ÖLÜM ODASI -B YEDİ- (308) SALİH MİRZABEYOĞLU

ÖLÜM ODASI -B YEDİ- (308) SALİH MİRZABEYOĞLU

KURTARICI-RE

LEVHA: 3 Ağustos 1993… GAZETE’den kestiğim bir makalemin ilk paragrafını sesli okurken, ateşli bir şekilde tenkidini yapıyorum… İkinci paragrafa geçerken, ESSEYYİD Abdülhakîm Arvasî Hazretleri’nin, elindeki bir gazete parçasını, –ki bir külâha benziyordu–, parmaklarıyla karıştırır gibi görüyorum… Külâhta ve parmaklarının arasında, çiçek tohumu gibi “Kust otu” varmış!..

*

Boşnak dilinde, CLANAK-Makale: 185: SADSAL-Asır. Yüzyıl. (Süryanice, Arbacmo-Dörtyüz: 1253: Orgueil-Fransızca, “Gurur” demek… İbranice, Cetiristoti-Dörtyüzüncü: 1500: Nehtam-İbranice, “İmzalanmak”… Süryanice, Estaqbel-Olmak: 500: Qust Diya-Süryanice, “Muhafız” demek)… Latince, CONSİGNO-Mühür vurmak: 1185: KUSTO DERVİŞ MUHAMMED. (Kust-Topalak otu. Suadî: 566: Seyyid Abdülhakîm Arvasî)… KUFFE-Pamuk sepeti. İçine kumaş konan nesne. Yüksek yer. (Penbe-Pamuk: 59: Mehdi): 185: KAYTUS-Bir yıldız kümesi. (Seyyid Abdülhakîm Arvasî + Necib Fazıl Kısakürek: 1983: İzzet Erdiş)… ABDÜLHAKÎM-Arvasî “Üçışık”: 184: KANDAL-Büyük başlı. (Üstadım’ın Bahriye Mektebi’ndeki lâkabı; Koca kafa)… Süryanice, GUSİTO-Kab. Kavanoz. Kova. Sandık. Tabut. (Serkat-ül tâbût-Tabut çalma: 916: Renyo Da’ctiduto-Süryanice, “Gelecek rüyası”… İbranice, Şaharut-Gençlik Çağı: 916: Teşhir-Gözönüne serme, gösterme. Sergi serip ilân etme. Kılıç sıyırma… Fely: Keskin kılıç. Şiirin ince mânâlarını çıkarmak. Bit toplamak): 1183= 184: MEHDÎ Salih İzzet Erdiş.

*

Portekiz dilinde, SALVADOR-Kurtarıcı: 308: ARVASÎ… ŞAPE-Yuvarlandıkça büyüyen kar topu: 308: GÖLGELER. (İmam-ı Rabbanî Hazretleri “Asıl, gölgesine, gölgenin kendinden daha yakındır!”; ve, asıl’a bağlı olunduğu fikrini kuvvetlendirir!)… Portekiz dilinde, SALVADOR RE-Kurtarıcı. (Re harfi, Allah’ın Musavvir ismi, 5. Sema mertebesi, Kamer menzillerinden “Gafr- Örtü, örten, silen, af” mertebesine işaret eder… Arnavutça, Gaffure-Yengeç. “Yengeç Burcu, unsuru Su, tabiatı Soğuk-Nemli, türü Hareketli-Önemli, yıldızı Ay, vücutta tesir yeri Göğüs-Batn, cinsiyeti Dişi, simya’da Çözme safhası”: 1272: Rabıta-Münasebet. İrtibat… Arnavutça, Krimb-Solucan. “Yere sızan yağmur damlası, rahmet”: 272: Mhamad Msamclo-Süryanice, “Derviş Muhammed”… Arab-Tabirci: 272: Bciro Yaldo-Süryanice, “Sığır yavrusu”… Süryanice, Tartecesre-Onikilik: 1270: Cesro-Süryanice, “On” demek… Re harfinin ebcedi: 200: Ebu Süleyman-Halid bin Velid ve Velid bin Hâlid’in, “Horoz” mânâsına gelen namı): 1508: DERVİŞ MUHAMMED SEMERKANDİ-442 mührü… AHMAS-Beşte birler. (Şehîd Taha Cizro-Seyyid Taha – Seyyid Fehim Arvasî – Esseyyid Abdülhakîm Arvasî “Üçışık” – Necib Fazıl Kısakürek – Salih Mirzabeyoğlu): 702: ŞARAR-Süryanice, “Teyid etmek”… REHAYEFTE-Kurtuluş: 1701: TAKARR-Birbiriyle kararlaşmak… TEFEKKÜR: 1700: MAKTABZABNO D’COLMO-Süryanice, “Dünya Tarihi” boyunca. (Dünya tarihi, Peygamberler Tarihidir; ve merkezinde Allah Sevgilisi, Derviş Muhammed-Bütün hakikatlerinin hakikatinin toplandığı, ne kadar mevzu, usûl, esas varsa, nihayetinde O’nda buluşan!)

*

GAZETE: 1412: GOUT-Fransızca, “Gusto”. (Gusto: 1100: Socurut Bayto-Süryanice, “Ev misafirliği”… Za-Sahib olma, ehil olma: 1700: Tefekkür… Süryanice, Yulfono Gaboro-Fikir Kahramanı: 2101: Renyo Da’ctiduto-Süryanice, “Gelecek Plânı”… Süryanice, Hagoroyuto Sakultonuto-İslâmî anlayış: 1100= 101: Rubono Romo Malkuto-Süryanice, “Başyücelik Devleti”… Süryanice, Cesrin Şato Cam Hdode-20 Sene Beraber: 1101= 102: Gelyono-Süryanice, “Görünme, tecelli”… Rüyâ’da gelen mânâ; Üstadım’ın bir eseri, okurken, benim yazdığım gibi. “20 Sene Beraber” başlıklı… Boşnak dilinde, Dvadeset-Yirmi: 477: İzzet-Bü’bü, gözbebeği. Bir kimse zelil iken, kavl ve kuvvet sahibi olmak. Ziyâdelik ve üstünlük. Değer, kıymet. Kuvvet. Muteber olmak. Bulunmaz derecede az olan şey… Boşnak dilinde Dvadeset Godino Skupa-Yirmi Sene Beraber: 1717: Perjetshem-Arnavutça, “Ezelî ve Ebedî”… Süryanice, Şariro-Emin: 717: Quşto-Süryanice, “Hakikat” demek)… BEYT-Geceyi bir işde geçirmek. İki satırlık manzume. “Üstadım’ın Noktalamaları”: 1412: İCAZET-Reva görmek. İzin. Müsaade. Diploma. (Kaptan Kusto MüslümanDünya Çapında Bir Hâdise)

*

Boşnak dilinde, LİST-Gazete. Mecazı, Novina. (Arnavutça, Novine-Gazeteci: 127: Sanyo-Böğürtlen çalısı… Musa: Müzler. Derin fikirler… Mus’a-Böğürtlen. Bir kuş adı: 205: Menkut-Noktalanmış, noktalı… Mirza Mahzumoğulları: 205: Sefine-Gemi. Evliya. Çeşitli mevzulara dair kitab. Güney yarım küresinde bir burç adı… Receb-Azametli, heybetli. Tazim etmek. Cennet’te bir nehir ismi. Üç ayların birinci, Kamerî ayların yedincisi): 500: LİST-Boşnak dilinde, “Yaprak”. (Boşnak dilinde, Nov-Yeni: 62: Mehdî)… Uygur dilinde, KULAK-Yaprak. Yaprak tacı “Rüzgar –ruh– esintisi tesirine tam muvafık olan”: 237: KUMUS HAYO-Süryanice, “Kan”… Arabça, REKİZ-Gizli hazine. Genç: 237: REĞLO-Süryanice, “Ayak izi”. (Üstadım’ın “Çocuk” isimli şiirinin toplam ebcedi: 737: Halid bin Velîd… Mevlâna Hâlid-Kendisinden sonra Mehdî’nin beklenmesi gerektiği söylenen: 763: Huzne-Kulak… Seyyid Abdülhakîm Arvasî- Re: 7736: Derviş Muhammed Semerkandi- 442 mührü. “En büyük ebcedle”… Usmuh-Kulak. “Üstadım”: 1736: Son Devrin Din Mazlumları… Teşvik-Dikenli ağaç. Diken batmak: 1736: Mehdî Salih İzzet Erdiş)

*

Boşnak dilinde, BRİKATİ-Karıştırmak: 1712: BURSA. “Abdülhakîm Koltuğu’nun yan mermerlerinin birinde yazılı şehir”. (Yesrib-Medine’nin eski ismi: 712: Ihlaf-Yerine halef bırakmak. “Üstadım’ın beni yetiştirecek olması”… Esnah-Kökler. Asıllar. Menbalar: 712: Kurbiyyet-Yakınlık kazanmak. Yakınlık “Aynı ebcedle, Mu’teber”… Alt başlığı, “Necib Fazıl’dan Esseyyid Abdülhakîm Arvasî’ye” olan, ondan ona ithaf eserim “Kökler”; malûm… Abdülhakîm Koltuğu: 1721= 722: Hatm-ı Hacegan; Hacegân Mührü-Derviş Muhammed-442 mührü… Mirfat-Bir olmak. Birleşmek. “Piregen”: 721: Halas-Kurtulma. Kurtuluş… Mağfiret-Allah’ın, kullarının günahlarını örtmesi. “Gaffur”: 1721: Hastahâne-Adlî Tıbb)

*

ADLÎ TIBB: 1124: LBİDO NTİRUTO-Süryanice, “Yoğun Bakım”. (Dünya, “Nefs Tezkiyesi-Takva, tekâmül” için bütün şartların yaratıldığı, iyinin kötüden ayrılması için bir hastahânedir!)… Boşnakça, PONOS-Gurur: 1124: HADUSO FRİŞO FULUTİYA-Süryanice, “Başyücelik Devleti”. (İslâm, Devlet ile tamam olur!)

 

GURUR
(ŞATRANC-I UREFA’DAN)

LEVHA: 9 Temmuz 1990… Biriyle kavga edeceğim… Çocukluk yaşımdayım… Ağabeyi geliyor… Ona karşı hem kederleniyorum, hem GURURUM yüzünden döğüşmek zorundayım!..

*

Şartanc-ı Urefa’nın Yüzüncü Kabı, GURUR-Onur, haysiyet. Azamet. Şeref. (İbranice, Hamea-Yüzüncü: 1100: Sabiyy-Erkek çocuk. Meyl ve muhabbet eden kimse… Miat-Yüz. Yüz sayıları: 441: Tem-Süryanice ikiz doğmak… Kısakürek: 1441: Salih Mirzabeyoğlu… Arabça, Mievi-Yüzüncü: 57: Mavi-Kelime-i Tevhid nuruna işaret eder… Süryanice, Magon-Caba: 1100: Hil’at-Kaftan… Bolî Dağı Kaftanı-Rüyâ’da bana giydirilen: 1693: Mehdî Kaftanı… Bolî Dağı Kaftanı: BD Kaftanı… Üstadım’dan: “Vazgeç inkârcı akıl, şu sefil acabadan / Cabadan yaratıldın, bari gitme cabadan!”… Vahime-Vehim veren: 57: Mehdî Salih Mirzabeyoğlu): 1406: OT-İbranice, “Harf”. (Kamer menzillerinin, biri deberan olunca –çözülünce– diğeri devreye giren 21. sistemi hatırda; 28 harften mürekkeb!)

*

Şatranc-ı Urefa’nın Bütün Kablarının Ebced Toplamı: 48625= 673: ETS PRİ-İbranice, “Meyve Ağacı”… Süryanice, URGANUN DA’ŞMOCO-Kulak. İşitme uzvu. “Yaprak”: 1673: MEHDİ DERVİŞ MUHAMMED… RÜYA TABİR ETMEK: 673: TECRİS-Doğru fikirli etmek… Süryanice, ŞABHRONO-Gururlu: 1673: SALİH İzzet Erdiş… İspanyolca, COPETE-Gurur: 1417: NECİB Fâzıl Kısakürek… İspanyolca, ORGULLOSAMENTA-Gurur: 1535= 536: SEYYİD Abdülhakîm Arvasi.

*

Süryanice, ŞUBHORO-Gurur: 528: ŞUBHORO-Azamet… HEME EZ OST-Herşey, O değil, O’ndandır. “Allah’tan”: 1528: ZGODİTAK-Baht. Talih. Kut. İkram… Süryanice, ŞUROYO-Takdim. “Kaptan Kusto Müslüman”: 528: KUPİTİ-Boşnak dilinde, “Toplamak. Devşirip kaldırmak. Bir araya getirmek. Kazanmak. Ele geçirmek. Fethetmek”… Süryanice, HAYMONUTO-İnanmak: 528: SEKAGİNTA-Lâtince, “Altmış”. (Sin-Bir harf. İnsan. Ebcedi: 1060: Büyük Doğu)… Süryanice, TNONOYO-Halihazır: 1528: ŞARYOYO-Süryanice, “Yeni”… Süryanice, METALUN-Madenler. (Zı harfi, Allah’ın Azîz ismi, Madenler mertebesi): 3525= 528: ŞEHÎD Taha Cizro + SEYYİD Fehim Arvasî + ESSEYYİD Abdülhakîm Arvasî “Üçışık” + NECİB Fazıl Kısakürek + SALİH Mirzabeyoğlu.

*

İngilizce, PRIDE-Gurur: 221: MÜSLÜMAN… KUSSAS-Bir demir madeninin ismi: 221: MUSAS-Ot. Nebat. Her nesnenin aslı. “Harfler. Kelimeler. Rüyâ. Berzah”… MÜSTAHLİS-Kurtarıcı, halâs eden: 221: MÜSTAHLÂS-Kurtarılmış, halâs edilmiş… DAVERİ-Hâkimlik, hükümdarlık. Mahkeme ve dava. Kötü ile iyiyi birbirinden ayırdetme. Kavga, mücadele: 221: NİSAF-Bir şeyi tam olarak ikiye bölmek… ERK-Kuvvet, kudret, güç, iktidar, nüfuz: 221: MUZAFFER-Zafer kazanmış. Kahraman. Başarmış… Sümer dilinde, Nİ-Sİ-SA-Adalet: 221: CEQORO-Süryanice, “Kök”

*

Kıpçak Lûgatı’ndan, SANCI-Çile: 124: LBİDO NTİRUTO-Süryanice, “Yoğun Bakım”… LETAFE-Hediye, armağan: 124: CESSAS-Gizli şeyleri araştıran, tecessüs sahibi. Cüst-ü cu. Hafiye. “Adlî Tıbb”. (Be harfi, Allah’ın Lâtif ismi, “Cinler-Gizliler, gizlilikler” mertebesi, Kamer menzillerinden “Mukaddem min-ed delâl”e işaret eder; Öne alınmış delile, Mukaddime’ye… Mukaddim, Allah’ın bir ismidir)… HENDESE-Şekil bilgisi. İnsan tab’ına muvafık olan. Allah’ın varlıktaki sırlarından biri olan sayı bilgisi, matematik: 124: MUİD-Yardımcı. Dersi tekrar ettiren. Geri çevirtici. Bir şeyi âdet edinmiş olan. Tecrübeli. Güçlü. Kuvvetli. Aslan. Gaza ve cihad eden kimse. (Muîd, “Öldürücü, diriltici” mânâsında Allah’ın 99 güzel isminden biridir)… AMİD-Çok hasta. Aşk hastası. Başlıca nokta. Önder. Kumandan. Rehber: 124: MA’DUD-Hesabedilen. Sayılan. Belli. Muayyen. “Hesabı görülmüş”… SAY-BAN-Gölgelik. Koruyan. Himaye eden. (Fe harfi, Allah’ın “Kaviyy-Kuvvetli” ismi, Melekler mertebesi, Kamer menzillerinden “Sa’dul Ahbiyye”ye işaret eder; Çoğulu, Hiba. Kıl çadırı, göçebeler’e –Şiir idrakı olan kubbelere, ehl-i sülûk’a… Yevmiye: “Elinizde Gölge dergisinden bir takım olması, uygun olur!”… Mazille-Kıldan yapılma büyük çadır: 1975: Muzalle-Gölgelik… Gölge Dergisi’nin çıkışı, 1975-1978… Seyyid Abdülhakîm Arvasî Üçışık: 976: Necib Fazıl… Zulame-Zalimin zulümle aldığı: 976: Zulame-Mazlumun hakkı… Seyyid Abdülhakîm Arvasî: 566: Men’ut-Medhedilmiş… Maunet-Yardım. İmdat. Azık, yol yiyeceği. Allah’ın salih kullarına imdadı, inayeti: 566: Süruş-Melek. Cebrail… Necib Fazıl Kısakürek: 1417: Hidadet-Demircilik… Tahsis-Rağbet ettirmek. Meylettirmek: 417: Te’dib-Edeblendirme. Terbiye verme. Haddini bildirme. “Hadd-i Zad’ı araştırma”… Seyyid Abdülhakîm Arvasî + Necib Fazıl Kısakürek: 1983: İzzet Erdiş): 124: ADN-Vatan tutmak. Cennet’te bir makam ismi. (Cennet, “Cin-Gizli” kökünden bir kelimedir)… Boşnak dilinde, PONOS-Gurur: 124: NBOSO-Süryanice, “Zuhur”… Süryanice, BAROYTO SAHİHUTO-Çöle Nur: 1124: HADUSO FRİŞO FULUTİYA-Süryanice, “Başyücelik Devleti”.

*

Boşnak dilinde, GORDİTİ SE-Gururlanmak. Azamet. “Allah’ın ahlâkıyla ahlâklanan”. (Şah-ı Nakşîbend Hazretleri: “Bizim kibrimiz kibir değil, Kibriyaullah’tır!”… Gorditi Se: Gorditi-Se… Gorditi-Gururlu: 1630: İşrin-Yirmi. “Ezelî ve Ebedî”… Hull-Dost: 630: Lahh-Gözyaşının çok olması. “Dua”… Üstadım’dan: “Bugün ağla çocuğum, yarın ağlayamazsın / Şimdi anladığını, sonra anlayamazsın!”… Hayat: Ruhla erilenin, kelâmla zarflanması süreci… Hall-Dostluk. Sağlamlaştırmak: 630: Nısfiyyet-Yarımlık. Yarı yarıya bölmek… Lahh-Ulaşmak, varmak. Yağmuru kesilmeyen bulut: 630: İhtikâr-Bir şeyi kıymetlensin diye saklamak. “Takdim yazım; ve, ne olduğunu tam 30 sene sonra farkettirildiğim Derviş Muhammed-442 mührüm”… İlâh-“Sonuna kadar böylece gider” demektir: 631: EslakAğaç, şecer… Halâ-Yaş ot. “Harfler. Kamer menzilleri cetveli”: 631: Mütesalik-Uçan. Uçucu. Tırmanan, tırmanıcı… Hakî-Toprak renginde. Hazret-i Ali’nin “Ebu Türab-Toprağın Babası” lâkabı hatırda: 631: Kaftan-Ekseriya taltif ve mükâfat olarak giydirilen üstlük elbise… Büyük Doğu: 1060: Se-Sin… Se-Üç: 65: Necib-Soyu temiz. Cömert, güzel ahlâklı… Se-Bir harf. Allah’ın “Rezzak-Maddî ve manevî rızık veren” ismi, bitkiler mertebesi: 500: List-Boşnak Lûgatı’nda, “Yaprak. Gazete”. Kulak): 1695= 696: HASSA-İnsanın kendisine tahsis ettiği şey. Bir şeyde bulunup başkasında bulunmayan şey. Bir şeye mahsus kuvvet. Tesir. Menfaat. Âdet ve alâmet. Ekabir, kavmin ileri geleni… HAFİYE-İnsan bedeninde gizli olan can. Gizli, mestur: 696: FİKİR KAHRAMAN(I)… SURET-Biçim, görünüş. Kılık. Tarz. Yol, gidiş. Hâl. Tasvir. Dıştan görünen şekil. Çare. (Hı harfi, Allah’ın “Hakîm-Herşeyi yerli yerince eden” ismi, Şekil-Suret mertebesi, Kamer menzillerinden “Nahye”ye işaret eder; Kalb. Kurbanlık hayvan. Nefes tutukluğu… Necib: Allah Sevgilisi’nin bir atının ismi… Hek’a-Kamer menzili Nahye. Atın göğsündeki yuvarlak. “Mühr”: 180: Mehdî Salih İzzet Erdiş): 696: TASAVVUR-Bir şeyi zihinde şekillendirmek. Tasarlamak. Arzu… SAHHA-Kulakları sağır eden şiddetli çığlık: 696: TEVFİR-Artırma, çoğaltma. Bir kimsenin hakkını tam olarak verme.

*

Arnavutça, MENDJEMADHESİ-Gurur. 254: HUVE EL-KATİB EL-EVVEL AN EL KAMLE-Arabça, “Bit hakkında ilk yazan odur!” (Rüyâda gelen mânâ; Muhyiddin-i Arabî Hazretlerinin bir yazısında, benim için söylenen… Bit-Zirve. Nokta: 1412: Gout-Fransızca, “Gusto”… Kehle-Bit. Otuz yaşını geçmiş, saçlarına ak düşmüş: 55: Necib… Muhazara-Konferans: 2055: Mehdî Salih Mirzabeyoğlu… Kaml-Bit: 170: Metranyonuto-Süryanice, “Fikir”… Latince, Caminus-Maden. Metalun: 1170: Selef-Eskiden olan. Yerine geçilen. “Üstadım”… Ruhunun kafa kağıdını yazdığım ve yazmakta olduğum!)… Süryanice, MHİRO- Üstün zekâlı. (Abdülhakîm Arvasî Hazretleri’nin Üstadım için söylediği: Keşke bu kadar zeki olmasaydın!): 170: PERGEL-Kürtçe, “Sistem”… Süryanice, REMZO-Delil: 254: MÜRİD… Boşnak dilinde, ZRTVA SVETKOVİNA-Kurban Bayramı. (Levha: 27 Eylül 1988… Eski bir köşkteyim. “…” O üç genç sofra başında; birine yaklaşıp, “Bugün Bayram mı?” diye soruyorum ve “Îd” kelimesini kastediyorum): 254: BAYRAM. (Levha: 3 Mayıs 1991… Elimde “Mektubat” isimli ve alt başlığı “Bayramlık” olan kalın bir kitab var… Benim eserim imiş ve onun ikinci baskısı imiş… İdî-Bayramlık: 1023: Salih Mirzabeyoğlu… Kürtçe, “Keç”-Bit: 24: Groyo-Süryanice, “Ayırma. Ayıklama”… Mektubat: 869: Necib Fazıl Kısakürek + Salih Mirzabeyoğlu)… İMRUZ-Bugün: 254: BARAN-Koç. Yağmur.

 

ZUHURAT
(RÜYA GİBİ…)

LEVHA: 1 Mart 2016… İkindi namazını kılarken, –yâni namaz içindeyim!–, önümde EFENDİMİZ (S.A.V.) ve KUMANDAN karşılıklı ayakta duruyorlar, birbirlerinin gözlerinin içine bakıyorlar. Efendimiz, Kumandan’dan 20 santim kadar uzun. Üzerinde, parlak gri taşlarla bezenmiş, gri bir cübbe var. Kumandan’ın üzerinde de gri EL ÖRGÜSÜ bir Hırka ve gri pantolon. Efendimiz, sağ eliyle Kumandan’ın sağ elini tutmuş, gözlerinin içi gülüyor. İkisi de gülümsüyor. Ben heyecanlanıyorum; bir Efendimizin, bir Kumandan’ın yüzüne bakıyorum. Aydığımda, yerde oturuyordum. —(Nuriye Saydam)

*

Lâtince-CENTESİMUS-Yüzüncü. “Gurur Kabı”. (SM-Salih Mirzabeyoğlu: 100: Müna-Birinin yerine kaim-i makam olmak. Suya giden yol. Arzular. “Çocuk”… Miat-Yüz. Yüz sayıları: 441: Tem-Süryanice, “ikiz doğmak”… Levha: 5 Ekim 1985… Üstadım, güleryüzlü ve vücutça dinç bir şekilde, ayakları hafif açık, dikilmiş bana bakıyor… Levha: 5 Ekim 1985… Pazularım müthiş genişlemiş ve kuvvetlenmiş… Hazret-i Ömer’i düşünüyorum!): 631: DERVİŞ MUHAMMED-332 mührü. “En büyük ebcedle”. (Muhtasar-Kısaltılmış: 330: NFK + SM… Mürsel-Peygamber: 330: Müradefe-Beraberlik… Arnavutça, Qendroj Ne Qenbe-Ayakta durma: 392: Mürafi-Duruşmaya girme. “Yukarıdaki zuhurat, benim ana davamdaki beraatimden bir gün önce!”… Lâtince, Sto-Ayakta durmak: 466: Üstad)… Süryanice, ŞUŞO FARFLUTO HRAZ-Solucan Kanat Taksa. (Şuşo-Solucan. Yere sızan yağmur damlası. Rahmet. Beyin kökü: 612: Derviş Muhammed): 631: YUM FOSİQOTO-Süryanice, “Hüküm günü”

*

Süryanice, ŞERŞONOYO-Hakiki: 879: MAŞLMONUTO-Süryanice, “İslâm. İslâmiyet”… Boşnakça, STAJETİ-Ayakta durmak: 879: QOTEL NAFŞE-Süryanice, “Kendi canına kıyma”. (Fedaî-İdam-ı nefs)… Boşnakça, ODSTAJETİ-Ayakta durmak. “Dik durmak!”: 889: MALUTUTO-Rabıta. Münasebet. Bağ. İlgi.

*

Arabça, SELASE MİE İSNÂ VE SELASÛN-Arabça, “Üçyüz otuz iki”: 2631: DERVİŞ MUHAMMED-332 mührü. (Sözkonusu sayı yazısı, Farsça’da 442 oluyor!)… MİAT-Yüz sayısı. Yüz sayıları: 1441: SALİH Mirzabeyoğlu. (Süryanice, Arbacmo-Dörtyüz: 253: Gırban-Kargalar. “Renginden dolayı, ululuk remzi”… Fransızca, Orgeil-Gurur: 1253: Darzumo-Süryanice, “Gaga. Hatem. Son. Mühr”… Keraker-Karga. Kuzgun: 441: Kısakürek… Şeyhülislâm Ahmed Câmi: “Allah her 400 senede bir, Ahmed isimli bir kuluna büyük ihsanlar verir ve bu ihsanları herkes görür. Benden sonra Ahmed isminde 17 kişi gelir ve bunların sonuncusu bin tarihinden sonradır, en büyüğü odur!”… Ahmed-i Farukî- İmâm-ı Rabbanî Hazretleri’nden 400 sene önce söylenen söz… Erbaa-Dört. “Aynı kelime, Akadça’da 40 sayısını ifâde eder”: 278: Arvasî… Süryanice, Tem: İkiz doğan. “Kırk’tan; İlki İmâm-ı Rabbanî olan Mehdi’yi Hamil On Süvari’nin, Onuncusu’ndan”… Ahmed-Üstadım’ın küçük ismi: 1053: Dünya Çapında Bir Hadise-Takdim yazımın alt başlığı… 400 + 40 + 2= 442: Derviş Muhammed… Kaptan Kust: 332: Mirzabeyoğlu)

*

MEDMA’-Göz. Gözyaşı. Ayn. (Ayn harfi, Allah’ın Bâtın ismi, Küllî Tabiat mertebesi ve Kamer menzillerinden “Itk-ı Süreyya-Süreyya Gerdanlığı” denilen yıldız kümesine işaret eder… Garb: Gece. Gözyaşı. Dua. Batı. Şamî… Boşnak dilinde, Noc-Gece: 59: Mehdî… Süryanice, Nqad-Noktalamak: 59: Paçpan-Kürtçe, “Ellibeş sayısı”… Aynı ebcedle, Necib): 154: MEHDÎ MUHAMMED.

*

GRİ-Renksizlik. Allah’ın Kahhar ismi nuruna işaret eder: 1210: GORD-Boşnakça, “Gururlu”. Azamet. Heybet. Haysiyet. Şeref… Süryanice, CESRİN ŞNO SMİDOİT-Süryanice, “20 Sene Beraber”: 1210: SBİSO NTİRUTO-Süryanice, “Yoğun Bakım”… Süryanice, ARCO-Dünya: 210: QRAD-Süryanice, “Kökünden Sökmek”.

Kaynak: Baran

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: