TÜRK TARİHİNDE OĞUZ YABGULUĞU ve RUSYA

Selim GÜRSELGİL

Oğuz Yabguluğu, Hazar denizinin kuzeydoğusunda yaşar ve Hazar Kağanlığına bağlıydı. Yabgu’nun kendisi Hazar soyluları gibi Yahudi olmuş muydu bilmiyoruz; kaynaklarda “kâfir” diye geçiyor. Kınıkların beyi Selçuk Bey, yabgunun yanında, onun en güvenilir adamlarından biriydi.

10. yy’ın ortalarında Selçuk Bey’in Oğuz Yabgusu ile arasının açılması, dünya tarihini değiştiren en önemli olaylardan birine dönüştü. Selçuk Bey, merkezden ayrılarak güneydeki Cend şehrine geldi. Burada Müslümanlarla tanıştı ve İslâmiyeti seçti. Adamları da beylerinin dinini benimsediler. Yabgunun tahsildarları Cend’e vergi toplamaya gelince Selçuk Bey meydan okudu:

– Gidin yabgunuza söyleyin. Biz Müslümanız ve kâfirlere vergi vermeyiz.

Savaş başladı. Selçuk Bey yabgunun kuvvetlerine vurdukça şöhreti arttı. Oğuzlar akın akın onun etrafında toplanmaya, Müslüman olmaya başladılar. Müslüman Oğuzlar, Selçuk Bey’in torunları zamanında “Büyük Selçuklu İmparatorluğu”na dönüştüler. Çok kısa bir süre içinde tümden Müslüman olan Oğuzlar, yine çok kıSa bir süre içinde İslam dünyasının liderliğini ele geçirdiler.

Müslüman olmayan Oğuzlar ve Yahudi Hazarlar ise yok olup gittiler.

Bugün bazı veletler Selçuk Bey ve torunlarından bu 1000 yıllık tarihin intikamını almaya çalışıyorlar. Kim bunlar? İslâm düşmanı nevzuhur Türkçüler. Türk tarihini 1000 yıl geri çevirmeye çalışan embesiller. Türk tarihinin İslâm olan tüm sayfalarına nefret kusuyorlar. Bunları, kendilerini en büyük düşmanı saydıkları “Arap tarihi” sayıyorlar. İslâmiyete Arap kültürü ve Müslüman Türklere Araplaşmış diyorlar.

Onlara göre Türk tarihi, Türklerin Yahudiliği benimsediği Hazarlar’da kalmalı ve oradan beriye uyuyarak gelmeliydi. İsrail devleti -ki Hazar Kağanlığından gelen Aşkenazi Yahudileri tarafından kurulmuş- Türklerin çatı devleti, Türklük de Yahudi kültürünün bir parçası olmalıydı. Siyonizmi yere göğe koyamıyorlar. Siyonizm, bir Filistinli çocuğu öldürdüğü zaman bayram ilân ediyorlar.

Genellikle İYİ Parti’nin himayelerinde yaşıyorlar. Bir de Zafer Partisi’ne çok sevgi duyuyorlar. Türklerin İslâmiyetten ayrılarak, eski dinleri şamanlığa dönmesi ve hayalî devletleri Turan’ı kurmasını istiyorlarsa da Turan’ın da sosyalist bir devlet olması gerektiğini şu argümanla savunduklarını görmüşlüğüm var:

– Lenin de bir Yahudi, dolayısiyle Hazar Türküydü.

Turan’ı kurmak için sadece Yahudilerle değil, Macarlar’la da birleşmeyi öngörüyorlar. Tabiî İsrail’le Macaristan’ı Türkiye üzerinden birleştirmek için Rusları da yok etmek gerekiyor.

Farkındayım, bu biraz böyle Keloğlan masalı gibi oldu. Ama ne yapalım ki, biz Müslüman Türkler bin yılı devirdik ve Hazarlara yahut Macarlara dönecek kadar geri gitmeyi ancak çocuklar için hoşça vakit geçirme aracı kabul ediyoruz.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: