RUS AYDINLARINDAN FRANSA CUMHURBAŞKANINA “CARLOS’U SERBEST BIRAK” ÇAĞRISI

RUS AYDINLARINDAN FRANSA CUMHURBAŞKANINA “CARLOS’U SERBEST BIRAK” ÇAĞRISI

RUS AYDINLARINDAN FRANSA CUMHURBAŞKANINA
“CARLOS’U SERBEST BIRAK” ÇAĞRISI

Kumandan Salih Mirzabeyoğlu, bundan yıllarca önce, cezaevinde kendisini ziyarete gelen avukatları Sayın Güven Yılmaz ve Sayın Ahmet Arslan’a, Carlos’u bulup, esir tutulduğu cezaevinde kendisiyle irtibata geçmelerini söylemişti.

Mirzabeyoğlu’nun bu talebi doğrultusunda Carlos’a ulaşan Sayın avukatlar vesilesiyle, Carlos, önce Türkiye gündemine girmişti.

Geçtiğimiz aylarda Sayın gönüldaş yazar Igor Molotov, ADIMLAR’daki yayınlarımız vesilesiyle Sayın avukatlarla irtibata geçerek, kendilerinden Carlos’la irtibat kurmasına tavassut etmelerini rica etmesi üzerine gönüldaş Molotov’la Carlos’un irtibatı sağlanmış oldu. Bu irtibat sonrasında gönüldaş Molotov, Rus entelektüellerinin de katılımını sağlayarak Carlos davasını Rusya çapında bir kampanyaya dönüştürüp, ardından dünyaya seslenmeye başladılar. Böylece Kumandan’ın direktifleriyle başlayan süreç, dünya çapında bir seviyeye ulaşırken, bundan sonra daha nerelerden nasıl yankılar geleceği şimdilik meçhul olsa da bu aynı zamanda İbda’nın da dünya çapına seslenmesinin vesilelerinden birini teşkil ediyor.

Gönüldaş Molotov ve Rus entelektüellerinden bir kısmı geçtiğimiz aylarda Fransa Cumhurbaşkanı’na hitaben, Carlos’un affedilmesi gerektiğine dair bir mektup kaleme almışlardı. O mektupla ilgili haberi de ADIMLAR olarak paylaşmıştık. Şimdi, Fransa’ya yapılan çağrı daha gür sesle yeniden tekrarlanıyor. Bu defa çağrıya katılan aydınların sayısının yirmiye ulaştığına şahit oluyoruz.

Fransa Cumhurbaşkanı’na gönderilen mektup, mektubu imzalayan Rus aydınları ile mektubun orijinal metni aşağıda:

Messieurs Emmanuel Macron

55 Rue du Faubourg Saint-Honoré,

Palais del’Élysée

75008 Paris, France

Sayın Başkan!

Bugün, Rus entelektüelleri, yazarlar, gazeteciler ve filozoflar, hapsedilen devrimci Carlos’un kaderi hakkında endişeleniyorlar.

Aşağıda imzası bulunan Rus yazarları olarak sizden af talep ediyoruz. 23 yıldan fazla bir zamandır Venezüella vatandaşı Ilıch Ramirez Sanchez tutukludur; sağlığını kaybetmiş fakat serbest kalma ümidini muhafaza etmektedir. Zamanının çoğunu, Fransa’da yasaklanmış olan -bildiğiniz üzere- işkencenin bir türü olan hücre hapsinde geçirmiştir.

1994 yılında Sudan’da tutuklanması kafalarda pek çok soru işareti bırakmıştır. Kanunî bir suçluların iadesi prosedürü bulunmamaktadır. Gerici Sudan yetkilileri, DST memurlarıyla birlikte gizli bir anlaşma dâhilinde, aslında yabancı bir ülke vatandaşını kaçırma suçunu işlemiştir. Bu durum sadece Fransa için değil tüm dünya için bir hukuk dışılık örneğidir.

Ilich Ramirez Sanchez, Ernesto Che Guevera, Nelson Mandela ve Douglas Bravo gibi kahraman şahsiyetlerin yanı başında yer alan seçkin bir devrimcidir. O bağımsız bir kişi olmasına rağmen, devrimin bir askeri olarak Doğu Bloku ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tarafında yer almıştır.

Ramirez Sanchez’in 1994 yılında tutuklanması, dünyanın iki kampa bölündüğü soğuk savaşın bir yankısı gibi görülmelidir. Bugün ise, hâlihazırda mevcut olmayan siyasî birliklerin çatışmasından dolayı, bir insanın cezalandırılması ihtiyacı gereksizdir. Biz aşağıda imzası olan yazarlar 23 yıllık bir tutukluluğun yeterli bir ceza olduğuna inanıyoruz.

Sayın Başkan, size Fransa’nın haklı olarak Hümanizm ve Merhamet’in Anavatanı olarak addedildiğini hatırlatmak isteriz. Ve şimdi sizin, Fransa’nın nasıl affedici olduğunu tüm dünyaya –dosta ve düşmana– ispat etmek için emsalsiz bir fırsatınız var. Buradan hareketle, sizden Ilich Ramirez Sanchez’i affetmenizi ve ona Fransa’yı terk ederek Rusya Federasyonu, Venezüella veya onu kabule hazır herhangi bir ülkeye gitme hakkı vermenizi talep ediyoruz.

Şahsınızın ve Başkanın cesaretini göstermenizi rica ederiz.

Alexander Prokhanov
Sovyet ve Rus politikacı, yazar, senarist, gazeteci, kamuoyunun temsilcisi. Rusya Yazarlar Birliği Sekreterliği üyesi. Zavtra gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni.

Igor Molotov
Yazar, gazeteci, tanınış kişi. Rus Sanatı Birliği üyesi. Kitapları en çok satanlardan.

Marina Yudenich
Rus yazar, Rusya Federasyonu Kamu Odası Başkan Yardımcısı.

Herman Sadulayev
Rus yazar, gazeteci ve tarihçi. Uluslar arası çeşitli prestijli ödüllerin sahibi.

Andrey Astoukaturov
Rus filozof, yazar. St. Petersburg Devlet Üniversitesi Yabancı Edebiyat Tarihi Bölümü Doçenti.

Dmitry Steshin
Rus yazar, gazeteci, muhabir.

İsrail Şamir
Yazar, gazeteci, uluslar arası tanınan kişi.

AlexeyGintovt
Kandinsky Ödülü sahibi, ideolog, sanatçı ve ödüllü kişi.

Andrey Iryshkov
Rus yazar, gazeteci.

Igor Starkov
Fotoğraf sanatçısı, eleştirmen.

Daria Mitina
Yayıncı, Komünist Parti Merkez Komitesi üyesi.

Evgeny Dodolev
Rus yazar, TV programcısı, gazeteci.

Valery Hayrapetin
Yazar, reklâmcı.

Alexey Kolobrodov
Yazar, reklâmcı.

Vasily Avchenko
Yazar, reklâmcı.

Sergey Petrov
Yazar, radyo muhabiri.

Kirill Shamanov
Rus yazar, sanatçı.

Andrey Rudalev
Yazar, gazeteci.

Dmitry Ivanov
Yazar, gazeteci.

Ilia Malashenkov
Oyun yazarı, müzisyen.

2017/08/24

Metnin Rusça Orijinali:

Господин президент!

Сегодня все больше российских интеллектуалов, писателей, журналистов и философов обеспокоены судьбой заключенного в тюрьму революционера Карлоса.

Мы, нижеподписавшиеся русские писатели, просим Вас проявить милосердие. Уже более 23 лет гражданин Венесуэлы Ильич Рамирес Санчес находится в заключении, растеряв свое здоровье, но сохранив надежду на свое освобождение. Большую часть своего срока он провел в одиночной камере, что можно расценивать как разновидность пыток, как Вы знаете, запрещенных во Франции.

Сам его арест в 1994 году в Судане оставляет много вопросов, поскольку отсутствовали предусмотренные законом процедуры экстрадиции. Власти реакционного Судане в сговоре с сотрудниками ДСТ фактически совершили похищение гражданина иностранного государства. Это совсем не красит Францию, которая для всего мира является примером права.

Ильич Рамирес Санчес – выдающийся революционер ХХ века, стоит в одном ряду с такими героическими личностями, как Эрнестно Че Гевара, Нельсон Мандела и Дуглас Браво. Как солдат революции он действовал на стороне Восточного блока и СССР, при этом являясь независимой личностью.

Арест Рамиреса Санчес в 1994 году нужно расценивать как отголосок Холодной войны, когда мир был разделен на два лагеря. Сегодня необходимость наказывать человека за борьбу уже несуществующих политических объединений не имеет необходимости. Мы, нижеподписавшиеся писатели считаем, что 23 года проведенные в заключении – это достаточный срок наказания.

Господин Президент, хотим напомнить Вам, что Франция по праву считается Родиной гуманизма и милосердия. И сейчас у Вас есть уникальный шанс доказать всему миру – и врагам, и друзьям – что Франция умеет прощать. Исходя из этого, мы просим Вас помиловать Ильича Рамиреса Санчеса с правом покинуть Францию и уехать в Российскую Федерацию, Венесуэлу или другую страну готовую его принять.

Мы призываем вас проявить мужество человека и президента.

Александр Проханов
Советский и российский политик, писатель, сценарист, публицист, журналист, общественный деятель. Член секретариата Союза писателей России. Главный редактор газеты «Завтра».

Игорь Молотов
Писатель, журналист, общественный деятель. Член Союза русского искусства. Автор бестселлера

Марина Юденич
Российский писатель, заместитель председателя Общественной палаты Российской Федерации

Герман Садулаев
Русский писатель, публицист и историк. Победитель престижных международных наград

Андрей Аствакатуров
Русский философ, писатель. Доцент кафедры зарубежной литературной истории Государственного университета Санкт-Петербурга

Дмитрий Стешин
Российский писатель, публицист, военный корреспондент

Израиль Шамир
Писатель, журналист, международное публичное лицо

Алексей Гинтовт
Идеолог, художник, лауреат премии Кандинского

Андрей Ирышков
Русский писатель, журналист

Игорь Старков
Публицист, фотохудожник, автор индивидуальных выставок

Дарья Митина
Публицист, член Центрального комитета Коммунистической партии

Евгений Додолев
Российский писатель, тележурналист

Валерий Айрапетин
Писатель, публицист

Алексей Колобродов
Писатель, публицист

Василий Авченко
Писатель, публицист

Сергей Петров
Писатель, радиожурналист

Кирилл Шаманов
Русский писатель, писатель, художник

Андрей Рудалев
Писатель, журналист

Дмитрий Иванов
Писатель, журналист

Илия Малашенков
Драматург, музыкант

24.08.2017

Carlos İçin Cezayir İle Temas (İGOR MOLOTOV)

RUSYA FEDERASYONU KAMU ODASININ CARLOS İÇİN CEZAYİR DEVLET BAŞKANINA GÖNDERDİĞİ MEKTUP

ALEXANDER PROKHANOV DA “CARLOS’A ÖZGÜRLÜK” KAMPANYASINA KATILDI.

RUSYA’DAN VENEZUELA’YA CARLOS İÇİN ÇAĞRI: “REZİL İCRÂCI FRANSA”

CARLOS İÇİN MADURO’YA GÖNDERİLEN MEKTUPLA ALAKALI… (İgor MOLOTOV)

CARLOS’LA İLGİLİ SON GELİŞMELERİ AV. GÜVEN YILMAZ ADIMLAR’A DEĞERLENDİRDİ

VE… RUSYA’DA CARLOS SEFERBERLİĞİ: BOLŞEVİK PARTİSİ’NDEN PUTİN’E MEKTUP!

SALİH MİRZABEYOĞLU VE CARLOS’UN AVUKATI OLMAK

BİR ÇAKAL CARLOS DURUŞMASI

 

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: