ZAFER VE ADALET İLKELERİ

Aleksandr DUGİN

Kesin olan şu ki, toplumumuzda acilen birtakım değişikliklere ihtiyaç vardır. Sadece bunlar bizi zafere götürebilir. Ve zafer olmadan Rusya olmayacaktır. Bugün bunu herkes anlamaktadır. Halkı ve devleti kurtarmak için değişmek zorundayız. Ve radikalce ve acilen.

Toplumumuz ölümcül bir şekilde adaletten yoksundur. Net bir cevap verelim – adalet nedir ve nasıl elde edilir?

Rus Fikri

Açık ve herkes tarafından erişilebilir bir vatansever ideolojiye ihtiyacımız var. Halk olarak kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi ve nereye gittiğimizi tüm toplum net bir şekilde anlamalıdır. Rus olmaktan korkmayı bırakın. Rus olduğumuz gerçeğiyle gurur duymalıyız. Vatan sevgisi ayıp olmamalı. Rus Fikrini kaidenin tepesine çıkarmalı ve onu siyasetin, kültürün, endüstrinin merkezine, toplumsal varoluşun merkezine koymalıyız.

Rus Fikri temelinde, ülkenin en üst düzey liderliğinden başlayarak toplumun tüm katmanlarında tedrisat başta olmak üzere yeni bir sosyal ve kültürel politikası, bunun geliştirilmesi ve buna uygun davranış kuralları inşa edilmelidir.

Vatan adına canını vermekten daha büyük bir değer yoktur. Anavatan Rusya’ya ihanetten daha korkunç bir günâh ve daha iğrenç bir suç yoktur.

Rus Fikri, Batı’dan ithal edilen ve değer sistemimizi alt üst eden egoist ve esas olarak Rus düşmanı olan liberalizmin yerini tamamen almalıdır. Bir defada ve herkes için ortadan kaldırılmalıdır. Çünkü Liberalizm otomatik olarak atomizasyona, yabancılaşmaya ve ulusal birliğin bozulmasına yol açar. Dahası, liberaller “özgürlük” sloganı altında yeni köleleştirme ve evrensel kontrol modelleri üretirler. Bu, tasfiye kültürüdür.

Ya hemen, yetkililerden sıradan vatandaşlara kadar tüm dünyayla birlikte Rus Fikri üzerine and içeriz ya da son zamanlarda yaşadığımızdan daha beter bir felâkete hazır olmalıyız.

Ortodoksluk

İnsanlık Allah’tan yüz çevirerek kendini terk etmiştir. Modern Batı bunu tüm samimiyetiyle gösteriyor. İnanç yenildi; mabet kalmadı. Ama bununla ölümcül bir çatışma içindeyiz. Ateist materyalist uygarlık bize karşı savaşıyor, Rusya’nın şu ânki zayıflamış ve küçülmüş hâliyle bile geleneksel toplumun son adası, manevî değerlerin ve aslında inancın kalesi olduğunun gayet iyi farkında. Geçen yüzyılda çeşitli siyasî ideolojiler tarafından -komünizmden liberalizme- Rus kişiliği, henüz tam olarak anlamasa bile, inançlı bir kişi olarak kalmıştır.

Ama bu Tanrı kilise hiyerarşisinde, bir kurumda değildir. İnançta, gelenekte, kilise ayinlerinde. Ve Kilise bir oda değildir; Kutsal Vaftiz töreninde, kurtuluşumuz için hayatını veren nurani ve iyi Tanrı’ya verilen kalbimizdir. Din Hediye için bir hediyedir. Bir Armağan varsa, o armağanı veren de vardır.

Allah her şeyin temeli, başı ve sonudur. O dünyayı yaratır ve sonunda onun hakkında hüküm verir. İnsan Allah’tan yüz çeviriyorsa, Allah da ondan yüz çevirebilir. Ve sonra hiçbir şey bizi kurtaramaz. Ve uçurumun kenarında duruyoruz. “Kıyamet”, “Kıyamet” vb. tehdit edici sözlerin giderek daha sık duyulması sebepsiz değil.

Bu kadar kısmi önlem yeter. Ruslar göksel Babalarına geri dönmelidir. Ne de olsa, O’nun adına ve O’nun görkemi için O’nun savaşını yürütüyoruz.

Ya hemen Ana Kilisemize döneriz ya da son zamanlarda yaşadığımızdan daha beter bir felaket bizi bekler.

İmparatorluk

En adil ve uyumlu siyasi yönetim şekli İmparatorluktur. Tarihimizin önemli bir bölümü İmparatorlukta yaşadık ve imparatorluk tacı Bizans’tan Rus çarlarına geçti. İmparatorluk sadece bir devletten daha fazlasıdır, kutsal bir misyonla donatılmış büyük bir güçtür. Bir imparatorluk, geniş toprakları ve çok sayıda insanı basitçe yönetmez. İmparatorluk, insanlığı en yüksek varış noktasına, kurtuluşa ve birliğe götürür.

Bir İmparatorluk olarak Rusya, farklı halkları, kültürleri ve mezhepleri içerirken, Ruslar, Ortodokslar onun çekirdeğiydi ve olmaya devam ediyor. Bu, diğer insanların boyun eğdirildiği anlamına gelmez. İmparatorluk, kendisine layık evlat olduklarını amelleri, başarıları, becerileri ve sadakati ile kanıtlamış olan herkese hükmetmenin yolunu açar.

Batı tarafından bize dayatılan liberal demokrasi, toplumu atomize ettiği, parçaladığı, dayanışma ve birliği baltaladığı için ülke için felâkettir.

Sosyal adaleti sağlayacak bir İmparatorluğa ihtiyacımız var. Halkın sefaletinden çıkar sağlayan oligarkların ve sonradan görmelerin her şeye kadir gücünden arınmış bir halk imparatorluğu. Belki de tarihte hiç bu kadar ideal imparatorluklar olmamıştır. Öyleyse, bir tane inşa edelim! İmparatorluk geçmişle ilgili değil, gelecekle ilgilidir.

Yalnızca İmparatorluğa ve onun mirasına açık bir çağrı, bize yürüttüğümüz savaşı kazanma ve savaşma konusunda nihai hakkı verecektir. Hiçbir küçük saldırgan milliyetçilik emperyalist güce karşı koyamaz. Üstelik Ukrayna’da henüz aklını tamamen kaybetmemiş olanlar için İmparatorlukta bir mekân ve İmparatorluğa sadakat bizim tarafımıza geçmek için ciddi bir neden olabilir.

Aksi halde iki liberal-demokratik devlet birbiriyle savaş halindeymiş gibi görünebilir. Ve her ikisi de kendilerini Batı dünyasının bir parçası olarak görüyor ve farklı yollar ve yol haritaları seçerek oraya bir an önce entegre olmaya çalışıyor. Bu, kahramanlarımızın kahramanca işlerini değersizleştirir ve savaşı kutsal boyutundan mahrum eder. Savaşta, en güçlü olan sadece teknoloji ve maddi güçte değildir, ideali daha büyük, daha yüksek olan kazanır. Sonuçta, fikirler güçtür. Ve İmparatorluğunkinden daha güçlü bir fikir yoktur.

Ya hemen İmparatorluğu kurmaya başlarız ya da son zamanlarda karşılaştığımızdan daha kötü bir felaketle karşı karşıya kalırız.

Rus Halkının Yok Oluşunu Durdurun

Biz ölüyoruz. Her yıl Dünya’da daha az Rus var. Bu yıkıcı gidişatı bir an önce tersine çevirmezsek, halk olarak bu yüzyılda yeryüzünden silineceğiz ya da küçük bir azınlığa dönüşeceğiz. Peki Milleti nasıl kurtaracağız?

Geleneksel değerleri -ruh, ahlâk, güçlü aile- vazgeçilmez hale getirin. Sadece geleneksel toplumlar nüfus artışıyla övünebilir. Daha kapsamlı modernleşme ve daha derin liberalizm, daha az insan demektir. Bu nedenle, geleneklere, ruhani Rus dini ve kültürüne aykırı olan tüm bu eğilimler yasal olarak yasaklanmalıdır.

Eksilen Rus nüfusu yabancı kimlikli ve hiçbir şekilde halkımızın bir parçası olmaya niyetli olmayan ithal göçmenlerle değiştirme uygulaması suçtur ve derhal durdurulmalıdır.

Modern şehirlerde ve tüm ülkelerde ve medeniyetlerde demografik gerileme ve yozlaşmanın her zaman olduğu reddedilemez sosyolojik ve istatistiksel bir gerçektir. Büyük şehirler, çok çocuklu güçlü ailelerin katili, ahlaki kirlilik, ahlaksızlık ve sapkınlık kaynağıdır. Mega şehirleri ayrıştırmaya başlamak, tüm Ruslara toprak sağlamak ve bunun üzerinde yaşama fırsatı temin etmek, sevdiklerine bakmaları ve devredilemez bir mirasa, bir aile yuvasına sahip olmalarını temin etmek acildir.

Nihayet Rus halkına toprak vermek gerekiyor. Tarihimizin farklı aşamalarında, şu ya da bu güç bu adil sloganı ortaya attı, ancak her seferinde Ruslar – toprak sahipleri, Bolşevikler ve 1990’ların liberalleri – aldatıldı. Sadece ekmeği doğuran, insanların geçimini sağlayan toprak, doğum oranındaki artışı hızlandırabilir.

Ya demografik durumu hemen tersine çevireceğiz ya da son zamanlarda yaşadığımızdan daha beter bir felaketle karşı karşıya kalacağız.

Tefeciliği Yasaklamak

Yüksek kredi oranları ve Rus ekonomisinin dünya finansal kapitalizm sistemindeki yerleşikliğe tam bağımlılığı, süper zengin finansal seçkinlere ve ana nüfus için yoksulluktan kurtulmanın imkansızlığına yol açıyor. Neredeyse tüm Rus toplumunu kredilerle köleleştiren mali oligarşi, yüksek banka faiz oranları ve ipoteklerden kâr elde ediyor.

Bu sistem kökten yeniden yapılandırılmalıdır. Ticari kredi yerine, soyut makroekonomik göstergelerle değil, inşa edilmiş evlerde, yaratılan mallarda, yerleşik üretimde ifade edilen, insanların toplam servetini önemli ölçüde artıracak sıfır veya hatta negatif faiz oranlarıyla sosyal krediye geçmek gerekiyor. .

Devlet, mali fırsatları tüm nüfus arasında adil bir şekilde dağıtmalı, oligarşinin her şeye gücü yetmesine ve yozlaşmış bürokrasiye bir son vermelidir.

Bu ekonomik, aslında kolonyal model, 1990’larda Rusya’da oluşturuldu ve bugün ülkenin yaratıcı potansiyelinin uyumlu ve ilerici gelişimini engelliyor. Ve çok büyük ve yetkililerin parasalcı politikası tarafından yalnızca yapay olarak kısıtlanıyor.

Ya ekonomik vektörü hemen liberal-oligarşik ve monetaristten sosyal yönelimli bir vektöre çevireceğiz ya da son zamanlarda karşılaştığımızdan daha kötü bir felaketle karşı karşıya kalacağız.

Batı ile Savaşı Kazanmak

Ukrayna’da şiddetli bir savaşın içindeyiz, Kiev’deki neo-Nazi ve Rus düşmanı rejimle değil, kollektif Batı ile. Bu sadece bölgesel bir çatışma ya da jeopolitik, ekonomi ve askeri stratejideki tartışmalı konuların çözümü değil. Bu bir medeniyetler savaşıdır. Modern Batı, maskelerini attı ve gerçek yüzüyle açıkça ortaya çıktı – uzun zaman önce Tanrı’ya, Kilise’ye ve geleneksel toplumun siyasi ve kültürel temellerine savaş ilan etti ve bugün doğrudan insanın kendisine meydan okuyor. Modern Batı medeniyeti aileleri yok ediyor, sapkınlıkları, cinsiyet değişikliklerini, transseksüel operasyonları yasallaştırıyor ve hatta agresif bir şekilde dayatıyor ve hatta bu bağlamda çocukları kurban ediyor.

Çevreci aşırılık yanlıları gezegeni insanlardan kurtarmayı talep ediyor. Genetik mühendisliğinin öncüleri, insanları makinelerle, diğer hayvan türleriyle çaprazlama deneyleri yapıyor, genomla deneyler yapıyor, insan organizmalarına sonsuzluk veya onun benzerliğini (sunucularda depolanan hafıza ve duygular biçiminde) vermeyi vaat ediyor. Bir fetüs taşımanın gizemine izinsiz girmek, yeni bir ayrımcılığı tehdit ediyor çünkü genotipi yapay olarak düzeltecek ve maksimum düzeyde iyileştirilecek üstün bir ırk yetiştirmek için bir proje çoktan başlatıldı.

Ukrayna’da Batı ile savaş, Rusya tarafından temsil edilen bir halk medeniyeti savaşıdır; aslında, dünya çoğunluğunun Batı’nın hegemonyasına karşı mevcut yüzleşmesine, insanı yok etme veya geri döndürülemez bir şekilde mutasyona uğratma yolunda olan bu Batı medeniyetine karşı savaşta halk medeniyetine liderlik ediyoruz. Bugün Batı medeniyeti şeytanidir.

Bu medeniyetler savaşında zafer kazanmak için, tüm toplumumuzu uyandırmak, bu büyük ve kutsal halk savaşının anlamını, amaçlarını ve hedeflerini çocuklara kadar toplumun her bir üyesine iletmek gerekir. Bu sadece vatan savunması değil, yaşam için değil ölüm için yürüttüğümüz bir adalet savaşıdır. Ve biz Işığın tarafında olduğumuza göre, toplum arınmalı, asaletlenmeli ve yüceltilmelidir. Tüm insanlık tarihi için böylesine belirleyici bir savaşta zafer, insanın bir tür olarak korunmasının bir taahhüdüdür. Yine Ruslar dünyayı kurtarma görevini üstlendiler. Ve bugün her şey bize bağlı.

Böyle bir durumda, bu savaşın anlamı hakkındaki acı gerçeği her birimize aktarmakla yükümlüyüz.

Son 30 yılda kabalığa, kinizme, yüksek ve saf olan her şeyin alayına, Batı’nın en iğrenç yönlerinin taklidine dayalı eğlence kültürünü değiştirmeden bırakmak suçtu. Dahası, birçok kültürel şahsiyet, Özel Askeri Harekat koşullarında hain cesaretlerini göstererek doğrudan Rusya’nın düşmanlarının safına geçti. Şeytani soytarıların, kâfirlerin ve sapıkların bağırışları zaferimize olan inancımızı baltalıyor, cephedeki kahramanların ve medeniyetler çatışmasında çıkarların ne kadar yüksek olduğunu derinden anlamış olanların öfkesine neden oluyor.

Savaş zamanının zorluklarını karşılayan tamamen farklı bir kültüre ihtiyacımız var. Mevcut kültür hiçbir şekilde kültür değildir. Sadece aklı başına gelen hainleri geri çevirmemekle kalmamalı, aynı zamanda tarzlarını, züppeliklerini, Rus halkına ve ideallerine karşı neredeyse kılık değiştirmemiş hor görmelerini, uzaklaştırmalıyız. Ahlaki doğa.

Ya tüm toplumumuzu askeri temelde yeniden inşa edeceğiz ya da son zamanlarda yaşadığımızdan daha kötü bir felaketle karşı karşıya kalacağız.

Editör: Ş.Ali Göçmen

Kaynak: https://www.geopolitika.ru/tr/article/zafer-ve-adalet-ilkeleri

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: