İSRAİL’İN BAŞ DÜŞMANI NURİ PAŞA!

Levent AKINCI

Azerbaycan’da birileri Filistin karşısında İsrail’i desteklemiş. Türkiye’de de sosyal medyada çeşitli ırkçı hesaplar öteden beri “İsrail dostumuz, Araplar bize ihanet etmişti” gevişi eşliğinde İsrail yanlısı paylaşımlar yapıyorlar. Öncelikle şunu söylemek istiyoruz, bizim gözümüzde bu ucubeler bütün Azerbaycan halkını temsil etmiyor. Nice yiğit Azerbaycan Türkü kardeşimiz var ki, İsrail’e bizim kadar onlar da lânet ediyor! Keza Türkiye’deki İsrailci mankurtlar da tüm Türkleri temsil etmiyorlar, üç beş pejmürdeler sadece.

Sözümüz, gerek orada gerekse burada İsrail’i destekleyen ama bir yandan da Çırpınırdın Karadeniz marşını veya Çanakkale İçinde türküsünü ve benzer marş ve ağıtları dillerinden düşürmeyen bir kısım şizo müşriklere;

Sözümüz, Filistin sözkonusu olunca “Araplar Türklere İhanet Etmişti” diyerek İsrail ile dost ve kardeş olan, ve Suriyeliler sözkonusu olunca da duvarlara Nazi haçı çizip “Arap defol” yazan yerli Neonazi Dazlaklar’a yerli Ku Kluks Klan’lara;

(Çok ilginç değil mi? Güler misin ağlar mısın, yeri geliyor Yahudi, yeri geliyor yahudilerin baş düşmanları olan Nazi oluyorlar, bir tek İslâm ve insan olamıyorlar. İslâm ve ümmet düşmanlığı kendilerini nasıl trajikomik hallere düşürüyor farkında bile değiller.)

Bu gün Azerbaycan diye bir devlet varsa bu en çok da Nuri Paşa ve O’nu ve ordusunu görevlendirip gönderen İstanbul sayesindedir. Yani Osmanlı Hilâfeti. Hatırlayalım, 1918 Kafkasya operasyonunda Tebriz, Bakü, Derbent vs hep fethedilmiş, ve bu şanlı fethe atfen nice şiirler türküler yazılmış, okunmuştu.

Osmanlı Hilâfet Ordusu’nun bir kolu olan Livaul İslam veya namı diğer Kafkas İslâm Ordusu için bestelenen Çırpınırdın Karadeniz marşını hepimiz biliriz severiz. Bizim de çalıp söylediğimiz bir kaydı aşağıda linktedir. Ki, ailemizde bazı gazi dedelerimiz o dönemde bizzat o cephede bulunmuş ve Ruslara ve Taşnak Ermenilere karşı savaşmışlar zaten.

Çırpınırdın Karadeniz marşını ve Nuri Paşa’nın adını dilinden düşürmeyen birileri, Nuri Paşa’nın kendilerine karşı Filistin’i desteklediği ve hasmı ve belki de katili olan Siyonist İsrail’i alkışlıyor. Çanakkale İçinde türküsünü dillerinden düşürmeyen birileri, Çanakkale’de İngilizlerin yanında gelip biz Türklere karşı savaşan Siyon Katır Lejyonu’nun David Ben Gurion’ların kurduğu Siyonist İsrail’i alkışlıyor..

Bildiğimiz üzere, 1949 martında Nuri Paşa’nın Haliç’te Sütlüce’deki yerli milli silâh üreten fabrikasında aniden çıkan yangın ve patlamalar günlerce sürmüş, Nuri Paşa da patlamada parçalanmış, cesedi günler sonra kıyıya vurmuştu.

Ve bazı tarihçilerin dediklerine göre mecliste olayla İlgili görüşmeler kapalı gizli oturumda gerçekleşmiştir ve yine dediklerine göre hâlâ daha yasaklıdır, saklıdır o tutanaklar. Teyit etmedim bu kısmı, ama eğer doğru ise bu, anlaşılan o ki olay ört bas edilmiş, ve ne tesadüf ki, mecliste olayın ört bas edilmesiyle aynı günlerde de İsrail devleti resmen tanınmıştır. Evet, ister bir sabotaj ve ört bas sözkonusu olsun ister kaza ve mecliste normal açık görüşmeler gerçekleşmiş olsun, sonuç ve zamanlama çok enteresan…

Nuri Paşa neden katledildi? Kimler katletti? Eğer o patlama bir kaza değil de sabotaj idiyse, failleri tahmin etmek güç olmasa gerek.

O dönemde yani 1948/49’da Hindistan’dan ayrılma sürecindeki Pakistan’ı ve İsrail’e karşı da Filistin’i ve Mısır’ı destekliyordu ve müslümanlara silâh veriyordu! Filistinliler ve civardaki diğer Araplar ambargo sebebiyle dünyada hiç bir yerden silah edinemiyordu, sadece Nuri Paşa silah ve mühimmat gönderme gayretinde idi. O’na da “Arap sevici” ve “Pak Sevici” derler şimdi malûm Kemalistlerimiz! Bildiğim kadarıyla patlama olduğu günlerde Pakistan’a top, Araplar’a da mermi siparişi hazırlanmıştı. Üstelik Ankara hükümetinin yasaklarına, engellerine rağmen..

Allah bilir ya, o günkü İsrail istihbaratı Ankara’da Sabetay Mason birilerinin yardım yataklığı ile gelip bu mel’un sabotajı yapmış olabilir. O günkü Ankara hükümeti de belli ki Nuri Killigil’den kurtulur kurtulmaz ilk iş olarak apar topar İsrail’i resmen tanımış zaten! Ne tesadüf! Her neyse. Sabotaj veya kaza. Bir gün açığa çıkacaktır elbet. İşin burasında değiliz.

Şimdi İsrail yanlısı ırkçı gafillere soruyoruz; gerek Türkiye’deki gerek Azerbaycan’daki faşist malum kesime, ki, sosyal medyada şurda burda İsrail bayrakları ile Türkiye veya Azerbaycan bayraklarını yanyana paylaşan ve “Araplar Türklere İhanet Etmişti” gevişini getiren malum faşist kesime, ki asla ne Türkiye ne de Azerbaycan halklarını temsil etmiyor bu bir kaç mankurt; onlara soruyoruz;

Tamam, orasını anladık, müslüman değilsiniz, seküler şaman ot saman siyonist faşist her ne halt iseniz osunuz anladık da, bazılarınız Enver Paşa ve Nuri Paşa diyor başka bir şey demiyor ve dilinden Çırpınırdın Karadeniz marşını da Çanakkale İçinde türküsünü de düşürmüyor! Behey gafiller; Nuri Paşa’nın hasmı hatta belki de katili olan zmc katırcılarna, Siyonistlere olan aşkınız nedir böyle!

Kabul edeceksiniz ki Nuri Paşa Müslüman Arapları ve Pak Afgan halklarını destekledi, ve Siyonist İsrail’e düşman idi. Dillerinizi Nuri Paşa’dan ve hele hele emrindeki İslam Ordusu’ndan ve Hilâfet Ordusu için yazılıp okunmuş olan Çırpınırdın Karadeniz marşından ve Çanakkale türküsünden çekiniz! Dürüstçe açıkça, Çanakkale’de ve Filistin’de “Türklere karşı savaşan” Siyon Katır Lejyonu’nun, Yahudi Lejyonu’nun ve Nili’nin âşığı ve uşağı olduğunuzu itiraf ediniz!

Şunu da ekleyeyim; Çanakkale demişken; Çanakkale şehitliğinde yiğit Anadolu’lu ve Azerbaycanlı Türkler de vardır, yiğit Filistinli ve Suriyeli Araplar da, yiğit Kürtler de. O, Ümmet-Hilâfet Ordusu idi. Sizin de asıl karın ağrınız bu zaten. Hatta orada İngilizlere ve Siyon Katır Birliği’ne mukabil biz Türklerin yanında yer almış hain olmayan Yahudi, Rum, Ermeni vatandaşlar bile vardır. Onlar dahi sizden bin kat adamdır! Madem ki Siyon Katır Lejyonu’nda yer almış olan David Ben Gurion’ların kurduğu Siyonist İsrail’e aşıksınız!

Filistinliler ve diğer Araplar Türklere İhanet etti sözünüz ise tastamam bir iftiradır. Irak’ta Uceymi Paşa’lar, Filistin’de İzzeddin Kassam’lar, Libya’da Senusi’ler Ömer Muhtar’lar, Mısır’da Abdurrahman Azzam Paşa’lar, Sûdan’da Sultan Ali Dinar’lar, Sûdanlı Zenci Musa’lar ve daha niceleri hepsi Osmanlı Hilâfet Ordusu’nun askeri idiler. Evet, “Filistinlilerin” ihaneti değil ama “Filistin cephesinde” bir ihanet vardır! Şerif Hüseyin ve bazı İttihatçı subayların ihaneti meselâ.. Ki, koca imparatorluğun sonunu getiren ve Mondros’u doğuran şey Filistin cephesindeki hezimettir, failleri sebepleri de bellidir. Birazcık gerçek tarih okuyun, göreceksiniz. İki eski general olan Cevat Rıfat Atilhan’ın ve Mustafa Turan’ın iki ayrı “31 Mart” kitabıyla başlayabilirsiniz..

Bozoklu Türkmen ve Yörük

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d