KIRGIZİSTAN İSLÂM PARTİSİ BAŞKANI MANAS AKMATOV VE TAZA DİN HAREKETİ MENSUPLARININ ZİYARETİ

KIRGIZİSTAN İSLÂM PARTİSİ BAŞKANI MANAS AKMATOV VE TAZA DİN HAREKETİ MENSUPLARININ ZİYARETİ

Kırgızistan merkezli TAZA Din Hareketi’nin kurucularından ve önde gelen isimlerinden gönüldaşımız Sabur MAMBETOV ve kurulma aşamasında olan Kırgızistan İslâm Partisi Başkanı Manas AKMATOV ve yine okurlarımızın TAZA Din Hareketi’nin Kırgızistan’daki faaliyetlerinden hatırlayacağı Abdurrahmanov SÜLAYMANOV Fatih büromuza üç gün süren bir çalışma ziyareti gerçekleştirdiler.

TAZA Din Hareketi’nin kurulma aşamasında oynadığı rol yanında, Kırgızistan’da kaldığı 2,5 yıl boyunca TAZA DİN Merkez Komite üyesi sıfatıyla hareketin siyasî-stratejik yönlendiriciliğini de üstlenen ADIMLAR Platformu Genel Başkanı Ali Osman ZOR ile yapılan toplantılar sonrasında, Kırgızistan İslâm Partisi Başkanı gönüldaş Manas Akmatov ile bir röportaj gerçekleştirme fırsatı da bulduk.

Kırgızistan İslâm Partisi hakkında bir sohbet havasında gerçekleştirdiğimiz röportajda Sayın Manas Akmatov siyasi bir parti olarak yeni bir örgütlenme içerisine girmelerini şu gerekçelere dayandırdı:

Amerika’nın Pakistan merkezli olarak yürüttüğü ve Afganistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan’dan başlayarak bütün Türkistan coğrafyasını kapsayan İslâm bütünlüğüne yönelik devam eden bölücü-parçalayıcı saldırılara karşı Müslüman Kırgızlar olarak bütünleşme ihtiyacımızı karşılamak için örgütleniyoruz.

 

“HEDEFİMİZ İSLÂM TEMELLİ BÜTÜNLEŞME”

Ali Osman Zor’un iki hafta önce Türk Solu Dergisi’nde yayınlanan röportajına atıf yapan gönüldaş Akmatov, “bu bölücülüğün coğrafyayı bölmekten çok daha köklü ve tehlikeli olarak, zihinleri bölmeyi hedeflediği”ni dile getirdikten sonra, Kırgızistan ve bölgedeki bütün İslâmî cemaat ve hareketlerin aralarına sokulmak istenen fitne-propaganda gücünün sinsi karakterinden bahsediyor. Türkistan Coğrafyası’nı hedef alan bu saldırılar karşısında bütün Orta Asya’da birlik ve bütünleşmeyi sağlayıcı temel ihtiyaç olarak Temiz (taza) bir İslâm anlayışıyla Kırgız siyaset sahnesinde pek yakında inisiyatifi ele alıcı çalışmalara başlayacaklarını dile getiriyor.

Kırgızistan İslâm Partisi’nin, TAZA DİN Hareketi’nin partileşme çalışması olarak kabul edebileceğimizi dile getiren Akmatov, partileşme ihtiyacı hakkında şu ifadeleri kullandı:

Söylediğimiz temel meselelerin yanında, Kırgızistan’ın %80’lik Müslüman nüfusuna karşın, 200’ü aşan irili ufaklı partiler arasında İslâm Temelli siyaset güden bir parti mevcut değil. Bununla bereber son dönemde Kırgız siyasetini güden ana partiler ise, neredeyse göstere göstere İslâm ve Müslüman Kırgız halkı aleyhine uygulamalara girişebiliyorlar. Bu uygulamalarını bazı İslâm kisveli yapıları da yanlarına alarak yapıyorlar.

Kırgızistan’ta Bişkek merkezli yürütülen siyasete karşın, Celalabat, Oş, Issık Göl, Batı Kent ve sair gibi nüfusunun kahir ekseriyetini oluşturan Müslüman Kırgızların etkisizleştirilerek dışarıda kaldığını ifade eden Manas Akmatov, bütün bu bölgelerde TAZA DİN olarak yıllardır yürüttükleri çalışmalar sonrasında aldıkları güçle bu gidişe son vermek istediklerini dile getirdi.

Kendilerine Rusya başta olmak üzere bölgedeki diğer komşularıyla ilgili düşüncelerini de sorduğumuz Akmatov, bölgenin “Türkistan Coğrafyası” olduğuna dikkat çekerek, Salih Mirzabeyoğlu ve İBDA’dan aldıkları anlayış ve referanslarla ASYACI bir hareket olarak da kendilerini ifâde edebileceklerini, bu temel prensip ışığında Rus siyasetinin bölgede yağmacı-sömürgeci-işgalci Amerika ve NATO karşısında ortaya koyduğu her bağımsız tutum ve davranışı “komşuluk” hukuku içerisinde geçmişte olduğu gibi koşulsuz destekleyeceklerini dile getirdi.

 

KIRGIZİSTAN’DA EZANIN YASAKLANMASI

Kırgızistan’daki mevcut siyasî durum hakkında sorduğumuz sorular karşısında Manas bey “tek bir misâl verirsem, mevcut durumu hayal edebilirsiniz” diyerek şunları söyledi:

Kırgızistan tarihi boyunca ilk defa bu sene, geçtiğimiz Ramazan Ayı’nda, ezan okunması yasaklandı. Ramazan’ın 15’e kadar okunan ezanlar, 15’inden sonra hiçbir gerekçe gösterilmeden yasaklandı. Bu bir provokasyondur veya değildir, buna girmeden, Müslüman Kırgızlarda gözlemlediğimiz infialin ve milletimizin bizden beklentilerinin de partileşmemizde payı var. Bölgede bağımsız olarak siyaset yürüten tek hareket olan TAZA DİN, -Ali Osman bey başta olmak üzere- yaptığı istişareler sonunda zamanının geldiğini düşünerek partileşme kararını aldı. Allah mahcup etmesin!

“Provokasyon”un kimler tarafından yapıldığı ve kaynağını sorduğumuz gönüldaşımız, Kırgızistan’ın başında bulunan Almazbek Atambayev’in ismini verdikten sonra, uygulamaların kaynağı olarak da Amerika ve Amerika’nın “Ilımlı İslâm Projesi”nin uygulayıcısı Fetullahçı ayağını gösteriyor. Atambayev’in siyasî bir kişilik olarak yıllardır ortaya koyduğu “menfaat esaslı” karakteri ile birlikte, onun etrafında bulunan “danışman” kadrosunun bu uygulamalarda dikkat edilmesi gereken esas yapı olduğuna dikkat çeken Manas Akmatov, sözü Fetullah Gülen ve sürdürdüğü Amerikancı misyonuna getirerek şunları ifade etti:

 

TAZA DİN HAREKETİNİN MÜCADELESİ

Özellikle son bir aydır sizden aldığımız bilgilerde de görüldüğü üzere, Türkiye, Fetullahçı Yapı’nın Kırgızistan’daki operasyonlarını ve ağırlığını yeni öğrenmiş gibi haberler yapıyorlar. Halbuki, TAZA DİN Hareketi, kurulduğu günden bu yana en büyük mücadelesini Manas ve Gansi’nin bir işgal üssü olmasından kurtarılması için Amerika ve onun Kırgızistan’daki “sivil” ayağı olan Fetullahçı Yapılanma ile mücadele etmiştir. İşte TAZA DİN Hareketi Lideri Albay Cumay Suyunaliyev ve Albay Barat Ali Asparov’un Kırgız ve Dünya basınına verdikleri demeçlerde ve düzenledikleri basın toplantılarında, işte bu bağımsız siyasetin gereği olarak TAZA DİN Hareketinin o dönem sözcülüğünü yapan Hacı Dilmurat Orozov’un “Dinlerarası Diyalog Toplantısı”na karşı yaptığı tarihi çıkış, işte Bişkek, Celalabat ve Oş başta olmak üzere Kırgız “İhtiyar Heyeti” ile birlikte yapılan faaliyetler… Bütün bunlar yanında yanımda bulunan Sabur Bey daha iyi bilir ve artık Türkiye’nin de bilmesi gerekir, dedikten sonra Ali Osman Bey’e sorarak ve tasdikini alarak sözlerini şöyle sürdürdü.

 

ALİ OSMAN ZOR’UN GÖZARDI EDİLEN RAPORU

Kırgızistan’da bulunduğu dönem boyunca siyasi liderliğimizi fiilî olarak sürdüren Ali Osman Bey (Zor) Kırgızistan’dan 2 Mayıs 2011 tarihinde evine düzenlenen bir operasyonla Türkiye’ye iade edilmeden önce, kaldığı 2,5 yıl boyunca Türkiye’den de ziyaretçileri oluyordu. Bunlar arasında dönemin başbakanı olan Tayyip Erdoğan’ı bizzat temsil ettiğini ifâde eden Dış İşleri yetkilileri de, askeri ateşeler de vardı. Ali Osman Bey’den o dönem Kırgızistan hakkında bir rapor hazırlamalarını rica eden bu isimlerin kendisine ve onunla birlikte TAZA DİN Hareketi’ne gösterdikleri ihtiram karşısında Ali Osman Bey, kapsamlı bir rapor hazırlayıp ilgili isimlere vermişti. Bu raporun ana fikri, Kırgızistan merkezli olarak Fetullahçı Yapılanmanın Amerika namı hesabına sürdürdüğü faaliyetlerin, bölgedeki halklar nazarında “Türkiye’nin Amerikan menfaatleri doğrultusunda bölgede bulunduğu”nu gösterdiğini; bunun da, Türkiye adına Amerikan menfaatleri için çalışan bir görüntünün Türkiye menfaatleri açısındn uygun olmadığı; Türkiye’nin bölgedeki tarihî misyonuna uygun olarak bölgede birşeyler yapılmak isteniyorsa bunun Fetullahçılardan kurtularak ve Amerika’yı da uygun biçimlerde karşımıza alarak yapılabileceği; bölgenin esas bir unsuru/gücü olan Rusya faktörünü gözardı ederek hiç bir politika geliştirilemeyeceği; dolayısıyla Rusya ile sıkı ilişkiler kurulması gerektiği; bu çerçevede Amerika ve Fetullah Gülen cemaatinin Kırgızistan’daki hareketliliklerini siyasi, askeri, sosyal ve kültürel cepheleri… (Bu noktada söze giren gönüldaş Sabur Mambetov, söz konusu raporu talep edenlerin, raporun “Fetullah cemaati ile ilgili olması”nı beklemediklerini, buna tamamiyle Ali Osman Bey’in dikkat çektiğini vurguluyor)… Raporun ilgililere teslim edilmesinden sonra, Ali Osman Bey’in de liderleri arasında bulunduğu TAZA DİN yoğun bir şekilde sürdürdükleri faaliyetler sırasında 7 Nisan 2011 Devrimi gerçekleşiyor ve Devrim sırasında merkezi bir rol üstlenen TAZA DİN’in etkinliğini kırmak için adeta bir karşı devrimle Devrim sonrası Fetullahçı kadrolar Kırgız bürokrasisine ve parlamentosuna yerleştiliyorlar.

 

“TÜRKÇE KONUŞABİLEN ATAMBAYEV”

Bu noktada söz alan gönüldaş Sabur Mambetov, Ali Osman Bey’in Kırgızistan’dan Türkiye’ye bir kumpas içerisinde iade edilme sürecinin yeni gelen bu kadrolar eliyle başlatıldığını vurgulayarak şu hususları hatırlattı:

7 Nisan 2011 Devrimi sonrası Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirip yüklü bir şekilde Başbakan Erdoğan’dan 61 milyon dolar hibe para alan ve borçları silinen Atambayev’in Kırgızistan’a dönmesinin ertesi günü Türkiye Dışişlerinin kendisi hakkındaki “iade talebi”ni içeren dosyayı yürürlüğe koyarak Ali Osman Bey’e Kırgızistan’ı 15 gün içerisinde terk etmesi için ültimatom verdiler. Aynı günlerde Başkanımız Manas Akmatov’un bahsettiği “Dışişleri yetkilisi”ne teslim edilen raporla ilgili söz konusu “özel temsilci”ler kanalıyla “Kırgısiztan’da İBDA’ya ihtiyacımız yok. Artık orada Türkçe konuşabilen bir Başbakan (Atambaev) var” gibi küstahça bir açıklama TC Hükümeti adına yapıldı. Ali Osman Bey ve TAZA DİN Hareketi’ne karşı Amerika ve Fetullahçılar tarafından büyük bir baskı ortamı oluşturuldu o dönemde. TAZA DİN olarak bizim de dahil olduğumuz bu süreçte çekinen Kırgız hükümetindeki yetkililer Ali Osman Bey’le görüşme talep ederek, “Kırgızistan içerisinde bir karışıklığa sebeb olmaması” için Ali Osman Bey’in kendisinin bu “iade talebi”ne uymasını “rica” ettiler. Zira bu konuyla ilgili etkinliklerimiz sebebiyle Kırgız medyası ikiye bölünmüştü. Ali Osman Bey, bunu kabul etmeyince, Ali Osman Bey sabaha karşı evine düzenlenen operasyonlar gözaltına alınarak Kırgız İstihbarat’ının merkez binasına götürülüp üç ay tutuklu kaldıktan sonra Türkiye’ye hukuksuz bir şekilde iade edildi. Hukuksuzluk demem Ali Osman Beyin “siyasi sığınma” dosyası görüşülmeden Kırgız hukukunu çiğneyerek bu saldırının yapılmasından dolayı. Amerikancı Fetullah’ın Kırgızistan’daki bütün faaliyetlerini mücadele tecrübesi ve liderliği ile böylesi ortaya koyan Ali Osman beyin hazırladığı rapor Dışişleri üzerinden kimlere gitmiştir, başına neler gelmiştir ve Sayın Tayyip Erdoğan’ın başında olduğu Türkiye hükümetten niçin böyle bir cevap gelmiştir, araştırılması gerekir.

Sabur Beyin bu sözlerinin ardından sözüne devam eden Manas Akmatov, o dönem Türkiye’deki cari “hukuk” ve “hakimler”in verdikleri hukuksuz hapis kararları üzerine Kırgızistan’da sürgün hayatı yaşayan Ali Osman Zor’un bütün çabalarına karşı, kendisini Dışişleri merkezli bir operasyona yem edenlerin göremediği-görmek istemediği Fetullahçıların bugünkü Kırgız siyasetindeki etkinliklerine tekrar temas ederek, Parlamento ve Başkanlık sarayındaki Fetullahçıların gücüne dikkat çekti. Türk medyasında da yer alan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’in açıklamalarındaki üsluba değinen Kırgızistan İslâm Partisi Başkanı Manas Akmatov sözlerini şöyle sürdürdü:

Atambayev’in gerek Başbakanlık ve gerekse Cumhurbaşkanlığı sürecinde Amerika ve Fetullahçılarla birlikte yol aldığı gerçeğini, Türkiye ziyaretlerinde “Tayyip abi” dediği Tayyip Erdoğan’a karşı gösterdiği hürmetkar tavırlarına karşın, 15 Temmuz 2016 sonrası cüretkar tavırları arasındaki ikiyüzlülükte dahi kendisini göstermektedir.  (Devam edecek…)

Yarın: TEMİZ ADIMLAR – TEMİZ ADAMLAR

 

EKLER:

TAZA DİN HAREKETİ ile ilgili Haziran 2009 tarihli yayınımız:

baran128 son2.qxp

TAZA DİN HAREKETİ ile ilgili Temmuz 2009 tarihli yayınımız:

baran129 son2.qxp

TAZA DİN HAREKETİ ile ilgili Ocak 2010 tarihli yayınımız:

Baran159ENSONbitti1.qxp

İki gün süren çalışma ziyaretlerinden kareler…

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: