KÜLTÜR DAVAMIZ

KÜLTÜR DAVAMIZ

Kültür Davamız, İbda Mimarı’nın, Üstad Necip Fazıl’ın yanında olduğu 1979-1983 döneminde verdiği eserlerden biri. İlk baskısı 1982. Ve Üstad’ın el yazısıyla şu:

-“Bu kitap, Cumhuriyet sonrası kavruk nesillerin ilk ciddi fikir sesi ve ilk çileli nefs murakabesi eseridir!”

“Cumhuriyet sonrası kavruk nesiller” için Üstad’ın çent tarihi 1928’dir; harf inkılâbını, idrakten yoksun nesillerin yetişmesinin miladı kabul eder. 1982’de yayınlanan Kültür Davamız adlı eser ise, Üstad’a göre, 1928’den beri müşterek zekâmızın beklediği bir eserdir.

Kültür Dâvâmız, İslâmî mücadele noktasından üç yanlışı eleştirerek başlıyor:

  1. Zıddını düşünmek: Karşıtı olduğun kimsenin söylediğinin tersini söyleyerek doğru düşünceye varılmaz!

Ki bunun çok örnekleri vardır. Solcular özelleştirmeye karşı diye özelleştirme yanlısı olmak vs.

  1. Karşı yanlış: Karşındakinin söylediğinin hakikatini anlamadan, onu kendine yamamaya veya kendini ona yamamaya çalışmakla doğru düşünceye varılmaz.

Mesela bilir bilmez tekrarlanan “İslâm barış dinidir” söylemi… İslâm’ın ayaklar altında ve mahkûm olduğu bir dünya düzeninde?..

  1. Donma ve alışkanlık: a) Muhafazakârlık b) Fikirsiz fikircilik; yani fikre yandaş ama ondan hissedar olmadan sanki onun sahibiymiş gibi görünmekle doğru düşünceye varılmaz.

Muhafazakârlığın eleştirisini ve onun sanki İslâmî bir şey yapıyormuş veya yapacakmış veya bıraksalar yapacakmış da bırakmıyorlarmış gibi kendini sunmasını yeri geldikçe teşhir ediyoruz.

Fikirsiz fikircilik bahsi ise daha az bilinir. Kendisi mesele hakkında fikir sahibi olmadan güya fikre yandaş olanlar buna örnektir. Kısacası donma ve alışkanlık İslâm inkılâbına terstir.

Mirzabeyoğlu, İslâmcı camia içindeki bu üç yanlışı tespit ettikten sonra daha mücerret mevzulara giriyor ve eserini “varlık ve zaman”, “varlık ve oluş”, “diyalektik ve ahlâk”, “derinliğine ve genişliğine insan”, “tatbik fikri ve muhatap anlayış” gibi konular etrafında sürdürüyor.

Selim GÜRSELGİL

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: