ALİ OSMAN ZOR’UN, ETHEM KÖYLÜ’YÜ ZİYARET ETMESİ NİÇİN VE KİM İÇİN SAKINCA DOĞURUYOR?

ALİ OSMAN ZOR’UN, ETHEM KÖYLÜ’YÜ ZİYARET ETMESİ NİÇİN VE KİM İÇİN SAKINCA DOĞURUYOR?

A. Bâki AYTEMİZ

Ethem Köylü, çeyrek yüzyıla yakın bir zamandır cezaevinde esir tutulan bir gönüldaşımız…

Ali Osman Zor, malûm, Adımlar Platformu Başkanı ve aynı zamanda Ethem Köylü ile cezaevinden arkadaşlar, gönüldaşlar.

Cezaevinde hükümlü olarak esir tutulan kimseler için, hukukî olarak görüşmeleri mümkün olan kimseler (eş, çocuk, anne, baba, kardeş) yanında arkadaşları cümlesinden olarak 3 kişi ile daha görüşebilme müsaadesi veriliyor. Cezaevinde esir tutulan bir kişi, dilekçeyle başvuruyor ve “falan ve filan kişileri de ziyaretçi olarak listeye ekleyin, ben onlarla da görüşmek istiyorum!” diye bildiriyor.

Sonrasında da bu üç kişi görüş zamanı geldiğinde görüşmeye gidebiliyor.

Ve cezaevlerinde bulunan insanları, bir sürü kimse özel izinle, savcılık izniyle, bu üç kişilik listeye dahi dâhil olmasına gerek olmadan gidip görüşebiliyor.

Ama iş Ethem Köylü, Ali Osman Zor ile görüşmek istediğinde bu böyle olmuyor!

“Ali Osman Zor, Ethem Köylü ile görüşemez, görüşmeleri tehlike doğurur, sakınca doğurur, yasak!” deniyor.

Hem de Ali Osman Zor, Ethem Köylü ile 3 seneden bu yana görüşebiliyorken, bu Ramazan ayında ne oluyorsa oluyor ve sanki Ethem Köylü Ali Osman Zor’u ziyaretçi olarak listeye ekletmek üzere yeni başvurmuş gibi, “başvurunuz reddedilmiştir” diye bir tebliğ ile karşı karşıya kalıveriyor.

Cezaevindeki gönüldaşlar, ilk defa böyle bir uygulamaya şahid olduklarını söylüyorlar.

Hakeza avukatlar da…

Bu kararı kim veriyor?

Yani, her verilen isim güvenlik şeysi filan, hepsi bahane… Burada özel olarak birileri devreye giriyor ve bir yerlere bir şeyler fısıldıyor, bu apaçık.

Ali Osman Zor’un cezaevindeki gönüldaşları ile görüşmesini istemeyen, gönüldaşları ile birlik fotoğrafı vermesini istemeyen birileri… Ali Osman Zor’un gönüldaşları ile görüşüp konuşmasının dışarıya yansıması ve orada çektirilecek fotoğrafların kamuoyu ile paylaşılmasına istinaden yaptıkları pis propagandanın çöküp, yalanlarının gırtlaklarına saplanacağını gören, bu görüşmelerin hesaplarını bozacağından korkan birileri… Cezaevindeki gönüldaşlar sırtından kendini pazarlayan birileri…

Şimdi, biz yetkililere sorsak, “Herkese izin veriyorsunuz, yani o üç kişilik listeye dâhil olmalarına bile gerek duyulmadan talep eden gidip görüşebiliyor” diyecek olsak cevap hazır:

— O başka!

— Niye başka?

— Ali Osman Zor görüşürse tehlike var, onlar görüşürse yok!

— Niye?

— Bu Ali Osman Zor, onlar ise şey, sadece onlar…

Ali Osman Zor sakıncalı, çünkü Ali Osman Zor taviz vermez çizgisinden milim sapmadan yolunda devam ediyor.

Ali Osman Zor sakıncalı, çünkü muktedirlere yavşamadı, yalakalık yapmadı, hakikatleri haykırmaya devam etti, bundan dolayı da bomba konularak ortadan kaldırılmak istendiyse de başaramadılar… Bu da gözünü korkutmaya yetmedi, kardeşinin şehid olduğu o saldırıda kendisi de yaralı kurtulup kaçıncı defa ölüm çemberini yarıp geçti de yine de yolundan dönmüyor.

Ve aslında bu durum Ali Osman Zor’un konuşmaması, susması için elinden geleni yapanların kimler ve kimlerin kimlerle beraber hareket ettiğini de gösteriyor.

ETHEM KÖYLÜ’YE, ALİ OSMAN ZOR İLE GÖRÜŞEMEYECEĞİNİ TEBLİĞ EDEN BELGE

T.C. ADALET BAKANLIĞI

Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü

TEBLİĞ-TEBELLÜĞ BELGESİ

Ceza İnfaz Kurumumuza, Ali Osman ZOR isimli şahsı 3 kişilik arkadaş ziyaret listenize eklenmesi için bildirmiş olduğunuzdan, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkındaki Yönetmeliğin Ziyaret Edebilecek Kişiler Başlıklı 9. Maddesi “(Değişik fıkra: RG-28/07/2007-26596) (Değişik birinci cümle: RG-6/11/2009-27398)”. Ceza infaz kurumu yönetimince, gerekli görülmesi hâlinde bildirilen ziyaretçiler hakkında, ziyarette bulunmalarında sakınca bulunup bulunmadığı konusunda kolluk aracılığıyla araştırma yaptırılır. Sakıncalı görülenlere ziyaret izni verilmez ve yeni ziyaretçinin bildirilmesi istenir.” Hükmü gereğince:

Adı geçen şahıs hakkında Bolu Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan araştırma neticesinde ziyarete gelmesinin sakıncalı olduğu bildirildiğinden 3 kişilik arkadaş ziyaret listenize dahil edilememiştir.

Bu nedenle yeniden 3 kişilik arkadaş ziyaret listenize yeni bir şahsın Adı, Soyadı ve T.C Kimlik numaralarını belirtir bir dilekçe ile Kurumumuza bildirilmesi rica olunur. …/…/2017

TEBLİĞ EDEN:

TEBELLÜĞ EDEN: ETHEM KÖYLÜ

/kumandanin-has-evlatlarindan-eyup-ethem-koylu/

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: