KUMANDAN SALİH MİRZABEYOĞLU’NDAN ÜNSAL ZOR’UN ŞEHADETİ ÜZERİNE…

“Ünsal’a yakıştı!”

Salih MİRZABEYOĞLU

***

“Farz-ı Kifâye mânâsına uygun olarak arkadaşların üzerinden yükü aldı.
Lâf olsun diye söylemiyorum, benim için hâlâ yaşıyor!”

Salih MİRZABEYOĞLU

***

ÖLÜM ODASI -B YEDİ-

Salih MİRZABEYOĞLU

ŞEHİDLE GELEN…

LEVHA: (…) 1991… YerEminönü… Ben, Köprü’nün karşısında Karaköy tarafındayım. Yanımda, tanımadığımveya kim olduğunu hatırlayamadığım birisi var. YENİ CÂMİ’ye doğru bakıyorum.Câmi’nin önünde küçük bir kalabalık, yeşil bir tabut taşıyor. Yanımdakine,tabutu küçük bir kalabalık taşıdığı için, cenazenin kime âit olduğunusoruyorum; o da bana, “Peygamber Efendimiz”in olduğunu söylüyor. Aklıma, Haccagidenlerin durumu geliyor ve “o zaman Hacca gidenler boşa gidiyorlar, çünküO’nun naaşını buraya getirmişler!” şeklinde bir şeyler söylüyorum. (Nuray Zor)

LEVHA: (…) Ocak 1999…Yıllar önce gördüğüm yukarıdaki rüyâmı Kumandan’a anlatıyorum, çok güzelolduğunu söylüyor. Rüyâda tabut görmenin, OTURMAK demek olduğunu belirttiktensonra, “çok güzel bir rüyâ” diye tekrarlıyor. Fakat, OTURMAK bizim bildiğimizmânâda “oturmak” demek değilmiş, daha farklı ve önemli bir mânâsı varmış.Yanımdakilere, Kumandan’a yıllardır tâbirini merak ettiğim rüyâmı anlattığımıve onun da rüyâmı güzel bulduğunu söylüyorum; rüyâ içinde rüyâ… Daha sonraKumandan’ın evindeyiz, fakat ev bizim ev, Kumandan Terörle Mücadele Şubesi’nden(TEM) yeni çıkmış. Ben, çekyatın üzerinde Hayran Hanım’la konuşurken, dikkatiminereden geldiğini ve kim olduğunu bilmediğimiz 9-10 aylık bir bebek çekiyor.Bebek bir takım sesler çıkarıyor. Kumandan karşılık veriyor, yâni karşılıklıkonuşuyorlar. Bebek çekyatta yatmış, Kumandan oturur vaziyette ona eğilmiş.İçimden bebeğin SÜRYANİCE konuştuğunu geçiriyorum. Birden Kumandan’ın dabebekle konuşması dikkatimi çekiyor. Aklıma HIRKA-İ TECRİD’deki bir mevzuylailgili bölüm geliyor. “Süryanice’yi artık kimsenin bilmediğini ve sadece Allahtarafından velilere öğretildiğini” söylüyorum. Sır olan hâdiseye şâhid olduğumiçin, içimi büyük bir sevinç kaplıyor. (Nuray Zor)

Arnavutça,VARES-Tabut: 278: RAHMAN Suresi, 20. âyet… Süryanice, QESERO-Gök mavisi: 278:ARVASÎ… NECİB Fazıl Kısakürek: 1417: MUSA Mirzabeyoğlu. “Salih Mirzabeyoğlu”…Süryanice, YATBO-Oturma: 417: ETEDBAH-Süryanice, “Şehîd olmak”… MUARRİF-Tarifedilmiş, anlatılıp bildirilmiş. (Kı’de-Bir oturma tarzı. Halı. “Haliç”:179=1178: Mutlak. Hürriyetine kavuşmuş, bir kayıt altında olmayan… Süryanice,Dufno-Tabut: 146: Rahman Suresi, 19. âyet-“Meâli: Allah, taşkın iki denizisalmış birbirlerine kavuşuyorlar”… Rahman Sûresi’nin 19 ve 20. âyetlerinin birtefsiri de, kasdın Hazret-i Ali ile Hazret-i Fatıma’nın izdivacıolmasıdır… Nuray Zor: 480: Tekennî-İsim alma…Süryanice, Knoyo-İsim alma: 178: Ünsal… “Şehîd” Nuray Zor ve “Şehîd” ÜnsalZor)… ÜNSAL ZOR: 391: ŞAFÎ-Bir şey üzerinde el yürüten. “Şefaat eden”. (Allahcümlemizi, şehîdlerimizin şefaatine nail etsin!)

ÜSTADIM’ın 1969 senesinde, –tıpkı ADIMLAR dergisine konulan–, bir patlayıcıile MTTB’de şehid olan MUSTAFA Bilgi için verdiği hitabeden: Hedef, Mustafa’nınşahsında ikidir: Evvelâ İSLÂM, sonra İslâm’ı en derin, en gerçek, en titiz veyüzde yüz HEPÇİ mânâda temsil ve topyekûn Kâinat ve insanlığa karşı tatbikehliyeti yolunda ilerleyen yeni gençlik… Yani siz! (…) Mustafa Bilgi o şehîdtirki, kendi müslümanlık hisleriyle öz nefsi hesabına değil, ayrı ayrı herbirinizadına, yeni gençliğin yekûnlük imân hissesi uğruna can vermiştir. Mustafa Bilgibu kadar büyük bir mânâya lâyık mıydı? Bu ince nokta üzerindeki hikmetiaraştırmayınız ve Allah’ın, kapalı kalblere gömülmüş belirsiz cevher olarak birkuluna lâyık gördüğü mânâyı siz de başınıza taç ediniz! (…) Onu öldürenler,topyekün yeni imân gençliğini kastetmişlerdi. Size düşen karşılığın da aynıçapta olması gerektiğine göre, siz büyük inşânızı tamamlamaya bakınız! O zamantopyekün küfür yığınını o binanın temelleri altında ezilmiş ve kemikleritebeşir lekesi hâline gelmiş bulacaksınız! Elverir ki Allah, “OL!” desin. (1975senesinde: Dava çilekeşinin “nerdesin?” feryadına, “murad edilenin GÖLGESİkabul edilebilirsek burdayız. Gayemiz aslı gibi olmaktır!” diye çıkan meşhurGÖLGE dergisi… O tarihte Şehîd Ünsal Zor, 5 yaşlarında idi; 15-16 yaşlarındanbaşlayarak, İBDA tarihinin 40. senesinde, hayatı dışarıda ve Hapishâne’de hepmücadeleyle geçmiş ve 45 yaşında ADIMLAR dergisinin mensubu olarak şehîdolmuştur. Onun mücahidliği, bilinen… Süryanice, Catlo-Zor: 440:Lahto-Süryanice, “Avuç”… Süryanice, Mcas-Seğirmek: 104: HvoSohdo-Süryanice,“Şehîd”… Zor Şehîd: 544: Şirdil-Cesaretli. Cesur. Aslan yürekli)

Süryanice,ETENĞES-Şehîd: 1513: DURBAŞ-“Uzak ol!” mânâsına gelen bir emir. Nefyetme,olumsuzlama, leysî. Â’sa… Süryanice, ŞROĞO-Lâmba. (Misbah: Lâmba… Misheb: Siyahat. Murad): 1512: SAFRYONO RABTO-Süryanice, “Büyük Doğu”… Süryanice,MEŞTANDONO-Şehîd: 858=1857: EL-KUBTAN KUSTO MÜSLİM-Arabça, “Kaptan KustoMüslüman”… SEYYİD MUHAMMED SALİH-Seyyid Taha Hazretleri ve Seyyid Fehîm ArvasîHazretleri arasında bir yan lâhika: 857: DERVİŞ MUHAMMED Mührü… Süryanice, SOHDO-Şehîd:84: SİYAHA-Suyun akması.

Süryanice, BOBO-Bebek:16: TAHA-Bulut… YAKAZA-Uyku ile uyanıklık arasında görülen suretler, hayalimsi:16: HÜVVE-Derinliği, genişliğinden fazla olan çukur. “Hakikat. Hüviyet”…BÎD-Yok olmak. “Leysî”: 16: HİCCE-Bir defa Hacca gitmek… YONESQO-Bebek.“Safiyet”: 138: MAHS-Hâlis olmak… HANEF-İstikamet, doğruluk: 138: FEHİM-Kömür.“Anlayış. Ululuk”… Kürtçe, QALEV-Toplamak, kilo almak. (Levha: … Ocak 2005…Elimde beyaz bir dosya kâğıdı var. Sahibini görmediğim bir ses, kâğıdı kastederek,“Bu, kilo aldırır!” diyor. Mektubat-ı Rabbanî’yi kastederek de “bu da mânevîkilo aldırır!” diyor… Not: Berzah isimli eserim için, rahmetli AhmedUstaosmanoğlu Hoca’nın 3 sefer yaptığı istiharede gördüğü hep aynı rüyâ): 138:SÜLEYMAN MAHZUMOĞULLARI-Hâlid bin Velîd Hazretleri’nin kendisi ile aynı “EbuSüleyman: Horoz” lâkablı, oğlu… Süryanice, YALUDO-Bebek: 57: TEDMURTO-Mucize.

KANI ZAYİ OLMADI

LEVHA: 25 Mart’tanbirkaç gün önce, 2015… Bana birisi kısa bir kırmızı kaftan hediye ediyor,Nuray’a gösteriyorum… Çok sinirleniyor ve “böyle kaftan mı olur!” diyesöyleniyor, ama alıp kendisi giyiyor… O kaftanla kızgın kızgın, bir binayıkıntısı içinde dolaşıyor ve konuşuyor. (Nurcan Pektaş, Şehîd Nuray’ın ablası)

ZOR ŞEHÎD: 544:MÜŞACİR-Sözle niza eden, çekişen… MUANNİF-Şiddetle azarlayan: 240: KÜRK-Kızıl,kırmızı. (Firas-Çok kırmızı, kırmızı nesne: 371: Şken-Süryanice, “Oturmak”.Metanet. Sabit… Fars-Şark kavimleri. İran. “Tabut, neşeli olmak”: 340:Karm-Değerli insan)… KAMİS-Gömlek: 240: MEVT-Ölüm. “Feyz”… Süryanice,ESFAYNİCO-Kırmızı: 221: MUZAFFER-Düşmanı yenmek. (Bütün Fikrin Gerekliliği.Rûmî)… SAKAYN-İkiz kenar. “İki zor”: 221: İNAK-Birbirinin boynuna sarılma,kucaklaşma… Süryanice, SUMOQO-Kırmızı: 123: NEAB-Karga yavrusu. “Siyah”.(Keraker-Karga. Kuzgun: 441: Kısakürek… Tahattüm-Hatem, yüzük takınmak.Ariflerin gönlüne Allah’ın vurduğu mühür. “Derviş Muhammed-332”: 1441: SalihMirzabeyoğlu… Derviş Muhammed: Adem Aleyhisselâm’dan bütün Peygamberlere kadarhepsini sancağı altında toplamakla, o zamandan bu zamana erenleri, sahabîleri,tâbîleri, velileri, mücahidleri ve bütün mümin ve müslüman toplulukları ihataeden, Mürşidi Allah, Allah Sevgilisi. O’nun ümmetinden ve Hacegan silsilesinin21. kahramanı, O’nun ruhaniyetine Varis… “Derviş Muhammed Semerkandî-442”mührü: 7725=732: Abdülhakîm Koltuğu… Şehîdlerimiz bu kumaştan Allah’ın takdir ettiği)

LEVHA: 25Mart’tan önce, 2015… Ünsal’ın rahmetli babası, siyah bir elbise giymiş kızgınkızgın evlerinin etrafında dolaşıyor, sanki tavaf ediyor… Eve gir!” diyorlar,girmiyor! (Nadide Mutlu)

Süryanice,ŞALMUM-Siyah. “Ululuk rengi”. (Arnavutça, Zi-Siyah: 17: Zi-Sahib anlamında önektir… Kamer menzillerinden “Zi-Ze, Zu, Sahib”; Ze harfi, Allah’ın “Hayy-Diri”ismi, Hava mertebesi ile ilgilidir… Arnavutça, ZEZE-Siyah renk: 20: Kefharfinin ebced; Allah’ın Şekür ismi, Kürsî mertebesi, Kamer menzillerinden“Nesre” ile ilgilidir): 417: NECİB Fazıl Kısakürek… Süryanice, SIFARMELE-Kamus. Lûgat. Denizin derin yeri. Kâinat nizamı. Yazıda başlık. (KaptanKusto Müslüman… Naslıhan Kerimem-Mektub başlığı: 832: Hbituto-Zor): 417: BARROZO-Süryanice, “Sır ortağı”.

METRİS-Koruma, kollama ve “bana düşmeyeceği kaydıyla” en tabiî birhakkıymış gibi her hizmeti bana sunan, hatta bu hususta sanki başkasınıkıskanan, sonra Kartal Cezaevi’nde ne kadar olursa o kadar bunu sürdüren birgazi, ahiret komşusu olmayı dilediklerimden: 710: ŞEHÎD Ünsal Zor-Şimdi “başkabir hayatla diri olan”… HAMİS-Perşembe günü. (25 Mart2015’te şehîd oldu, ertesi gün, Perşembe, Adlî Tıb’da otopsi yapıldı):710=1709: TOPRAK-Cuma günü toprağa verildi. (Meşhud: Cuma günü. Görünen.Şehadet edilen. Allah Sevgilisi’nin bir ismi. Kıyamet)… BÜRGÜS-Pire. Zirve.Leysî. Nil. Yokluk. (Rüyâda gelen mânâ; Muhyiddin-i Arabî Hazretleri, benimiçin “Bit ve pire hakkında en çok yazan odur!” demiş; bu yazıyı okuyorum…Süryanice, Şıhur-Nil nehri. Mavi Nil: 524: Hırka-ı Tecrid): 1708:TEŞEHHÜD-Şehadet getirmek. Namazda, Ettahiyat okumak. (Ka’de: Ettahiyat okumak.Oturmak.)

HALIDAKİ DESENDEN

LEVHA: (…) Ekim 2014…Dikdörtgen bir halı. Açık alanda, sanki bir duvara asılmış gibi, ama onun öyledurmasını sağlayacak hiçbir şey yok. Rengi, tahin gibi bir kahverengi; iki tonuhalıda hâkim. İlk bakışta açık kahverengi, onun daha da açığı renkte kumlu birdesen. Tüyleri normalden biraz uzun, düzensiz, karışık… Salih geliyor ve sağeli ile halının sağ üst köşesinden başlayarak yavaş yavaş ve sıvazlayasıvazlaya düzeltiyor. Tüyler düzeldikçe, desen ortaya çıkıyor. Klasik birdesen. Halıyı çerçeveleyen bir boşluk ve sonra kenarlara doğru su. Koyu renklisu, aşağı kısımda açık renkte. Halının sol alt köşesine gelince, orayısıvazlamıyor ve şehadet parmağı ile imzasını atıyor. (Hayran Erdiş)

Süryanice,MŞAMYO-Dikdörtgen. (Abdullah İbn-i Mesud’tan rivayet: “Allah Resûlü elindekibir çubukla KARE çizdi. Sonra bu şeklin ortasından dışarıya doğru bir uzunçizgi çekti. Bu uzun çizgiyi kare içindeki dikey olarak kesen küçük çizgilerçekti ve şöyle buyurdu: Şu karenin merkezinden dışarıya çıkıp –sonsuzluğadoğru– uzanan çizgi de, insanın emel ve arzularıdır. Bu küçük çizgiler deinsanın başına gelecek kaza ve belâlardır. Eğer bunlardan birini atlatırsaöbürüne yakalanır ve onu da atlatan ölüm çemberini aşamaz!”… Ecel-İlerideolacağı şübhesiz olan. Allah’ın takdir ettiği ömür. Ölüm: 34: Ecell-Neam, evet,olumlama. Çok güzel, çok büyük. En üstün. “Kâfirin küfrü kesilir, MüslümanAllah’a kavuşur!”… Üstadım’dan: Ölüm güzel şey, budur perde ardından haber /Hiç güzel olmasaydı, ölür müydü Peygamber!): 463: BİSAT-Halı. Seccade. “Haliçe:Halı, seccade. Hâliç”… BÜTÜN FİKRİN GEREKLİLİĞİ-Hayatın iki yüzü, Dünya ve ÖteDünya için: 2154: MEHDÎ MUHAMMED-Allah Resûlü ve Varisi. (Herşeyi yerli yerinceeden, Hakîm-Allah, Allah Sevgilisi, Varisler: 78: İbda’… Süryanice, Omelo-Halı:78: Hikemî-Hikmetle muttasıf)

RIHAL-Büyük halı: 240:(Levha: 24 Şubat 1988… Parmaklarımla saya saya “Bismillah” çekiyorum ve 240’atamamlıyorum!)… RUM. (Düşmana galib gelmek için okunan Sûre: Rum Sûresi): 240:MAKSİM-Taksim edilecek, dağıtılacak yer. Suyun kollara ayrılma yeri… KKM-KaptanKusto Müslüman: 240: MUKANNEN-Zaman ve miktarı hiç şaşmayan. Muntazam.Tertibli. Kanunla vacib olan. Tertibe dahil olarak kararlaşmış olan…MAKSUD-Kasdedilen, arzu, istek, gaye: 1240: AĞZİROYO-Zor… Kürtçe,BİRDOZİ-İdeoloji. “İslâma muhatab ruh, anlayış ve sistemi”: 239: RAHIL-Ölen.“Feyz alma”… KI’DE-Halı. Bir oturma tarzı. (Rabbe’-Dikdörtgen yapmak, kareyapmak, dört parçaya bölmek, dört kat etmek. Bağdaş kurup oturmak: 272:Ra’b-Doldurmak. Efsun… Kıdde-Tarikat. Taksim etmek: 1109: “Derviş Muhammed 332”mührü, büyük ebcedle… Süryanice, HvoSohdo-Şehîd: 104: Kadd-Boy bos): 179:MUTALSIM-Tılsımlanmış. Esrarengiz hâle gelmiş… ÜNSAL-“Zor”: 178: MÜLHAK-Zam veilâve olunmuş, eklenmiş. İlhak olunmuş.

Süryanice,QATİFTO-Halı: 902: DEVLET-İ EBED MÜDDET. (Bütün Fikrin Gerekliliği: 2154= 156:Ninum-Sümerce’de, “Bir dokuma tezgâhı” demek)

Not: Yazıdaki vurgular bize aittir. –Adımlar–

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: