ADIMLAR MARAŞ CUMARTESİ TOPLANTISI YAPILDI

ADIMLAR MARAŞ CUMARTESİ TOPLANTISI YAPILDI

Cumartesi yaptığımız toplantıda aktüel meseleleri tartışmanın yanında Kumandan’ın İdeolocya ve İhtilal kitabından kısa bir bölüm okunarak üzerinde konuşuldu.

Özellikle AKP’nin Musul’u Milli Cephe’nin fethinden sonra acilen NATO’ya başvurması ve batı başkentleriyle yapılan telefon görüşmeleri, RTE’nin Biden’i iki defa araması ile ortaya çıkan tablo değerlendirildi. RTE’nin bu davranışıyla, bütün o “İstiklâl Savaşı” edebiyatının da aslında danışıklı dövüşten ibaret olduğunun bir kez daha ortaya çıktığı görüldü.

İdeolocya ve İhtilal’de geçtiği üzere, Üstad’ın bizlere 3 düşman tarifi yaptığı ve bunların, “aşksız ham yobaz, duygusuz kâfir, nasipsiz reformcu” şeklinde tasnif edilip, reformacı tipinin, yine Üstad’ın belirttiği üzere, “İslâma cepheden zıt olanlardan daha tehlikeli” (sh. 25) olduğu vurgulanarak, siyaset meydanında reformacı tipinin iktidara gelmiş olmakla, tehlikesini kat be kat artırmış olduğu üzerinde duruldu. İhtilâl mücadelesinin hedefinin iktidar, yani karar alma mekanizması olması hasebiyle de ihtilâl mücadelesinin öncelikli hedefinin artık İslâma cepheden zıt olanlar değil de İslâm’ı içten yıkmaya memur reformacı tipi olduğunun kendiliğinden açığa çıktığı üzerinde duruldu.

Akıncının, “bütüne hâkim olacak güç idraklisinin gücü” (sh. 31) şeklinde tarifine nazaran da “güç” olma idrakinin ancak iktidarı hedef almakla teşekkül edebileceği kararlaştırıldı. Bunun yanında, Maraş’ın yapısı malûm, AKP’ye büyük bir kitle desteği de göz ardı edilemez. Her ne kadar AKP’ye oy vermiş olanlarla dahi ikili irtibatlarda, AKP hakkında menfi görüş birliği tesis ediliyor olsa da son tahlilde ihtilâl şuuru eksikliğinden, iş gelip, “peki kime oy verelim” noktasına dayanıyor. Kemmiyetin keyfiyet aleyhindeki bu temerküzünün aşılması ve kitleye İbda ruhunun aşılanması yolunda neler yapılabileceği üzerinde duruldu. İhtilâlci teşkilatın zaruretinin bir kez daha kendini ortaya koyduğu görülüyor.

ADIMLAR MARAŞ

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: