KERAMET ÇAPINDA TARİH MUHASEBESİ

KERAMET ÇAPINDA TARİH MUHASEBESİ

18 Mayıs 2011, “Büyük Doğu Tarih Muhasebesi” başlığını atmış ve altında, İBDA Diyalektiği’nin ana kısımlarından biri olan Büyük Doğu Tarih Muhasebesi’ni şu 11 madde halinde kendimce özetlemeye çalışmışım:

 1. Türk millî tarihi, İslâm tarihidir. “Çöle İnen Nur” ile başlar, temel örneklerini Asr-ı Saadet’te bulur ve İslâm devletleri tarihi boyunca sahfa safha gelişir.
 2. Müslüman olmadan önceki Türk, kendi kendinden ibaret bir atılış sahibi “bozkurt”sa; müslüman olduktan sonra, Hak toprağına bağlı ve ideal göğüne dümdüz uzanan bir “söğüt”tür. Dolayısiyle kavmî Türk tarihi, bozkurttan söğüte inkılâbın tarihidir.
 3. İslâm tarihi, ana akım olarak, Arab, Fars ve Türk’ün İslâm bayraktarlığı tarihidir. Büyük Selçuklu ve Osmanlı elinde şekillenen son devir, büyük fütuhat hamlelerinin olduğu gibi, aynı zamanda İslâm idrakının bozuluş ve çözülüş devrinin de yatağıdır.
 4. İslâm, ideal olarak sadece Asr-ı Saadet’te hâkim olmuştur. Ondan sonraki dönemlerde şahsî ve kavmî zaaflar işin içine girmiş ve asıldan uzaklaşma çığırı başlamış; buna rağmen, Kanunî dönemine kadar, bozulmayan bir öz, varlığını korumuştur.
 5. İslam tarihi, Ehl-i Sünnet tarihidir. Haricî, Şiî, Vehhabî, Mutezile, Felasife gibi diğer unsurların, bu tarihe ne genişliğine, ne derinliğine bir katkısı olmamıştır. Dolayısiyle, Kanunî devri itibariyle başlayan bozuluş, Ehl-i Sünnet’in İslâm’ı temsil liyâkatinin bozuluşudur.
 6. 17. ve 19. yy’lar arasında, “derin ve gerçek müslüman” tipinin yerini, “kaba softa ham yobaz” tipi almış ve işlere çoğunlukla o hâkim olmuştur.
 7. Tanzimat dönemiyle birlikte “kaba softa ham yobaz” tipinin yerini, “Batı taklitçisi küfür yobazı” tipi almaya başlamıştır. Bu iki sınıfın savaşı, ikincisinin galibiyetiyle sonuçlanmıştır.
 8. II. Abdülhamid, son büyük Türk padişahı ve İslâm hükümdarıdır. Onu deviren İttihat ve Terakki Cemiyeti, Siyonist ve mason oyuncağı, bir kısmıyla hain, bir kısmıyla ne yaptığını bilmez maceracı bir gruptur ve olanca vasıfları milleti yıkıma götürmek olmuştur.
 9. Sultan Vahidüddin, vatan haini değil, komutanlarını direniş için Anadolu’ya gönderen, onlardan, Eylül 1922’ye kadar maddî ve manevî yardımlarını esirgemeyen bir millî mücadele kahramanı ve vatan kurtarıcıdır.
 10. Cumhuriyet dönemi, İslâm tarihine dâhil olmayan, ama 500 yıllık bozuluşun son noktası olduğu için, İslâma Muhatap Anlayışın yenileniş çağını temsil eden ve bundan dolayı İslâm tarihine dâhil olan bir millî tarih devresidir.
 11. İslâm’ın yenileniş çağı, aynı zamanda İslâm İnkılâbı tarihidir. Bu tarih de Büyük Doğu – İBDA tarihçesinin hasrı içinde sadece Türkiye’deki değil, yeryüzündeki bütün müslümanlar için ana ölçü ve temel dayanak olarak Büyük Doğu Tarih Muhasebesi’nin tabiî neticesi ve teklifidir.

İşte İbda Mimarı Mirzabeyoğlu’nun “keramet çapında” dediği -evet keramet anlayışımız piyasadakilerden biraz farklı- Büyük Doğu Tarih Muhasebesi’nin ana hatları… Hepsi ve daha fazlası, yakında Akis Yayınları’nca çıkarılacak “Yeni Başlayanlar İçin Üstad Necip Fazıl” kitabında…

Selim GÜRSELGİL

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: