İNSANLIK SUÇUNA KARŞI ÇIKMALI

Selim GÜRSELGİL

Türkiye anti-siyonist mücadele acısından münbit ülkelerden biridir. Anti-siyonizm bir dava olarak milliyetçi ve İslâmcı aydınlar arasında Cumhuriyet’in ilk yıllarında başlamıştır. Bunda da daha önce belirttiğimiz gibi, 1. Dünya Savaşı sırasında siyonistlerin Türklere büyük ihaneti ve bu ihanet sonucunda onbinlerce Türk’ün hayatını kaybetmesi ve Lozan başta olmak üzere diğer politik desiseler etkili olmuştur.

Soğuk savaş döneminde bu mücadeleye sol kesimler de dahil olmuş ve dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de siyonizmi bir ınsanlık suçu olarak görmüşlerdir. Bu kapsamda yapılan en büyük eylem, hiç şüphesiz Mahir Çayan ve arkadaşlarının 1971 yılında İsrail başkonsolosu Elrom’u kaçırması ve cezalandırmasıdır.

Bunun ardından yapılan en büyük eylem ise 2010 yılındaki Mavi Marmara eylemidir. Bu eylemde Türkiye ve diğer İslâm ülkelerinden İslâmcıların yanısıra, Yunanistan ve İngiltere basta olmak üzere pek çok Avrupa ulkesinden sol görüşlü anti-siyonistler de yer almıştır. IHH’nin organize ettiği bu tarihî eylemde, tamamı Türkiye müslümanlarından 10 kardeşimiz siyonistler tarafından alçakça şehid edilmiştir.

Belki mânâ olarak bütün bunlardan daha büyük bir anti-siyonist eylem ise 2009 yılında Davos’ta yapılan One Minute çıkışıdır. Dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’ın devrin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres’in yüzüne haykırdığı sözler, siyonizm karşısında tir tir titreyen tüm dünya liderlerine örneklik teşkil edecek bir vicdan isyanıdır. Erdoğan bu çıkışından sonra tüm Ortadoğu ve tüm dünya halklarının kahramanı olmuş, ancak daha sonraki BOP savaşında takındığı tutum hasebiyle, bu şanlı duruşunu sürdüremediği yönünde yoğun eleştiriler almıştır.

Kısacası Türkiye’de anti-siyonizm, altyapısı olan, belli bir tarihi olan güçlü bir duygudur. Neredeyse tüm Türkiye insanını içine alır. Anti-siyonizm sökonusu olduğunda milyonlar sokağa dökülmekte tereddüt etmez.

Kemalistler eğer bu yönelişin karşısında durmak isterlerse elbet bir şey elde edemezler, ama sadece Kemalizme zarar verirler. Bazı gençlerin propagandasını yaptığı gibi, Atatürkçülüğün siyonist olmayı ve siyonizmin katliamlarını savunmayı gerektirdiği anlayışı topluma yayılırsa bundan anti-siyonizm hiçbir şey kaybetmez, ama Kemalizm büyük zarar görür.

Bugün Gazze üzerindeki savaşın dünyanın diğer ülkelerine de yayılma istidadı görülmektedir. O zaman “Gazze’ye gidin Gazze’ye” diye uyanıklık yapmanın bir mânâsı kalmaz, bilakis Gazze dünyanın her tarafına yayılır. Bundan da ister istemez bütün taraflar etkilenir. İnsanlık suçununun arkasında duran ideolojiler, saygınlığını kaybeder.

Durum gerçekten de bu seyirdedir.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: