BANDIRMA DAVASI DÜŞTÜ… GÖZLER, METRİS DAVASI’NDA!

BANDIRMA DAVASI DÜŞTÜ… GÖZLER, METRİS DAVASI’NDA!

Şehidimiz Halil Kantarcı başta olmak üzere, aralarında Adımlar Dergisi mensubu Aydın Alkan‘ın da bulunduğu 32 gönüldaşımız hakkında 5-7 Ocak 2000 tarihinde Bandırma Cezaevi’nde bulundukları sırada yapılan operasyon ile ilgili açılan dava sona erdi.

Bandırma 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin “zamanaşımı” gerekçesiyle karara bağladığı davada hâkim İzzet Koyuncu, gönüldaşlarımız hakkında defalarca verilen cezalarla gündeme gelen, açık hukuksuzluklar gerekçe gösterilerek “yeniden yargılanma” yolu açılıp tekrar muhakeme edilmeye başlanan davanın düşürülmesine hükmederek dosyayı kapattı.

Bilindiği üzere, 5-7 Ocak 2000 tarihinde cezaevinde tutuklu bulunan İBDA mensuplarına karşı dönemin düzen güçleri tarafından bir operasyon-saldırı gerçekleştirilmiş ve bu operasyon sonucunda gönüldaşımız Hasan Meriç silahla vurularak katledilmişti. Hasan Meriç’in şehîd olduğu 3 günlük saldırı sırasında 12 gönüldaşımız vücutlarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanmıştı.

Verilen bu kararın ardından, dikkatler, aynı günlerde, 25 Ocak 2000 tarihinde Metris Cezaevi’ne yapılan “Noel Baba Operasyonu” davasına çevrildi.

Bilindiği üzere Sayın Salih Mirzabeyoğlu başta olmak üzere, Genel Başkanımız Ali Osman Zor ve yazarlarımızdan Baki Aytemiz’in de aralarında bulunduğu birçok gönüldaşımızın yargılandığı “Noel Baba Davası”nda geçtiğimiz yıl verilen cezaların ardından dosya Yargıtay‘da…

Aynı tarihte gerçekleşen bu operasyonlarla ilgili Bandırma 2. Asliye Ceza Mahkeme’sinin kararının ardından, Yargıtay’da bulunan “Metris Davası” dosyasının da tekrar mahkemeye iade edilerek, Sayın Mirzabeyoğlu başta olmak üzere gönüldaşlarımızın tamamı hakkında “beraat” kararı verilmesi bekleniyor.

Aşağıda, 23/02/2017 tarihinde Bandırma 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın son celse tutanağını aynen yayınlıyoruz.

ADIMLAR Dergisi

 

T.C.

BANDIRMA

  1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

 

DURUŞMA TUTANAĞI

DOSYA NO      : 2006/40 Esas

DURUŞMA TARİHİ      : 23/02/2017

CELSE NO        : 19.

 

HAKİM : İZZET KOYUNCU  125444

KATİP  : NEVİN DAYICA  102383

 

Belirli gün ve saatte  celse açıldı.

Başka suçtan tutuklu/ hükümlü sanık Ali Acar (segbis odasında bağsız olarak hazır),  sanık Osman Nuri Çoraklı vekili Av. Abdullah Köse,  sanık Halil Kantarcı  Müdafii Av. İlhami Atış yetki belgesi ile,   sanıklar Haruni Reşit Akkoyunlu,İsmail Uysal müdafii Av. Taner Bingöl,  sanıklar Yılmaz Dalyan, Okan Gültekin,  Bünyamin Demir müdafii Av. Asuman Korzay, sanık Ercan Bucak müdafii Av. Soner Yılmaz, sanıklar Abdurrahman Kabalcı, Özcan Gümüşoluk, Ayhan Sönmez müdafiileri Av. Fevziye Dilan Yardımcı Erezkan, sanıklar Aydın Alkan, Sait Dursun Deliktaş müdafii Av. Dudu Öcal, sanıklar Bünyamin Eser, Murat Küçük müdafii Av. Merve Polat, sanıklar İbrahim Taştan, Ali Acar, Mustafa Tanrıkulu müdafii Av. Özlem Avcı, sanık Muhammet Emrah Arslan müdafii Av. Tevfik Dilşeker, sanık Bayram Taştan müdafii Av. Volkan Gözükara,   sanıklar Yakup Köse,  Tayyar Tercan, Mustafa Ayyıldız ve Kazim Albayrak müdafii Av. Hamza Uçan geldikleri görüldü, açık yargılamaya devam olundu.

Bursa Adli Tıp Kurumu Başkanlığına yazılan müzekkereye cevap var okundu, dosyasına konuldu.

Sanık İbrahim Taştan’ın açık adresinin tespiti için Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne yazılan müzekkereye cevap var okundu, dosyasına konuldu.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine yazılan müzekkereye olumsuz cevap var, okundu dosyasına konuldu.

Tanık Kurtuluş Yılmaz’ın açık adresinin tespiti için Arifiye İlçe Emniyet Müdürlüğünün yazısı okundu, dosyasına konuldu.

 

Tanık Kurtuluş Yılmaz’ın bilgi ve görgüsünün tespiti için Sakarya 2. Asliye Ceza Mahkemesine yazılan talimata cevap yok, uyap sistemden yapılan kontrolde talimat duruşmasının 24/03/2017 gününe bırakıldığı görüldü, uyap çıktısı alındı, okundu, dosyasına konuldu.

Sanık Ercan Bucak’a vekillikten çekilme dilekçesinin tebliğ edildiği görüldü, okundu dosyasına konuldu.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına suç tarihi itibariyle kamera kayıtlarının bulunup bulunmadığına ilişkin yazıya olumsuz cevap verildiği görüldü, okundu dosyasına konuldu.

Bandırma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sanık Ali Acar’ın hangi tarihe nakil edildiğine ilişkin  yazılan müzekkereye cevap var okundu, dosyasına konuldu.

Adalet Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 25/10/2016 tarihli yazısı okundu, dosyasına konuldu.

Balıkesir Bandırma Devlet Hastanesine yazılan müzekkereye  cevap verildiği görüldü, okundu dosyasına konuldu.

133 Numaralı Ortopedi defterinin incelenmesinde; 05/01/2000 tarihinde sanık Yakup Köse’nin ön kol kırığı olduğu belirtildiği, 10 gün sonra kontrol ibaresinin bulunduğu  Bandırma Cezaevinden geldiğinin  görüldü.

29 nolu Acil Servis Kaydı Defterinin incelenmesinde; Adli vaka olarak Yakup Köse’nin girişinin yapıldığı, sağ ön kolda eski kırık başka acil lezyon yok şeklinde kanaat bildirildiği görüldü.

Bandırma Bakanlık Muhabere Bürosunun 06/01/2017 tarihli  yazısı okundu, dosyasına konuldu.

Bandırma Bakanlık Muhabere Bürosunun 16/12/2016 tarihli  yazısı okundu, dosyasına konuldu.

Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulunun 25/11/2016 tarihli yazısı ile 07/01/2000 tarihli soruşturma raporunu gönderildiği görüldü, okundu dosyasına konuldu.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünün 24/11/2016 tarihli yazısı okundu, dosyasına konuldu.

Bandırma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna yazılan yazıya cevap var, içeriğinden sanık Ali Acar’ın 03/01/2000 tarihinde ilgili ceza infaz kurumuna nakil ile geldiği, 07/01/2000 tarihinde Eskişehir Özel Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakil edildiğinin görüldü, okundu  dosyasına konuldu.

Bandırma İlamat ve İnfaz Bürosunun sanık Tayyar Tercan hakkında 30/01/2017 tarihli yazısı ile  adli kontrol dosyasının gönderildiği görüldü, okundu dosyasına konuldu.

Sanıklar Yakup Köse, Kazım Albayrak, Fevzi İşalmaz ve Cİhat Özbolat müdafii Av. Abdullah Özbek’in mazeret dilekçesi sunduğu görüldü, okundu dosyasına konuldu.

Sanık Tayyar Tercan müdafii Av. Müşir Deliduman’ın mazeret dilekçesi sunduğu görüldü, okundu dosyasına konuldu.

Sanıklar Mehmet Fırat ve Yakup Köse müdafii Av. Okan Kadir Bektaşoğlu’nun mazeret dilekçesi sunduğu görüldü, okundu dosyasına konuldu.

Sanıklar Salih Tatlı, Salih Bilen ve Kazim Albayrak müdafii Av. İbrahim Halil Bingöl’ün mazeret dilekçesi sunduğu görüldü, okundu dosyasına konuldu.

Sanık Ali Acar’dan soruldu: Önceki savunmalarımı tekrar ederim, gelen yazılardaki aleyhe olan hususları kabul etmiyorum, ben 03/01/2000 tarihindeki gecesi geldi, sadece bir gün kaldı, 07/01/2000 günü Eskişehir’e nakil edildim, yapmadığım eylemler bana yükleniyor,  dedi.

Sanık Osman Nuri Çoraklı vekili Av. Abdullah Köse’den soruldu: Dosyaya gelen evraklardaki aleyhe olan hususları kabul etmiyoruz, müvekkilin beraatini talep ediyoruz, dedi.

Sanık  Halil Kantarcı  Müdafii Av. İlhami Atış’dan soruldu (Yetki belgesi ile):  Dosyaya gelen evraklardaki aleyhe olan hususları kabul etmiyoruz, önceki savunmalarımızı tekrar ediyoruz, müvekkilerin beraatini talep ediyoruz, dedti.

Sanıklar Haruni Reşit Akkoyunlu,İsmail Uysal müdafii Av. Taner Bingöl’den soruldu: Dosyaya gelen evraklardaki aleyhe olan hususları kabul etmiyoruz, müvekkilerin beraatini talep ediyoruz, dedi.

Sanıklar Yılmaz Dalyan, Okan Gültekin,  Bünyamin Demir müdafii Av. Asuman Korzay’dan soruldu: Dosyaya gelen evraklardaki aleyhe olan hususları kabul etmiyoruz, önceki savunmalarımızı aynen tekrar ederiz,  müvekkilerin beraatine karar verilmesini talep ederiz, dedi.

Sanık Ercan Bucak müdafii Av. Soner Yılmaz’dan soruldu: Dosyaya gelen evraklardaki aleyhe olan hususları kabul etmiyoruz, önceki beyanlarımızı tekrar ederiz, müvekkilin beraatini talep ederiz, dedi.

Sanıklar Abdurrahman Kabalcı, Özcan Gümüşoluk, Ayhan Sönmez müdafiileri Av. Fevziye Dilan Yardımcı Erezkan’dan soruldu: Dosyaya gelen evraklardaki aleyhe olan hususları kabul etmiyoruz, önceki beyanlarımızı tekrar ederiz, müvekkilin beraatini talep ederiz, dedi.

Sanıklar Aydın Alkan, Sait Dursun Deliktaş müdafii Av. Dudu Öcal’dan soruldu:Dosyaya gelen evraklardaki aleyhe olan hususları kabul etmiyoruz, önceki beyanlarımızı tekrar ederiz, müvekkilin beraatini talep ederiz, dedi.

Sanıklar Bünyamin Eser, Murat Küçük müdafii Av. Merve Polat’dan soruldu:Dosyaya gelen evraklardaki aleyhe olan hususları kabul etmiyoruz, önceki beyanlarımızı tekrar ederiz, müvekkilin beraatini talep ederiz, dedi.

Sanıklar, Ali Acar, İbrahim Taştan, Mustafa Tanrıkulu müdafii Av. Özlem Avcı’dan soruldu:Dosyaya gelen evraklardaki aleyhe olan hususları kabul etmiyoruz, önceki beyanlarımızı tekrar ederiz, müvekkilin beraatini talep ederiz, dedi.

Sanık Muhammet Emrah Arslan müdafii Av. Tevfik Dilşeker’den soruldu:Dosyaya gelen evraklardaki aleyhe olan hususları kabul etmiyoruz, önceki beyanlarımızı tekrar ederiz, müvekkilin beraatini talep ederiz, dedi.

Sanık Bayram Taştan müdafii Av. Volkan Gözükara’dan soruldu:Dosyaya gelen evraklardaki aleyhe olan hususları kabul etmiyoruz, önceki beyanlarımızı tekrar ederiz, müvekkilin beraatini talep ederiz, dedi.

Sanıklar Yakup Köse,  Tayyar Tercan, Mustafa Ayyıldız ve Kazim Albayrak müdafii Av. Hamza Uçan’dan soruldu: Dosyaya gelen evraklardaki aleyhe olan hususları kabul etmiyoruz, önceki beyanlarımızı tekrar ederiz, müvekkilerin beraatini talep ederiz, dedi.

A.K.G.D./Dosyaya incelenmek için gelen defterlerin hastaneye iadesi için müzekkere yazılmasına, dosyadaki delil durumu dikkate alınarak dönmeyen talimat ve müzekkere cevaplarının beklenmesine yer olmadığına, işlemsiz iadelerinin temini için ayrı ayrı müzekkereler yazılmasına, mazeret bildiren birkısım sanıklar müdafiilerinin mazeretlerinin belgelendirmediklerinden mazeretlerinin reddine karar verildi, tefhimle açık yargılamaya devam olundu.

Karar verileceği ihtarı ile huzurda bulunan sanıklara ve sanıklar müdafiilerine ayrı ayrı esas hakkındaki son savunmaları soruldu:

Sanık Ali Acar’dan esasa ilişkin savunma ve delilleri  soruldu: Ben sadece cezaevinde bir gün kaldım, beraatimi talep ediyorum,  dedi.

Sanık Osman Nuri Çoraklı vekili Av. Abdullah Köse’den  esasa ilişkin savunma ve delilleri   soruldu: Önceki savunmalarımızı tekrar ederiz, müvekkilin beraatini talep ederiz, dedi.

Sanık  Halil Kantarcı  Müdafii Av. İlhami Atış’dan  esasa ilişkin savunma ve delilleri   soruldu (Yetki belgesi ile):  Önceki savunmalarımızı tekar ederiz, müvekkilin beraatini talep ederiz, dedi.

Sanıklar Haruni Reşit Akkoyunlu,İsmail Uysal müdafii Av. Taner Bingöl’den esasa ilişkin savunma ve delilleri   soruldu:  Önceki savunmalarımızı tekar ederiz, müvekkilerin beraatini talep ederiz, dedi.

Sanıklar Yılmaz Dalyan, Okan Gültekin,  Bünyamin Demir müdafii Av. Asuman Korzay’dan esasa ilişkin savunma ve delilleri   soruldu:  Önceki savunmalarımızı tekar ederiz, müvekkilerin beraatini talep ederiz, dedi.

Sanık Ercan Bucak müdafii Av. Soner Yılmaz’dan soruldu: Dosyaya gelen evraklardaki aleyhe olan hususları kabul etmiyoruz, önceki beyanlarımızı tekrar ederiz, müvekkilin beraatini talep ederiz, dedi.

Sanıklar Abdurrahman Kabalcı, Özcan Gümüşoluk, Ayhan Sönmez müdafiileri Av. Fevziye Dilan Yardımcı Erezkan’danesasa ilişkin savunma ve delilleri   soruldu:  Önceki savunmalarımızı tekar ederiz, müvekkilerin beraatini talep ederiz, dedi.

Sanıklar Aydın Alkan, Sait Dursun Deliktaş müdafii Av. Dudu Öcal’danesasa ilişkin savunma ve delilleri   soruldu:  Önceki savunmalarımızı tekar ederiz, müvekkilin beraatini talep ederiz, dedi.

Sanıklar Bünyamin Eser, Murat Küçük müdafii Av. Merve Polat’dan esasa ilişkin savunma ve delilleri   soruldu:  Önceki savunmalarımızı tekar ederiz, müvekkilin beraatini talep ederiz, dedi.

Sanıklar Ali Acar, İbrahim Taştan, Mustafa Tanrıkulu müdafii Av. Özlem Avcı’dan esasa ilişkin savunma ve delilleri   soruldu:  Önceki savunmalarımızı tekar ederiz, müvekkilin beraatini talep ederiz, dedi.

Sanık Muhammet Emrah Arslan müdafii Av. Tevfik Dilşeker’denesasa ilişkin savunma ve delilleri   soruldu:  Önceki savunmalarımızı tekar ederiz, müvekkilin beraatini talep ederiz, dedi.rar ederiz, müvekkilin beraatini talep ederiz, dedi.

Sanık Bayram Taştan müdafii Av. Volkan Gözükara’dan esasa ilişkin savunma ve delilleri   soruldu:  Önceki savunmalarımızı tekar ederiz, müvekkilin beraatini talep ederiz, dedi.

Sanıklar Yakup Köse,  Tayyar Tercan, Mustafa Ayyıldız ve Kazim Albayrak müdafii Av. Hamza Uçan’danesasa ilişkin savunma ve delilleri   soruldu:  Biz öncelikle müvekkilim Yakup Köse’ye ilişkin hastane kayıtları dosyaya getirilmesi konusunda mahkemeye teşekkür ediyoruz, bizim defalarca bahsettiğimiz husus buydu, daha önce yapılan yargılamada kimin ne eylem yaptığı açıkca belirtilmemiştir, sonu başından belli olan bir yargılama yapılmıştır, bu nedenle müvekkillerin beraatini talep ediyoruz,   dedi.

Sanık Ali Acar’dan son sözü soruldu: Takdir mahkemenindir, dedi.

Dosya incelendi. İncelenmesi ve araştırılması gerekli başka bir hususun kalmadığı anlaşılmakla açık yargılamaya son verildi.

HÜKÜM : Gerekçesi ayrıntılı kararda açıklanacağı üzere :

 

1-Hükümlü/sanıklar; Abdurrahman Kabalcı, Ali Acar, Aydın Alkan, Ayhan Sönmez, Bayram Taştan, Bünyamin Demir, Bünyamin Eser, Cihat Özbolat, Ercan Bucak, Fevzi İşalmaz, Haruni Reşit Akkoyunlu, İbrahim Taştan, İsmail Uysal, Kadir Karamustafa, Kazim Albayrak, Mehmet Fırat, Muhammet Emrah Arslan, Murat Küçük, Mustafa Ayyıldız, Mustafa Tanrıkulu, Muttalip Sanır, Okan Gültekin, Osman Nuri Çoraklı, Özcan Gümüşoluk, Sait Dursun Deliktaş, Salih Bilen, Salih Tatlı, Tayyar Tercan, Umut Demir, Yakup Köse, Yılmaz Dalyan ve Halil Kantarcı, hakkında Mahkememizin 15/12/2011 tarih, 2006/40 esas, 2011/729  karar sayılı  ilamı ile verilen hükmün, tüm hükümlü/sanıklar yönünden, CMK.nun 323/1.maddesi uyarınca İPTALİNE, karar kesinleştiğinde İPTAL edilen hükümle ilgili olarak oluşturulan adli sicil kayıtlarının iptali için Adli Sicil Ve İstatistik Genel Müdürlüğüne TALİ KARAR FİŞİ DÜZENLENEREK KARARIN GÖNDERİLMESİNE,

2-5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 7 ve 5349 sayılı Kanunla değişik 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 9. maddeleri hükmü karşısında; yargılamanın yenilenmesi sonucu yapılan yargılamada; hükümlü/sanıklar Abdurrahman Kabalcı, Ali Acar, Aydın Alkan, Ayhan Sönmez, Bayram Taştan, Bünyamin Demir, Bünyamin Eser, Cihat Özbolat, Ercan Bucak, Fevzi İşalmaz, Haruni Reşit Akkoyunlu, İbrahim Taştan, İsmail Uysal, Kadir Karamustafa, Kazim Albayrak, Mehmet Fırat, Muhammet Emrah Arslan, Murat Küçük, Mustafa Ayyıldız, Mustafa Tanrıkulu, Muttalip Sanır, Okan Gültekin, Osman Nuri Çoraklı, Özcan Gümüşoluk, Sait Dursun Deliktaş, Salih Bilen, Salih Tatlı, Tayyar Tercan, Umut Demir, Yakup Köse, Yılmaz Dalyan’a yüklenen  765 Sayılı TCK’nun 304 maddesinde düzenlenen hükümlü veya tutukluların ayaklanması suçunun yasada gerektirdiği cezasının türü ve üst sınırı itibariyle tabi olduğu, suç tarihinde yürürlükte bulunan ve hükümlü sanıklar lehine olan 765 sayılı TCK’nun 102/3 ve 104/2. maddelerinde öngörülen dava zamanaşımının, suç tarihinden hükmün kesinleşmesine kadar geçen süre ile yargılamanın yenilenmesi talebinin kabulünden karar tarihinine kadar geçen sürenin toplamı itibariyle gerçekleştiği anlaşılmış, hükümlü/sanıklar hakkındaki kamu davasının gerçekleşen zamanaşımı nedeniyle 765 sayılı TCK’nun 102/3, 104/2 ve 5271 sayılı CMK’nun 223/8. maddeleri gereğince AYRI AYRI DÜŞÜRÜLMESİNE,

3-Hükümlü/sanık Halil Kantarcı’nın, yargılamanın yenilenmesi aşamasında 16/07/2016 tarihinde vefat ettiği anlaşılmakla, TCK’nın 64/2. maddesi uyarınca  hakkında verilen cezanın, ORTADAN KALDIRILMASINA,

4-Yapılan yargılama giderlerinin kamu üzerinde BIRAKILMASINA,

Dair;hükümlü/sanık Ali Acar’ın (segbis ile yüzüne karşı),  hükümlü/sanık Osman Nuri Çoraklı vekili Av. Abdullah Köse,   hükümlü/sanık Halil Kantarcı  Müdafii Av. İlhami Atış, hükümlü/sanıklar Haruni Reşit Akkoyunlu,İsmail Uysal müdafii Av. Taner Bingöl,   hükümlü/sanıklar Yılmaz Dalyan, Okan Gültekin,  Bünyamin Demir müdafii Av. Asuman Korzay,  hükümlü/sanık Ercan Bucak müdafii Av. Soner Yılmaz,  hükümlü/sanıklar Abdurrahman Kabalcı, Özcan Gümüşoluk, Ayhan Sönmez müdafiileri Av. Fevziye Dilan Yardımcı Erezkan,  hükümlü/sanıklar Aydın Alkan, Sait Dursun Deliktaş müdafii Av. Dudu Öcal,  hükümlü/sanıklar Bünyamin Eser, Murat Küçük müdafii Av. Merve Polat,  hükümlü/sanıklar Ali Acar, İbrahim Taştan, Mustafa Tanrıkulu müdafii Av. Özlem Avcı,  hükümlü/sanık Muhammet Emrah Arslan müdafii Av. Tevfik Dilşeker,  hükümlü/sanık Bayram Taştan müdafii Av. Volkan Gözükara,    hükümlü/sanıklar Yakup Köse,  Tayyar Tercan, Mustafa Ayyıldız ve Kazim Albayrak müdafii Av. Hamza Uçan’ın yüzlerine karşı,  diğer hükümlü/sanıkların yokluklarında; kararın   hükümlü/sanık Ali Acar yönünden tefhim, hükümlü/ sanıklar; Osman Nuri Çoraklı, Haruni Reşit Akkoyunlu,İsmail Uysal, Yılmaz Dalyan, Okan Gültekin,  Bünyamin Demir, Ercan Bucak, Abdurrahman Kabalcı, Özcan Gümüşoluk, Ayhan Sönmez,  Aydın Alkan, Sait Dursun Deliktaş, Bünyamin Eser, Murat Küçük,  İbrahim Taştan, Mustafa Tanrıkulu,  Muhammet Emrah Arslan,  Bayram Taştan, Yakup Köse,  Tayyar Tercan, Mustafa Ayyıldız ve Kazim Albayrak  yönünden huzurdaki müdafiilerine ayrı ayrı tefhim edildiği,  hükümlü/ sanıklar Salih Tatlı, Salih Bilen, Mehmet Fırat, Cihat Özbolat, Kadir Karamustafa, Umut Demir, Fevzi İşalmaz, Muttalip Sanır yönünden ise müdafiileri olanlara kararın müdafiilerine tebliğ edildiği, müdafiisi olmayanlara ise kararın kendilerine tebliğ edildiği tarihten  itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle  veya başka bir mahkeme aracılığıyla dilekçeyi mahkememize göndermek suretiyle Yargıtayda TEMYİZ yasa  yolu  açık olmak üzere,  verilen karar, açıkça okunup, usulen anlatıldı.         23/02/2017

 

 

Katip 102383                                                                                  Hakim 125444

e-imzalı                                                                                               e-imzalı

 

 

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: