HAYIR DİYENLER “NE”YE “HAYIR!” DİYOR?

HAYIR DİYENLER “NE”YE “HAYIR!” DİYOR?

Gözlemlediğim kadarıyla “hayır” diyenler aslında ne “Yeni Anayasa”ya ne de “Başkanlık Rejimi”ne hayır demiyorlar.

Eminim ki sabıkası temiz başka bir ekip bu anayasayı yapsaydı “hayır” diyenlerin birçoğu “evet” derdi.

“Hayır” diyenlerin ekseriyeti haklı olarak 15 yıllık icraata bakıp;

İmansız İslamcılığa,

Yalancı yağma çetesine,

2003’ten beri BOP stratejisi kapsamında katledilen 12 milyon insanın kanında parmağı olanlara,

Amerika’nın stratejik ortaklarına,

Saddam Hüseyin’i ve Muammer Kaddafi’yi katlederek İsrail düşmanı bu iki liderin ülkesini BOP’a uygun olarak harap edenlere,

İsrail’e Muhtaçlık Politikası’yla İsrail denilen yasadışı yapıyı meşrulaştırmak isteyenlere,

İslâm Milleti’nin şerefli evlâdı olan mücahidlerin “terörist” olarak yaftalanmasına,

Doğsuyla Batısıyla vatan topraklarının Batılı güçlere peşkeş çekilmesine,

Kentsel dönüşüm” adı altında milletin toprağına el koyup, rant alanları açarak ülkeyi yağmalatanlara,

Yalancılar ordusunun yuvalandığı Medyanın kitleler üzerinde estirdiği teröre,

Etnik ve dinî milliyetçiliği ayaklarımın altına alıyorum” diyerek Ehli Sünnet Türk düşmanlığı yapanlara.

Ne Şiiyim ne Sünni” diyen mezhepsizlere,

İnanç ve siyasî görüşlerinden dolayı insanların cezaevlerinde çürütülmesine,

OHAL kararlarıyla yapılan tüm yasadışı tutuklamalarla birlikte haramzâdelerin gerçekleştirdikleri mal gasplarına,

Özelleştirme adı altında yer altı ve yer üstü zenginliklerimizi Amerika, İsrail ve Avrupalı firmalara peşkeş çeken ve sonra da utanmadan “Millîcilik” oynayanlara,

Etnik Kürtçülüğe karşıymış görüntüsü altında Etnik Kürtçülüğün düşmanlarını Türkün ateş gücünü kullanarak tasfiye edip, Etnik Kürtçülüğü kuvvetlendirme hinliği peşinde olanlara,

15 yıl boyunca üretim ekonomisi kapsamında tek bir fabrika açmadıkları gibi nerdeyse Cumhuriyet dönemi açılan tüm fabrikaları tek tek kapatanlara,

15 yıl boyunca geçmiş hükümetlerin tamamının görev süresince yapılamayan şekilde ülkeyi çarpık “şehircilik” anlayışıyla açık hava kerhanesine çevirenlere,

Allah’la ilk önce milleti sonra da -haşâ- bizatihi Allah’ı kandırma cüretinde bulunanlara,

İBLİS’in mesleğini İblisi kıskandıracak şekilde meslek edinmiş yiyici-Yalancı Süfyan Komitesi’ne,

Yediği hiçbir haltın sorumluluğunu üstlenmeyenlere,

Eğitimin içine edip ahlâksızlığı ilkokul seviyelerine indirenlere.

Aspirin satar gibi uyuşturucu satışını köşe bucak yaygınlaştıranlara,

Her türlü ahlâksızlığı ve günahı “kabul edilebilir” düzeye indirgeyenlere,

 

Ve…

Topyekun tüm DİN PEZEVENKLERİNE, MÜRTEDLERE ve iki yüzlü fitnebaz bölücülere,

“Hayır!” diyor…

Yani “şahıs”a ve aynı şahsın 15 yıldır uyguladıklarına ve temsil ettiklerine “hayır” diyorlar…

Benim, etrafımda yaptığım gözlemler bu yönde.

Evetçiler” niçin “evet” dediklerini temellendirip, kitlelere anlatamadıkları için de “hayırcılar” kuvvetleniyor… Ortada olan tek şey yasa dışı örgüt yayın organı gibi yayın yapan mamacı medyanın goygoyu… Yapılan goyguyun derecesinden Beştepe’den kimin ne kadar nemalandığını anlayabilirsiniz.

“Hayırcılar” bu tavırlarıyla da aslında bir şeye “evet!” diyorlar, o da şu:

Yukarıda saydığımız ve bunlara bağlı tüm hak ve halk düşmanı politikaların bulunduğu masayı bir tekmede devirmek ve saraya güvenebilecekleri bir “Hak Eden”i oturtmak.

Yani netice bazıları için hiç iyiye gitmiyor.

Serhat OĞUZ

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: