KANUNDAN ÖNCE KAOSU DÜZELTECEK RUH LÂZIM

Selim GÜRSELGİL

Müslümanların 6284 sayılı kanuna neden karşı geldiklerini sonunda anladım. Bu kanunun ruhu gerçekten de: “Erkek kötüdür, kadın iyidir; erkek zorba ve haksızdır, kadın masum haklıdır” türü çarpık bir anlayışa dayanıyor. Farkında olmadığımız bir çok suç ve kötülüğe yol açıyor.

Tabiî olay tek yönlü değil, bir çok yönü var. Kanunun amacı aile içi şiddeti sonlandırmak ve aileyi korumak. Ama bu amaçtan başka her yola hizmet ettiği anlaşılıyor. Şiddeti önleyemediği gibi, aileyi parçalamakta, yeni mağduriyetler doğurmakta katalizör görevi görüyor.

Verilen örneklerin çoğu, gak diyen erkeğin dünyasının karartıldığı yönünde. Kadının tek sözüyle erkek anasından doğduğuna pişman ediliyor. İftira ve haksızlığa uğrayan binlerce erkekten söz ediliyor. Böyle şeyler var mı sahiden? Herhalde var ve belki de kanunun gerçek amacı bu.

Buna aklım yatıyor. Buna dair filmler ve kültürel bir şeyler de görmüşlüğüm var. Erkeğin kötülüğü, onu hadım etmenin, mahkûm etmenin iyiliği üstüne… “Dünyayı kadınlar yönetse ne iyi olurdu” falan gibi lâflar havada uçuşuyor. Sözü edilen kanun da en çok bu amaca hizmet ediyor.

Peki ama kadına yönelik şiddet yok mu? Aile içi şiddet yok mu? Şüphesiz var ama aile sözkonusu olduğunda parçadan bütüne gidilmez, bütünden parçaya gelinir. Parçaları birbiriyle çarpıştırmak, birini merkeze alıp diğerlerini kenara atmak, kötü niyetli yaklaşımdır, kötü sonuçlanır.

Sonuçta bu kanunun da tek başına çok anlamı olduğunu sanmıyorum. Toplum bir altüst oluşu yaşıyor. Bunun gibi kötü niyetli bir kanun olmasa, en iyi niyetli bir kanun olsa bile bu kaosu durduramaz. Bu, bir kanunun iki kanunun işi değil, şeriattan mahrum olmanın doğurduğu bir kaos!

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d