MOSKOF’U ARARKEN

Ayhan SÖNMEZ

Üstad’ın “İdeolacya Örgüsü”nde, Doğu ve Batı keskin bir çizgiyle ayrılmıştır.

Buna göre Avrasya denilen coğrafî bölge kültürel, siyasî, ideolojik vs muhtevasıyla birlikte Üstad’ın çekmiş olduğu bu çizginin hangi tarafına aittir?

Avrasya tabiri, Avrupa ve Asya kıtalarının birleştiği yeri ifadeyle belirli bir coğrafî bölgeyi tanımlamak üzere, bir Alman coğrafyacısının uydurduğu bir kavramdı.

Daha sonraları zamanın Rus entelijansiyası bu kavramı alıp bir düşünce ekolü haline getirmiştir. Versiyonları oluşmuştur.

Kelimenin delaletinden yola çıkarak, şu denilebilir ki; kelime melezdir, ne Doğulu, ne de Batılı olamamış bir Rus hüviyetini işaret eder. Hatta çoğu zaman Batı’nın Doğu’ya salladığı kırbacı olmuşlardır. Bilhassa Çarlık devrinde…

Ta ki Rusya’nın Ukranya müdahalesine kadar.

Rusya, Çarlık devrinden bugüne tarihinde ilk kez Batı’dan kendini ayırdı ve Doğu’nun sesi olma rolünü üstlendi.

Avrasyacılık, Rus Ortodoksluğunun mihverine girdi ve Doğu-Batı sentezinden farklı artık.

Bu nereye varacak, hangi hedefe kilitlenecek zaman gösterecektir… Demek ki Rus Ortodoksluğunu bilmek lazımdır.

Rusya sosyal hayatı hakkında bazı malûmat, bugünkü Rus-Ukrayna savaşına bir persfektif olacaktır.

En başta Rus mizacının demokrat olma ihtimali yok. “Slav” kelimesi bile köle demek, şuurlaşmış bir kölelik. Halkı bunu istemiyor; isteyemez, çünkü yerleşik şuurunda bunun yeri yok. Putin sanılanın aksine kendi ihtirasından değil halkının suyuna gittiği için tiran.

Ortodoks Rusların tamamı İsa Mesih’ in Moskova’ da zuhur edecegine inanıyor ve halihazırdaki devlete Hazreti İsa’nın Kutsal Otokrasisi diyorlar.

Müslümanlık ile yakınlık kurmaya yol açabilecek ilginç bir inanışları da şu ki, Müslümanların Mehdi’si ile kendilerinin Mesih’i ttifak edip Deccal’i yani Batı’yı dünyadan silecek. Bağlum ziyareti yapan Dugin’in zihninden bunlar da geçiyordu muhtemelen…

Bu arada şunu da ekleyeyim. Moskof tabirinden hariç değildir, Ukranya ve Ukranyalı…

Osmanlı’ ya en çok zararı dokunanlar Ukrilerin atalarıdır. İstanbula kadar yağmalaya yağmalaya onlar gelmişledir. Tabiî ki Çarlık hizmetlisi olarak…

Ama bugün Slav dünyası net bir şekilde Batı taraftarı ve Doğu taraftarı Slavlar olarak ikiye ayrılmıştır. Coğrafî olarak Dinyeper’in Doğu ve Batısı diyebiliriz.

Bu farkı görmek lâzımdır!

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: