25 OCAK 2000 “NOEL BABA” SALDIRISI DAVASINDA “GEREKÇELİ KARAR” AÇIKLANDI

Kumandan Salih Mirzabeyoğlu başta olmak üzere, aralarında Platform Başkanımız Ali Osman Zor’un da bulunduğu İBDA mensuplarına karşı, İstanbul Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 4 Nisan 2016 tarihinde verdiği cezalarla ilgili gerekçeli karar açıklandı.

Yargılanmanın yenilenmesi başvurusunun kabülü üzerine tekrardan görülen dosya kapsamında yapılan duruşmalarda apaçık delil ve beyanlara itibar etmeyen Mahkeme’nin “önceki hükmün onaylanması” şeklinde verdiği kararın gerekçesinde, ceza verilmesini gerektiren hiçbir hukukî değerlendirme olmaması dikkat çekti.

İstanbul Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin söz konusu “gerekçeli karar”ını aynen aktarıyoruz.

ADIMLAR dergisi

 

timthumb (1)  timthumb

T.C. BAKIRKÖY 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

EK KARAR

Yargılamanın yenilenmesi

DOSYA NO : 2000/285

KARAR NO : 2010/84

C.SAV.ESAS NO : 2000/5573

BAŞKAN : MEHMET SOLMAZ 34137

ÜYE : ÜNAL FERDA AKPINAR 36094

ÜYE : BURÇİN SEVGEL 165593

CUMHURİYET SAVCISI : BİLGİN AKPINAR 33508

KATİP : BURHAN BİLKAY 170158

HÜKÜMLÜ :1-BURAK ÇİLELİ,

MÜDAFİİ : Av. GÜVEN YILMAZ,

HÜKÜMLÜ :2-GÖKHAN ALTUNSOY

HÜKÜMLÜ :3-ALİ OSMAN ZOR

MÜDAFİİ : Av. GÜVEN YILMAZ,

HÜKÜMLÜ :4-İBRAHİM KAPUCU

MÜDAFİİLERİ : Av. OKAN KADİR BEKTAŞOĞLU,   Av. GÜVEN YILMAZ,

HÜKÜMLÜ :5-MEHMET YAVUZ UÇUM

HÜKÜMLÜ :6-İBRAHİM DEMİRCİ

MÜDAFİİ : Av. OKAN KADİR BEKTAŞOĞLU,

HÜKÜMLÜ :7-EKREM DEMİRCİ

MÜDAFİİ :Av. OKAN KADİR BEKTAŞOĞLU

HÜKÜMLÜ :8-MUSTAFA ŞİŞMANOĞLU

MÜDAFİİ :Av. GÜVEN YILMAZ

HÜKÜMLÜ :9-MEHMET ŞİŞMANOĞLU

MÜDAFİİ :Av. GÜVEN YILMAZ,

HÜKÜMLÜ :10-YAHYA YILDIRIM

MÜDAFİİ :Av. GÜVEN YILMAZ,

HÜKÜMLÜ :11-ETEM KÖYLÜ

MÜDAFİİ :Av. GÜVEN YILMAZ

HÜKÜMLÜ :12-İBRAHİM TATLI,

MÜDAFİİLERİ : Av. OKAN KADİR BEKTAŞOĞLU,   Av. ABDULLAH ÖZBEK

HÜKÜMLÜ :13-SALİH İZZET ERDİŞ

MÜDAFİİ :Av. GÜVEN YILMAZ

HÜKÜMLÜ :14-SAADETTİN USTAOSMANOĞLU

MÜDAFİİLERİ :Av. OKAN KADİR BEKTAŞOĞLU, Av. ABDULLAH ÖZBEK,

HÜKÜMLÜ :15-OSMAN TEMİZ

MÜDAFİİ :Av. ZAFER ŞAHİN,

HÜKÜMLÜ :16-ÖMER KAMA

MÜDAFİİ :Av. HASAN ÖLÇER

HÜKÜMLÜ :17-ALAADDİN BAKİ AYTEMİZ

MÜDAFİİ :Av. GÜVEN YILMAZ,

HÜKÜMLÜ :18-MEHMET FAZIL ASLANTÜRK

HÜKÜMLÜ :19-SİNAMİ ORHAN

MÜDAFİİLERİ : Av. OKAN KADİR BEKTAŞOĞLU, Av. ABDULLAH ÖZBEK,

HÜKÜMLÜ :20-HASAN KAPAR

MÜDAFİİ : Av. NEVZAT TOMBULCA,

HÜKÜMLÜ :21-HAYREDDİN SOYKAN

MÜDAFİİ :Av. GÜVEN YILMAZ,

HÜKÜMLÜ :22-CEMİL ŞAHİN

MÜDAFİİ : Av. PINAR ERDOĞAN, 3/7

HÜKÜMLÜ :23-MEHMET AKİF TURAN

MÜDAFİİLERİ : Av. OKAN KADİR BEKTAŞOĞLU, Av. GÜVEN YILMAZ,

HÜKÜMLÜ :24-HÜSEYİN YEŞİLYURT

HÜKÜMLÜ :25-SALİH SEVİM

MÜDAFİİ : Av. GÜVEN YILMAZ,

HÜKÜMLÜ :26-YILMAZ ŞAHİN

MÜDAFİİ : Av. PINAR ERDOĞAN,

SUÇ :Hükümlü veya Tutukluların Ayaklanması, Kasten Yangın Çıkarma

SUÇ TARİHİ : 25/01/2008, 25/01/2000

ASIL KARAR TARİHİ : 05/04/2010

EK KARAR TARİHİ : 04/04/2016

Hükümlüler Sinami Orhan, Salih İzzet Erdiş, Ali Osman Zor, Alaattin Baki Aytemiz, İbrahim Kapucu, Mustafa Şişmanoğlu, Burak Çileli, Yahya Yıldırım, Salih Sevim, Mehmet Şişmanoğlu, Mehmet Akif Turan, Hayreddin Soykan, Yılmaz Şahin, Cemil Şahin, İbrahim Demirci, Saadettin Ustaosmanoğlu, İbrahim Tatlı, Ekrem Demirci, Osman Temiz, Mehmet Fazıl Aslantürk, Hasan Kapar, Gökhan Altınsoy, Ömer Kama, Mehmet Yavuz Uçum, Hüseyin Yeşilyurt ve Etem Köylü ile bir kısım hükümlüler müdafiileri tarafından verilen dilekçelerle hükümlüler lehine yargılamanın yenilenmesi talep edilmekle evrak yukarıdaki sırasına kaydı yapıldı.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Hükümlüler Sinami Orhan, Salih İzzet Erdiş, Ali Osman Zor, Alaattin Baki Aytemiz, İbrahim Kapucu, Mustafa Şişmanoğlu, Burak Çileli, Yahya Yıldırım, Salih Sevim, Mehmet Şişmanoğlu, Mehmet Akif Turan, Hayreddin Soykan, Yılmaz Şahin, Cemil Şahin, İbrahim Demirci, Saadettin Ustaosmanoğlu, İbrahim Tatlı, Ekrem Demirci, Osman Temiz, Mehmet Fazıl Aslantürk, Hasan Kapar, Gökhan Altınsoy, Ömer Kama, Mehmet Yavuz Uçum, Hüseyin Yeşilyurt ve Etem Köylü ile bir kısım hükümlüler müdafiinin vermiş oldukları dilekçeler ile Mahkememizin 05/04/2010 tarih, 2000/285 esas, 2010/84 karar sayılı dava dosyasında işlediği sabit görülen hükümlü ve tutukluların ayaklanması ve kasten yangın çıkarma suçlarından dolayı hükümlülerhaklarında mahkumiyet hükmü verildiği ancak İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi dosyasında sanık olan Okan İşgör isimli şahsın beyanı ile cezaevinde çıkan olaya ilişkin CD kayıtlarınınincelenmesinin bu dosya açısından önemli olduğu belirterek mağduriyetlerinin giderilmesi bakımından yargılamanın yenilenmesini ve infazın durdurulmasına karar verilmesini talep etmişlerdir.

Talep üzerine yapılan incelemede hükümlülerin mahkememizin 2000/285 esas 2010/84 karar sayılı dava dosyasında hükümlü ve tutukluların ayaklanması ve kasten yangın çıkarma suçlarını işledikleri iddiası ile yargılandıkları, yapılan yargılama sonucunda mahkememizce verilen 05.04.2010 tarihli kararla hükümlüler Salih İzzet Erdiş,Ali Osman Zor, Şaban Çavdar, Ömer Kama Etem Köylü, Hasan Kapar, Alaattin Baki Aytemiz, Saadettin Ustaosmanoğlu, Hüseyin Yeşilyurt, Mehmet Akif Turan, Cemil Şahin, Osman Temiz, Zeynel Abidin Danalıoğlu, Mehmet Fazıl Aslantürk, İbrahim Kapucu, Mustafa Şahin, Necdet Kocataş, Hayrettin Soykan, Burak Çileli, Mehmet Şişmanoğlu, Ünsal Zor, Bahattin Ustaosmanoğlu, Yılmaz Şahin, İbrahim Tatlı, Mustafa Günaydın, Salih Sevim, Fatih Turgut, Sinami Orhan, Mustafa Şişmanoğlu, Ekrem Demirci, İbrahim Demirci, Turan Bartın, Hayrullah Mızrak, Sebahattin Aslan, Mehmet Yavuz Uçum, Gökhan Altunsoy’un hükümlü ve tutukluların ayaklanması ve kasten yangın çıkarma suçlarını işledikleri sabit görülerek hükümlü ve tutukluların ayaklanması suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına. kasten yangın çıkarma suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verilerek sonuç olarak 2 yıl 16 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, ilamının Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 30/11/2011 tarih, 2011/13961 esas, 2011/22785 karar sayılı kararla onanarak kesinleştiği anlaşılmıştır.

Hükmü onanan hükümlü Sinami Orhan’ın yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunduğu, mahkememizin 29/07/2013 tarih ve 2013/655 D.İş sayılı kararı ile hükümlünün dilekçe içeriğinin CMK nun 311. maddesine göre yeniden yargılama yapılmasını gerektirdiği kanaatine varıldığından hükümlünün yargılamanın yenilenmesi talebinin kabule değer olduğuna ve infazın durdurulmasına karar verilmiştir.

Hükümlüler Hüseyin Yeşilyurt, Osman Temiz, Saadettin Ustaosmanoğlu, İbrahim Tatlı, İbrahim Kapucu,Ekrem Demirci, İbrahim Demirci, Yılmaz Şahin, Cemil Şahin, Salih İzzet Erdiş, Ali Osman Zor, Alaattin Baki Aytemiz, Mustafa Şişmanoğlu, Mehmet Akif Turan, Hayrettin Soykan’ın yargılamanın yenilenmesi talebinde bulundukları, mahkememizin 17/09/2013 tarih ve 2013/915 D.İş sayılı kararı ile hükümlülerin dilekçe içeriklerinin CMK nun 311. maddesine göre yeniden yargılama yapılmasını gerektirdiği kanaatine varıldığından hükümlülerin yargılamanın yenilenmesi taleplerinin kabule değer olduğuna ve infazın durdurulmasına karar verilmiştir.

Hükümlüler Mehmet Fazıl Aslantürk, Hasan Kapar, Gökhan Altunsoy, Ömer Kama, Mehmet Yavuz Uçum’un yargılamanın yenilenmesi talebinde bulundukları, mahkememizin 06/11/2013 tarih ve 2013/1439 D.İş sayılı kararı ile hükümlülerin dilekçe içeriklerinin CMK nun 311.maddesine göre yeniden yargılama yapılmasını gerektirdiği kanaatine varıldığından hükümlülerin yargılamanın yenilenmesi taleplerinin kabule değer olduğuna ve infazın durdurulmasına karar verilmiştir.

Hükümlüler Ali Osman Zor, Mustafa Şişmanoğlu, Sinami Orhan , Hayrettin Soykan, Burak Çileli, Mehmet Şişmanoğlu, Etem Köylü, Sadettin Ustaosmanoğlu, Salih Sevim, İbrahim Demirci, Yılmaz Şahin, Yahya Yıldırım,Mehmet Akif Turan, Hüseyin Yeşilyurt, Alaattin Baki Aytemiz, Salih İzzet Erdiş, İbrahim Kapucu, İbrahim Tatlı, Osman Temiz’in yargılamanın yenilenmesi taleplerinin kabule değer olduklarına dair verilen karar üzerine mahkememizce yapılan yargılamanın yenilenmesi yargılaması sonucunda; Mahkememizin 23/05/2014 tarih ve 2000/285 Esas 2010/84 Karar sayılı kararı ile Okan İşgör’ün beyanı dışında mahkememizce taktir edilen delillere göre adı geçenin Kapatılan İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesindeki dosyasındaki anlatımlarına göre yargılamanın yenilenmesini gerektirir herhangi bir beyan ya da yeni delil bulunmadığı, hükümlülerce verilen dilekçe içeriğine göre olaya ilişkin CD kayıtlarının da olmadığı anlaşılmakla CMK nun 311 maddesince düzenlenen ve sınırlı olarak sayılan yargılamanın yenilenmesi sebeplerinden herhangi birisinin dava konusu dosyada gerçekleşmediği, adı geçen tanığın beyanı dışında mahkememizce kurulan gerekçeye ve tartışılan delillere göre kararın yerinde olduğu, yargılamanın yenilenmesini gerektirir bir sebep bulunmadığı kanaatine varıldığından hükümlülerin yargılamanın yenilenmesi istemlerinin CMK 5/7 nun 321/1 maddesi gereğince esassız olması sebebiyle ayrı ayrı reddine ve cezası infaz edilmeyen hükümlülerin cezalarının infazına karar verilmiştir.

Hükümlüler Mehmet Fazıl Aslantürk ile Hasan Kapar’ın yargılamanın yenilenmesi taleplerinin kabule değer olduklarına dair verilen karar üzerine mahkememizce yapılan yargılamanın yenilenmesi yargılaması sonucunda; Mahkememizin 08/07/2014 tarih ve 2000/285 Esas 2010/84 Karar sayılı kararı ile Okan İşgör’ün beyanı dışında mahkememizce taktir edilen delillere göre adı geçenin Kapatılan İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesindeki dosyasındaki anlatımlarına göre yargılamanın yenilenmesini gerektirir herhangi bir beyan ya da yeni delil bulunmadığı, hükümlülerce verilen dilekçe içeriğine göre olaya ilişkin CD kayıtlarının da olmadığı anlaşılmakla CMK nun 311 maddesince düzenlenen ve sınırlı olarak sayılan yargılamanın yenilenmesi sebeplerinden herhangi birisinin dava konusu dosyada gerçekleşmediği, adı geçen tanığın beyanı dışında mahkememizce kurulan gerekçeye ve tartışılan delillere göre kararın yerinde olduğu, yargılamanın yenilenmesini gerektirir bir sebep bulunmadığı kanaatine varıldığından hükümlülerin yargılamanın yenilenmesi istemlerinin CMK nun 321/1 maddesi gereğince esassız olması sebebiyle ayrı ayrı reddine ve cezası infaz edilmeyen hükümlülerin cezalarının infazına karar verilmiştir.

Mahkememizin 23/05/2014 tarih ve 08/07/2014 tarihli 2000/285 Esas 2010/84 Karar sayılı yargılamanın yenilenmesi taleplerinin reddine dair ek karara itiraz edilmiş, Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/798 D.İş sayılı kararı ile her ne kadar Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 23/05/2014 tarih ve 08/07/2014 tarih 2000/285 Esas 2010/84 Karar sayılı ek kararları ile hükümlüler Osman Temiz, Hüseyin Yeşilyurt, M.Yavuz Uçum, Ömer Kama, Hasan Kapar, Cemil Şahin, Sinami Orhan, Bahattin Ustaosmanoğlu, İbrahim Kapucu, Ekrem Demirci, İbrahim Tatlı, Fatih Turgut, Saadettin Ustaosmanoğlu, Mustafa Günaydın, Mehmet Akif Turan, İbrahim Demirci, Salih İzzet Erdiş, Ali Osman Zor, Baki Aytemiz, İbrahim Kapucu, Mustafa Şişmanoğlu, Hayrettin Soykan, Mehmet Akif Turan, Cemil Şahin haklarında yargılamanın yenilenmesi taleplerinin reddine ve hükümlülerin cezalarının infazına karar verilmiş ise de aynı mahkemenin 17/09/2013 tarih ve 2013/915 D.İş sayılı kararı ile 06/11/2013 tarih 2013/1439 D.İş sayılı kararı ile hükümlüler Hüseyin Yeşilyurt, Osman Temiz, Saadettin Ustaosmanoğlu, İbrahim Tatlı,İbrahim Kapucu, Ekrem Demirci, İbrahim Demirci, Yılmaz ve Cemil Şahin, Salih İzzet Erdiş, Ali Osman Zor, Alattin Baki Aytemiz, Mustafa Şişmanoğlu, Etem Köylü, Burak Çileli, Salih Sevim, Mehmet Şişmanoğlu, Mehmet Akif Turan, Hayreddin Soykan, Mehmet Fazıl Aslantürk,Hasan Kapar, Gökhan Altunsoy, Ömer Kama ve Mehmet Yavuz Uçum haklarında yargılamanın yenilenmesine karar verilmiş olup bu karar doğrultusunda ek tensipler yapılarak yargılamaya devam olunduğu, buna göre yargılamanın sonuçlandırılarak karar verilmesi gerekirken herhangi bir gerekçe gösterilmeden aynı mahkemece 23/05/2014 ve 08/07/2014 tarihlerinde yargılamanın yenilenmesi taleplerinin reddine ve hükümlülerin cezalarının infazına karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunduğu ve diğer hükümlülerin durumlarıda daha önce yeniden yargılanmasına karar verilen hükümlüler ile aynı mahiyette olduğu gerekçesiyle itirazlarının kabulüne, 23/05/2014 ve 08/07/2014 tarihli 2000/285 Esas 2010/84 Karar sayılı hükümlerin yargılamanın yenilenmesi istemlerinin reddine dair ek kararlarının kaldırılmasına kararverilmiştir.

İtirazen verilen karar üzerine Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda dinlenen tanık Okan İşgör’ün beyanının hükümlülerin yargılamansıın yenilenmesi taleplerini destekler mahiyette olmaması, yine yargılanmanın yenilenmesini talep edenlerin olaya ilişkin olduğunu iddia ettikleri CD görüntülerinin bulunamaması, tanık Murat Alan’ın beyanının hükümlülerin yargılamanın yenilenmesi taleplerini destekler mahiyette olmaması, yargılamanın yenilenmesi yargılaması süresince toplanan diğer delillerin de yargılamanın yenilenmesini gerektirir yeni delil ve sebeplerden olmaması nazara alındığında; mahkememizce kurulan gerekçeye ve tartışılan delillere göre kararın yerinde olduğu ve CMK.311 maddesince düzenlenen ve sınırlı olarak sayılan yargılamanın yenilenmesi sebeplerinden herhangi birisinin gerçekleşmediği anlaşıldığından hükümlülerin yargılamanın yenilenmesi istemlerinin reddine, infazı tamamlanmayan hükümlüler açısından infazın devamına dair aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-)Hükümlüler Sinami Orhan, Salih İzzet Erdiş, Ali Osman Zor, Alaattin Baki Aytemiz, İbrahim Kapucu, Mustafa Şişmanoğlu, Burak Çileli, Yahya Yıldırım, Salih Sevim, Mehmet Şişmanoğlu, Mehmet Akif Turan, Hayreddin Soykan, Yılmaz Şahin, Cemil Şahin, İbrahim Demirci, Saadettin Ustaosmanoğlu, İbrahim Tatlı, Ekrem Demirci, Osman Temiz, Mehmet Fazıl Aslantürk, Hasan Kapar, Gökhan Altınsoy, Ömer Kama, Mehmet Yavuz Uçum, Hüseyin Yeşilyurt ve Etem Köylü’nün yeniden yargılanma talebi konusunda CMK’nun 311 md’ndeki yasal şartların oluşmadığı kanaatine varılmakla; hükümlülerin yeniden yargılama taleplerinin CMK’nun 323/1 md gereğince REDDİNE,

2-)Mahkememizin önceki hükmünün onanmasıyla AYNEN İNFAZINA,

3-)Mahkememizde görülen yargılamanın yenilenmesi davasında; talepleri bulunmadığından haklarında yargılamanın yenilenmesi talebinin kabule değer olduğu yönünde bir karar verilmeyen hükümlüler ile ilgili olarak KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

4-)Haklarında karar tamamen infaz edilmemiş bulunan hükümlüler hakkındaki ADLİ KONTROL TEDBİRLERİNİN DEVAMINA,

Bu yargılama için yapılan ( 582,50 ) TL yargılama giderinin hükümlülerden eşit olarak tahsili ile hazineye irad kaydına,

Dair; hükümlü Sinami Orhan, hükümlü Mehmet Fazıl Aslantürk, bir kısım hükümlüler müdafii Av. Güven Yılmaz, bir kısım hükümlüler müdafii Av. Okan Kadir Bektaşoğlu, hükümlü Hasan Kapar müdafii Av. Nevzat Tombulca, hükümlü Yılmaz Şahin ve Cemil Şahin müdafii Av. Pınar Erdoğan yüzüne karşı, diğer hükümlüler ve hükümlü müdafiilerinin yokluğunda C. Savcısı Bilgin Akpınar’ın huzurunda, talebe uygun, kararın yokluklarında verilenler için tebliğinden, yüzüne karşı verilenler için kararın açıklanmasından itibaren 7 günlük süre içinde mahkememiz katibine yapılacak başvuru sonucunda tutulacak tutanak veya mahkememize veya en yakın mahkemeye verilecek ve mahkememize hitaben verilecek dilekçe ile Yargıtay’da temyizikabil olmak üzere oy birliği ile verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.04/04/2016

Başkan 34137   Üye 36094    Üye 165593    Katip 170158

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d