LOZAN’I BIRAK, PEŞKEŞE BAK

Cudi-Gabar petrol sahası Kanadalılara peşkeş çekildi

Lozan’ın gizli maddeleri var mı yok mu?

Lozan’ın gizli maddeleri gerçeğini Necip Fazıl dile getirmiştir ama bunlar zaten o günün şartlarında erbabınca konuşulan ve bilinen şeylerdi. Necip Fazıl bunu uydurmamış, gizli mahfillerde dillendirilen, yasaklanan yayınlarda dile getirilenleri açıkça yazmak suretiyle cesur ve gözükara bir gazetecilik örneği de sergilemişti aynı zamanda.

Ama Necip Fazıl’ın Lozan’ın gizli maddeleri olarak serdettikleri arasında yer altından maden, petrol çıkarmamızın yasak oluşu ve 100 yıl süresi yoktur, bunlar tamamen mesnedsiz uydurmalardır.

Necip Fazıl’ın dile getirdiği gizli maddeler, lâiklik ve hilâfetin kaldırılması gibi ideolojik ve kültürel aygıtlara dairdir.

100 yıl ve maden-petrol çıkarmanın yasak oluşu gibi maddeler, esas itibariyle AKP beceriksizliğine zaman kazandırmak için uydurulmuştur. Ülkeyi yönetemeyen ve vaadettiklerini gerçekleştiremeyen AKP kolpacılığı ki, bunun mesuliyetini üstlenmek yerine bir dış unsuruna bağlamak işine gelmiş, sanki 2023 hiç gelmeyecekmiş gibi Lozan’ın gizli maddeleri mistifakasyonu ile anti emperyalist kolpacılığını sürdürmeyi başarmıştı.

2023 geldi de ne oldu?

Aslında yazarımız ve ağabeyimiz Ahmet Baş Beyefendi bir maden mühendisi olarak bu mesele üzerinde ısrarla durmaktaydı. Son zamanlarda hastalığından kaynaklanan mücbir sebeplerden dolayı yazılarını paylaşamıyoruz, kendisine de şifa diliyoruz…

Kendisini tanıyanlar Sayın Ahmet Baş’ın bu meselelerdeki hassasiyetine şahittirler ki onun da ısrarla vurguladığı üzere, Lozan’da madenlerimizin çıkarılmaması gibi bir gizli madde mevzubahis değildi, hiç olmadı da. Bilakis bu ülkenin madenleri emperyalistlere peşkeş çekildi, yağmalattırıldı ve yağmalattırılmaya da devam ediyor. Problemimiz madenlerin çıkarılmaması değil, yabancılara peşkeş çekiliyor oluşu. Ülkemizde madenler yabancıların elinde olduğu gibi yabancı askerî üslerle de işgâl devam etmekte.

Bugün Lozan’ın gizli maddelerinden söz etme hakkı da esas itibariyle tam bağımsızlıkçıların hakkıdır. AKP’nin Lozan’dan bahsetmesi istismar gayesiyledir. Şayet Lozan’dan şikâyet ediyorlarsa ellerini tutan mı var, kovsunlar yabancı askerleri, özelleştirsinler yabancı yatırımları da görelim…

Cesaret edebilirler mi?

Bırakın cesaret etmeyi, peşkeş çekmeye devam ediyorlar. Kanada merkezli Trillion Energy firmasına Cudi-Gabar petrol bölgesi, gelirden yüzde elli hisse ile devredildi.

Para mı var demeyin sakın.

Hürriyeti alması için Demirörön’e para verilmedi mi?

Milyarlarca dolarlık vergi afları, İstanbul Havalimanının kira geliri affedilmedi, ertelenmedi mi?

Daha neler neler?

Hem emperyalistleri ülkeye sokmak ne demek? Bunun bir millî güvenlik meselesi oluşturduğu son Rus-Ukrayna savaşında Rusya’ya uygulanan yaptırımlarla bir kez daha ortaya çıkmadı mı?

Tabi Batı uşaklığından kurtulmak niyetinde değilseniz mesele yok…

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: