KIRGIZİSTAN’DA GERİLİM ARTIYOR

KIRGIZİSTAN’DA GERİLİM ARTIYOR

Kırgızistan, Türkistan Coğrafyası’nda siyasî mücadelelerin en dinamik yaşandığı ülkelerin başında geliyor… Uluslararası siyaset sahnesinde yer alan bütün büyük güçlerin aynı hararetle hâkimiyet mücâdelesi verdiği Kırgızistan, bu sebeble sürekli kaynayan bir kazan… Amerika’nın Türkistan coğrafyasını etki alânında tutma mücâdelesi ve Afganistan’da sürdürdüğü işgâl saldırıları için stratejik bir öneme sahip olan Manas Üssü’nün bulunduğu Kırgızistan, Amerika’nın karşısında konumlanan iki büyük komşusu Rusya ve Çin’in de politik mücâdele alanı… Tabiî bu mücâdeleye zemin olan Kırgızistan’ın yer altı kaynaklarının dünya çapında önemli birçok stratejik madenlere yataklık ettiğini de eklemek lazım.

Amerika ve Rusya’nın açık, Çin’in ise daha ziyade “saman altından su yürüten” söz konusu mücâdelesi, Kırgız siyasetindeki partilerin de konumlanmasını belirleyen en önemli unsur.

Söz konusu “Dış Güçler”in mücâdele alanı olarak sık sık “devrimler”le karşılaşan Kırgız siyasetinde iktidarlar, Amerika, Rusya, Çin’den birinin desteğini almadan ayakta kalamıyorlar… Bu noktada “suyun öte tarafı”ndan gelerek bölgede sürdürdüğü işgal politikalarını Kırgız toprakları üzerinden tahkim çabasında olan Amerikan saldırganlığı ile aynı coğrafyada yer alan komşu Rusya’nın Doğu Avrupa ve özellikle son dönemde Suriye özelinde yaşanan “Ortadoğu’da Amerikan nüfuzunu kırma” çabalarını bir tutmamak gerektiğini kaydetmek lâzım. Zira Sovyetlerin dağılmasından sonra 91 Irak Saldırısı ile başlayan Amerikan Terörü’nün “BOP Projesi” Ortadoğu’daki boşluğu doldurmanın adıyken, Türkistan coğrafyası da benzer şekilde tek taraflı olarak Amerika’nın “Yeni Dünya Düzeni” hegamonyasına hazırlanıyordu. Özellikle 2003 Irak ve 2011 Libya saldırganlığı karşısında sessiz kalan Rus politikasının, kendisi açısından son kale durumundaki Suriye işgali karşısında sahaya inmesi, sadece Ortadoğu’da değil, bütün Türkistan coğrafyasında inisiyatifi ele alma mânâsına güç dengelerini lehine çevirmesini sağladı.

Bu durum, özellikle Kırgızistan’da gelen ve giden iktidarların veya tekrar iktidarı ele geçirmek isteyen devrik liderlerin, bölgede Amerika etkisi karşısında güçlenen Putin İktidarı’nın desteğini alma çabalarını arttırıyor.

Kırgısiztan’ı “tam bağımsız karar alabilme” iradesinden mahrum bırakan bu durum, özellikle Kırgız Millî Güçleri’ni ağırlığı Rus politikaları olmak üzere bir “denge politikası” izlemeye sevketmekte. Zira, Fetullahçıların hâlen kritik mevkileri işgal ettiği Kırgızistan’da Amerika etkisi son bulmuş değil.

Kırgız Milleti adına söz konusu Millî Güçler’i harekete geçiren en önemli ihanetlerden biri de, Amerika veya Rusya’nın desteği ile iktidar koltuğuna oturan “Lider” ve Çevresinin iktidarları süresince sürekli yolsuzlukla anılmalarını sağlayan şekilde bir “menfaat çetesi” kurmalarıdır.

Kırgızistan – Türkiye Arasındaki Köprü: ADIMLAR

Yaklaşık 15 yıldır Türkiye adına Kırgızistan’ın gerçek bağımsızlık mücâdelesine destek verdiğimiz bu süreçte bize ulaşan Kırgız Millî Güçleri’nden TAZA Din Hareketi’nin daveti üzerine 2009 yılında Kırgızistan’a giden Genel Başkanımız Sayın Ali Osman ZOR, Kırgızistan’daki güç mücadelesini yerinde müşahede etmişti.

Bu süreçte yaşanan Nisan 2010 Devrimi’ni yerinde takip eden Ali Osman Zor, Almazbek Atambayev’in iktidara gelişiyle birlikte Kırgız siyasetinde Fetullahçıların etkin hâle geldiklerini ortaya koyan (bizzat Türkiye’de Tayyip Erdoğan’a iletilmek üzere talep edilen) raporları, Türkiye tarafından “Kırgızistan’da İBDA’ya ihtiyacımız yok! Artık Türkçe konuşan bir Başbakan (Atambayev) var!” denerek görmezden gelinmişti. Atambayev’in bu ilişkileri, daha öncesinde defalarca kendisinden maddi yardım alıp “abi!” diye hitâp ettiği Tayyip Erdoğan’a 15 Temmuz 2015 sonrası sırtını dönmesiyle ortaya çıkmıştı.

Ardından Kırgızistan’da iktidardayken yakınlarıyla birlikte kurduğu menfaat çetesiyle Kırgız kaynaklarını yağmalayan Atambayev hakkında “GİZLENEN GERÇEK: KIRGIZİSTAN’DA DÜŞEN UÇAĞIN ENKAZINDAN SOYGUN DÜZENİ ÇIKTI” haberimiz dünya medyasında gündeme taşınmış ve Atambayev’in seçimi ilk turda kaybetmesinde etkili olmuştu.

Kırgızistan siyasetinde şaşırtıcı şekilde sürekli değişen dengeleri Kırgız liderlerin tavır ve tutumlarından da takip etmek mümkün… Bu çerçevede hakkında yolsuzluk suçlamaları bulunan, Fetullahçılarla birlikte Amerikan politikaları yararına siyaset yapan Atambayev ile, 2014 Haziran’ında Manas Üssü’nü kapatarak Terörist Amerikan askerlerini Kırgızistan’dan kovan Almazbek Atambayev aynı kişi… Diğer yandan, 2005 yılında Akayev’i devirerek iktidara gelen Bakiyev ile, 2010 Nisan’ında kendisini devirerek iktidara gelen Atambayev iktidarında hakkında 20 yıl, kardeşi Janibek Bakiyev’e müebbet hapis cezası çıkaran Atambayev’le birlikte hareket etmeye başladığı iddiasında bulunulan Kurmanbek Bakiyev aynı kişi…

Bütün Hesaplar Kırgızistan Üzerinde

Sadece Büyük Asya değil, dünya çapında dengeleri etkileyen söz konusu stratejik durumu, Kırgızistan’ı bütün güçlerin kendi lehlerine ağırlık kazanmaları için bir operasyon sahası yapıyor.

ADIMLAR’ın bölgede büyük etki uyandıran yayınları sebebiyle tarafımıza birçok bilgi ve belge ulaşmakta… Orta Asya’daki temsilcilerimiz ve bölgedeki kaynaklarımızla soruşturduğumuz bu tür bilgi ve belgelerin bazılarını “manipülasyon” olabileceği kaygısıyla yayınlamıyoruz.

Fakat, her ân bütün dengeleri değiştirecek bir hareketlenmeye, önce bölgede ve ardından bütün dünyada bir “domino etkisi” yapabilecek şekilde stratejik konumu sebebiyle Kırgızistan’dan gelen aşağıdaki “bilgi”yi “tarafsız” bir gözle sizlerle paylaşmanın doğru olacağını düşünüyoruz… ADIMLAR’ın onyıllardır bölge hakkında tuttuğu mevziîn Ortak-Esas Düşman Amerika’nın karşısında olduğunu göz ardı edilmemesi tavsiyesiyle, söz konusu mektubu yayınlıyoruz.

“Kızgızistan Cumhurbaşkanına Açık Mektup”

İktidara gelişinin ardından o dönem desteğini aldığı Amerika’nın Fetullahçı müttefiklerini parlamentoda ve bürokraside stratejik konumlara taşıyan Atambayev’in, Bakiyev ile birlikte bu defa Rusya’nın desteğini alarak yeni bir darbe hazırlığında olduğunu ifâde eden bir mektup aldık. Mektubun sahibi ismini vermese de, ifâde ettiği bilgiler, “doğru” veya “yalan” hükmü vermeksizin, gayet yakinen bildiğimiz bölge hakkında beklenebilecek gelişmeleri haber vermesi ve Kırgızistan’ın pamuk ipliğine bağlı olan karakterini gözler önüne sermesi, işleyen süreci gösteren bir veri olması sebebiyle yayınlanmayı hak ediyor.

Değerli dostum… Önemli bir bilgiyi Türk basınında da paylaşmak istedim. Bunu haber olarak Müslüman Türk dünyasına duyurmak üzerinize borç olmuştur.

Bu yazıyı şu ânki mevcut Cumhurbaşkanına iletmeye çalıştık ama etrafı etten duvar olduğundan ulaşılması mümkün değil.

Türk dünyasının abisi olan siz Türklerden bu konuda yardım istiyoruz. Yazı metni şu şekildedir.

Saygılarımla.”

Sözleriyle başlayan kamuoyuna açık mektubu, mektupta yer alan ve Adımlar’ın bölgede sürdürdüğü politikalarına aykırı ifâdelerin okuyucu tarafından göz ardı edilmemesi gerektiğini hatırlatarak, (ki, buna dair haber ve makaleleri aşağıda bulabilirsiniz) aynen yayınlıyoruz:

Sayın Kırgızistan Cumhurbaşkanı;

Ben Rusya muhalefet lideri sayın Alexei Navalny’ın rica ve talebiyle size çok önemli bir bilgi iletmek istiyorum. Kimliğimi maalesef şu ân güvenliğim açısından size açıklayamıyorum.

Rus siyasetçisi ve eski Kırgızistan Başkanı Atambayev’in arkadaşı sayın Andrey Belyaninov bu sene Haziran ayında Beyaz Rusya’ya Rus Dış İstihbarat subayı Boris Latipov’u gönderdi. Çok gizli bir plân için gönderdi. Size çekebildiğim fotoğrafları da yolluyorum. (Maalesef ben bu işlerde profesyonel değilim ve bu fotoğrafı uzaktan çekebildim).

Beyaz Rusya’da çok gizli bir şekilde gerçekleştirilen bu toplantıda Eski Devrik Cumhurbaşkanı Bakiyev’in kardeşi, kaçak olarak Belarus’ta bulunan General Janiş Bakiyev ile Atambayev’in adamı İlmiyanov ve Boris Latipov buluştu. (Size sadece buluştuğu kafe ve yerinin fotoğraflarını yoluyorum, daha fazla yaklaşmaya cesaret edemedim maalesef. Fakat siz halâ bunun gerçekliğini öğrenebilirsiniz.) İlk görüşme Kafe “Vaselki”, “galeris Minsk”de altıncı katta yapıldı. İkinci görüşme restaurant  “çayhane Bazar”da gerçekleşti (iki yer de Minsk şehri Pobediteli caddesindedir) İkinci görüşmede Albay Boris Latipov, General Janış Bakiyev ve Kırgız muhalefet  üyesi eski Başbakan yardımcısı Şadiyev ve Atambayev’in adami İlmiyanov bulundular.

Albay Latipov, Janış Bakiyev ikilisi şunu bildirdi: “Atambayev – Bakiyev’in beraber çalışıp oluşturacağı yeni iktidara Moskova sıcak bakıyor. Derhal gerekli hazırlıklara başlayın. Eylül ayında Kırgızistan Kant şehrindeki Rus askeri üssüne Rusya’dan “Vagner” isimli paralı ordudan 10 tane keskin nişancı gönderilecek.”

Aynı zamanda bu toplantıda Şadiyev ve İlmiyanov bilgi olarak Latiıpov ve Janış Bakiyev’e eski istihbarat bakanı general Segizbayev, eski istihbarat birimi başkan yardımcıları general Mamitov ve albay Mamasadıkov Rustem beyler, şu ânki mevcut Cumhurbaşkanı’ndan ve yakın çevresinden size bilgi iletmek için üst düzeyden istihbarattan Atambayev’e bağlı subaylardan bir gizli ekip kurdular. Burada amaç yanlış istihbarat bilgileri vererek mevcut yönetimi kendi istedikleri istikamette yönlendirmek.

Bu bilgileri size Rus muhalif lideri sayın Alexei Navalny, sırasıyla, Kırgız sivil toplumu önde gelen adamlarına, millet vekillerine ve Türk dünyasının liderleri üzerinden size iletmemi istedi. Şu ânki güvenlik güçlerinize güvenmeyin. Lütfen. Mesele hayatî derecede önemlidir.

Derhal konuya müdahil olmanızı önemle rica ediyoruz.”

Mektuba ilişik fotoğraflar ve bilgi notları:

1) Albay Boris Latipov. Galeria minsk/ Belarus… Görüşmeden çıkarken görüntüsü:

2) Rus istihbaratçı albay Boris Latipov, General Janiş Bakiyev, Atambayev’in adamı İlmiyanov’un ve Kırgız muhalif eski başbakan yardımcısı Şadiyev’in ikinci görüşme yeri restaurant “çayhane Bazar”. Minsk şehrinde meşhur Pobedi’teki caddesi.

3) “Cafe vaselki Galeria” Minsk alışveriş merkezi altıncı kat. Rus istihbaratçı Albay Boris Latipov, General Janiş Bakiyev ve Atambayev in İlmiyanov’un ilk görüştükleri yer.

GİZLENEN GERÇEK: KIRGIZİSTAN’DA DÜŞEN UÇAĞIN ENKAZINDAN SOYGUN DÜZENİ ÇIKTI

KIRGIZİSTAN İSLÂM PARTİSİ BAŞKANI MANAS AKMATOV VE TAZA DİN HAREKETİ MENSUPLARININ ZİYARETİ

KIRGIZİSTAN-BİŞKEK’TEKİ ÇİN BÜYÜKELÇİLİĞİ’NDE PATLAMA VE BİLİNMEYENLER

KIRGIZİSTAN’DAKİ MENFAAT ÇETESİ KARŞISINDA GÖLGE HÜKÜMET KURULDU

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: