ESSELÂM 8 – Necip Fazıl KISAKÜREK

101 HADİS’TEN

İMAN-HAKİKAT-AKIL-HİKMET

-53-

«Allaha inandım de, sonra dosdoğru yürü!»

Hakikat sana teslim, imanından ötürü…

·

«Hikmetin başıdır Allah korkusu…»

Allah korkusundan, vicdan burgusu…

·

«Müminin görüşünden sakının» ey bilginler!

«Yaradanın nuriyle nazar eder müminler!»

·

«Yeter Allahtan korkmak, eğer gaye ilimse;

Ve cahil kalmak için, yeter güvenmek nefse!…»

·

«Hikmet Müslümanın kaybolmuş malı;

Nerde görse, kimde bulsa almalı!»

·

«Ne doğru söylemiş şu sözü şair Lebid:

Allahtan başka hersey bâtıl», içi boş ümid…

·

«Göster hakikatini bana eşyanın Rabbim!

Olduğu gibi göster!»… Söksün esrarı kalbim!

·

«Akılla rızklanan felâhı buldu.»

Üstün akıldır ki, Allahı buldu.

·

Renkleri ince ince ne anlatırsın köre?

«Konuşun insanlarla akıllarına göre!»

·

«Bir şey beklemeyin, «Kaçın ahmaktan!»

Korkun, aziz fikri yere atmaktan!

·

«Ara her yerde ilmi, o yer Çin olsun;

İlim isteği farzdır, her mümin için olsun…»

·

Seneler vurmadan silgiyi,

«Bağlayın kitapla bilgiyi!»

·

«Açıktadır İslâm» herkese meydan;

«İman ise gizlidir, yuvası vicdan…»

·

«Bir zaman gelecek ki, sabır göstermek dinde,

Kor tutmaya dönecek avucunun içinde…»

·

«Niyet göre işler»…

Ameli niyet işler.

(Tırnak içindeki kısımlar, hadislerin doğrudan doğruya meâlini, ekler de tefsirî mahiyette,

bağlı hikmetleri göstermektedir.)

101 HADİS’TEN

AHLÂK-DOĞRULUK-HAK-ADALET

-54-

«İnsanda güzel ahlâk için, gönderilişim;

Ahlâkı nokta nokta tamamlamaktadır işim…»

·

«İslâmda üstün insan,

Ahlâkı bütün insan…»

·

«Müftüler verse de fetvâyı,

Kalbine danış sen, dâvayı!»

·

«Allah ne yüze, ne mâl dolu ele bakar;

İhlâs ile yoğurulmuş kalbe, amele bakar.»

·

«Tacirlerin doğrusu» gönlüyle fakirlikte;

«Peygamberler, sıddîkler; şehidlerle birlikte…

·

«Ortalıkta üçüncü benim diyor Yaradan:

İşe kötülük girse, ben çıkarım aradan…»

·

Ne güzel şey, küçüklüğü gözetmek!

«Sadakadır kibirliye kibretmek!»

·

«Hakkın en sevdiği iş» çifte kutbu gözetmek,

«Allah için sevmek ve Allah için buğzetmek»…

·

«Hakkın en sevdiği savaşmada öz,

Baştaki zalime söylenen hak söz…»

·

Ölüp de ölmeyene ölüm cana minnettir,

«Ey Hak için can veren, ölümün ne nimettir!»

·

«Ne haldeyseniz tam o hale göre,

BaŞınızda sizi güden idare»…

·

Bilsin ki, baştakiler, işi güven yürütür;

«Halk içine casuslar salan, halkı çürütür!»

·

«Hepiniz çobansınız, sürüden mes’ul çoban…»

Çoban uyusun diye gözler dışardan yaban…

·

«Zenginlik, ne pul, ne mülk, ne binada,

Zenginlik, nefsiyle olmak gınada.»

·

Körler halkı Hakkın aynası sanmaz,

«Halktan utanmayan Haktan utanmaz.»

101 HADİS’TEN

KÖTÜLÜK-ZULÜM-NEFS-CİHAD

-55-

«Ateş nasıl yerse hep bitikleri,

Kıskançlık öyle yer iyilikleri…»

·

«Yoktur hasislikten beter bir illet…»

Dini karartmaya yeter bir illet…

·

«Komşuları açken» hissiz ve gafil

«Karnını doyuran müslüman değil..»

·

İslâm ki, birlikte örnek şekildir,

«Ayrılık saçanlar bizden değildir!»,

·

Kolayca inanır mümin, safdildir;

«İnsan aldatanlar bizden değildir!»

·

«Emîrin hediye alması zehir,

Yargıç rüşvet kabul ederse, kâfir…»

·

«Cinnetten bir şubedir gençlik» ki akla uzak…

Kadınlar da şeytanın yola diktiği tuzak.

·

Hakka kıyandır ki, asıl zalimdir,

«Halkın en kötüsü, kötü âlimdir.»

·

«Yabancı bir kavmi edenler taklit,

Ondandır!» vururlar öz ruha kilit…

·

«Kıyametten alâmet: Küfür ilmi süpürür;

Cehil yerleşir, şarap taşar, zina köpürür…»

·

Gurur mu; kemalleri yutan dipsiz uçurum!

«Ben kul gibi yemek yer, kul gibi otururum…»

·

Nefs ve kibir, tarla ve mahsûl, çifte günah…

«Sen nefsini alçalt, seni yükseltir Allah…»

·

Nefsini yenmektir ki, mümine büyük şandır;

«Mücahit, Allah için nefsiyle savaşandır!»

·

Bir şey değil orduların milyonları aşması…

«Ekber Cihat, tek kişinin nefsiyle savaşması…»

·

Pehlivan sanma ki, hasmını yatıran;

«Pehlivan, öfkede nefsini bastıran…»

·

Nefsleri övenler ihlâsla ırak…

«Saçın dalkavuğun yüzüne toprak!…»

·

«Hesaba çekin nefsi, hesaba çekilmeden!»

İş yok, nefsi tırnakla kanatmayı bilmeden…

101 HADİS’TEN

DÜNYA-AHİRET-SABIR-GAYRET

-56-

Ecel ânına değin

«Ölüm dilemeyin!»

·

«Yaradanın sevgisine gerekli

Amel o ki, az olsa da sürekli…»

·

«Bakmayın, namazlı, oruçlu kişi nasıl?…

Siz bakın kişinin parayla işi nasıl?»

·

Rızktan pay ayıran her zaman toktur;

«İktisat edene sıkıntı yoktur!»

·

«Ölüm yokmuş gibi dünyada gayret;

Ve hemen ölecek gibi ahiret!…»

·

«Mümin içten gayretli;

Allahsa en gayretli…»

·

«Sabah uykusu

Rızka bir pusu…»

·

«Yoksundur korkak tacir;

Rızklanır atak tacir…»

·

Allaha tevekkülde bulur kuvveti gönül;

«Halk içinde en güçlü, Hakka eden tevekkül…»

·

Çareyi tedbirde sanmak ne gaflet!

«Deveni hem bağla, hem tevekkül et!…»

·

Bir zahmeti seferdir;

Dayan «sabır zaferdir.»

·

İlk darbededir ki, sarsılır yürek;

«Sabır, sarsıntının başında gerek…»

·

Bütün dünya hülyada;

«Rahat yok bu dünyada…»

101 HADİS’TEN

GÜZELLİK-YENİLİK-İNCELİK-ASK

-57-

Her güzel, daha güzele yaver;

«Allah güzeldir, güzeli sever…»

·

Güzel yüzlülerden devşir çiçeği;

«Güzel yüzlülerden iste gerçeği!»

·

«Erkeğin güzelliği dilinde, lisanında…»

Güzel konuşan, Hakkın en büyük ihsanında…

·

«Dünyanızdan üç sey sevdim» ayrı ayrı barınmaz;

«Kadın, güzel kokular, gözümün nuru namaz…»

·

İslâm zaman boyunca her dem yeni akıştır;

«Günleri birbirine es geçen aldanmıştır!»

·

«Hediyeleşin», sakın kaş çatmayın, gülünüz!

«Sevişin, el sıkışın, aydınlansın gönlünüz…»

·

«Kolaylığı gösterin, zorlukla korkutmayın!

Müjdeleyin, şevk verin, zevk verin, soğutmayın!»

·

«Oturmayın kimsesiz ve harap kenarlarda;

Ha orda oturanlar, ha yatanlar mezarda…»

·

«Sade bina ediniz, mescitleri» pek sade;

«Şehirleri de, süslü, haşmetli, fevkalâde…»

·

«Benimdir o hadîs ki, kalbinize hoş gelir;

İçinizi soğutan hadîs, benim değildir.»

·

Gel, sevdiğine sokul!

«Sevdiğiyle olur kul.»

·

«Kelâm vardır ki, sihir,

Hikmettir bazen şiir…»

101 HADİS’TEN

TERBİYE-ÜLFET-AF-MERHAMET

-58-

«Ruhlar iki saf asker, kin ve aşkı bölüşür;

Bir olanlar el ele, olmayanlar dövüşür.»

·

«Büyükler oturun, âlimlerle konuşun,

Hakîmlerle buluşun!» budur yolu oluşun!

·

Ziyarette, izinsiz, engellidir önünüz;

«İzin isteği üçtür, verilmezse dönünüz!…»

·

İlk adımı selâm, geçidinizin;

«Selâmsız gelene vermeyin izin!»

·

Tertemizdir gerçek tövbe sahibi…

«Tövbe eden, günah etmemiş gibi…»

·

Değer yalnız kalbedir;

«Her pişmanlık tövbedir…»

·

Erkeğine bağlı kadın sırrı pek ince;

«Erkeğin helâki, kadına baş eğince…»

·

«Kadınlar erkeklerin parçası, dilim dilim…»

Güzel, temiz ve ince, her şey onlara teslim…

·

Varlık vesilesi anneye minnet…

«Annenin ayağı altında cennet…»

·

«Affedin, affedilirsiniz!»

Yoksa rahmetten kesilirsiniz!

·

O ki, rahmeti bildi, sonsuz şevke ulastı

«Allah sözü: Rahmetin gazabımı çok aştı!…»

·

«Sadakadır tatlı dil…»

Kalbe asılan kandil…

·

«Misafir sevmeyen insan hayırsız…»

Kendi kilerinde sanki bir hırsız…

101 HADİS’TEN

USUL-BİRLİK-AMEL-BÂTIL İNANÇ

-59-

«Evlenin ve çoğalın!» şeref büyük ümmette;

«Sizin çokluğunuzdur övüncüm kıyamette…»

·

«Allahın sevdiği» bir sofra demek,

«Üzerinde çok el toplanan yemek…»

·

Hatırlayın her solukta:

«Hakkın eli toplulukta…»

·

Cihazda birlik dışı kalmış âlet paslanır;

«Müminler binalardır, omuz omuza yaslanır.»

·

İtaat, ancak Hakkın emrindeyken cemaat,

«Yok, Allaha itaat etmeyene itaat!»

·

«Din öğüttür» sadece…

Gerçeği bildirmece.

·

Sadece «hiledir cenk…»

Ötesi top ve tüfek…

·

«Namaz, dinin direği»…

Gereklerin gereği…

·

Sürülmez doğmamış güneşlere pey;

«Peşin ödemeden ben almam bir şey…»

·

Seyahat edin, nice dertten kurtulursunuz;

«Seyahat edin, sıhhat bulur, rızk bulursunuz!»

·

«İki zaifin size hakkını haram ettim;

Biri desteksiz kadın, biri kimsesiz yetim…»

·

«Ümmet ki, kuvvetlide zaifin hakkı hapis;

Böyle ümmeti Allah asla eylemez takdis…»

·

«İşi nâehle vermek bozunca sıhhatini,

Beklemek lâzım artık kıyamet saatini…»

·

Küfre bırak, yıldızlara inancı!

«Müneccimler baştan başa yalancı!

·

İnanma, dese de gündüze gündüz!

«Fal küfürdür» sırra kıymak düpedüz…

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: