ÖLÜM ODASI (B-7) -393- SAHİBİNİ BEKLEYEN MÜHÜR – Salih MİRZABEYOĞLU

ÖLÜM ODASI (B-7) -393- SAHİBİNİ BEKLEYEN MÜHÜR – Salih MİRZABEYOĞLU

… Böyle daldan dala tedâilerle

–Ahenk helezonu daralan boynuz–

Döllenir kelimeler kelimelerle

Sura üflenmeden önce soyumuz

SAHİBİNİ BEKLEYEN MÜHÜR

 LEVHA: 7 Mayıs 1985… Başıma rüzgâr geliyor, herhâlde pencere açıldı… Zeyn-âb’a salona bakmasını söylüyorum… Birden Ömer Kısakürek, “Orada tilki kokusu var!” diyor… Korkmuşlar… Acaba hırsız mı diye fırlıyorum… Salonun kapısı üzerine düşmüş bir maymun gölgesi… Elimde bıçakla salona dalıyorum… Duvarda büyük bir böcek var… Onu öldürmek için hamle ederken, serçe büyüklüğünde bir kuş olduğunu görüyorum!..

*

TİLKİ: 2470: AHMED Necib Fazıl Kısakürek… KOKUSU: 278: ARVASÎ. (Arvasî: 308: Parsley-İngilizce, “Maydanoz”… İspanyolca, Madreselua-Hanımeli: 352: Orafso-Süryanice, Maydanoz)… TİLKİ KOKUSU. “Tilki Günlüğü hatırda”: 4751: DERVİŞ MUHAMMED-442 mührü. “En büyük ebcedle”… Amr: Ömer… AMR KISAKÜREK: 751: TEARÜF-Tanışmak. Birbirini bilmek.

*

Portekiz dilinde, ZORRO-Tilki: 1417: NECİB Fazıl Kısakürek… TACLO SVOTO-Süryanice, “Tilki Kokusu”: 918: SALİH İzzet Mirzabeyoğlu… Süryanice, TACLO MRİHUTO-Tilki Kokusu: 1166: DERVİŞ MUHAMMED-332 mührü. “Büyük ebcedle”… Portekiz dilinde, FAREJAR-Kokusunu almak: 494: TARJETA DE IDENTIDAD-İspanyolca, “Kimlik Kartı”… Süryanice, SVOTO-Koku: 478: KAPTAN KUSTO MÜSLÜMAN / Dünya Çapında Bir Hâdise… TA’YİD-Bayram etmek: 494: FATİHA-Bir şeyin başlangıcı. Başlamak. Karar vermek. Kur’ân’ın birinci sûresi.

*

Süryanice, TACLO-Tilki. (Üstadım’dan: Ufuk bir tilkidir, kaçak ve kurnaz / Yollar bir yumaktır, uzun, dolaşık / Her gece rüyâmı yazan sihirbaz / Tutuyor önümde bir mavi ışık): 440: DAHM-İri, kocaman cüsseli. “Ezel”… MÜŞ’IL-Her tarafa dağılmış olan: 440: TEVELLÜD-Doğma, doğum. “Ezel’de takdir edilen”… CEVALAT-Cilveler, oyunlar. Hüsn-u zuhuratlar; güzel ve iyi zuhurlar: 440: KİTİ-Dünya. Cihan. Arz. Yer… DEVLET-Saadet: 440: MÜKAŞİF-Keşifte bulunan… TAHATTÜM-Ariflerin gönlüne Allah’ın koyduğu işaret. Hatem, yüzük takınmak; mânâda: 1440: TESLİS-Üçleme. (Nuhas-Koklamak: 119: Şurorto-Süryanice, “Tefekkür”… Üstadım’ın “Çile” şiirinden: “Bir fikir ki, sıcak yarada kezzab / Bir fikir ki, beyin zarında sülük / Selâm, selâm sana haşmetli azab / Yandıkça gelişen tılsımlı kütük!”… Dikkat: Fikir, beyin zarında “Su’luk-Dilenci, isteyen, dileyen”… Sülek: Cemaat. Topluluk. “Fertte toplu topluluk hakikati”… Süryanice, Crubto Sluto-Cuma namazı: 1119: Supplico-Lâtince, “Dua etmek”… Süluk: Tarik yolu, terakki yolu. “Yandıkça gelişen tılsımlı kütük”… Süryanice, Nesbo-Fidan: 1119: “Bildim seni ey Rabb, bilinmez meşhur!”; Çile’den… Süryanice, Maşlmonuto Mqabluno Mestaglonuto-İslâma Muhatab Anlayış: 5119: Derviş Muhammed Mührü, en büyük ebcedle)… Lâtince, OLIDUS-Kokulu. (Medîh-Medhetmeye mevzu olan şey: 62: Beyin… Kürtçe, Xevn-Rüyâ: 62: Mehdî… Beyn-İki şeyin arası. İkisinin ortası; sır saklayan. Burnu ve ayakları uzun karga; Ululuk rengi, kaim, Üstadım: 1062: Mütefekkir Mirzabeyoğlu… Müzavece-Çift olmak. Evlenmek. “Büyük Doğu-İbda”: 1062: İhtilâl-İnkılâb): 116: NEVİN-Yeni, yepyeni şey… SAHİBİNİ BEKLEYEN MÜHÜR: 536: SEYYİD ABDÜLHAKÎM ARVASÎ.

ACABA ÇÖZER Mİ?

(CEVABI İÇİNDE MÜBHEM)

LEVHA: 4 Temmuz 1992… Üstadım, iki kere cezbedildiğini, son olarak cezbedildiğinde de… Üçüncü cezboluşunun benimle bir ilgisi var… Bu şekilde konuşurken, önünde sarmaşık cinsi, “Hanımeli” var… Sanki Hanımeli’nin yaprağı hakkında, “Eşyanın bükülüp madenî levhalar hâlinde…” diye, Para mevzuunu konuşuyor… Sanıyorum bu mevzuda rahata erdiğini… Ancak son kelimeyi unuttum: Bu kelime, “Acaba çözer mi?” cinsinden, sözünü mübhem kılan bir kelime… Bahis, son dönemdeki cezbe ile ilgili geçiyor!..

*

HANIMELİ-Güzel kokusu olan bir sarmaşık. (Aşak-Sarmaşık: 470: Salih İzzet Mirzabeyoğlu… Tevessüd-Dayanma. İSTİNAD: 470: Serîr-Taht): 732: ABDÜLHAKÎM KOLTUĞU… AHLÂK: 732: AYET-EL KÜRSÎ. (Bakara Sûresi’nin 255. âyeti)… Fransızca, CHEVREFEVILLE-Hanımeli: 390: MEŞÎM-Benli Kimse. “Abdülhakîm Arvasî Hazretleri”… MUKARRİN-Birlikte bulunduran: 390: ŞEMİM-Hoş Koku. “Hanımeli”… MUARRİF-Tarif edici. Tanıtan: 390: MUARREF-Tarif edilmiş, anlatılıp bildirilmiş. (Teşbik-Şebekeleştirme, ağ biçimine koyma: 7726= 1732: Derviş Muhammed Semerkandi-442 mührü… Portekiz dilinde, Dedective-Hafiye. Arayan. Araştıran: 442: Miet-Yüz. Yüz sayısı… Miat-Yüz sayıları: 441: Tahattüm-Hatem. Yüzük takınmak… Teslis-Üçleme: 1440= 441: Mükâşif-Keşifte bulunan… Kısakürek-Necib Fazıl: 1441= 442: Salih Mirzabeyoğlu)… SAKAR-Kıran. Kaçan. Kıvıran. (Üstadım’ın “Sakarya” isimli şiirinden: “İnsan bu, su misâli kıvrım kıvrım akar ya / Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya /// Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir / Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir!”… Mâlik, Allah’ın 99 güzel isminden biridir: Mutlak kudret ve tasarruf sahibi. Hikmetin aslı, hem rahmet ve hem de azab ile imtihan edilen, nihayet şehîd edilen Zekeriyya Aleyhisselâm’da tecelli etmiştir!): 390: RAKS-Oyun, mekr. “Mu’zib Kedi” hatırda. Mu’zib, “Azab” kökünden bir kelimedir”. (Levha: … Temmuz 1983… Sahilde denize girenler… Dalgalı denizin diz boyu yerinde, arka ayakları üstünde yürüyen, danseder gibi hareketler yapan bir kedi… Şımarık ve mu’zib bir hâli var… Ve suyun içinden kıymetli bir yüzük çıkarıp, nisbet yapar gibi bana gösteriyor!)… Almanca, ERSCHEINUNG-Tecelli: 1389= 390: SOHARTO MALYO URİTO-Süryanice, “Dolmabahçe Sarayı”. (Telvin-Renk verme, boyama, boyanma: 496: Derviş Muhammed-442 mührü. “Küçük ebcedle”… Li Küllî Emrin Fehim-“Manzur-u Nazar-ı Piran-ı Kiram”: 496: Li Mâlik Emrin Fehîm)

*

HANIMELİ YAPRAĞI. (Eşyanın bükülüp madenî levhalar hâlinde: 1035: Qocuyo-Süryanice, “Müjdeci”… Süryanice, Glo-Beyan etmek: 36: Çiçek… İspanyol dilinde, Medreselva-Hanımeli: 352: Aşina-Mâlik. Arif. Yüzücü… Süryanice, Lo-Yok. “Varın altında yokluk, yokun altında varlık”: 36: Ebcel-İri cüsseli adam. “Ebedd-İri cüsseli kimse; Ebed, ebedilik: 7: Pad-Büyük, ulu. Saklayan. Hıfzeden. Bekleyen”… Süryanice, Hvogo-Varoluş: 1036: Hugoyo-Süryanice, “Tâlim”… Lâtince, Ubiubi-Her nerede olursa olsun: 1036: Uturditi-Boşnak dilinde, “Tahkim etme”… İtalyanca, Occhio-Göz. “İdrak”: 1036: Gazela-İspanyolca, “Ceylan”… Süryanice, Cayno D’cuzaylo-Ceylan Gözü: 2136= 138: Süleyman Mahzumoğulları-Süleyman bin Hâlid): 1756: İFRAT HÂLDE TECRİD. (Üstadım’ın, “İkimizin şiirleri” dediklerinden, “Kolay” isimlisi: “Kolay mı Kafdağını çevirmek dolay dolay / Var ol ey ulvi zorluk, yere bat sefil kolay!”… Toplam Ebcedi: 3498= 501: Sarîmat Elcidî Şacîra-Arabça, “Hanımeli”… Süryanice, Fulho Zoro-Para işi. “Bütün değerler arasında tedavülü sağlamaya misâl”: 501: Rudarski-Boşnak dilinde, “Maden ve madencilikle ilgili. Ağır, yorucu, zahmetli”… Sararî-Gemici; İbranice’de, “Deniz kadar geniş âlim” demek: 2501: Grimo Hegyono Ananqi-Süryanice, “Mutlak Fikir Gerekli”… İspanyolca, Monte-Dağ: 501: Plesht-Arnavutça, “Bit”; nokta, zirve, şahika… Rüyâ’da gelen mânâ: Muhyiddin-i Arabî Hazretleri’nin bir yazısında, benim için “Bit –veya pire– hakkında en çok yazan odur!” deniyor… Grimo Hegyono Ananqi-Mutlak Fikir Gerekli: 501: Gşar-Süryanice, “Köprü inşa etmek”… Üstadım’ın rüyâ’da söylediği, “Acaba çözer mi?”: 322: Mirzabeyoğlu-Salih… Süryanice, Şuroyo-Mukaddime. Takdim: 1528: Güzariş-Rüyâ Tabir Etme… Arabça, Hel Yehullu Aceben?-Acaba çözer mi?: 159: Atf-Bağlama. Bağ. Eklememe. Meyletme. İkiye bükme. Geri döndürme; asla icra etmek… İdeolocya Örgüsü’ne Ek-İslâmı Yenilemek. “Üstadım’ın, Akıncı Güç Kadrosuna ithafı”: 1450= 451: Salih Mirzabeyoğlu… Madenî Levhalar: 451: Salih Mirzabeyoğlu)

*

Lâtince, LONICERA-Hanımeli: 305: KANKANE-Yol göstermek… MEKREME-İzzet, ikram yeri. Seha; azim-ül cüsse, beyin zarı, beyni kuşatan. Cud; sahilik, cömertlik: 305: MEKR-EME-Nefsin ihtiyarında olmaksızın gerçekleşenler; unutmalar. İkrar, bildirmeler, bilmeler. (Meselâ, insanın karşı tarafa söylediği veya karşı taraftan duyduğu bir şeyin, onda ona mahsus bir bam teline basmış olması gibi… Meselâ, benim gördüğüm ve çok tesirinde kaldığım bir rüyânın, anlatıldığında karşımdaki için alelâde olması veya karşımdakinin anlattığı alelâde bir rüyânın, bende tedailer, ilhâmlarla, bambaşka bir mânâya bürünmesi gibi… Hâni, bazen murada dokunan şeyler, karşı tarafın anlatırken bilmediği ve farkında olmadığıdır ya… Hattâ şu “Mekreme”den Mekr-Eme’ye!)… Almanca, WERTSCHATTZUNG-İzzet. (İzzet-Bir kimse zelil iken, kavi ve kuvvetli olmak; hazin uzaklığın, hazine toplama mesafesi olması gibi. Ziyâdelik, üstünlük. Değer, kıymet. Kuvvet. Muhterem ve muteber olmak. Bulunmaz derecede az olan şey: 477: Mütebadil-Birbirinin yerine geçen. Nöbetleşe değişen. “Üstadım’dan bir mısra: Varın altında yokluk, yokun altında varlık”; ruh ve nefs kutubları arasında, zamanın maksatlılığı… Süryanice, Matlo-Tâbir: 477: Quinto-Portekiz dilinde, “Beşinci”; İngilizce Quin, “Beşiz çocuklardan biri” demek. İngilizce, Quint, 4 ve 1 sayısının toplamı olan aslî sayı… Metalun-Madenler: 3525: Seyyid Taha Cizro + Seyyid Fehim Arvasî + Esseyid Abdülhakîm Arvasî “Üçışık” + Necib Fazıl Kısakürek ve Salih Mirzabeyoğlu… He harfi, Allah lâfzının son harfi ve zikir harfidir, ebcedi 5’tir… Hams-Beş sayısıdır: 705: Habnâme-Rüyâ Kitabı): 2146: RAHMAN Sûresi’nin 19. Âyeti… BERENCEN-Kadın Bileziği. (Levha: 25 Nisan 2004… Üzerimde gri-mavi eşofman; onun cebinin bir iç çıkıntısına yüzük girmiş, onu çıkarıyorum ve şaşırmış bir şekilde ablama, “Aradığın yüzük bende çıktı!” derken, aynı şekilde öbür cebin üstte pot yapmış yerinden de bir yüzük çıkarıyorum. Ablam da, kayıp metal ve iki küçük mavi taşlı bileziğini bulmuş, onu gösteriyor!): 305: KUDAR-Büyük Yılan. Tabbah; aşçı. Deve kesen. (Hatım Ahfa-Çok gizli mühür: 732: Hatım-ı Salih-Salih’in Mührü… Lâtince, Penus-Erzak: 5119: Derviş Muhammed Mührü, en büyük ebcedle)

*

İngilizce, HONEYSUCKLE-Hanımeli. Bal emmek: 2283: TĞİLUT NAFŞO-Süryanice, “Nefse itimad”… Lâtince, CORDIS-Kalb: 1283: HEGYONO GABONA-Süryanice, “Fikir Kahramanı”… Boşnak dilinde, MARAMA-Mendil. “Destar-çe”. (Destar-çe: 673: Mehdî Derviş Muhammed): 283: DAHBO QARNO-Süryanice, “Altun Boynuz”; Haliç… Arabça, YED SIRRÎ-Gizli El: 284: SUPERADDO-Lâtince, “Eklemek”.

RÜYA

(FARKINA VARMAM İÇİNMİŞ!)

LEVHA: 25 Nisan 2004… Üzerimde, Gri-Mavi eşofman; onun ceketinin üst tarafında bir iç çıkıntısına yüzük girmiş, onu çıkarıyorum ve şaşırmış bir şekilde ablama “Aradığın yüzük bende çıktı!” derken, aynı şekilde öbür cebin üstte pot yapmış yerinden de bir yüzük çıkarıyorum. Ablam da, kayıp metal ve iki küçük mavi taşlı bileziğini bulmuş, onu gösteriyor!

*

EŞOFMAN-Yapılış gayesi, sporcuların çalışmada giydikleri bir alt ve üstü kazak olan bir giyecek. “Libas”; sıfat: 478: KAPTAN KUSTO MÜSLÜMAN / Dünya Çapında Bir Hâdise. “Üstadım’ın beni takdim yazısı”… Fransızca, ECHAUFFEMENT-Eşofman: 934: DERVİŞ MUHAMMED-332 mührü… İngilizce, SWEAT SUIT-Eşofman: 934: MAHZUF-Noktasız harflerle yazılmış olan. “Mühre bakılmalı”… Süryanice, HARRO ŞARİRO-Yakın Dost: 934: İSTİ’TAB-Kendinden razı, hoşnud etmek… Süryanice, MAQTAFTO-Kapak, örtü: 934: SEPTIGENTI-Lâtince, “Yediyüz”. (Zel harfi, Allah’ın “Müzill-Uzağa atan” ismi, Hayvanlar mertebesi, Kamer menzillerinden, Sa’du’l Suûd’a işaret eder; derece almak, mübarek, mübarek yıldızlara. Ebced değeri: 700: Tefekkür… Muhyiddin-i Arabî Hazretlerine göre, Zel harfinin sayı değeri: 1731= 732: Abdülhakîm Koltuğu… Meters-Metris. “Metris Cezaevi: 739: Turfanda-Mevsiminden önce yetiştirilen meyve ve sebze”: 700: Ta’kir-Suyu bulanık etmek. Renk… Süryanice, Maktabzabno D’colmo-Dünya Tarihi: 1700: Sar-İntikam. Öç. “Zıtlar arasında”… Temrin-İdman ettirme: 1700: Şat-Koyun. Vahşi Sığır… Seyyid Abdülhakîm Arvasî “Üçışık”: 566: Fürfür-Semiz ve besili koç… Maunet-Allah’ın salih kullarına imdadı, inayeti: 566: Süruş-Melek. Cebrail Aleyhisselâm; zikri “Ya Lâtif” olan… Sevr-Boğa, Boğa Burcu: 706: Fikir kahramanı-Aktör… Süryanice, Furso Şbilo-Vasıta sistem. “Büyük Doğu / İbda”: 700: Sudebna Meditsina-Bulgar dilinde, Adlî Tıbb)

*

NALÂN SAİD. (Nalân-Ağlayan, inleyen, figan eden: 1131= 132: Naslıhan Kerimem… Rüyada gelen mânâ; Neslihan her yerde demektir… Kalb: 132: Kulb-Bilezik. Yılan… Erkam-Alaca yılan: 341: Erkam-Sayılar. Yazılar… Üstadım’ın, “İkimizin şiirleri” dediklerinden, “Bir” isimli Noktalama: “Varlık yalnız Bir’dedir, toplam bölüm hep bir’de / Devam eden yalnız Bir, sayıda dört Tekbir’de!”… 4 x Tekbir: 2528: Müvafat-Teslim etmek… Güzariş-Rüyâ Tabir etme: 528: Metalun-Maden… Muthif-Hediye. İthaf: 528: Metalun-Süryanice, “Maden”… “Aradığın şey bende çıktı!”: 1508: Derviş Muhammed Semerkandi-442 mührü… Sevb-Elbise. Kaftan: 508: Müsavat-Beraberlik, denklik, eşitlik… Levha: Mayıs 2006… Birinin önünde “Münşeat” isimli kitab var, ona bakıyor… Sonra Kitabı kapatıp, “Salih Mirzabeyoğlu’na, Bolu Dağı Kaftanı giydirildi!” diyor. —Neslihan Erdiş… Münşeat: 791: Nesli-Hân… Said-Yükseğe çıkan. Yükselen. Kalkan: 1165: Derviş Muhammed-332 mührü, büyük ebcedle… Saydani-Tilki. Mülk: 3166: Rahman Sûresi, 19-20. Ayetleri): 1297: SABUR-Çok sabır gösteren… TEFVİZ-Birisine bırakma. Sipariş ve ihale etme: 1296= 297: ROMAN-Kafa Kâğıdı. Tilki Günlüğü. Ölüm Odası.

KİN

(ŞATRANC-I UREFA’DAN)

Şatranc-ı Urefa’nın 20. Kabı, KİN-Gizli düşmanlık. Garaz. Buğz. Adavet; husumet, düşmanlık. (Garaz: Maksat. Niyet. Gaye. Kasıt. Kötü niyet. Ok atılan nişân. Izdırab. Acı. Zelillik… İmam-ı Rabbani Hazretlerinin bildirdiği: Allah için aşk, Allah için buğz): 80: HEYLELE-“Lâ ilâhe illallah” demek; yoktur ilâh, illa Allah. MÜKÂVAHA-Muharebede galib gelmek: 80: ADÜV-Düşman. Hasım… Süryanice, METLATGONUTO-Kin: 2344= 346: MÜCŞAB-Haşin. Kaba… Süryanice, METLATGONUTO-Kin: 2344: İMAM-I RABBANİ… Süryanice, BCELTBOBUTO-Kin: 466: ÜSTAD. (Gençliğe Hitabe’den: Bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik… “Zaman bendedir ve mekân bana emanettir!” şuurunda bir gençlik… Devlet ve milletinin büyük çapa ermiş yedi asırlık hayatında ilk ikibuçuk asrını aşk, vecd, fetih ve hâkimiyetle süsleyici; üç asrını kaba softa ve ham yobaz elinde kenetleyici; son bir asrını Allah’ın, Kur’ân’ında “Belhüm adal” dediği hayvandan aşağı taklitçilere kaptırıcı; en son yarım asrını da işgâl ordularının bile yapamayacağı bir cinayetle, Türkü madde plânında kurtardıktan sonra ruh plânında helâk edici tam dört devre bulunduğunu gören… Bu devreleri yükseltici aşk, çürütücü taklitçilik ve öldürücü küfür diye yaftalayan ve şimdi, evet şimdi… Beşinci devrenin kapısı önünde dimdik bekleyen bir gençlik… Dininin, dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, evinin, kininin, öcünün davacısı bir gençlik… Halka değil, Hakka inanan, meclisinin duvarında “Hâkimiyet Hakkındır” düsturuna hasret çeken, gerçek adaleti bu inanışta bulan ve halis hürriyeti Hakka kölelikte bulan bir gençlik…)… Süryanice, CELYO-Kin: 1053= 54: DÜNYA Çapında Bir Hâdise… MCARMUTO-Süryanice, “Kin”: 706: FİKİR KAHRAMANI-Aktör… Süryanice, MRORO-Kin: 1451= 452: SALİH Mirzabeyoğlu… Süryanice, SENYUTO-Kin: 1533= 534: DERVİŞ MUHAMMED SEMERKANDİ-442 mührü. “En küçük ebcedle”

*

Süryanice, ELMO-Kin: 2077: “SOLUCAN Kanat Taksa”, Yerde Sürünmez Olur… Süryanice, CHİNO-Fırsat: 1077: GAYSO-Süryanice, “Birlik”.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: