenilerin katliamlarına karşı meşru müdafaa hakkı kullanmak, vatanını, canını, ırzını, namusunu, malını müdafaa etmek, Kürtler için bir övünç kaynağı mı olmalıdır, yoksa bir utanç mı?

Bugün olmazlar cümlesinden oldu kabul edilse ve soykırım(!) iddialarını kabul ederek Türkiye Ermenilere tazminat ödeme mahkum edilse; Bu tazminat Kürtlerin cebinden çıkmayacak mı? Yoksa onu da elektrik faturalarındaki kayıp kaçak bedelinden mütevellit batı illerine yıktığınız gibi, Türklerin üzerine mi yıkmayı plânlıyorsunuz?

Şu bir gerçek ki, dün Anadolu’yu işgâl eden Batılı işgâlcilerle elele bozgunculuk yapan Ermeni çetelerinin rolünü, bugün HDP’nin temsilcisi olduğu Etnik Kürtçüler, Ermeni çetelerle elele yürütmekte…

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: