GAZZE’DEN HABER VAR!

Gazze’de cihad eden yiğitlerden haber var…

Selâmları var!..

İyiler, Allah’a güveniyorlar ve aslanlar gibi de savaşıyorlar.

Düşman zelil oluyor Allah’ın izniyle. Bakmayın siz Siyonist güdümlü medyada yazılanlara, söylenenlere. Düşman saldırıyor görünse de işler mücahidlerin plânladığı gibi gidiyor ve müthiş zayiatlar veriyor.

Bizden ölenler şehid, kalanlar gazi…

Bizlerden bir istekleri var, tüm ümmete iletmemizi istediler…

Dua istiyorlar ama hasseten EL GÂLİP esmasını sınırsız çekmemizi istediler…

Samimî ve dürüst insanlar ellerinden geleni yapıyor, onlardan Allah razı olsun. Ama özel olarak EL GÂLİP esmasının çekilmesini herkesten talep ediyorlar…

Galip olan sensin Allah’ım, bize ve kardeşlerimize de, düşmana, işbirlikçilerine, hainlere, münafıklara, yalancılara karşı galebe çalmamızı nasip eyle…

Bu haberin bizlere ulaşmasında vesile olan gönüldaşımız Ejder Hüseyin Çetinkaya, El Gâlip esmasının sınırsız çekilmesi talebi kendisine ulaşınca, nette bir tevafukla Neşe Kutlutaş Hanım’ın yayınlamış olduğu aşağıdaki El Gâlip duasına rast geliyor. Gönüldaşımız, bu duaya bir kaç küçük ilâve yapmış, bizimle paylaştı, biz de bu vesileyle sizlerle paylaşıyoruz.

İnşallah bundan sonra da cepheden birinci ağızlardan gelen haberleri de paylaşmaya devam edeceğiz…

EL GÂLİP, UNUTMA! YAYALIM…

Dünyayı dize getiren mücahidler hakkı içün:

YA GÂLİP!

YA GÂLİP!

YA GÂLİP!

*

EL GÂLİP

Mülkün, üstünlüğün, güç ve kudretin tek sahibi. Mülkün, üstünlüğün, güç ve kuvvetin tamamı, tek Kahhar ve Gâlip olan Allah’a aittir. O yegâne Gâlip’tir. O’nun dışındaki her şey mağlûp ve yeniktir. O, dilediği kimselerin hayatını ve bazı organlarını çekip alır. Hiç kimse buna karşı koyamaz. Hiçbir şekilde mağlup edilemeyen ve üstün gelinemeyendir O.

Gökleri ve yeri hak ile yaratmıştır. Geceyi gündüzün üzerine örter, gündüzü de gecenin üzerine örter. Güneşi ve ayı emre âmade kılmıştır. Her ikisi de belli bir süreyi doldurmak için akıp gitmektedir. Bilesiniz ki Allah daima gâliptir; çok bağışlayandır. (Zümer Suresi 5. Âyet Meali)

Ey gökleri ve yeri hak ile yaratan Allah’ım! Ey geceyi gündüzün üzerine; gündüzü de gecenin üzerine örten Allah’ım! Ey güneşi ve ayı emre âmade kılan Allah’ım!

Ey Muktedir! Ey Gâlip!

Sen her şeye kâdirsin Allah’ım!

Hiçbir şekilde mağlup edilemeyen yegâne güç sensin!

Karşı koyamaz hiçbir varlık senin gücüne! Gâlib-i Mutlak sensin!

Rüzgârları yaratan sensin Rabb’im!

Ve onları birbirine musallat edip; birini diğerine galip getiren Sensin!

Sensin yegâne Gâlip!

Suları yaratan sensin Rabb’im!

Ve üzerine rüzgârı musallat edip dilediğince tasarrufta bulunan sensin! Sensin yegâne Gâlip!

Ateşi yaratan; ve sonra da suyu ona musallat edip nârı söndüren sensin.

Sensin yegâne Gâlip!

Demiri yaratan; ve sonra da ona ateşi musallat edip eriten yine sensin Allah’ım!

Sensin yegâne Gâlip!

Taşı yaratan; sonra da ona demiri musallat edip kırılmasını sağlayan sensin Allah’ım!Sensin yegâne Gâlip!

Sıcağı ve soğuğu; yazı ve kışı Yaratan; Sonra da birini diğerine musallat edip tesirini azaltan yine Sensin Rabb’im!

Sensin yegâne Gâlip!

Geceyi ve gündüzü yaratan; sonra da onları birbirlerine musallat edip kaybolup gitmelerini sağlayan yine sensin!

Sensin yegâne Gâlip!

Âdem’i (Aleyhisselâm) ve onun soyunu yaratan; sonra da iblisi onlara musallat eden sensin Rabb’im!

Sensin yegâne Gâlip!

İblisi ve avenesini yaratan; sonra da meleklerini onlara musallat edip; her tarafta aranmalarını ve kovulmalarını sağlayan sensin Rabb’im!

Sensin yegâne Gâlip!

Her varlığın zıddını ve kendisini mağlup eden bir başka varlığı yaratan sensin Rabb’im!

Sensin yegâne Gâlip!

Ey yer ve gök ehlini kendisine boyun eğdiren Allah’ım!

Ey zalimlerin, zorbaların belini kıran Allah’ım! Senin iraden her şeyi üstündedir.

Fakirlik de, zenginlik de sendendir Allah’ım! Hastalık da, sağlık da sendendir! Sendendir hayat ve ölüm!

Mutlak Kahhar ve Mutlak Gâlip sensin! Sensin Gâlib-i Mutlak!

“Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz!” (İnsan Suresi 30. Âyet Meali)

Gâlip adınla Allah’ım!

Senden seni dilemeyi nasip et bize!

Allah’ım Gâlip adınla; düşmanlarına karşı muhteşem bir zafer ver bize!

Gazze’de başlayan kıyamı halka halka zaferler ile genişlet Ya Gâlip…

Gâlip adınla Allah’ım!

Nefsimize galebe çalmayı nasip et bize!

Şeytana galebe çalmamızı nasip et Gâlip adınla Allah’ım!

Gâlip adınla serinlik ver yüreğimize!

“Bir yetim iken, seni bulup barındırmadı mı? Ve seni yol bilmez iken, doğru yola yöneltip iletmedi mi? Bir yoksul iken seni bulup zengin etmedi mi? Öyleyse, sakın yetimi üzüp kahretme! İsteyip dileneni de azarlama!” (Duha Suresi 10. Âyet Meali)

Yetimi üzüp kahredenlere galip gelmeyi nasip et Allah’ım Gâlip adınla!

Gâlib-i mutlak sensin Allah’ım!

Bizden isteyenlerin elini boş çevirmeyecek bir nimet bahşet bize!

Bahşettiğin nimetleri Ey Gâlip, anlatacak kudret ver bize!

Nimetlerini Allah’ım Senin yolunda harcayacak basiret nasip et hepimize!

“Allah, emrinde Gâlip olandır!” (Yusuf Suresi 21. Âyet Meali)

Bütün dünya karşımda olsa Allah’ım; ve ben ıssız çöllerde susuz kalmış bir çiçek gibi tek kalsam;

Gâlip adınla Allah’ım!

Ve kalbime nakşettiğin imânımla; galebe çalmamı nasip et dünyaya!

İbrahim (a.s) gibi ateşlere atılsam; ve yansam ateşlerde; nârın içinde kavrulsam; Gâlip adın tecelli etsin, ateşte de ruhumda da!

Senin yolunda girdiğim her savaşta; Gâlip adınla muzaffer kıl beni!

Senin yolunda yürürken Allah’ım; yorgunluk verme ayaklarıma!

Ve Gâlip adını unutturma bana bu dünyada Allah’ım asla!

“Allah: «Andolsun ki Ben ve Peygamberlerim galip geleceğiz!» diye yazmıştır. Şüphesiz Allah güçlüdür, gâliptir.” (Mücadele Suresi 21. Âyet Meali)

Sen ki Gâlib-i Mutlaksın Allah’ım!

Yüce kitabındaki İlâhî Kelâm’ı kalbimden çıkarma!

İlâhî Kelâm’ına savaş açanları mağlup et Gâlip adınla!

Nuh’u (Aleyhisselâm) azgın dalgalardan kurtardığın gibi Allah’ım!

Bizi de kurtar bütün azgınlıklardan!

Yunus’u (Aleyhisselâm) kurtardığın gibi balığın karnından!

Bizi de kurtar Gâlip adınla karanlıklardan! Gâlip adınla yarattığın Bedir’i; çıkarma kalbimizden asla!

Bedr’in meleklerini gönder!

Durdursunlar zulmü Gâlip adınla!

Gâlip adınla Allah’ım!

Söndürsün meleklerin yanan bu ateşi!

Ateşe su serpsin meleklerin Gâlip adınla!

Omuzlarımızda ağır bir kederle ezilsek de biz bugün, kederimizi sevince çevir Gâlip adınla Allah’ım!

Son rızkımıza ulaşmadan; ve üflemeden Sur’unu İsrafil (Aleyhisselâm) Gâlip adınla Allah’ım!

Kâinatı baştanbaşa selâmınla selâmla!

“Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm!”

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d