SORU – CEVAP (1): “KENDİNDEN ZUHUR NEDİR?”… BİLGEHAN SAYIN SORUYOR, ALİ OSMAN ZOR CEVAPLIYOR

ADIMLAR’DA BİR AKINCI-GENÇ: BİLGEHAN

Geçtiğimiz yıl bugün (31 Ekim 2017) vefât eden gönüldaşımız Bilgehan SAYIN, henüz bir-birbuçuk yıllık gönüldaşlık ilişkimiz içerisinde bizi kendisine hayran bırakan bir duruşa sahipti…  İyi bir aile terbiyesi gördüğü belli bir tabiîlikle hareket eden Bilgehan, dergi içerisindeki günlük işlere sarılır, temizlik yapar, sık sık sağda solda temin ettiği poşetler dolusu kitapları getirip kütüphânemize bağışlar, kütüphâneyi yeniden tasnif etmeye çalışır, tavsiyelerimiz doğrultusunda okumak için aldığı kitapları not ettirir ve kendi tayin ettiği zamanda iade ederek çalışkanlığını gösterirdi.

Ortak merakımız olan fotoğraf ve fotoğrafçılık etrafında birbirimizi geliştirme fırsatımız olmuştu. Bu vesile ile ekipmanını daha üst bir modelle değiştiren gönüldaşımızla, elimizde bulunan 40 yıllık dergi arşivi başta olmak üzere, mücâdele tarihimizden kalan belgeleri (başta şehîd Ünsal Zor’a ait yayınlanmamış belgeler olmak üzere) fotoğraflayarak dijital bir arşiv çalışması yapmaya hazırlanıyorduk.

Günümüz gençlerinde pek de rastlanmayan bir edep tavrına sahib olan Bilgehan, bu tavrını süsleyen bir şahsiyet edasıyla kendini ifâde etmekten de geri durmaz, soracağını sorar, söyleyeceğini de söylerdi.

Son ânına kadar hastalığından haberi olmayan Bilgehan, Adımlar’da geçirdiği son zamanlarında ayrılırken “başım ağrıyor”, “başım dönüyor” diye kalkardı. Bu ağrıları ve rahatsızlıklarını yorgunluğuna bağlayan gönüldaşımız, ameliyattan sonra görüştüğümüzde hemen bu hususun altını çizerek şunu ifâde etmişti:

Arkadaşlar içinden başı ağrıyan ve baş dönmesi yaşayan varsa, muhakkak doktora gitsin ve kontrol ettirsin!”

İlk ameliyatından sonra görüştüğümüzde “ameliyatın iyi geçtiğini, fakat iki ameliyat daha olması gerektiğini” söylediğinde durumun ciddiyetini ancak anlamış bulundum. Yaşından beklenen bir şevkle çevresine aşk ve heyecan yayan genç gönüldaşımızı bu son görüşümdü. Hastalığının ciddiyetine karşın büyük bir dinamizmle yüzüme bakıp gülümseyen Bilgehan’a karışık duygular eşliğinde mukabele ederken, görüşmenin ardından kendisini bir daha görememe ihtimâliyle, büyük bir burukluk ve ağırlık eşliğinde çöktüm, kaldım.

BİRİCİK ÇABASI VE ALÂMET-İ FARİKÂSI 

Merhum Gönüldaşımız Bilgehan Sayın’ın ADIMLAR bünyesinde faaliyet gösterdiği ilk günden başlayarak yürüttüğü çalışmalar “İBDA ve Kumandan Salih Mirzabeyoğlu’nu anlama ve anladıklarını üniversite faaliyetleri kapsamında tanıştığı genç arkadaşlarına anlatma, aktarma” çabasından başka bir şey değildi.

Yalnızca okuduğu Bilgi Üniversitesi değil, kısa zaman zarfında İstanbul’daki bir çok üniversite ve teşkilâtlanmalarda geniş bir arkadaş çevresi edinen Bilgehan’ın ilk günlerden başlayarak dikkatimizi çeken alâmet-i farikâsı, bu geniş arkadaş çevresi içindeki “popülarite”sine yaslanarak “İslâm-Vatan-Millet mücâdelesi” verdiğini zannetmek şeklindeki sahte tesellileri reddetmesidir.

Belli bir yapı etrafında örgütlenme ve buna bağlı olarak teşkilâtlanma zaruretine olan inancını dile getirerek aramıza katılan Bilgehan, hemen hergün dergi büromuza gelerek İBDA ve Mimarı Kumandan Salih Mirzabeyoğlu hakkında sorular soruyor, sistemli bir şekilde okumaya başladığı İBDA Külliyatı’ndan altını çizdiği hususları, terkibî hükümleri ve bazı temel meseleleri anlama çabası içerisinde bulunuyordu.

Bununla da yetinmeyen gönüldaşımız farklı üniversitelerde okuyan öğrenci arkadaşlarını defâlarca dergi büromuza getiriyor ve başta Genel Başkanımız Sayın Ali Osman Zor olmak üzere, yazarlarımızla sohbetler temin ediyor; İBDA Külliyatı’nı okutturduğu yeni arkadaşlarına da “soru sorma”, “tartışma”, “anlama”, “ikna olma” imkânını sağlıyordu.

Bu çerçevede pratik faaliyetleri etrafında “kendinden zuhur” eden inancını, aşkını ve heyecanını istisnasız bütün ÇEVREsiyle paylaşmak ve onları da bu inanca ortak kılmak için gösterdiği çaba ve samimiyetine şahid olmuş olarak aldığımız vefat haberi, bizleri tarifi mümkün olmayan bir üzüntüye sevketti…

GENÇLİK SORUYOR: “KENDİNDEN ZUHUR NEDİR?”

ADIMLAR Üniversite Teşkilâtlanma sorumlularından merhum Bigehan Sayın’ın İBDA Dünya Görüşü ve Mimarı Sayın Salih Mirzabeyoğlu’nu anlama çabası, başta Genel Başkanımız Sayın Ali Osman ZOR olmak üzere, tüm ADIMLAR Kadrosu’nda karşılığını bulmuş ve imkânlar dâhilinde kendisine yardımcı olunmaya çalışılmıştır.

Bu çerçevede 10 Aralık 2016 Cumartesi günü erken saatlerde gelerek, masasında çalışmakta olan Genel Başkanımıza, “Kumandan’ın İBDA Diyalektiği adlı eserini okuduğunu ve eserle ilgili soruları olduğunu” belirterek cevap talebinde bulunan Bilgehan SAYIN’ın, Sayın Ali Osman ZOR ile “kendinden zuhur nedir?” sorusu etrafında gerçekleştirdiği sohbetin görüntülü kaydını alâkalarınıza sunuyoruz.

Gayet tabiî bir sohbet havasında gerçekleşen bu görüşmede, Bilgehan gönüldaşımızın hangi mevzu ve meseleler etrafında kanma çabasında olduğunu izleyeceğiniz gibi, Genel Başkanımızın aynı gaye etrafında birleşen her gönüldaşına enfes nazarıyla bakma ve bir üniversite öğrencisinin anlayabileceği tarzda mevzuyu aktarma çabası da dikkatinizi çekecektir.

Gerek sigara ve çay eşliğinde sürdürdüğü konuşmasını kendisinden habersiz yayınlamış olmamız dolayısıyla Sayın Ali Osman Zor’un ve gerekse tekrar izlemek arzusuyla yalnızca kendisi için yaptığımız bu video kaydını yayınladığımız için merhum Bilgehan gönüldaşımızın bizleri mazur göreceklerini umuyorum.

Zira, gönüldaşımız Ünsal ZOR’un 25 Mart 2015 tarihindeki şehâdeti sonrası oluşan şartlarda “yeni imân gençliği”nden bir numune olarak bizimle adımlar atan Bilgehan SAYIN’ın, “kendisini Adımlar’da bulduğunu” ifâde etmesiyle bu hakkı bize tanıdığını düşünmekteyim.

Gönüldaşımızın “kendinden zuhur nedir?” sorusuyla başlayan bu video kaydı, aynı zamanda kendisi vesilesiyle başlatacağımız bir yeniliğin de ilk örneği olmuş olacak;

BİLGEHAN SAYIN’IN AZİZ HATIRÂSINA İTHÂFEN: “SORU – CEVAP”

Bilgehan gönüldaşımızın örnek genç vasfıyla İBDA’ya bağlı olarak eşya ve hadiseleri kavrama çabası ve bu çabanın istikâmet üzere olması kaygısıyla ortaya çıkan soru ve problemlerine cevap arayışı, bizleri, siz kıymetli takipçilerimizin de büyük bir alâka ile karşılayacağını düşündüğümüz bir yeniliğe sevketti.

Bu çerçevede;

Merhum Bilgehan Sayın’da tecelli eden soru sorma iştiyakı ve İBDA’yı merkeze alarak cevap bulma merakına, İBDA’ya muhatap bir cephe olarak Adımlar perspektifiyle karşılık vermeye çalışacağız: “Sorular ve Cevaplar”

Okuyucularımızın ve takipçilerimizin; İBDA ve Şehîd Kumandan Salih Mirzabeyoğlu etrafında terkibi hükümler ve temel meseleler yanında, yine aynı merkeze bağlı olarak gelişen sosyal ve siyasî hadiseler, kelime ve kavramlar, isimler, mevzu ve meseleler etrafında merak edilen ve bize ulaşan sorularına ADIMLAR Kadrosu içerisindeki yazarlarımızdan cevaplar arayacağız.

Belli süre kısıtlaması içerisinde alacağımız cevapları da http://www.adimlardergisi.com sitemizde açılacak olan “Soru – Cevap” başlığı altında yayınlayacağız.

Aşağıda yayınlamakta olduğumuz soru-cevap çalışmasında, cevap veren Sayın Ali Osman ZOR’ken, ilk soruyu soran da aziz hatırâsını vesile kıldığımız merhum Bilgehan Durmuş SAYIN’dır. Tarih; 10 Aralık 2016

Bu vesile ile merhum gönüldaşımız Bilgehan Durmuş Sayın‘a tekrar Allah’tan rahmet diliyoruz.

Aydın KALKAN

SORU – CEVAP (1): “KENDİNDEN ZUHUR NEDİR?”

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: