ÖLÜM ODASI -B YEDİ- 343 / ADLÎ TIBB (PAZAR YERİ) / SALİH MİRZABEYOĞLU

ÖLÜM ODASI -B YEDİ- 343 / ADLÎ TIBB (PAZAR YERİ) / SALİH MİRZABEYOĞLU

ADLÎ TIBB
(PAZAR YERİ)

LEVHA: 25 Kasım 2000… Bir caddede bir dükkânın vitrinine bakarken, babam koluma giriyor ve ben pek hevesli olmamama rağmen beraber pazar yeri dağıldıktan sonra çöplerin yığıldığı bir yere geliyoruz. Babam bana sarılıyor ve “İsterdim ki hep senin gözünün önünde olayım!” diyor. Bu arada gökyüzüne bakıyorum, kayan bir sürü yıldız görüyorum!

*

PAZAR YERİ: 435: İBTİLA-Belâya uğramak. İyi veya kötü birşeye düşkünlük. İnsanın iyiliğini veya kötülüğünü meydana çıkaran imtihan. (Fransızca, Ordure-Bok. Çöp. Süprüntü. Hades. Çirkin davranış. İğrenç. İğrençlik. Edebsizlik. Aşağılık. “Telegramcılar”: 417: Or-Dure. “Servet vakti”. Elini küfre değdirse, Şeriat doğuran… Levha: 5 Ekim 1983… Uykudan uyanmışım… Rüyâ görmüşüm… Yatakta düşünürken, rahmetli Üstadım’ı görüyorum… Ve onun yazıları… Üstadım bana öfkeyle, “Bir kere yüzünü görmek için, herşeyden ayrılınır!” diyor… Bunu aynı zamanda bir sayfadan okuyorum… Üstadım, bu lâfı “Kelâm Fuhşu” bahsiyle ilgili ve Barış Manço’nun “Memleketten ayrı yaşayamam” şarkısı için söylüyor… Aslında benim evden ayrılmamı imâ ediyor ve “Yüzünü görmek” de, Allah ile ilgili… Üstadım’ın ifadesinden sonra, şahsı gaib bir ses, “Servet bu ikisinin mi hiç?” diye soruyor… Üstadım’la ikimiz için… Bu söylenirken, arkadaşlarla birlikte Büyük Doğu’ya yürüyoruz… Barış Manço: 713: Melik Derviş Muhammed… Melik: Hâkim-i mutlak. Hükümdar… Süryanice, Karyutu-Çile: 713: Tavdi L’moryo-Süryanice, “Hamd olsun”… Fransızca, Heuristique-Keşfetmeye, kendi kendine öğretmeye yarayan: 713: Medalto D’iqura-Süryanice, “Şeref madalyası”… Esleb-İnsanın yüzünde veya vücudunda bulunan ben, nokta. Süprüntü, çerçöp. “Atılan. Fazlalık. Taşan. Artık. Artı”: 533: Mülâbeset-Münasebet. Ülfet etmek. İki şeyin birbirine benzemesi. Takribi, yaklaşık cihet… İltika-Rast gelme. Buluşma. Kavuşturulma: 533: Müntecim-Yıldızın doğması… Yevmiye: “Efendi Hazretleri’nin yüzünde bir ben görüyorum, öpüyorum. Sağlığında hiç görmedim. Bu da rüyânın sıhhatine bir delil!”… Takabbel-“Kabul etsin!” mânâsında söylenir: 532: Tekabbül-Kabul etme. “Kabul: Öpme”… Eftan-Düşen. Düşerek: 532: İnayat-İnayetler, iyilikler, ihsanlar… Abdulkadir Geylanî-Gavs-ı Azam: 532: Tekabbül-Kabullenme. Üstüne alma. Bir şeyi taahhüd ve iltizam etme… Sadreddin Konevî: 2532: Mehdî Salih İzzet Erdiş… Sadreddin Konevî: 536: Abdulhakîm Arvasî)… PAZAR YERİ: 3435: BÜYÜK DOĞU. “En Büyük ebcedle”

*

Portekiz dilinde, LIXEIRA-Çöplük: 1256: Nur-Allah’ın her varlıkta ona mahsus birlik tecellisi, Ehadiyet. “Her şeyde, parçaların toplamından fazla bir şey vardır”… Lâtince, STRAMEN-Çöp: 4751: DERVİŞ MUHAMMED-442 mührü. “En Büyük ebcedle”… Arnavut dilinde, PLEHERA: 2248: DERVİŞ MUHAMMED-Selase Miat İsna ve Selasun. “Derviş Muhammed-332” mührü. (Şeref madalyası)… Lâtince, TRANSFORMACE-Kalb: 1243: LIBRA-Lâtince, “Terazi”… Lâtince, VITA-Hayat: 1417: Vagati-Boşnak dilinde, “Tartmak”.

*

Arabça, NEFAYE-Çöp. Atılan. “Bağırsaklık olan”: 1541: TESENBÜL-Sünbülleşme. “Başak Burcu – Arabça ismi Sünbüle, unsuru Toprak, tabiatı Kuru-Soğuk, türü Birleşik, yıldızı Utarid, vücutta tesir yeri Bağırsaklar – Faydalıyı tutup zararlıyı atan, cinsiyeti Dişi, simya safhası Damıtma”. (Süryanice, Habto-Nebat. Çiçek: 417: Zorre-Arnavutça, “Bağırsak”… Arnavutça, Zorre Hulle-İnce Bağırsak: 1450: Salih Mirzabeyoğlu… Süryanice, Tboco-Arzu. “İçgüdü”: 417: Bar Rozo-Süryanice, “Sır ortağı”. Kemer bölgesi-İçgüdü, aklın öncüsüdür… Bağırsaklar, zatiyle hareketli olmakla, ruhîliğe tam tabidir; faydalıyı tutup zararlıyı nefyederken, bunu isbatlayan akla misâl… Süryanice, Holto-Tez: 1450: Ten-Kıpçak dilinde, “Beden”… İngilizce, Ten-On sayısı. “Nokta. Sıfır. Bit. Zirve”: 451: TEN-Kıpçak dilinde, “Beden, zekâ”… Süryanice, Time-Hak: 451: Time-İngilizce, “Zaman”… Süryanice, Knaş-Tozunu almak. Silmek: 451: Maktul-Oldurulmuş… Süryanice, Cafar-Tozunu almak: 284: Cafar-Toz etmek. “Küçültmek”… Ceffar-Cifir yapan kimse: 1284: Huri’-Bit… Gayn harfi, Da’va Cetveli’nde Allah’ın “Gafur-Silen, Günahları örten” ismine işaret eder ve sayı değeri: 1285: Gafr-Re harfi, Allah’ın Musavvir ismi, 5. sema mertebesi ile ilgili bir Kamer menzili… Arnavutça, Gaffure-Yengec: 1372: Akreb-Sema’da bir burç ismi… İk’ar-Derinletme. Derinleştirme: 372: A’rak-Kökler. Damarlar… Aşa-Akşam yemeği. Şam. Rumi. Batı. Gece. Siyah: 1371: Mehdî Mirzabeyoğlu)

*

Kıpçak dilinde, ÇÖPÇEVRE-Çepeçevre. “Kuşatan”. (Bir şeyin sureti kafanda teşekkül etmedikçe, onu anlayamazsın; yerinde hakikatin katılaştırılması gereği, bir sütün çalkalanmasında meydana gelen yağ topaklarına benzerler. Sanki yağ topakları, sütün Çöpüdür… Bir akarsuda çöplerin toplanışı da, onun durgunlaştığı yerdedir… Çöb: 5: Ceb… Çebcevre, hakikatler torbasında toplanan hakikatler: Kuşatan hakikatler… Ve, Hamse-Beş: 705: Habnâme-Rüyâ kitabı – Tâbire muhtaçlar!): 225: İDRAK-Anlayış, kavrayış, fehim, yetiştirme… Boşnak dilinde, SMECE-Çöp: 109: Düşünce… NUR-Kuşatan: 109: ÇÖLE İNEN NUR-Üstadım’ın eseri… Arnavutça, FUNDERRİ-Çöplük: 551: FULOTİQİ-Süryanice, “Siyaset”-İyi veya kötü… MUTEALİ-Aşkın. Yüksek olan. Yükselen. Tecrübe ile elde edilen. İlim hududunu aşan: 551: MASLHUTO-Süryanice, “Muvaffak Olmak”

*

Boşnak dilinde, TRZNİCA-Pazar Yeri. (Levha: Ocak 1983… Bir eski zaman şehrinde, sarıklı ve şalvarlı insanların alışveriş yaptıkları Pazar Yeri… 40 yaşlarında, zayıf, yüzü kemikli ve ince bıyıklı biri, o Pazar kalabalığında; ve kucağında da, 3-4 yaşlarında bir çocuk… Aman Yarabbi, o Şah-ı Nakşibend Hazretleri imiş! Zevk ve heyecandan eriyorum!): 671: ETERNIDAD-İspanyolca, “Ezel”… Portekiz dilinde, SORTO-Kısmet: 671: SECRETO-Lâtince, “Gizli bir şekilde”… Süryanice, HARTO-Netice: 515: BOTEDERA-İspanyolca, “Çöplük”… Latince, RITO-Dine uygun bir şekilde: 615: RABUTO-Süryanice, “Haşmet, azamet”. (Beraat-Haşmet. Şecaat. Metanet. Azamet: 673: Mehdî Derviş Muhammed… Rüyâ Tâbir Etmek: 673: Tecris-Doğru Fikirli Etmek)… Boşnak dilinde, URACUNATİ-Göz önünde bulundurmak. (Rüyâ-Uykuda görülen suretler: 217: Rûya-Yerden biten ot… İbranice, Ot-Harf. “Kat kat. Kamer menzilleri”: 406: Tabeb-Süryanice, “Haber vermek”… Rabıta-İlgi. Münasebet kurma. Gözönünde bulundurma: 217: Yarquno-Süryanice, “Ot”. Tahıl): 677: RADAYTO-Süryanice, “Çöp Arabası”… HAZA’-Ameliyat. Amelle ilgili işler. Kesme, yarma, sıhhatli derinleşme. (Süryanice, Hete-Buğday: 1406: Tez-Adlî Tıbb… Mehdî Derviş Muhammed: 48.625= 673: Şatranc-ı Urefa’nın “Vuslat” hedefine varmak için 100 kabının toplam ebcedi): 677: TUFSO D’ELFO-Süryanice, “Gemi Modeli”. (Rüyâ’da gelen mânâ; biri arıza yapınca, diğeri devreye giren 21 sistemli gemi… Tâbirimizde: 21 sistemli Kamer menzilleri)… ŞERAFEDDİN-Dinin Şerefi: 677: ŞABOLO ROMO UHDONO-Süryanice, “Başyücelik Devleti”. (Genişliğine doğru Ahlâkın en büyük müessesesi)

*

NECİB’LE ATTIĞIM İMZA: 1011: MAŞLMONUTO İSLÂM-Süryanice, “İstikbal İslâm”… Süryanice, QONUNDİT OSYUTO-Adlî Tıbb: 1011: RİŞONO FRİŞO FULUTİYA-Süryanice, “Başyücelik Devleti”… Süryanice, MAŞLMONO MURE ELFO-Kaptan Kusto Müslüman: 1012: VAKT-İ NAKŞİBEND… Süryanice, GRİMO MAKLONUTO ANANQİ-Mutlak Fikir Gereklilik: 2012: NOMUSO D’TAYOYUTO-Süryanice, “Şeriat”… Süryanice, TAVONO TKOLO-Ölüm Odası: 1012: ÇUB-Asa, yol gösteren. Ağaç, değnek, sopa. Çöp. (Portekiz dilinde, Ceptro Fronho Espadi-Asa kılıfında kılıç: 1026: Havay-İbranice, Hayat Tarzı)… Süryanice, QARFŞUŞO-Çerçöp. (Qarfşuşo: Qarf +Şuşo… Qarf-Peçe. Örtü. Kaplama: 1285= 286: Derviş Muhammed-442 mührü. “Büyük ebcedle”… Şuşo-Solucan. Yere sızan yağmur damlası. Meyan kökü. Beyin kökü: 612: Derviş Muhammed): 898: SALİH İZZET MİRZABEYOĞLU.

*

MUANİK-Birbirinin boynuna sarılan, kucaklaşan: 261: KULAKIL-İhlâs ve Muavvezeteyn sûreleri. (Kul: “De, söyle, bildir” mealinde emir… Akl-Akıl: 200: Re harfinin ebcedi; Allah’ın “Musavvir-Suret ve şekil veren” ismi, 5. Sema mertebesi, Kamer menzillerinden “Gafr” ile ilgilidir… Ebu Süleyman-Horoz. “Halid bin Velid ve Süleyman bin Hâlid Hazretleri’nin nâmı”: 200: Kal’-Bir şeyi kökünden sökmek)

*

İNAK-Birbirinin boynuna sarılan. Kucaklaşan. (İnak: Sözüne inanılır, itimad edilebilir. Müsteşar, müşavir. İstişare, rey… İnaka: Aşırı güzelliği ve cazibedarlığı ile hayret verme): 221: MÜSLÜMAN… MANZUR-Görülen, bakılan, nazar edilen. Beğenilen: 1196: MÜNASEME-Sırlaşmak… MENKABE-Büyüklerin hayat hikâyesi. Kıssa. Hikâye. Menkıbe: 197: SANVAN-Kaftan. (Rüyâ’da gelen mânâ; bana Bolu Dağı Kaftanı’nın giydirildiği… Bolu: 1044: Derviş Muhammed-442 mührü… Dağı: 1015: BD-İBDA… Bolu Dağı: 1059: Mehdi)… ASUS-Av arayan kimse: 1196: KAFİYE-Tâbi olan. (Bir halk ozanından: Her an gözümde perdesin / Nere baksam sen ordasın!)… Süryanice, CFOQO-Kucaklama. (Rüyâ’nın görüldüğü tarihte Kartal Cezaevi’nde ve Telegram işkencesinde, oluşum hatırda!): 100: YÜZ sayısı. (Miat-Yüz. Yüz sayıları: 1440= 441: Teslis-Üçleme… Kısakürek: 1441: Salih Mirzabeyoğlu)

*

GAMS-Yıldız Kayması. “Kayan Yıldız Sırrı” isimli şiirim ve şiir kitabım hatırda: 1100: MUNA-Arzular. Birinin yerine kaim-i makam olmak. Mekke’de hacıların Kurban Bayramı’nda kurban kestikleri ve şeytan taşladıkları yer. Suya giden yol, şeriat… Boşnak dilinde, FJUBAZEN-Dost: 100: NAHEM-Süryanice, “Yaşatmak”… MUĞNİ-Allah’ın “Zengin edici” mânâsında 99 güzel isminden biri: 1100: KİB CAYNE-Süryanice, “Göz Ağrısı”; göz önünde bulunmayı isteyen.

 

İKTİSAD
(TASARRUF-AKSİYON)

LEVHA: 16 Temmuz 1984… Ekonomi bahsinde, uyanınca hepsini hatırlayamadığım net bir husus… Füsûs-ül Hikem’i mutalâa ediyorum… Sonra bir teğmenle konuşarak, Zeyn-âb’a, eve geliyorum… Ev, Kandilli’deki Hâlid Özgülen’in evine giden yolda… LEVHA: 3 Kasım 1985… Birisine, “Almanlar iktisat’ta buğday taneleriyle hesab yapan yazarlara başvururlardı ve hesabları ihtimâl seviyesinde kalırdı; bu yazarlara çok kıymet verirlerdi!” diyorum.

*

YEVMİYE: Kelime yetersizliğinden bahsediliyor… O arada TASARRUF kelimesi ve ondan iktisad bahsine kıvrılış: “Tasarrufu, iktisat etme zannederler… O da var ama, tasarruf, bir şeye hâkim olmaktır… İktisad için, pay sahibi olacak kadar bilgi yeter; ama adamlar işin sanat tarafını anlamıyorlar… Dava nazariyelere ve rakamlara boğulmuş allâmelikte değil!”… Yine: “Tasarruf… Bayılırım bu kelimeye… Arabça’nın en güzel kelimelerinden biridir… Değil o, hâkim olmak, yakalamaktır!”

*

İKTİSAD-Tutum. Biriktirme. İtidal üzere bulunma. Tasarruf. Beyit ve kasideyi birbirine vasl ile uzatma. (Tasarruf-İdare ile kullanmak. Sarfetmek. Tutum. Sahib olmak. Kullanma hakkı. Para veya mal arttırma. Bir şeye karışıp müdahale etme. “Tasarruf, sadece malda değil, insanın uyku, yeme içme, şehvet gibi hususlarda da sözkonusudur”: 770: Müzill-Zelillik. Eksik ve kusurluluk. Uzağa atılmışlık. Ulaşma zorunluluğu… Süryanice, Qudoyo-Tasarruf: 37: Ezel… Zel-Harfi, Allah’ın Müzil ismi, Hayvanlar mertebesi, Kamer menzillerinden Sa’du’l Suud’a işaret eder; Derece almak. Mübarek. Mübarek yıldızlar: 732: Abdülhakîm Koltuğu): 596: TAKSO D’ZUZE-Para Sistemi… Süryanice, FANTOS-Şubhesiz: 1596: B’YAD TUKOSO-Süryanice, “Sistem Vasıtasıyla”… İMAN VE AKSİYON: 1338: QARQAFTO MRAYMO FULUTİYA-Süryanice, “Başyücelik Devleti”.

*

FÜSÛS-ÜL HİKEM-Muhyiddin-i Arabî Hazretleri’nin meşhur eseri. (Ebu Bekir Muhammed bin Ali: 485: Hetf-Bir şeyi gizlice hatırlatmak. Fısıldamak. Seslenmek… Kaptan Gusto Müslüman: 485: Kaptan Mirzabeyoğlu… Tedaî-Birbirini bir iş için davet etmek. “Hayye: Gel… Haydi!”: 485: Haylute Zuze-Süryanice, “Para Kuvveti”. Mallar arasında müşterek değer vahidi… Boşnak dilinde, Par-Çift: 201: Par-Kanat… Para-Nakit: 202: Para-Boşnak dilinde, Buhar, buğu. “Güç. Enerji ve çalışma ile ilgili kuvvet”… Parakuta’-Alt başlığı “Paranın Romanı” olan eserimin ismi: 1707: Hâl-i Siyah-“Hususen yüzde olan ben. Gemi dümeni”… İspanyolca, Tarjita De İdentidro-Kimlik Kartı: 1485: Derviş Muhammed-442 mührü. “En küçük ebcedle”… Boşnak dilinde, Paradrzava-Devlet içinde devlet: 423: Ehadiyet-Allah’ın her şeyde ona mahsus birlik tecellisi… Gusto-Zevk ve takdir: 1101: İmân… Boşnak dilinde, Gron-Buğday: 256: Nur. “Nun harfi, Allah’ın Nur ismi, 4. sema mertebesi, Kamer menzillerinden Simak’a işaret eder; Parlak yıldızlar. Balıklar. İki parlak yıldızdan biri. Bir şeyi kaldıracak alet’e”… Balık Burcu, vücutta tesir yeri Ayaklar, simya’da Yansıtma safhası… Buğday Hesabı: 1101: Vassad-Ören, örücü. Dokuyan, dokuyucu… Süryanice, Şariruto İbda-Hakikat İbda: 1101: Şariruto Hakîm-Süryanice, “Hakikat Hakîm”… Sümer dilinde Ninum-Bir dokuma tezgahı: 2154: Mutlak Fikrin Gerekliliği): 2154: HAŞO-Süryanice, “Çile”. Şiir idrakı.

*

AHLAK-Yapanı yaptıran: 732: ABDULHAKÎM KOLTUĞU. (Kef harfi, Allah’ın Şekür ismi, Kursî mertebesi, Kamer menzillerinden Nesre’ye işaret eder; kısmette olanı ortaya çıkarana, yazıya. Saçan. Döken. Yayan’a)… REZZAK-Bütün mahlûkatın rızkını veren. “Allah”. (Se harfi, Allah’ın Rezzak ismi, Bitkiler mertebesi, Kamer menzillerinden “Sa’du’l Bul”a; Değirmen taşının tane dökülen yerine): 308: BEDRAKA-Murşid. Allah yolu. Delil. Kılavuz… GÖLGELER-Asla delil: 308: ARVASİ… MÜSECHER-Beyaz. Ak nesne. (Rızık-Yiyip içecek şey. Maddî mânevî ihtiyaca lâzım nimet. Allah’ın herkese lutûf ve kısmet ettiği ve bekaya sebeb olan nimet: 318: Riz-Ak… Riz-Döken, saçan, akıtan: 217: Rizz-Gizli ses… Rüyâ: 217: Zarco-Süryanice, “Çekirdek”… Ak-Beyaz. Mücerredin rengi. Allah isminin zamiri “Hu”nun nurundandır: 101: Mahzum-Her delik nesne. “Delik, derinlik”… Rızk: 307: İhrak-Akıtma. Dökme… Kürtçe, Avrel-Nisan: 307: Zerak-Gök renkli. Mavi; Kelime-i Tevhid nurundandır): 308: EZRAK-Gök renkli, mavi. Saf ve berrak su.

*

Boşnak dilinde, PSENİCA İZRACUNATİ-Buğday Hesabı: 806: KELİME-İ ŞEHADET… Boşnak dilinde, PSENİCA RACUNATİ-Buğday Hesabı: 799: ŞATRANC-I UREFA’nın“Vuslat” Hedefi ile 100 Kabının Toplam Ebcedi… İngilizce, MIND CONTROL-Zihin Kontrolu: 799: İZZET MİRZABEYOĞLU… ŞATRANC-I UREFA’nın “Vuslat” Hedefi ile 100 Kabının Toplam Ebcedi: 48.751: DERVİŞ MUHAMMED-442 mührü. “En Büyük ebcedle”… DERVİŞ MUHAMMED-442 mührü. “En Büyük ebcedle”: 4751: HALİD ÖZGÜLEN-Dolmabahçe Sarayı’nda mührü bulan Yusuf Özgülen’in babası.

*

Boşnak dilinde, PSENİCA KALKUCALİJE-Buğday Hesabı: 416: TECEYYÜZ-Sözü mecaz olarak söyleme… KUSTU’L BAHR-Deniz Kustu, deniz akakirlerinden bir akakir; ilâç hammaddesi: 416: MAŞLMONUTO FETNO-Süryanice, “İslamî Anlayış”… TAYİH-Hayran kimse: 416: TARDİYE-“Allah razı olsun” demek… Süryanice, YADUCTONUTO-Fikir. “Buğday Hesabı”: 892: POSTAJATİ-Boşnak dilinde, “Var olmak”… Süryanice, YADUCTONUTO-Şuur: 892: MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN-EL MENNAN-Arabça, “Kim iyilik yaparsa Mennan –İyilik ve lütufta bulunan, Büyük bağışlarda bulunan Allah– tarafından bir iyilik bulur”

*

İHTİMAL HESABI: 1531: SE’BUL-Buğday. Pirinç. Tahıl… İHTİMAL HESABI: 528: GÜZARİŞ-Rüyâ Tabir Etmek. (Süryanice, Helmo Da’ctiduto-Gelecek Rüyâsı: 1916: Pezire-Karşılama, karşılayış. İstikbal etme… Süryanice, Mmallut Ctiduto-Gelecek Fikri: 1376: Sarife-Değişme. Değişiklik… İbranice, Şigayon-Sabit fikir, peşin hüküm: 1376: Künnaşe-Kök. İslam… En küçük ebcedle, Derviş Muhammed-332 mührü: 1376: Şahyo Cqolo-Süryanice, “Bomboş Devir”. Fırsat Devri… Süryanice, Renyo Da’ctiduto-Gelecek Planı: 1105: Rabono Mraymo Fulutiya-Süryanice, Başyücelik Devleti)… MECHULE HÜRMET-Sır idrakı: 4741: DERVİŞ MUHAMMED-442 mührü. “En Büyük ebcedle”.

 

15 TEMMUZ
(TAKVİM-İ VAKAYİ’DEN)

LEVHA: 15 Temmuz 1984… MUHYİDDİN-İ Arabî Hazretleri’nin “Füsus-ul Hikem”indeki SALİH Aleyhisselâm bahsini bir mevzu içinde mütalâa ediyorum… LEVHA: 16 Temmuz 1984… Salih Aleyhisselâm bahsiyle çok uğraşıyorum… LEVHA: 16 Temmuz 1984… Çizgi roman Red Kit’teki 4 haydut kardeş DALTONLAR… Sanki bir kâğıdı yakıp kasabayı ateşe veriyorlar… Fakat bu, yakıldığı yerden başlayan sahne görüntüsüyle başlıyor!

*

TAKVİM-İ VAKAYİ. (Takvim: 557: Mevkute-Zamanı muayyen, belirli olarak çıkan matbuat. Gazete, mecmua… Lâtince, Fasti-Takvim: 551: Funderri-Arnavutça, “Çöplük”. Tarih’in, hadiselerin vakit cetvelini tesbiti yanında, “işe yaramayan eşyanın bir yere atılması” mânâsı… Ruznâme: Takvim, Günlük gazete, mecmua, günlük hadiselerin yazıldığı defter. Bir meclis veya heyetin müzakere programı. Her günkü gelir ve giderin yazıldığı defter: 309: Hurufiye-Harfler ilmi. “Kamer menzilleri”. Aynı ebcedle, “Huş-Kalb”… Süryanice, Mafuhito-Rîh. Ruhî. Rüzgâr. “Hadiseleri raksettiren keyfiyet”: 551: Mhafyuto-Süryanice, “Gizleme”. Tâbire muhtaç… “Tilki Günlüğü-Ufuk ile Hafiye” hatırda… Süryanice, Mdarşo-Uzman: 551: Fulutiqi-Süryanice, “Siyaset”; ihtimaller aleminin mihrak noktasını yakalama… Vakayi-Vâki olup zuhur eden hususlar. Kıtaller, öldüresiye vuruşlar. “15 Temmuz 2016”: 187: İslâma Muhatab Anlayış): 744: MUKTEDİR-İşe gücü yeten. “Dilediğini yapmakta güçlü” mânâsında, Allah’ın 99 isminden biri. Şın harfi, Allah’ın Muktedir ismi, Sabit Yıldızlar mertebesi, Kamer menzillerinden “Cebhet’ul Esed-Arslan Çehresi”ne işaret eder… Aslan Burcu, unsuru Ateş, tabiatı Kuru-Sıcak, türü Sabit, vücutta tesir yeri Kalb-Sırt, Cinsiyeti Erkek, simya’da Sindirme safhası… Benim Takvim-i Vakayi’den, Yevmiye: Efendi Hazretlerine “Ölüm tehdidi halinde benim durumum ne olur?” diye sorduğum zaman, şöyle Aslan gibi başını çevirerek, “Sen şehid olursun!” dedi; çok şükür, bana o nimeti de gösterdi!)… SEMERE-Meyve, yemiş. Netice. “Ağaç içinde ağaç, geliştiren tomurcuk”. (Üstadım’ın el yazısıyla 1979’da “Akıncı Güç Kadrosu”na ithafı, “İdeolocya Örgüsü’ne Ek-İslâmı Yenilemek”: İslâm yenilenmez. Anlayışı yenilemek gerek… / Anlayış mı, nurun aynadaki aksi… Aynayı yenilemek… / Güneş yenilenmez. Gözü yenilemek… /// Dört Büyük halifenin sırayla şiarları olan merhamet, celadet, edeb ve akılda tam techizatlı olarak, 15. İslâm Asrının eşiğinde, İslâmı yenilemek davasını çözümleyecek nesilden ana rahmini tekmeleyici sesler duyuluyor. Aya gitmek hüner değil, bu sesleri güneşten duyuracak derecede fikirde ve aksiyonda yükseltmek marifet…): 4741= 745: DERVİŞ MUHAMMED-442 mührü. “En Büyük ebcedle”.

 

ADAVET
(ŞATRANC-I UREFA’DAN)

Şatranc-ı Urefa’nın 5. Kabı, ADAVET-Husumet, düşmanlık. Kin, buğz: 1480: QAVMOYUTO-Süryanice, “İhtilal”. (Tek insan nefsinde, kalbim zâhire ve bâtına, Hakka ve bâtıla bakan kutubları arasında, güzel-çirkin, doğru-yanlış, iyi-kötü değerler arasındaki çelişki. Toplum’da da, Hak ve Bâtıl kutupları arasında, kendi Hak bildiklerinin çekişmesi; savaşlar vesaire… Üstadım’ın bir Noktalaması: “Ruhlar iki saf asker, kin ve aşkı bölüşür / Bir olanlar elele, olmayanlar döğüşür!”… İslâm’da, “Allah için aşk ve Allah için buğz!” şiarı asıl!)… GARAZ-Zelillik. Maksad. Niyet, gaye. Kötü niyet. Kin. Ok atılan nişân. Izdırap. Acı: 2002: LO MALYO MAŞLMONUTO-Süryanice, “Bomboş Devir”. Fırsat devri… DARRU-Zorluk. Zarar verici. “Meselâ kılıçın zararı gibi, zırhla korunma da karşı taraf için zarardır”. Allah’ın “Elem ve zarar verici şeyleri yaratan ve hüsrana uğratan” mânâsında, Allah’ın 99 güzel isminden biri: 1001= 2: RIZA-Memnunluk, hoşluk, razı olmak. İstek, arzu. Kendi isteği. (Levha: 27 Aralık 1987… Mevlüd Koç ile, umumi bir tuvalete gidiyoruz… Ve dönüşte merdivenlerden çıkıp çay bahçesine geliyoruz… Orada beni Rıza isinli 60 yaşlarında bir adamla tanıştırıyor… Adam, benim arabanın ne olduğunu soruyor… Yeşil arabayı satıp Skoda’yı aldığımı söylüyorum… Mevlüd-Çocuk. Yeni doğmuş çocuk: 86: Nul-Kuş gagası… Koç: 109: Smece-Boşnak dilinde, “Çöp”. Buğday… Mevlûd Koc: 195: Sadık-Doğru, hakikatli, sadakatli, dürüst… Halâ-Boş. Hâli. Abdesthâne. Ayak yolu. Devenin çökmesi: 632: Hâlâ-Şimdi. Henüz. Şimdiye kadar. Elân… Halâ: Yaş ot: 631: Hâl-Vücutta, hususen yüzde bulunan ben, benek… Şira-Satın alma: 502: Beşr-Müjdeli haber veren… Süryanice, Tracsiroyuto-Oniki sayısı. “12 sığır yavrusundan biri, mucize beyanıdır”: 502: Kıtb-Bağırsak. “Zatıyla hareketli”… Fransızca, Sluto-Dua: 502: Suluto-Süryanice, “Namaz”… Süryanice, Aşar-İtimad etmek: 502: Şarar-Süryanice, Teyid etmek)… Süryanice, CEQTO-Adavet. (Küfrü yaratan Allah’tır ama, küfre rıza yoktur; küfür kazanmaya!): 420: DETYR-Vazife. “Allah kulunu kendi marifetine ulaşsın diye, ibadet etsin diye yarattı!”… Süryanice, HRURO-Delik. “Derinlik, derinleşme”: 420: HRORO-Hürriyet… KUSTO MÜHRÜ-Keşif, bulma: 420: ACTO-Lâtince, “İş yapma”… Süryanice, MENŞEL-Zaman kaybetmeden: 420: PROGOGO-Lâtince, “Büyümek. Büyütmek. Devam ettirmek.”

Kaynak: Baran

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: