ÖLÜM ODASI B7 361 MALİK TEŞKİLATI (HAFİYE TEŞKİLÂTI) Salih Mirzabeyoglu

ÖLÜM ODASI B7 361 MALİK TEŞKİLATI (HAFİYE TEŞKİLÂTI) Salih Mirzabeyoglu

MALİK TEŞKİLATI

(HAFİYE TEŞKİLÂTI)

 

LEVHA: 11 Şubat 1985… Bir çukur kazıyorum ve içine fidan dikiyorum; sonra da onu sular gibi hacet gideriyorum… Biraz ötede Üstadım, hüzünlü bir çehre ile beni izliyor!..

*

YEVMİYE: “Şerlok Holms’ü yazan; kimdi o? Büyük resim koleksiyonu vardı!” diyor ve ben hatırlayamadığımı söylerken, o devam ediyor: “Neyse… Polisiye roman. Ama onda basit hâdise anlatma değil; küçük şeylerin arkasını kurcalıyor. Gerisi onun kopyası!”… Şerlok Holmes için, “Teferruatçılık şuuru!” diyorum!

*

CONAN DOYLE-İngiliz, ilk Hafiye romanı yazan: 1165: DERVİŞ MUHAMMED-332 mührü. “Büyük ebcedle”. (Derviş Muhammed: 613: Kaptan Kusto Müslüman… Boşnak dilinde, Autor-Romancı: 613: Autor-Besteci… Boşnak dilinde, Autor-Şair: 613: Çitr-Hintçe, “Resim. Tasvir”… Mehdî Derviş Muhammed: 1672: Ta’bir-Arab, iz sürme. Rüya yorma… Süryanice, Maktab Zabno-Tarih: 612: Tavro-Süryanice, “Fasl”, Hak ile bâtılı ayırdeden. İki şey arasındaki ek yeri… İdeolocya Örgüsü’ne Ek-İslâmı yenilemek: 451: Salih Mirzabeyoğlu)… RAHMAN SURESİ, 19-20. âyetleri: 3165: KELİMULLAH-Allah’ın hitab eylediği zât; Musa Aleyhisselâm’ın bir vasfı.

*

SHERLOCK HOLMES: 550: CASUM-Korkulu rüyâ. Kâbus. (Yevmiye: Korkulu rüyâ görmek lâzım!)… İSTANBUL. (Kafa Kağıdı’nın sonu: Beylerbeyi… Toprağına küskün ve büyük şehir lüpçülüklerine düşkün “Çarıklı erkânıharpler”in gece-kondu çadırlarıyla kuşattığı İstanbul……. aynı Moğol istil… Tutulmuş giriftar asil bir köşe… Moğol: 1076: Vis-Romen dilinde, “Rüyâ”… Aynı ebcedle, Derviş Muhammed Semerkandi.): 550: MÜSTEVLİ(YE)-İstilâ eden. Yayılan. Her tarafı kaplayan. Zapteden. Galib olan… Süryanice, SOĞONOYUTO-Netice: 1549= 550: PİGMENTUM-Lâtince, “Boya”. Ahlâk. Sıfat; rüyâya sızan… MÜTESEMMİ-Bir isimle isimlenen: 550: MEHDÎ Salih İzzet Erdiş. (Süryanice, Helmonoyo-Rüyâ gibi: 154: Mehdî Muhammed… Süryanice, Meştuto-Bayram. “Netice”: 1153: Olivka-Yakut dilinde, “Zeytin”… Zeyt-Zeytin: 1417: Necib Fazıl Kısakürek… Süryanice, Nokufo-Halef: 1153: Şalituto-Süryanice, “Hükümdar”… Süryanice, Şalituto-Hükümet: 1153: Me’alef-İbranice, “Hayvan Terbiyecisi”; Zel harfi, Allah’ın “Müzil” ismi, “Hayvanlar-Beden” mertebesi, Kamer menzillerinden Sa’du’l Suud’a işaret eder; Derece almak. Mübarek. Mübarek yıldızlara)

*

MALİK TEŞKİLÂTI. (Hafiye Teşkilâtı: 866: Husrev-Hükümdar, şâh… Tenvit-Niyet Etmek: 866: Rüsuh-İlim ve fennin derinliğine vukufiyet. Sağlamlık. Yerinde sağlam, sâbit ve devamlı olmak. Maharet. Meleke. “Adlî Tıbb”… Lazlaza-Yılanın deprenmesi. “Hayy. Hayyat; terzi. Hayye; haydi, gel. Hayye; yılan. Bir zehir ki, hayat özü faniye”: 866: Tinto-Süryanice, “İncir”; küllî şeylere delalet eder… Romen dilinde, Tinut-El: 866: Reticulaire-Fransızca, “Ağ biçiminde. Ağ gibi”… Süryanice, Gufo-Balık Ağı: 1092: Seyyid Abdülhakîm Arvasî + Seyyid Fehim Arvasî… Ufuk. “Üstadım” + Hafiye: 1092: İdiyogoluto Of Maqsuto-Süryanice, “İdeolocya ve İhtilâl”… Süryanice, Fogo-İncir. Kavşak noktası: 1092: Derviş Muhammed Semerkandi. “En küçük ebcedle”… En küçük ebcedle, Derviş Muhammed: 1044: Derviş Muhammed-442 mührü): 1261: KULAKIL-İhlâs ve Muavvezeteyn Sûreleri. (Yevmiye: Yatarken, Felâk ve Nas surelerini oku; bakalım Allah ne gösterir… Derun-İç. Kalb: 260: Sırr-Gizli hakikat. Allah’ın hikmeti)

*

HAFİYE TEŞKİLÂTI: 866: ZAYVEN-Yaban kedisi. Erkek kedi. Hırçın adam. “Kıtt: Erkek kedi. Nasib, hisse. Kitab ve kâğıt”. (Levha: Temmuz 1983… Sahilde denize girenler… Dalgalı denizin diz boyu yerinde, arka ayakları üzerinde su üzerinde yürüyen, danseder gibi hareketler yapan bir kedi… Şımarık ve muzib bir hâli var… Ve suyun içinden kıymetli bir yüzük çıkarıp, nisbet yapar gibi bana gösteriyor… Müfayele-Yüzük saklama oyunu: 1165: Derviş Muhammed-332 mührü. “Büyük ebcedle”… Levha: 4 Temmuz 1992… Üstadım, iki kere cezbedildiğini, son olarak cezbedildiğinde de… Üçüncü cezboluşunun benimle bir ilgisi var… Bu şekilde konuşurken, önünde sarmaşık cinsi “Hanımeli” var… Sanki Hanımeli’nin yaprağı hakkında, “Eşyanın bükülüp, ölü madenî levhalar hâlinde…” diye, para mevzuunu konuşuyor… Sanıyorum bu mevzuda rahata erdiğini… Ancak, son kelimeyi unuttum. Bu kelime, “Acaba çözer mi?” cinsinden, sözünü mübhem kılan bir kelime… Bahis, son dönemdeki cezbe ile ilgili… Derviş Muhammed-332 mührü. “Büyük ebcedle”: 1165: Derviş Muhammed-Mirzabeyoğlu)… Süryanice, EŞİTO MALYO GANTO-Dolmabahçe Sarayı. “Mührün bulunduğu yer”: 2261: ANREDE-Almanca, “Selâmlama”. (Levha: Mayıs 1983… Yanında İlkokul olan bir köy mezarlığı… Abdülhakîm Arvasî Hazretleri’nin biraz yüksekçe kabri… Mezarlığın önündeki yoldan, yanımda tanımadığım bir gençle geçerken, Efendi Hazretleri’nin kabrinden bize, “Selamunaleyküm!” diye bir ses yöneliyor… Korku ve haşyetten, dikkatli bir nazarla o yöne bakamıyorum… Yürüyoruz!)… GARS-Ağaç fidanı dikmek. Dikilmiş fidan: 1260= 261: TENKİZ-İnkaz etmek, kurtarmak, kurtarılmak… ERS-Gözyaşı. “Dua”: 261: ERS-Ekmek… RAS-Başı büyük kişi. “Üstadım”: 261: HERKÜL… SARR-Sevindiren, sürura sebeb olan şey: 261: MUANIK-Birbirinin boynuna sarılan.

 

ÖN KAPAK

(RÜYÂ GİBİ…)

 

LEVHA: 12 Nisan 1988… Şehirler arası yolcu otobüsü kalkacak… Eğilip tekerin oraya bakınca, fincan benzeri şeylerden tepsi içinde bir kabartma yazı görüyorum: KUSTO… LEVHA: 12 Nisan 1988… Oturma yeri hasır olan, taştan bir koltuk… Oturma yerinde, oturak koyulabilecek yuvarlak bir delik var… Abdülhakîm Arvasî Hazretleri’nin koltuğu böyle imiş… Mermerlerine bakıyorum, Eskişehir ve Bursa yazıyor… Harun Yüksel ve birinin haber vermesiyle, tarikata girmemle ilgili yaptırmışlar… DÜŞVARİ: 12 Nisan 1991… Ben, Mevlüt Koç, Harun Yüksel, Süleyman Dal, Ali Osman Zor ve Bilâl Saylak’ın, “Şartlı Tahliye” hükümlerinden yararlanarak Bayrampaşa Hapishanesi’nden çıktığımız gün!..

*

YEVMİYE: 12 Mayıs 1983… “İstikbal İslâmındır” isimli eserimi tamamladığım raporu üzerine Üstadım: “Haa yaşşa! Böyle çalışman çok iyi, hemen basalım, hemen, hemen! Dergiyi getirdin mi?”… –Getirmedim efendim… “Getir getir, ondan kapak yaparız!”… KUSTO’nun Müslüman olduğunu haber veren Zafer dergisi… Kapağında Kusto’nun resmi… Üstadım, bana tetkik etmem için vermişti!

*

ÖN KAPAK-İstikbâl İslâmındır. (Süryanice, Şmo Kasyo-Takma İsim: 175: Kusto… Derviş Muhammed-332 mührü. “Büyük ebcedle”: 175: Mehdî Salih İzzet Erdiş… İstikbâl İslâmındır: 1980: Şeriat): 1260: GARS-Ağaç fidanı dikmek. Dikilmiş ağaç. (Ahidnâme-Anlaşma: 184: Abdülhakîm)… MAKNA’-Şâhid: 260: MEZBURE-Adı geçen… SIDDÎKUN-Rüyâ Meleği. “Fe harfi, Allah’ın Kaviyy ismi, Melekler mertebesi, Kamer menzillerinden Sa’du’l Ahbiyye’ye işaret eder; Kıl çadıra”. (Üstadım’dan: “Her gece rüyâmı yazan sihirbaz / Tutuyor önümde bir mavi ışık!”… Süruş-Melek. Cebrail: 566: Maunet-Allah’ın Salih kullarına imdadı… Seyyid Abdülhakîm Arvasî: 566: Stilus-Lâtince, Kalem): 260: MAKSAL-Mahsul ekilen yer… İngilizce, PICTURE-Resim: 7626: DERVİŞ MUHAMMED SEMERKANDİ-332 mührü. “En büyük ebcedle”.

*

ABDÜLHAKÎM KOLTUĞU: 732: AYET-EL KÜRSÎ-Bakara Sûresi’nin 255. âyeti… Süryanice, ŞELAT-Selâm vermek: 732: ŞALET-Süryanice, “Hüküm Sürmek”… İbranice, ŞALAT-Hükmetmek: 732: ŞELET-Süryanice, “Levha. Tabela. Etiket”… Süryanice, HBİŞUTO-Münzevilik. (Üstadım’ın “İkimizin şiirleri, bayılacaksın!” dediği Noktalamalar’dan: Bir cümbüştür kopsa da gece yakamozlarda / Münzevî balıklarız, ayrı kavanozlarda!): 732: HBİŞUTO-Hapsetme. (Karaçay-Malkar dilinde, Teşik-Delik. “Derinlik”; daireden noktaya, kuşatma ve tespit akıl, onda derinleşme de öncüsü hayal zekâ işidir. Zekâ, müsbet hayâl kabiliyetinin özü: 731: Cizr-el Kelime-Arabça, “Kelime kökü”… Süryanice, Ruho-Hayâl: 220: Ruho-Cin-Gizli. Gizli varlıklar. Gizlilik… Süryanice, Ruho-Rüzgar. Rîh. Ruhî: 220: Ruho-Nefes… Lâtince, Comsomnio-Rüyasında görmek: 221: Caquro-Süryanice, Kökünden söken kimse)… Süryanice, HOBUŞTO-Hapishane. (Bayrampaşa Hapishanesi-Medrese-i Yusufiye: 354: MIKTARE-Kuş ayağına yapılan köstek. “Kelebçe”… Boşnak dilinde, Rang-Rütbe: 1251= 252: Kumandan… Boşnak dilinde, Cin-Rütbe. “Be harfi, Allah’ın Lâtif ismi, Cinler mertebesi, Kamer menzillerinden Mukaddem min-ed delâl; Öne alınmış takdim”: 1053: Dünya Çapında Bir Hâdise… En küçük ebcedle, Derviş Muhammed: 1054: Derviş Muhammed-442 mührü… Süryanice, Şuvolo-Haber: 1354: Fresto Malyo Bustono-Süryanice, “Dolmabahçe Sarayı”… Kırgız dilinde, Yabulorak-Yaprak. “Nefse bakışta bir meselenin mizânının tam olarak belirişine misâl; rüzgar değen yaprak”: 1354: Mahzumoğulları… Fransızca, Pepins de Courgo-Kabak Çekirdeği. “Kedu: Kafatası. Okul. Ekol”: 1354: Kumandan Salih İzzet Erdiş… Süryanice, Ruho Bişto-Cin: 1938: Atatürk’ün ölüm yılı… Boşnak dilinde, Kozice Korjen Kidati-Çiçeği kökünden sökmek, takımıyla çıkarmak: 1938: Rüyâ Kelâm Kaftanı… Levha: 27 Haziran 1992… Rahmetli Musa Bey… Elinde, saksıdan sökülmüş bir çiçek… Bir yazı sözkonusu ve bunun çiçeğin kökleriyle bir alâkası var… Hazel-Gayret: 1938: Süryanice, Tayoyuto Mestaklonuto-İslâmî Anlayış… Osmanlı-Selçuklu: 1937: Taklufuto-Süryanice, “Naiblik”; kaim olmak… Süryanice, Mescoyo Mrakbonuto-Vasıta Sistem. “Başyücelik Devleti”: 1938: Lihaz-Düşünme, mülâhaza etme. Riayet etme, uyma. Söylenen sözü kabul edip yerine getirme… Metris Hapishanesi. “Süryanice, Nebğo-Fidan: 1059: Mehdî”: 2470: Salih İzzet Mirzabeyoğlu… Att-Sözü tekrar tekrar söyleme: 470: Ahmed Necib Fazıl Kısakürek… Musa Mirzabeyoğlu-Mahzumoğulları kolundan: 1418: Necib Fazıl Kısakürek… Bolu Hapishânesi: 840: Ulum-u Hafi-Gizli ilimler. Gizli ilimlerden biri de, tevafuk ve ebced ilmidir): 7726= 5728: DERVİŞ MUHAMMED SEMERKANDİ-442 mührü. “En büyük ebcedle”… Süryanice, ARİZ QAVMO OF CABYO-Uzun boylu ve iri: 1727= 728: FLORUTO-Süryanice, “Azamet”; Halidî… Boşnak dilinde, İLUSTRACİJA-Resim. “Re harfi, Allah’ın Musavvir ismi, 5. sema mertebesi, Kamer menzillerinden Gafr’a işaret eder”. (Levha: 8 Mart 1987… Üstadım’ı, gezmeye çıktığımız bir yerde görüyorum… Resimle ilgili bir şeyle münasebeti olarak yazı yazmaya gidiyormuş… Topluca ve 50 yaşlarında gösteren bir hâli var… Süryanice, Kotubo-Yazar. Muharrir: 520: Derviş… Süryanice, Mzaynuto-Silâh. Silâhlandırma: 520: Tahlef-Süryanice, “Yerine geçmek”… Süryanice, Zaminuto-Hâl: 520: Mbadqonuto-Süryanice, “Beyan”… Lâtince, Gestus-Hâl: 1527: Sanjati-Boşnak dilinde, “Rüyâ”; uykuda görülen suretler… Süryanice, Mqatyonuto-Mâlik olma: 527: Kuthono Sefto-Süryanice, “Acı Biber”… Süryanice, Şuroyo-Mukaddeme, takdim: 3525= 528: Seyyid Taha Cizro + Seyyid Fehim Arvasî + Esseyyid Abdülhakîm Arvasî “Üçışık” + Necib Fazıl Kısakürek + Salih Mirzabeyoğlu): 728: HOŞUBUT-Süryanice, “Fikir”. (Süryanice, Madrkonuto-Fikir: 813: Şamşoro-Süryanice, “Cin çalısı”; girift fikir, çözdükçe çözülecek olan… Zabıta: 1812: Şah-ı Nakşibend… Nakşbend-Nakış işleyen. Ressam: 506: Vakt-Kişi, üzerinde bulunduğu işin zamanı içindedir)… Lâtince, INFLATUS-Rüzgâr: 728: FLORUTO-Süryanice, “Azamet”.

 

 

KARAR

(ŞATRANC-I UREFA’DAN)

 

LEVHA: 5 Ocak 1992… Neclâ Yüksel, güleryüzlü ve sevinçli bir şekilde bana müjde veriyor… Bir dergide benimle ilgili bir yazı çıkmış… Benim en yakınım olduğumu söylediğimi hatırlatan biri de o dergiden bahsediyor… Hayret ben nasıl görmedim? Eski bir dergi… KARAR dergisi gibi… Yazı, ÜSTADIM’ın yazısı gibi, Üstadım’ın Bursa’daki YEŞİL TÜRBE’de yattığını ve İRANÎ olduğu belirtiliyor… Babama, Üstadım’ın “Yeşil Türbe”de yatmadığını, bunun mecazî anlamda sözkonusu edildiğini söylüyorum… “İranî” için de aynı şey… Yazının sonunda beni kastederek, Üstadım’ın bir müridi olduğu işaretleniyor!..

*

YEŞİL TÜRBE’de Bir Tılaî İranî: 1496: DERVİŞ MUHAMMED-442 mührü. “En küçük ebcedle”… Lİ KÜLLÎ EMRİN FEHİM-Seyyid Abdülhakîm Arvasî Üçışık’ın 3 kaşlı “yüzüğü-mührü”nün bir yüzündeki yazı; Her işde, ilâhî gaye anlayışı: 496: Lİ MALİK EMRİN FEHİM-İlâhî gaye anlayışına mâlik olan; Üstadım’ın; “Aksiyon, ben öldükten sonra da tasarrufumda kalmak gereken birşey” dediği mânâ kökü. (Süryanice, Mşalto-Hükümdar: 1777: Tasarruf-Sahib olma. İdare etmek. Sahiblik. Kullanma hakkı… Manzur-u Nazar-ı Piran-ı Kiram: 2777: Derviş Muhammed Semerkandi, büyük ebcedle)

*

BİR NOT: Muhammed bin Süleyman el-Mağribi er-Rudanî tarafından 15 muteber Hadîs Kitabı’nda ve muhtemel mevzularda geçen Hadîsler’in tekrarlarından kaçınılarak hazırlanan “Cemu-ul Fevaid-Faydalı Şeylerin Toplanması” isimli eserde nakledilen ve Sadreddin Konevî Hazretleri’ne âit “Fatiha Suresi Tefsiri” isimli eserde, MEHDÎ hakkındaki HADÎS: Tılaî 10 İranî – “Allah’a yemin olsun ki, ben onların hepsinin ismini, kabilelerini ve atlarının rengini biliyorum!”… TILAÎ 10 İRANÎ-Mehdi’yi Hamil On Farisî. (Tılaî-Küçük kuzu, oğlak. Hapis. Çocuk. Ot. Rüyâ. Kelm. Boyamak: 59: Mehdî… İran-Tabut. Beden. Neşeli ve sürurlu olmak: 252: Kumandan. “Hükümdar”… İran-Fars memleketi: 262: Merkeb-Binilen vasıta. Binilen şey. Merkeb. At… Gıras-Ağaç dikecek vakit. Ağaç budağı: 1261= 262: Sebir-Suret. Renk. Asıl. Heyet… Re’sen-Kendi başına, bizzat. Kimseye danışmadan. Doğrudan doğruya: 262: Er’es-Başı büyük, kocakafa. Üstadım’ın Bahriye mektebindeki lâkabı): 332: ISRAM-Derviş… KAPTAN KUST: 332: MİRZABEYOĞLU… HATM-I HACEGÂN-Hacegân Mührü: 1322: İŞGAL-Zaptetme, istilâ etme.

*

KARAR: 501: RAŞ-Süryanice, “Çarpma”. (501 x 501= 251.001= 252: Kumandan)… Arnavutça, PLESHT-Pire. “Zirve. Sıfır. Beş. Nokta. On”. (Süryanice, Fasiqto-Karar: 1566: Seyyid Abdülhakîm Arvasî): 1501: TRACSİROYUTO-Oniki sayısı… Boşnak dilinde, BOJADİSATİ-Boyamak. “Asıl. Heyet. Suret”: 501: KAT-Kırgız dilinde, “Gizlemek, sırra açık mübhemlik; ilâve etmek. İlhak etmek. Katmak… SARARİ- Gemici. İbranice’de, “Deniz kadar geniş ilmi olan âlim” demek: 501: RUDARSKİ- Boşnak dilinde, “Maden ve madencilikle ilgili”; arayıp bulmak. Zor ve zahmetli iş… Boşnak dilinde, GLİSTA-Solucan. (Süryanice, Şuşo-Solucan. “Su damlası; havada, toprak üstünde, toprak altında. Miyan kökü; beyin kökü”: 612: Derviş Muhammed): 501: AUTOMOBİL-Boşnak dilinde, “Otomobil”; zat-ül hareke, zâtıyla hareketli. (Debbabe-Tank: 1013= 14: Salih Mirzabeyoğlu)… Süryanice, QUSTUDİYA-Muhafız. (Hafîz-Muhafaza eden. Koruyan: 998: Roşufto-Süryanice, “Tank”; zat-ül hareke, zâtıyla hareketli, kendi yolunu kendi yapan… Süryanice, Cosuro Eşito-Çanakkale; tarihte geçilmezliğe misâl: 1998: Tibeloyo Hudo Şarbo-Süryanice, “Dünya Çapında Bir Hâdise”… Lâtince, Saltatio-Danseden; uyumlu ve ahenkli adımlarla, vücut bütünü hareket: 998: Tanfesto-Süryanice, “Halı”; dokunan… Aynı ebcedle ve Farsça, Ferheng-i Güftar Gencine-i Ziya: Ziya hazinesi sözler ve beyitler lûgatı. Hasan Parmaksız’ın hediye ettiği bu isimde bir Farsça-Türkçe lûgat; yazan, Ziyâ Şükun – Basıldığı tarih: 1944): 1501: MA’TAYİN-İbranice, “İkiyüz”. (Akl-Akıl, izân, basiret. İp. Ölüm: 200: Ebu Süleyman-Halid bin Velid ve Velid bin Halid Hazretleri’nin “Horoz-Kabadayı” lâkabı… Muhabir: 843: Muharib)… Süryanice, TUHOMO-Karar: 466: ÜSTAD… Süryanice, DİYATOGMO-Karar: 1472: SALİH İzzet Mirzabeyoğlu… Süryanice, TUHOMUTO-Karar: 874: İBDA’-Parça parça etmek. Sorulan soruya güzel cevab vermek. Kandırmak, doyurmak, kifayet. Birisine, kâr tamamen kendisine âit olmak üzere sermaye vermek… Aynı ebcedle, OSMANLI + SEL- ÇUKLU. (Nâibliği)… Süryanice, GZİRTO-Karar: 7616= 623: DERVİŞ MUHAMMED SEMERKANDİ-332 mührü. “En büyük ebcedle”.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: