ÖLÜM ODASI -B YEDİ- (311) SALİH MİRZABEYOĞLU

ÖLÜM ODASI -B YEDİ- (311) SALİH MİRZABEYOĞLU

AZAMET
(UÇSUZ MADDEDE…)

Üstadım’ın ÇİLE şiirinden: Açıl susam, açıl! Açıldı kapı / Atlas sedirinde mâvera dede / Yandı sırça saray, İlâhî yapı / Binbir âvîzeyle uçsuz maddede!

*

BİRİNCİ Mısraın Ebcedi. (Açıl susam açıl: 1001 gece masallarından biri olan “Alibaba ve Kırk Haramîler”de, Kırk Haramî’nin hazinelerini gizlediği gizli mağara’nın kapısının açılması için söylenen sihirli bir söz. Saf, temiz ve yürekli bir halk çocuğu olan Alibaba’nın “Kırk Haramiler”le mücadelesi ve iz sürerek, soydukları değerli malları sakladıkları mağarayı bulması, sonra onlar gibi mağaranın kapısını açarak, hazinede bulunan eşyaları asıl sahiblerine dağıtması… Üstadım, bu masala bir nazire gibi, “Açıl susam, açıl”la şiirin kıtasına giriyor… Susen-Susam. Vatanı Afrika olan bir bitki türünün ismidir. Kapsüllerinin içindeki küçük taneler, baharat ve simit-çörek cinsi şeylerde kullanılır: 176: Vaka-Yufka bulut. Taş… Susam: 227: Madhluno Helmo-Süryanice, “Korkulu rüyâ”… Allah’a sığındıran korkulu rüyâ hakkında, Yevmiye: “Korkulu rüyâ görmek lâzım!”… Taş-Vaka. Yufka bulut. “Rüya. Savaş. Taşş, rahmet”: 701: Prisvojiti-Boşnak dilinde, “Kendine Maletme”… Çile şiirinden bir mısra: “Karınca sarayı, kupkuru kelle!”… Kupkuru Kelle-Karınca sarayı: 701: Esir-İlk madde. Kâinattaki 4 temel maddenin kendisinden yapıldığı… Te harfi, Allah’ın “Kaabid-Kısıcı, sıkıcı” ismi, Esir mertebesi, Kamer menzillerinden “Kalbe” işaret eder… Boşnak dilinde, Kapija-Kapı: 121: Elif-Allah’a ve hafifletilmiş olarak Resûlü’ne işaret eden, Kamer menzillerinde herşeyin onlara maledilişini gösteren harf… Alibaba: 116: Avn-i Şeriat-Şeriat yardımcısı… Kıpçak dilinde, Simsim-Susam: 220: Kodkod-İbranice, “Kafatası”… Süryanice, Eşito-Saray: 717: Tasrah-Karınca. Bit. Zerre. “Molekül”… Boşnak dilinde, Dvadeset Godina Skupo-Yirmi Yıl Beraber. “Rüyâ’da gelen mânâ; Üstadım ve ben”: 717: Perjetshem-Arnavutça, “Ebedî”… Süryanice, Quşto-Hakikat: 717: Madhestor-Arnavutça, “Haşmetli. Fevkalade. İhtişamlı. Muazzam”… Hamke-Bit: 73: Ahmes-Fikirli kişi… En büyük ebcedle, He harfi: 705: Habnâme-Rüyâ Kitabı): 486: DERVİŞ MUHAMMED-442 mührü. “En küçük ebcedle”.

*

İKİNCİ Mısra-Atlas sedirinde mavera dede. (Atlas: Büyük Deniz. Allah’ın yaratma mahalli olan, Burçlara hisselerini veren ve o olmayan boşluk mertebesi): 695: ATLAS 333 KİRAM-Keremli, şerefliler. (Atlas-Bir cins ipekten yapılmış kumaş. Üstü ipek, altı pamuk kumaş. Büyük harita. “Biz, rüyâların biçildiği bir kumaştanız”: 1100: Mugni-Hiç kimseye muhtaç olmayan, mihneti bulunmayan. “Zenginleştirici” mânâsında Allah’ın 99 güzel isminden biri… Mavera Dede: 261: Kulakıl-İhlas, Felâk ve Nas Sûreleri… İbranice, Makir-Tanıdık: 261: Muanık-Birbirinin boynuna sarılan. Kucaklaşan… İbranice, Fsika-Fizik: 2261: Ğobulo D’lo Melto Tevdriyas-Süryanice, “Kelimesiz düşünmek Yaradanı”… Süryanice, Bşel-Pişmek. “Yunus Emre: Çiğdik piştik elhamdülillah”: 333: Veliler Ordusundan-Üstadım’ın bir eseri… Süryanice, Mhamsnono-Sabırlı: 261: Herkül-Her Küll… Üstadım’ın son Noktalamalarından biri: Allah, Resûl aşkıyla yandım bittim kül oldum / Öyle zaif düştüm ki, sonunda Herkül oldum!)… HİTRAFİ-Demirci. Kuyumcu: 695: HURUFAT-Harfler. “Kamer menzilleri”… MÜTENEVVİR-Nurlanan, parlayan: 696: HAFİYE-İnsan bedeninde gizli olan can. Gizli, cin, mestur… SURET-Tarz. Yol. Gidiş. Hâl. Tasvir. Dıştan görünen şekil. Çare: 696: FİKİR KAHRAMAN(I)

*

ÜÇÜNCÜ MISRA-Yandı Sırça Saray, İlâhî Yapı. (Yandı: 75: Mle-Süryanice, “Bütün. Küll”… Süryanice, Savbo-Buluşma yeri: 75: Gihon-Süryanice, “Nil Nehri”… Nil: Mısır’daki hayat menbaı nehir. Yokluk; leysi. Varılması gereken hedef… Süryanice, Boruyo D’lo Melto Huşobo-Kelimesiz düşünmek Yaradanı: 75: Qudmo Habeb-Süryanice, “Alnından öpülmek”… Secde: Kendinde varlık adına ne varsa, Allah’a iade, dönüş hâli… Süryanice, Camel-Usandırmak. “Deve. Nefs”: 75: Camel-Üretmek. “Nefyedilmesi gerekeni”… İbranice, Navşo Eştei-Tabut çalma. “Musa; Mu ve Sa. Musa Aleyhisselâm’ın Nil’e sandıkla salınmasından dolayı, Sudaki Sandık’ın Musa terkibiyle ona isim olarak verilmesi hatırda”: 75: Qadso-Süryanice, “Kab”… Şatranc-ı Urefa’nın “Vuslat” hedefine varmak üzere, hâl ve durum için tefeülle seçilen bir kabdan diğerine geçilmek üzere tertib edilmiş 100 Kabı hatırda”… Leh dilinde, Sapada-Kılıç. “Kalem. Balık. Nun; bu harf, Da’va Cetveli’ne Allah’ın Nur ismine işaret eder”: 75: Hnoko-İdam. Boğmak. “Nefsini”… Büride-i Ser: Kafayı kesmek. Kalbin yolu üzerinden gitmek. Tam teslimiyet. “Peşin Fikirle başlamak hikmeti, müntehasında budur!”… Üstadım, Akl’ın ruh kesildiği bir yerde, hem Zahir, hem Bâtın ölçüsüyle iki tarafı da doyuran bir hâl içinde: “Akıl sormaya memur / Gökleri kalbur kalbur / Eliyorum!”… Sırça: 308: Arvasî… Saray: 301: Mührbend-Mühürlü… Uhuz-Göz ağrısı. “Üstadım”: 301: Erakk-Çok ince, ziyâde rakik… Rak-Erkek Yengeç. “Kamer menzillerinden birincisi; Hemze, Allah’ın Mübdi’ ismi ve İlk Kalem mertebesi ile ilgili”dir: 301: Miran-Beyler. “Mirzabeyoğlu”… Arnavutça, Gaffur-Yengeç: 1286: Naka-i Salih): 7736= 743: DERVİŞ MUHAMMED SEMERKANDİ-442 mührü. “En büyük ebcedle”.

*

DÖRDÜNCÜ MISRA-Binbir Avizeyle Uçsuz Maddede. (Yevmiye: “…. uçsuz maddede”; ben burada, Allah’ın azametini görüyorum!): 439: ZADİQUTO-Süryanice, “Hak”. (Allah, zuhurunun şiddetinden gaibdir!)… Süryanice, B’NAFŞE-Kendisi. “Gören”. (Rüyet-Görmek: 1611: Derviş Muhammed… Maddede: 59: Mehdî… Zı harfi, Allah’ın Azîz ismi, Madenler mertebesi, Kamer menzillerinden “Sa’du’z Zabih”e işaret eder; Boğazlayan, kesen, derinleşen, kurban kesen, yakınlaşan… Süryanice, Kusto-Yay. “Yakınlık”: 3166= 169: Skupa-Boşnakça, “Beraber”… Rahman Sûresi, 19- 20. âyetleri: 3166= 169: Kıst-Adalet. Allah Sevgilisi’nin bir ismi… Üstadım: Felsefe’de, Zaman’a ruh, mekân’a madde izafe edilir… Bu mânâda, Hulonoyuto-Materyalizm: 706: Fikir Kahramanı… Arnavutça, Maje-Zirve. Uç: 53: Maje-Maya. “Oğlak-Cedî Burcu, unsuru Toprak, tabiatı Kuru-Soğuk, türü Hareketli-Önemli, yıldızı Zuhal, vücutta tesir yeri Dizler-Eklemler, cinsiyeti Dişi, simya’da Mayalandırma”… Ahmed-Allah Sevgilisi’nin bir ismi. Ahmed-i Farukî; İmâm-ı Rabbanî. Üstadım’ın küçük ismi: 1053: Dünya Çapında Bir Hâdise. “Takdim yazımın alt başlığı”… Boşnak dilinde, Moj-Ben. Benimki: 53: Cin-Gizliler, gizlilikler mertebesi; Be harfî, Allah’ın Lâtif ismi, Kamer menzillerinden “Mukaddem min-ed delâl”e işaret eder; Öne alınmış Takdim’e… Süryanice, Hefro D’dahbo-Altun madeni. “Altun, maddede en kıymetli; ve mânâda Kemal mertebesine remz olur”… Boşnak dilinde, Kupac-Müşteri. “Bu yıldız, Balık Burcu, unsuru Su, tabiatı SoğukNemli, türü Birleşik, vücutta tesir yeri Ayaklar, simya’da Yansıtma safhası: 112: Men Dahmo-Süryanice, “Altundan”… Süryanice, Hşah-Uygun gelen: 317: Şayo-Süryanice, “Büyük Şeref”… İbranîce, Musarî-Ahlâkî: 317: Sulveri-Gürcü dilinde, “Canlı, hareketli; görüş ve fikirlerle dolu” demek)

SAHRA-İ CÜNUN
(ŞATRANC-I UREFA’DAN)

76. Kab, SAHRA-İ CÜNUN. (Sahra: Kızıl dişi eşek. Uzun zaman. Dil, lisân. Yazı, nefs. Kır, ova, çöl… Sahre“t”: Büyük ve sert taş. “Hamd. Su. Sabit”… Sahretullah: Kudüs’te, Beyt-i Mukaddes’te, çok eski ve tarihi bir kaya. Allah Sevgilisinin, Mirac Gecesi’nde bu kayadan uruc ettiği hakkında rivayet vardır. Bu kayaya, Hacer-i Muallak da denilir… Kef harfi, Allah’ın “Şekûr-Şükür ve hamdleri kabul eden” ismi, Kürsî mertebesi, Kamer menzillerinden Nesre… “Abdülhakîm Koltuğu” hatırda… Sahr: Örtmek. “Zumünce. Parlaklık”… Sahr: Mekr. Allah’ın eşya ve hadiselere verdiği istihza, muamma. “O’nun için meçhul yok!”… Sahir: Büyücü… Sahir: Uykusuz kalan. Uyuyamayan… Sahr: Maden kütlesi. Büyük taş. Kaya. Asla İnsan ve hayvan ayak basmadık yer. “Derinlik”. Arz-ı Beyza… Cünun: Cinnet. Delilik. Delirmek. Çok olmak. Otun uzaması. “Uzun rüyâ. Yetişmek”… Üstadım’ın “Çile” şiirinden: “Bu mu rüyalarda içtiğim cinnet / Sırrını ararken patlayan gülle?”… Yevmiye: “….. Solucan, tank hâline gelince!”… Arnavutça, Madheshti-Haşmet. İhtişam. Tantana. “Atomlarda cümbüş, donanma, şenlik”: 528: Metalun-Süryanice, “Madenler”… Süryanice, Şuroyo-Mukaddeme, önsöz. “Kaptan Kusto Müslüman”: 528: Seyyid Taha Cizro + Seyyid Fehim Arvasî + Esseyyid Abdülhakîm Arvasî “Üçışık” + Necib Fazıl Kısakürek + Salih Mirzabeyoğlu… Şuşo-Solucan. Yere sızan yağmur damlası. Rahmet: 612: Derviş Muhammed… Debbabe-Tank. “Maden kütlesi”: 1013: Salih Mirzabeyoğlu): 418: LO MAHYONO DORO-Süryanice, “Bomboş Devir”. Fırsat ve Fetih Devri… VAHDET-Birlik: 418: MERKEZ Mehdî Muhammed… NECİB Fazıl Kısakürek: 1417= 418: MUSA Mirzabeyoğlu… Süryanice, CEQEPTO-Ayak izi: 418: QARQUFTO MCALYO UHDONO-Süryanice, “Başyücelik Devleti”

PÎR’E
(FİKİR ZİYAFETİ)

Üstadım’ın ÇİLE şiirinden: Atomlarda cümbüş, donanma, şenlik / Ve çevre çevre nur, Çevre çevre nur / İçiçe mimarî, içiçe benlik / Bildim seni ey Rab, bilinmez meşhur!

*

BİRİNCİ Mısraın Ebcedi: 1593: RUŞFO-Süryanice, “Solucan”. (Süryanice, Şuşo-Solucan. Yere sızan yağmur damlası. Rahmet. Meyan kökü. Miyan kökü, beyin: 612: Derviş Muhammed)… MÜNTAKIB-Yüzü perdeli kişi: 592: SİMTO D’MELE-Süryanice, “Kelime Hazinesi”… Arabça, KASR-ÜL BAB-ÜL MİDFA-Topkapı Sarayı: (Sultan Vahidüddin Han’ın, Hırka-i Şerif töreninde Esseyyid Abdülhakîm Arvasî Hazretleri’ne hediye ettiği iki Destimal; birini Nedimi Şakir Efendi’ye hediye ediyor ve “Bak keramet” diyor… Destimal-Mendil, havlu: 1534: Derviş Muhammed Semerkandi-442 mührü. “En küçük ebcedle”… Destimal’in 4 kenarına işlenmiş iki beyit… Birinci Beyt’in İlk Mısraı-Meâlen: “Peygamberin medhine Sema’nın Atlası ayak yaygısı olamaz”: 2889: Tefatuh-Muhakeme olmak, bir nesneye başlamak… Zaman-Kefil olmak, zarara karşı garanti: 1891: Mehdî. “En büyük ebcedle”… Birinci Beyt’in İkinci Mısraı-Meâlen: “Eteğine yüz sürüp, ümmetlerin şefaatçisine arz-ı niyaz et!”: 3025: Dibace-Mukaddeme, takdim, başlangıç, önsöz… Hakk-Kazıma. Maden üzerine bir yazı işleme: 1027: Folutin Malyo Fardoyso-Süryanice, “Dolmabahçe Sarayı”… Birinci Beytin Toplam Ebcedi: 5914: Derviş Muhammed Mührü’nün yapıldığı tarih): 592: OFADNO MALYO FARDOYSO-Süryanice, “Dolmabahçe Sarayı”. (Madenî mührün benim nasibim olarak 1984’de bulunduğu yer!)… TAKDİM yazım, Destimal ve Mühr içiçe… DESTİMAL’deki İkinci Beytin İlk Mısraı-Resûl fahrli hırkaya mesh olunmuş destimal: 2830: ROCUTO GABORO-Süryanice, “Fikir Kahramanı”… ELF VE ERBAA MİAT-Bin dörtyüz: 831: MÜTERAFIK-Birlikte bulunma… AHİR-Vücudunun sonrası olmayan “Mutlak” mânâsında Allah’ın 99 güzel isminden biri. (Ha harfi, Allah’ın Ahir ismi, Heba mertebesi, Kamer menzillerinden Deberan’a işaret eder; Boğa Burcu’nda yer alan 5 yıldıza): 1831: NASLIHAN KERİMEM… DESTİMAL’deki İkinci Beytin İkinci Mısraı-Meâli: “Feyz kokusu ihsan eder Yusuf Aleyhisselâm güzelliğinde misâl”: 2191= 1192: FRESTO MALYO FARDOYSO-Süryanice, “Dolmabahçe Sarayı”… Süryanice, MEDLO D’NUNE-Süryanice, “Balık Kovası”. (Boşnak dilinde, Vedro-Kova: 217: Rüyâ… Rüyâ’da gelen mânâ: Nuru kalbinden kovayla çek!): 1192: MENAKIB-Menkıbeler. Velilerin hayatından. (Süryanice, Ofadno Malyo Fardoyso-Dolmabahçe Sarayı: 592: Kasr-ül Bab-ül Midfa-Arabça “Topkapı Sarayı”… İkisinin Toplamı: 1184: Abdülhakîm… “Necib Fazıl’dan Abdülhakîm Arvasî’ye” alt başlığıyla “Kökler” isimli ithaf eserim hatırlanmalı)… DESTİMAL’deki İki Beytin Toplam Ebcedi: 9966: ISDA’-İ MEKTUBAT-Mektubat’ın yankısı. (Mektubat-İmâm-ı Rabbanî’nin eseri: 1868= 869: Necib Fazıl Kısakürek + Salih Mirzabeyoğlu)… ZILALE-Gölgelik. (Yevmiye: Gölge dergisinden elinde bir takım bulunsun, iyi olur!): 1966: YOLUMUZ-HÂLİMİZ-ÇAREMİZ Konferansını, ilk dinlediğim sene. (Aynı ebcedle, Seyyid Abdülhakîm Arvasî + Necib Fazıl Kısakürek + İzzet Erdiş)… Boşnakça, PİR-Rıhtım: 212: PÎR-Donanma, şölen, ziyafet. (Veli sözü: Yarabbi, bu ne garib hâldir. Senin dostlarını bilen seni biliyor, seni bilen de dostlarını tanıyor!)

*

ÇİLE ŞİİRİ’nin İkinci Mısraı: 1375: DERVİŞ MUHAMMED-332 mührü. “En küçük ebcedle”… DERS-İ AMM-İcazet sahibi olarak ders vermeye hakkı olan: 375: SARFE-Nurlu bir yıldız. Bir Kamer menzili; Dad harfi, Allah’ın Alîm ismi, İkinci sema mertebesi ile ilgili. (Sarfe: Harcama. Fazl. Bir kimseyi aklîye yönlendirme. Farz. Bir lisânı meydana getiren kelimelerin değişmesinden bahseden ilim şubesi. Kelime bilgisi. Kelime şekli bilgisi. Fiil çekimlerini, isim ve fiil nevilerini öğreten ilim; tasrif)… SARFE-Değişiklik, değişme: 376: ŞÜMUL-Hükmü altına alma… ŞİBDİ’-Akreb. Dil, lisân. Belâ. Şiddet. (Üstadım’dan: “Gelsin beni yokluk akrebi soksun / Bir zehir ki hayat özü faniye!”… Salih: 126: Asale-Zehiri çok tesirli ve korkunç yılan… Boşnak dilinde, Kukuta-Çok zehirli baldıran otu: 1612: Derviş Muhammed… Boşnak dilinde, Autor-Yazar: 1612: Autor-Besteci… Kıpçak dilinde, Makal-Bir bitki: 172: Makal-Söz söyleme… Süryanice, Ktobo D’nomuso-Ana Kanun. Allah’ın “Kün-Ol” emri. “Herşeyden önce kelâm vardı!”: 172: Kyono-Süryanice, “Kâinart”. Dil. “Halkın dili, Hakkın dilidir!”… Boşnak dilinde, Kalem-Aşı: 172: Kalâm-Moğol dilinde, “Söz, kelâm. Şiir. İtiraz, red, nefy”… Hemze, Allah’ın “Mübdi’-Güzel Yaratan” ismi, İlk Kalem mertebesi, Kamer menzillerinden “Seretan-Yengeç, Nath-Tos vuran, başvuran”a işaret eder… Boşnak dilinde, Perurez-Çakı. Kesen. Musa. Mus, müzler, derin duyuşlar, derin düşünce suretleri: 417: Necib Fazıl Kısakürek… Levha: 3 Ağustos 1993… Gazeteden kestiğim bir makalenin ilk paragrafını sesli okurken, ateşli bir şekilde tenkidini yapıyorum… İkinci paragrafa geçerken, Esseyyid Abdülhakîm Arvasî Hazretleri’ni, elindeki bir gazete parçasını –ki külâha benziyordu– parmaklarıyla karıştırır gibi görüyorum… Külâhta ve parmaklarının arasında, çiçek tohumu gibi “Kust otu” varmış!): 376: KÜNNAŞE-Kök. (Kün: “Ol” emri… Naşie: Delil. Zuhur… Kök: Kün delili. Var olma neşesi!)… Boşnak dilinde, BESPOSLİCAR-Tembel. Hareketsizlik. Sabit: 375: NÜCUM-U SEYYARE-Seyyare, gezegen, yıldızlar.

*

ÜÇÜNCÜ Mısra-İçiçe mimarî, içiçe benlik: 529: TENATTU’-Çok arıtmak. Ayırmak. (Akreb Burcu, unsuru Su, tabiatı Soğuk-Nemli, türü Sabit, yıldızı Merih, vücutta tesir yeri Üreme Uzuvları, cinsiyeti Dişi, simya’da Ayırma safhası… Boşnak dilinde, Bistar-Berrak. “Arıtılmış”: 673: Mehdî Derviş Muhammed… Rüyâ Tâbir Etmek: 673: Tecris-Doğru fikirli etmek… Boşnakça, Dvadest Godina Zajedno-Yirmi Sene Beraber. “Rüyâ’da gelen bu mânâyı hatırlayınız!”: 624: Büyük Doğu Takdimi… Büyük Doğu Takdim“i”-Kaptan Kusto Müslüman: 614: Baş’me D’moryo-Süryanice, “Bismillah”… Yevmiye: “40 senelik Büyük Doğu çilesini başlangıç kabul edebiliriz!”… Boşnak dilinde, Proziran-Berrak: 1476: Dvadest-Yirmi… Boşnak dilinde, Mladez-Ben: 83: Yengeç. “Pençpay-Yengeç, beş ayaklı”… Yengeç Burcu, unsuru Su, tabiatı Soğuk-Nemli, türü “Hareketli-Önemli”, yıldızı Ay, Vücutta tesir yeri Göğüs-Karın, batn, cinsiyeti Dişi, simya’da “Deberan-Çözme” safhası… Boşnak dilinde, Bistar-Gevşek: 673: Beraat-Haşmet. İhtişam. Azamet… Bist-Yirmi: 472: Bist-Boşnak dilinde, “Yavrusu yanında dişi deve. Salıverilmiş, bırakılmış şey”… Boşnak dilinde, Dvadest-Yirmi: 477: İzzet… Müradefe-Beraberlik: 330: NFK + SM… Boşnak dilinde, Praznicni-Bayram: 333: Veliler Ordusu’ndan-Alt başlığı “Halkadan Pırıltılar” olan Üstadım’ın eseri… Re harfi, Allah’ın “Musavvir-Suret çizen” ismi 2. sema mertebesi, Kamer menzillerinden “Gafr-Örtü, silme, af”… Gaffure: Yengeç… Nigarende-Ressam: 330: Mürsel-Peygamber)

*

DÖRDÜNCÜ Mısraın Ebcedi: 5119: ZÜLFİKÂR-Hazreti Ali’nin çatal uçlu meşhur kılıcı. (Fely-Keskin kılıç. Kesmek, derinlik. Şiirin ince mânâlarını çıkarmak. Bit toplamak: 120: Mu’ciz-İnsanı aciz bırakan iş. Aynısını yapmakta başkalarını acze düşüren)… Süryanice, MAŞLMONUTO MQABLUNO MESTAKLONUTO-İslâma Muhatab Anlayış: 1119: NESBO-Süryanice, “Ot”. (Ot: Bâtın ve secdeye misâl, sabit: 406: Ot-İbranice, “Harf”… Şevk-Çok istek, şiddetli arzu. Neş’e. Bir şeyi bir şeye sağlamca bağlama: 406: Çöle İnen Nur-Üstadım’ın “Çöle ve Bütün Zaman ve Mekâna” alt başlığı ile yayınladığı bir eseri)… NUHAS-Koklamak: 119: MA’HED-Buluşma yeri… DERVİŞ MUHAMMED SEMERKANDİ-332 mührü. “Büyük ebcedle”: 2118= 1119: ŞURORTO-Süryanice, “Tefekkür”… RABB-Sahib. Malik. Seyyid. Cenab-ı Hakk. Besliyen, yetiştiren, terbiye eden. (Allah’ın bütün mertebelerde bulunan ismi): 202: BERR-Allah’ın “Kullarına ihtiyaçlarını veren” mânâsında, 99 güzel isminden biri.

Kaynak: Baran

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: