ÖLÜM ODASI B7 360 ARKA KAPAK (AKINCI GÜÇ 1. SAYI) Salih Mirzabeyoglu

ÖLÜM ODASI B7 360 ARKA KAPAK (AKINCI GÜÇ 1. SAYI) Salih Mirzabeyoglu

ARKA KAPAK

(AKINCI GÜÇ 1. SAYI)

 

AKINCI… İşte bu sıfat, bundan dört sene önce (1975), “Mutlak Fikir” bağlısı gençleri “renksiz” ve “faşo”lardan kesin sınırlarla ayırıcı bir gençlik ifâdesi olarak kullanıldığında, düşman ve dost gözüken kutublardan üzerine ne tepkiler çekmedi ki… Hem de ne incilerle! // Kendimizi riyâ üslublu tevazu gösterişinden uzak tutarak belirtelim ki, küçük bir grubu gösterici “Biz”, kısa süre içinde Anadolu çapında teşkilatlanma ihtiyacı doğuran büyük bir gençlik ifâdesindeki “Biz”e vesile oldu. // Eşkâli böylece verildikten sonra ismen bilinecek olan “Biz”, “sınır boyunca afyon çekmişlerden” ayrılan ve kanla mücadelesini veren bir gençlik ifâdesine vesile olduksa, bugün yine aynı ruha, “Büyük Doğu İdeali”ne bağlı olarak bu oluştaki payı gündeme getirme durumundayız… Olmuş görünme yüzsüzlüğüyle bu zeminde boy gösterenlerle, yapılarından “olma sancısı” çekenleri ayırt edebilen “sancılılar”, bunun sebebini kendini göz plânına dikici bir davranışla değil, kuşanılmaya çalışılan “Büyük Doğu aksiyon ruhu”nu işaret niyetinde arasınlar… // Tabiatta canlılık ifâde eden her yerde asalakların türemesi gibi, bu canlılıkta zemzem kuyusuna işeme niyetli parsacı çıkışlar, kuşanılması gereken Büyük Doğu ruhuna dil uzatınca, o ruhun kuşanabildiğimizce “verimi”ni göz plânına getirmek, vazife olarak belirir… Nereden nasıl geldiklerini bilmeyenler, nereye ve nasıl gideceklerini de bilmeyen “günün adamları”dırlar… // İşimizin, bu farkı anlayanlarla olduğunu bildirerek ve “Olmamız gereken” yanında aldığımız mesafeye rağmen bunu “Hiç” kabul ederek, 4 sene önceyi hatırlatıcı bir sesle çıkıyoruz… Bu sefer küçük bir grub ifâdesindeki “Biz” değil, aralarından şehid düştükçe şehîdliği isteme şuurundaki gazileri daha yükseğe tırmanıcı bir “Gençlik” ifâdesiyle… // (Dava Çilekeşi’nin hamurkârlığını yaptığı gençliğe “Neredesin?” feryadına, aksiseda gibi “Neredesin?” cevabıyla değil; “Murad edilenin Gölgesi kabul edilebilirsek burdayız, hedefimiz aslı gibi olmaktır!” demek niyetiyle çıktık!) // Bu doğrultuda, YILMADAN / DURMADAN / DURAKSAMADAN!

*

ARKA KAPAK: 506: MİRZABEYOĞLU KAPAK… Müstakbel, KAPTAN KUSTO MÜSLÜMAN-Dünya Çapında Bir Hâdise. “Noktalı harflerle”. (Kedu-Kabak. Kafatası: 30: Müşahhas-Şahıs hâline girmiş, şahsiyeti belli olmuş. Şahıslanmış, teşhis olmuş… Eydiye-Eller. Nimet. “Yevmiye: Bir el var böyle, düşer; sahibini görmesen de, tanırsın!”: 30: Yek-Bir oluş, birlik. “Büyük Doğu/İbda”… İngilizce, Skull-Kafatası: 196: Skul-İngilizce, “School-Okul. Ekol” kelimesinin okunuşu): 1302: DERVİŞ MUHAMMED. “Noktasız harflerle”.

 

 

RAPOR 12

(KAFA KÂĞIDI’NIN SONU)

 

LEVHA: 20 Haziran 1984… “Kafa Kâğıdı”nın en sonunu okuyup onunla çok uğraşıyorum… LEVHA: 20 Haziran 1985… Elimde tüfek ve makinalarla bir yere dalıyorum… Tüfeğin namlusu şerit gibi sökülüyor… Rahmetli Yusuf Özgülen, RAPOR 12’de çıkan yazım için, “O silâh hakkındaki yazın çok şahaneydi!” diyor… Beni methediyor!..

*

Süryanice, ANFORO-Rapor. (Nisan 1980’den, Eylül 1980’e kadar 6 sayı, Üstadım ve Akıncı Güç Kadrosu’ndan birkaç isimle, “Necib Fazıl ve Yeni dostları” imzasıyla çıkan “Kitab-Dergi”ler): 343: MURAKIB-Murakabe eden. Allah’a bağlanmış olan. (Ocak 1982’de yayınlanan, alt başlığı “Temel Meseleler” olan Kültür Davamız isimli eserim hakkında Üstadım’ın takdimi: Bu kitab, Cumhuriyet sonrası kavruk nesillerin ilk ciddi fikir sesi ve ilk çileli nefs murakabesi eseridir)… İbranice, PLİŞA- İstilâ. (Kafa Kâğıdı’nın sonu: Beylerbeyi… Toprağına küskün ve büyük şehir lüpçülüklerine düşkün “Çarıklı erkânıharp”lerin gecekondu çadırlarıyla kuşattığı İstanbul……. Aynı Moğol istil…… tutulmuş giriftar asil bir köşe… Romen dilinde, Vis-Rüyâ: 76: Moğol… Romen dilinde, A visa-Rüya görmek: 78: Arvasî): 1343: VERLANGENO-Almanca, “Rağbet”. (Felatat-Kelime döküntüleri: 912: Sebit-Aklın sabit olması, aklın durması… Eşyah-Şeyhler, pir-i faniler: 912: Tebşir-Müjdelenmek. Müjdelemek… İstinkaş-Nakşetme. Nakşedilmesini isteme: 912: Pezir-Kabul eden, olan, olabilen. “Söz dinleyen, emir tutan” mânâsında… Süryanice, Şficuto B’hiyuto Mbaryuto-İfrat hâlde tecrid: 1912: Şatranc-ı Urefa. “İmân ve İslâm Atlası’nda”… İmân ve İslâm Atlası’nı hediye ederken imzaladığı: Fikir çilesi haysiyetinin müstesna genci Salih Mirzabeyoğlu’na sevgiyle. —28 Şubat 1982)… İMAM-I RABBANİ: 3343: SEYYİD ABDÜLHAKÎM ARVASÎ-Manzur-u Nazar-ı Piran-ı Kiram… DERVİŞ MUHAMMED SEMERKANDİ-Seyyid Abdülhakîm Arvasî: 3343: DERVİŞ MUHAMMED SEMERKANDİ-Li Küllî Emrin Fehîm. “Li Malik emrin Fehîm”.

*

SEBTANE-Tüfek: 477: SEBATO-Saçın kıvırcık değil, düz olması. (Resl: Kıvırcık olmayan saç… Resel: Topluluk, cemaat… Resil: Elçi… Risl: Vakar. Ciddiyet. Sabır… Risale: Bir ilme dair yazılmış küçük kitab. Mektub. Haber göndermek. Bir kimsenin sözünü veya emrini, başka birisine duyurmak)… MÜTEBADİL-Birbirinin yerine geçen. Nöbetleşe değişen: 477: TESAVİ-İki şeyin birbirine denk olması. “Uyum”; Büyük Doğu/İbda… Süryanice, MATLO-Muamma. Karışık şey. Bilinmeyen hâl: 477: MATLO-Hikâye. (Engare: Tamamlanmamış iş. Roman, hikâye; Kafa Kâğıdı’nın yarım bırakılışı, 20 Nisan 1983)… Süryanice, MATLO-Remz: 477: COUSTEAU-Fransızca, “Kusto. İriyarı, güçlü, kuvvetli. Sahil, kıyı, kuşatan” mânâlarına gelir… Süryanice, MATLO-Tâbir: 477: İZZET… İngilizce, RIFLE-Tüfek: 325: KÜŞAD-Açmak. Fethetmek.

 

 

AHİDNAME

 

LEVHA: 31 Temmuz 1992… “Salih Mirzabeyoğlu Hükümdardır!” diye bir yazı okuyorum… Yazının altında da, yazının sahibinin imzası: Necib Fazıl Kısakürek. (Sevilay Şadoğlu)

*

Süryanice, CAYO SUFDO-Acı biber: 1175: ŞUMO KASYO-Süryanice, “Takma isim”. İsim takma… DERVİŞ MUHAMMED-332 mührü: 1175: DERVİŞ Muhammed Mirzabeyoğlu… Süryanice, MŞALTO-Hükümdar: 2777: MANZUR-U Nazar-ı Piran-ı Kiram… Süryanice, KUSTO-Yay. (Yay Burcu, unsuru Ateş, tabiatı Sıcak-Kuru, “türü; renk, sıfat” Birleşik, vücutta tesir yeri Uyluk-Kalçalar, cinsiyeti Erkek, simya’da İcâd safhası): 1175: KISTÎ- Süryanice, “Bend-i Din. Dinin ipi. (Kust: 3166= 169: Rahman Sûresi’nin 19-20. âyetleri ebced toplamı… Kıst-Hisse. Nasib. Mizân. Parça parça verilen hediye. Adalet etmek. Allah Sevgilisi’nin bir ismi: 169: Abdülhamîd-Hamîd Allah’ın kulu)… Süryanice, MORO-Hükümdar: 252: RAQMO-Süryanice, “Sayı. Kisve. Kaftan”… KUMANDAN: 252: EDEB-ÜL HUKUK-Arabça, “Hukuk Edebiyatı”. Bir eserimin ismi de… AHİDNÂME-İmzalanan anlaşma: 1175= 176: NİSON-Süryanice, “Nisan”.

*

Süryanice, ŞALİLUTO-Hükmetmek: 1153= 154: MEHDÎ MUHAMMED. (Muamma-Karışık şey. Bilinmeyen hâl: 151: Mehdî Muhammed… Kaan-Hükümdar: 1151: Mevsum-Ad verilmiş. İşaretlenmiş, damgalanmış, nişânlanmış… Kayım-Duran. Kayyum. Kılıç kabzası: 1150= 151: Tezyil-Eklemek. Uzatmak. Zeyl yapmak; İdeolocya Örgüsü’ne Ek… İdeolocya Örgüsü’ne Ek-İslâm’ı yenilemek: 451: Salih Mirzabeyoğlu)… Süryanice, TRİBUNO-Hükümdar: 1673: MEHDÎ Derviş Muhammed.

*

Süryanice, MALKO-Hükümdar: 177: SAECULUM-İbranice, “Yüzyıl”… Kıpçak dilinde, SOYKA-Kaptan: 1177: KUNOYO-Süryanice, “İsim koymak”. (İsm-Bilinen veya bilinmeyen, hissedilen veya hissedilmeyen herhangi bir şeyi diğerlerinden ayırıp tanımak için veya zihne getirmek üzere kullanılan kelime, lâfız: 101: Gusto-Zevk, takdir… Süryanice, Şmo-İsim: 340: Rakam-Sayıları gösteren işaret. Yazı yazmak… Rakam: Bütün satıcı. Bütün satan: 1340: Müfekkir-Fikir yürüten. Düşünen. Düşündüren. Düşünme kuvveti)… Süryanice, KASYO-Gizli: 177: VASSAF-Vasıflarını sayarak vasfeden. Metheden. (Kaptan Gusto Müslüman: 485: Tekniyye-Künye koyma)… MEVSULE-Bitiştirilmiş: 1176: DERVİŞ MUHAMMED-332 mührü. “Büyük ebcedle”… Süryanice, ETMARAN-Mâlik. Hükümdar: 693: MAHZUM-Oğulları.

 

 

ACI BİBER GERGEFİ…

 

Alt başlığı “Risale-i Üçışık” olan HIRKA-İ TECRİD isimli eserimden: İBDA’cı gençlerden Kenan Durdu’nun, şimdi rahmetli olan Adıyaman’daki RAŞİD Efendi’ye intisab hususunda yaptığı istihare: 1992… İstanbul SARAYBURNU gibi bir yerde ÜSTADIM, Boğaz’ın karşısında ise ABDÜLHAKÎM Arvasî Hazretleri varmış; ve ikisi, denizin ortasındaki bir gemide buluşacaklarmış… Üstadım gemide, –sol eliyle sigara içiyor–, Efendi Hazretleri’ni bekliyor ve bir süre sonra başını sola çevirdiğinde onu görüyor… Üstadım’da onu görmenin sevinci! (Kenan Durdu’nun uyanıp tekrar uyuduğunda gördüğü rüya): Kenan Durdu, İstanbul’a gelmiş olan Raşid Erol Efendi’nin huzurunda… Ona, “Efendim, siz, biz Mehdi’ye adam yetiştiriyoruz diyordunuz; Mehdî’nin kim olduğunu lütfen bize söyler misiniz?” diye soruyor… Raşid Erol Efendi, haşmetle Kenan Durdu’ya bakarak, “Sen ne zannediyorsun? Biz yıllardır Menzil ile İstanbul arasında ACI BİBER gergefi dokuyoruz!” diyor ve sonra eliyle bir yeri işaret ederek, “İşte Mehdî odur!” diyor… Kenan Durdu, işaret edilen yere baktığında müthiş bir şekilde heyecanlanıyor; orada beni görüyor!..

*

Süryanice, FRESTO MALYUTO FARDOYSO-Dolmabahçe Sarayı: 1602: KASR-ÜL BAB-ÜL MİDFA-Arabça, “Topkapı Sarayı”… SARAYBURNU. (Saray: 302: Mirzabeyoğlu… Burun-İleri uç. Koku alma uzvu: 264: Dest-El… Yevmiye: “Bir el var böyle, düşer; sahibini görmesen de, onu tanırsın. Bu sinema rejisörlerine kadar bilinir; parça, bütünün habercisidir!”… Necib Fazıl Kısakürek + Salih Mirzabeyoğlu: 1868= 869: Mektubat-İkinci bin yılın yenileyicisi, İmam-ı Rabbanî Hazretleri’nin baş eseri): 566: SEYYİD Abdülhakîm Arvasî.

*

Süryanice, COQTO SEFDO-Acı biber: 571: AŞAR-Süryanice, “İtibar etmek”… MÜTEAYYİN-Karar verilmiş, ileri gelen. Belli, aşikâr ve meydanda olan. Taayyün eden: 1571: MEHDÎ Muhammed Necib Fazıl Kısakürek… Şİ’R-Şiir. Anlama. İdrak: 1570: SİSTEM-Büyük Doğu/İbda. (İdeolocya Örgüsü / Ek-İslâmı yenilemek)… Süryanice, QTİFUT SEFDO-Acı biber: 1053: DÜNYA Çapında Bir Hâdise… Süryanice, DUVONO SEFDO-Acı Biber: 229: HAKÎM Mehdi Muhammed… DEREKE-Aşağı inen basamak: 229: İBDA Mehdî Muhammed… Süryanice, COYO SEFDO-Acı Biber: 1175= 176: DERVİŞ Muhammed-332 mührü. “Büyük ebcedle”… Süryanice, SUVOHO SEFDO-Acı biber: 243: CEMR-İnsanların bir araya toplanması. Atın sıçrayarak yürümesi… MECER-Koyunun karnındaki kuzu büyüdükçe durmaya kadir olmaması. Büyük asker: 243: MEREC-Mecbur olma… Süryanice, GUFO MULUO MTAKSONUTO-Balık ağı vasıta sistem. (Romen dilinde, Neam-El: 92: Mânâ-Farsça, “Misil, nazir”… Süryanice, Fasi-Hürleştirmek: 151: Medicina Legal-İspanyolca, “Adlî Tıbb” tezi şuuruyla): 1243: BUKNO FRİŞO MALQUTO-Süryanice, “Başyücelik Devleti”. (Süryanice, Taklufuto-Naiblik. Halife. Yerine kaim olan: 937: Selçuklu + Osmanlı’nın)… Süryanice, KURHONO SEFDO-Acı Biber: 527: MQADYONUTO-Süryanice, “Mâlik Olma”. (Li Külli Emrin Fehim: 496: Li Malik Emrin Fehîm… İspanyolca, Tarjeta De İdentidad-Hüviyet Cüzdanı: 1495= 496: Derviş Muhammed-442 mührü, en küçük ebcedle)

 

 

RİCA

(ŞATRANC-I UREFA’DAN)

 

Şatranc-ı Urefa’nın 8. Kabı, RİCA-Emel, ümid. Dilek. Dua mânâsında, “yalvarmak”. Canib. Taraf. (Taraf: 682: Ta’bir-İfâde, anlatma. Mânâsı olan söz. Rüyâ yorma. Herhangi bir şeyden ve hâdiseden, başka mânâya geçmek, intikal etmek, ibretlendirmek ve ders almak… İstinsaf-Hakkını tam olarak alma: 682: Bihken; kökünden takımıyla çıkaran… Hafa-Gizlilik. “Be harfi, Allah’ın Lâtif ismi, Cinler mertebesi, Kamer menzillerinden Takdim; öne alınmış delil”: 682: Materyal-Bir işin meydana çıkması için lâzım olan şeyler… Süryanice, Holonoyuto-Materyalizm: 706: Fikir Kahramanı… Salih İzzet Erdiş: 1682: Halenc-Şeçer. Ağaç): 204: KAPAK. (Baran dergisinin önceki sayısının ön kapağında, mavi üzerinde güzel bir ağaç deseni ve “Dünya Çapında Bir Hâdise: Mutlak Fikir Gerekli” tevafuku işaretlenmişti; malûm!)… Lâtince, EXPOSCO-Rica: 83: Yengeç… Lâtince, SULTIS-Rica ederim!: 566: SEYYİD Abdülhakîm Arvasî.

*

Süryanice, BCOTO-Rica. (Rec’a-Geri gelme. Geri dönüş. Mânâda, öldükten sonra tekrar diriliş: 278: Arvasî): 1417: NECİB Fazıl Kısakürek. (Noktalama: Allah, Resûl aşkıyla yandım, bittim, kül oldum / Öyle zaif düştüm ki, sonunda Herkül oldum!)… ZEYT-Zeytin ağacı. (Halenc-Ağaç, şecer: 1682: Erbaiyyet-Dört olmak… Rec’a: 278: Erbaa-Dört. “Varlık sayısı”… Veli sözü: Her işde şahid ikidir, bunda dört!): 1417: HEYAT-İbranice, “Varlık”… Süryanice, BAR ROZO-Sır ortağı: 417: KOYĞAŞ-Kıpçak dilinde, “Koyun koyuna yatmak”… Süryanice, METTAVTYONUTO-Rica: 4726: DERVİŞ MUHAMMED-442 mührü. “En büyük ebcedle”… Süryanice, AFİS-Rica: 151: MEHDÎ MUHAMMED… Boşnak dilinde, TRAZENJA-Rica: 671: MEHDÎ Derviş Muhammed… Romen dilinde, RUGAMİNTE-Rica: 1712: TEBRİK-Kutlamak. (Boşnak dilinde, Cestitanje-Tebrik: 1937: Salih İzzet Mirzabeyoğlu… Levha: 7 Kasım 1990… Üstadım, bizim eve misafir gelmiş… Üzerinde takım elbise var ve traş olmuş; sakalsız… Beni yanaklarımdan öpüp tebrik ediyor… Giderken, tekrar yanaklarımdan öpüyor ve siyah pabuçlarının arkasına basarak giyiyor… Ben de takım elbise giymişim ve Üstadım’la beraber çıkarken, siyah pabuçlarımı giyiyorum… Lâtince, Congratular-Tebrik etme: 1902: İşaret-Doğrudan doğruya olmadan, hatırlatma suretiyle verilen emir… Beşaret-Müjde. Hayırlı haber. Müjdeye verilen ihsan: 903: Sabit-Doğruluğu isbat edilmiş olan)… İngilizce, ASK FOR-Rica etmek. “Emel. Ümid. Dilek”: 477: İZZET-Mirzabeyoğlu.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: