KİMLİK BUHRANI ORTASINDA DEVLET VE AHLÂK

KİMLİK BUHRANI ORTASINDA DEVLET VE AHLÂK

Kimlik buhranı yaşayan ve yeniden yapılanmaya çalışan “DEVLET”in cevap bulması gereken elzem sorular var!

Her şeyin her şeyle alâkalı olduğu gerçeğini unutmadan “DEVLET ve PİYASA”, “PİYASA ve AHLÂK”, “DEVLET ve AHLÂK” mevzuları üzerine dikkatleri çekmek niyetiyle sizi selâmlıyorum.

Bu başlıklar etrafında devlete düşen görevlerin neler olduğuna dair ipuçları yakalamak niyetiyle gezinirken, bu görevleri yerine getirebilmek için devletin “KİMLİK” tarifini yeniden yapma zarureti de görünecektir!

Kısaca tarif edersek PİYASA:

Mal ve hizmet talep edenlerle, bu talep edilen mal ve hizmetleri sunan insanları bir araya getiren, buluşturan sistemin adıdır.

Mal ve hizmetler ise ihtiyaçlara cevap veren her şey…

İhtiyaçların tarifine gelince mevzu çatallaşıyor! Ayrışma ve çatışmalar bu noktada yaşanıyor!

Toplumu ve bireyleri zehirleyen şeyler de pekâlâ “mal-hizmet” tanımına girer: İçki, uyuşturucu, fuhuş, kumar aletleri vs…

Piyasa ve ahlâk ilişkisine dair bu örneklerden sonra;

Nokta Dergisi’ne verdiği röportajda, Kürt meselesiyle ilgili bir soruya, SALİH MİRZABEYOĞLU’nun, “Beni Kürt meselesinin ne olduğundan ziyade, ne olması gerektiği ilgilendiriyor” cevabında olduğu gibi, bizi, insanların ihtiyaçlarının ne olması gerektiği ilgilendiriyor!

Süreç içinde gelinen bu noktada, artık kimsenin “reel politik” masalının arkasına saklanma gibi bir kaçamağı kalmamıştır!

Meselenin bir başka boyutunda, bazı mal ve hizmetlerin devlet tekelinde veya kontrolünde üretim ve sunulması zarureti vardır…

Eğitim, sağlık, barınma, müdafaa gibi…

*

Mesela yukarıda bazılarını saydığım temel ihtiyaçlara örnekler gördünüz…

Temel ihtiyaçlar kavramı değişken bir tariftir…

Bundan 50 yıl önceki temel ihtiyaç tarifiyle bu günkü aynı değildir, hatta 10 yıl öncekiyle de aynı değildir! Yarın insanın temel ihtiyaç kavramının nasıl şekilleneceğini kim öngörebilir?

Mesele konuşurken, değişen ve değişmeyen şeyler tanımına ihtiyaç olduğu ve bu minvalde kural ve kanunların da değişen ve değişmeyen yönlerinin olması zarureti kendiliğinden görünüyor!

“Mutlak Fikir” ve ona bağlı “Tatbik Vasıta Sistem” ve bu sisteme bağlı alt sistemler…

Kısacası Büyük Doğu ve İBDA’dan hareketle kurulacak olan uzmanlık alanları…

Adnan DEMİR

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: