RUSYA – UKRAYNA HARBİNDE SON DURUM

Ayhan SÖNMEZ

24 Şubat 2022 tarihi itibariyle başlayan Rusya – Ukrayna harbi 272 gündür devam ediyor.

Bir kralın, kendisini eğlendiren soytarısına övgüsündeki samimiyetsizlik ne dereceyse, Zelenskiyi her fırsatta göklere çıkaran NATO’nun belli başlı ülkeleri, her kaprisine, her istediğine âmenna derken, yalnız savaşa dahil olma meselesinde telâşa düşüyor görünüyorlar. Kayda değer tutulmayan üyeleri haricinde, belli başlı NATO ülkelerine göre, savaşa dahil olmaları, bu ülkelerin mevcudiyetleri hesabına bir intihar hareketidir. Zira, nükleer silâhların karşılıklı kullanılması, karşılıklı bir felâkete davetiye çıkarır. Rusya (hiç)i göze aldığı için, (hiç)i göze alamayan esas hasmı NATO’nun zaafını görüyor ve onun için ara sıra nükleer tehdidi savuruyor…

Evet, Ukraynaya her türlü yardım yapılabilir, şu veya bu olabilir, fakat NATO’nun savaşa dahli, yâni Rusya’nın meşgûliyetinden istifade Ukrayna hesabına ciddi surette faydalanmaya kalkışmak olamaz…Ve işte bu olamadıkça, NATO’nun belli başlı ülkeleri, Rusyayı mağlup ettirmek değil, mümkün olduğu mertebeye kadar tahrip ettirmek gibi bir politika ölçüsünün ayarını bozmak istemeyeceklerdir.

Tayvan meselesi, bir Amerikan – Çin savaşına evrilmez, aralarında bir uzlaşı yolu bulurlarsa, bu esnada Rusya, tahrip olmuş gücüyle (aç insan silosu) Çin’in iştahını kabartacak ve Çin’in önüne atılacaktır. Amerikanın gayesi, dünyanın yegâne kutbu olmak; fakat mümkün olanı iki kutuplu bir dünya diye görürse, kendi kucağına Avrupayı almışken, Çin’in kucağına da Rusyayı iteler.

Sonuç olarak, her ne kadar Rus savaş doktrinine mutabık ise de savaşı uzattıkça uzatmak ve bu sûretle kazanmak, Çin’e yem olmamak için artık neticeyi kendi lehine bir ân evvel istemeli…

Rusya nihaî zaferi, kendisi özel operasyon dese bile vakıa halinde savaşı, uzattıkça uzatmakta arıyor gibi… Fakat bir yerden sonra bu bir felâkete, bir memata dönüşebilir… Çünkü esas hasmı da uzasın istiyor!

21.11.2022

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: