GÖLGE DERGİSİ’NİN 41. YILI

GÖLGE DERGİSİ’NİN 41. YILI

“Pür saffet” hâlinde çıkışıyla bütün dengeleri alt üst eden…

Menemen korkuluğunu bir tekmede deviren”…

Müslümanlara, “hamle” ruhunu kazandıran şanlı GÖLGE Dergisi’nin 41. Yılı

İBDA Mücâdelesi, girilen bu son düzlükte, genç, dinamik ve cesur kadrolarıyla “dur durak bilmeden” hedefe doğru “kararlı, inançlı, inatçı” adımlarla ilerlerken;

Kumandan Salih MİRZABEYOĞLU’nun geçtiğimiz hafta 2. basımı yapılan eseri HİKEMİYAT’tan “Gerekeni Yapmak” başlıklı bölümü aynen iktibas ediyoruz.

Bugün itibariyle 41 yıllık Mücâdele Tarihi geride bırakılırken, Adalet’in Mutlak’a nisbetle tecellî edeceği günlerde herkes, hakkına düşeni alacaktır.

Hesaplaşma Mutlaka.

ADIMLAR Fikir-Kültür-Siyaset

 

GEREKENİ YAPMAK*

Bir takım karışıklıklar, gürültüler, yeniçerilerle sipahiler arasında post ve mangır çekişmeleri olurken, tarihçi Hammer’in tâbiriyle “divane”, bizim anlayışımızla ulvî bir Müslüman, elinde bıçak, kalabalığın içine dalıyor ve gözleri kan çanağına dönmüş çığlığı basıyor:

– “Alçaklar! Genç Osman’a ne yaptınız? O’na nasıl kıydınız?”

Ulvî heyecan adamı, Yeniçeri ve Sipahî yığını içinde bıçağını rastgele savuruyor, Yeniçeri ve Sipahî kılığında kimi gördüyse yere seriyor ve nihayet üzerine üşüştürdükleri kılıçlar altında yere yığılıp can veriyor. Tek fert, tek ses, tek hareket hâlinde olsa da, bütün ıstırabını içine gömmüş bir acılı cemiyetin ruhundan fışkıran bu haykırış, o cemiyet hesabına çok mânâlı ve değerliydi:

– “Alçaklar! Genç Osman’a ne yaptınız? O’na nasıl kıydınız?”

Sahte kemâllerin ruhumuza aşıladığı aklî ve hesabî kaygılara karşı, çok defa, anî ve iptidaî ruh fışkırışlarının vasıtasızca erdiği idrak imtiyazı işte bu noktada… Halk idraki ve halk kahramanları hep bu sır noktasına bağlıdır; ve, bu kalb içi noktanın verdiği bedahet hükümleriyle harekete geçen kol, dünyanın en güçlü makinesinden daha kuvvetlidir. Her türlü gerçek soyundan hamle, aksiyon, ihtilâl, inkılâp, taarruz, fetih de, bu kalb noktasına ve bu kola muhtaç; gerektiği yerde gerekeni yapmak…

İmân ve samimiyetin kıymetini billûrlaştıran bu misalden sonra, insanoğlunun “gerektiği yerde gerekeni yapmak” gibi her ân yeni karar eşiğinde bulunuşunun sürekliliğini hatırlamak, bunun dünya görüşü plânında kültürle ilgisini işaretlemek, İslâmî bir çizgide onun “İslâma muhtap anlayış”la mümkünlüğünü zevken ve tahkiken idrak etmek, derken “Hikemiyat-İslâmî tefekkür” plânının “temel meseleler” sütunu üzerinde yükseltilmesi ve tekerlemeden kurtarılması lüzumu çerçevesinde “Bütün Fikrin Gerekliliği” bahsini kavramak, hareket içinde hareketle gelişme ve “iş içinde eğitim” prensibinin tabiî neticesi olarak inkılapçı sosyal-siyasî hareket sisteminin zaruretini yerine getirmek, sonra fikrinden – sanat ve aksiyona kadar yolların kavşak noktasında doğrudan doğruya “temel meseleler”e dalma çetinliğini misallendirmek, bunların İslâm’ın hakikatine nisbetle tevil-tâbir-tecrit ölçülendirmelerini billûrlaştırıcı diyalektik ve muhakeme usulü icabettirdiğini görmek, en nihayet bütün bu yapılması gerekenlerin hem mahiyet ve hem de şeriat hassasiyeti ve edebi noktasından kurtarıcı “çerçeve anahtarı” hâlinde “teorik dil alanı” işareti ve meseleleri zorunluluğuna girmek…

Genç Osman’ın hesabını soran o iptidaî pür saffet örneği yerine Gölge birinci dönemi koyarsanız,  Gölge dergisinin ikinci dönemi, Akıncı Güç, Rapor, Gönüldaş yayınları, en nihayet kâmil mânâsıyla bütün basamakları toplayıcı ve gayesine erdirici İBDA, gerektiği yerde gerekenin yapılmasına dair yukarıda çıkardığım 1975 – 1987 arası tarih dönemi şemasının, hep istikbâli gözleyen cevabıdır.

* Hikemiyat, Salih Mirzabeyoğlu, İBDA yay., 2. Basım, sh: 15-16-17

 

timthumb-2

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: