İKTİDARA YAKIN SENDİKA BİLE İSTEMİYOR

İKTİDARA YAKIN SENDİKA BİLE İSTEMİYOR

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK’ten “esnek çalışmaya dönük düzenlemeler geri çekilsin” talebi geldi.

Düzenlemenin “son derece sakıncalı” olduğu belirtilen 3 işçi konfederasyonun ortak açıklamasında “Çalışanları büyük endişelere sevk eden ve hak kayıpları yaratacak bu teklifin TBMM gündeminden geri çekilmesi bütün çalışanların ortak arzusudur” denildi.

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, yaptıkları ortak açıklamada, TBMM gündemindeki torba kanun teklifinde yer alan esnek çalışmaya dönük düzenlemenin geri çekilmesini talep etti.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun ortak açıklamasında, üç konfederasyonun TBMM gündemindeki torba yasa teklifinin çalışma hayatına ilişkin düzenlemelerinden kaygı duyulduğu belirtildi.

Teklifin, iş hukukuna esneklik getiren hükümlerinin TBMM gündeminden geri çekilmesi talep edilen açıklamada, kanun teklifiyle, belirli süreli iş sözleşmesinin kapsamının genişletilmesi ve yaygınlaştırılmasının söz konusu olduğu, belirli süreli sözleşme ile çalışan işçilerin, kıdem ve ihbar tazminatı ile iş güvencesi (işe iade davası) hükümlerinden yararlanamadığı, bu nedenle düzenlemenin son derece sakıncalı bulunduğu ifade edildi.

“Büyük haksızlıklara neden olacak”

Açıklamada, 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanların hiçbir şarta bağlı olmaksızın belirli süreli iş sözleşmesi ile (geçici işçi olarak) istihdam edilmesi sonucunda kıdem ve ihbar tazminatı gibi haklardan yararlanamadıkları, bunun büyük haksızlıkların ortaya çıkmasına neden olacağı kaydedildi.

Yaşa bağlı getirilecek bu düzenlemenin çalışanlar arasında ayrıma yol açacağı aktarılan açıklamada, bunun çalışma düzeni ve sosyal adaletin bozulmasına, Türkiye’de belirsiz süreli iş sözleşmesi esasına dayalı düzenlenen iş hukuku düzeninin alt üst olmasına yol açacağı belirtildi.

DİSK’in iddiasına göre 17.7 milyon işsiz ile Türkiye tarihinin en yüksek rakamına ulaşıldı

Türk İş’ten torba yasaya tepki: İstihdam paketi adı altında sendikasızlaştırma paketi

“Tarımsal torba yasa teklifi” komisyondan geçti: Uzmanlar ve üreticiler ne diyor?

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kanun teklifinde 25 yaş altında olup 10 günden az çalışma günü olan çalışanlara yönelik bir düzenleme yer almaktadır. Bu teklifle, 25 yaş altındaki işçilerin uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin ödemelerinin yapılması yükümlülüğü ortadan kaldırılmaktadır. Bu teklif çalışanların işsizlik, malullük, yaşlılık, ölüm, iş kazası, meslek hastalığı ve analık gibi hayati öneme sahip haklardan yararlanmasını ortadan kaldıracaktır. Bu düzenlemeyi özellikle sosyal güvenlik hakkı açısından sakıncalı buluyoruz. Yaşa ve çalışma biçimine bağlı olarak sosyal güvenlik haklarından mahrumiyet getirecek bu düzenlemenin de anayasanın eşitlik ve sosyal güvenlik hakkı hükümleriyle çeliştiğini düşünüyoruz.

Torba kanun teklifinde kısmi çalışmanın yaygınlaştırmasının amaçlandığı, bu durumun yaşlılık aylığı, malullük aylığı, işsizlik ödeneğine hak kazanma gibi pek çok konuda ciddi hak kayıpları yaratacağı savunulan açıklamada şunlar kaydedildi:

Üç işçi konfederasyonu olarak işçilerin başta kıdem tazminatı ve sosyal güvenlik hakları olmak üzere anayasa ve yasalarla güvence altına alınmış haklarına zarar vereceğini düşündüğümüz bu teklifin geri çekilmesini talep ediyoruz. Ülkemizin küresel salgın ve deprem felaketiyle uğraştığı ve yaralarını sarmaya çalıştığı bu zor günlerde, çalışanları büyük endişelere sevk eden ve hak kayıpları yaratacak bu teklifin TBMM gündeminden geri çekilmesi bütün çalışanların ortak arzusudur. TBMM’deki bütün siyasi partileri bu konuda sağduyulu davranmaya ve işçilerin sesine ve arzusuna kulak vermeye çağırıyoruz. Üç işçi konfederasyonu olarak bu konuda ısrarlı olduğumuzu vurgulamak istiyoruz. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK olarak, çalışma hayatının sorunlarıyla ilgili düşünülen düzenlemelerin ülkemizde uzun bir geçmişi olan sosyal diyalog mekanizmaları kullanılarak ele alınmasından yana olduğumuzun bir kez daha altını çiziyoruz.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: