FETVACI DAYILAR

Selim GÜRSELGİL

İslâmcı gençlerin duygu ve düşünce dünyasını daha çok fetvacı dayılar şekillendiriyor. Bu dayılar bu fetvacılık işini o kadar ayağa düşürmüş durumdalar ki, overlokçu hesabı, “fetvacı ayağınıza geldi, 5 dk’da hazırlanır, hemen teslim edilir” diye reklamlarını yapmaktan bile yüzleri kızarmıyor.

Biz, İslâma Muhatap Anlayış’ın kavranması ve kuşanılması gerektiğini savunanlar, bu tür güncel fetvacılığı tamamen reddediyoruz. Fetvaları ister usûle uygun olsun, ister olmasın; gerek fetva verici ehliyet ve liyâkat şartlarının kaybolmasından, gerekse günümüz meselelerinin mahiyetinin fetva vermeye elverişli olmamasından dolayı…

Falan iktisat teorisi, filan psikoloji anlayışı, feşmekân fizik formülü üzerine, bunlarla amel edilip edilemeyeceği üzerine fetva verilebilir mi? Bunun için sadece fıkıh bilmek yetmez, mevzuya dair ilmin de âlimi olmalıdır. Diyelim ki, fetvacı aynı zamanda iktisat âlimidir; fakat bununla beraber psikolog, onunla beraber edebî inceliklerden anlıyor olma ihtimali de var mıdır?

Bu dayılar bilmiyorlar ama İslâm’da fetva makamı böyle bir makamdır. Zamanın bütün ilimleri ve sanatlarını hâmil olmayı gerektiren bir makamdır. Demek ki içinde bulunduğumuz çağda Einstein’ı bilmeyen adam fetvacı olamaz. Öyle beleşten fetvacılık var mı? Ne biliyorsun da neyin fetvasını veriyorsun? 1000 yıl öncenin bazı alışveriş kurallarını öğrenince bugünün iktisadı üstüne fetva vereceğini mi sanıyorsun?

Günümüz meselelerinin ne olduğundan habersiz, içinde yaşadığı zamanın hususiyetlerine bigâne dayıların kafasına göre atıp tutması işi değil ki bu. Bakın, düne kadar fotoğraf haramdır fetvası veriliyordu. Dindar, fotoğraf makinesi görünce arkasını dönüyordu. (Ben o günlere yetiştim.) Sonra baktılar içimiz dışımız fotoğraf oldu, “fotoğraf helâl resim haram” demeye başladılar. Onların bu hükmü yüzünden bugün müslüman gençler, topyekûn modern resim sanatına korkuyla bakıyor. Şuna bile:

*

*

İslam’da “suret” sakındırılmıştır. Bu sayede Peygamberin ve diğer büyüklerin tasvirleri yapılamamış, ibadethanelerimiz puthâneye dönmekten korunmuştur. Keza bir faninin heykelini dikmek katiyetle haramdır. Fakat bugünkü anlamıyla tüm resim sanatı, bu haram ve sakındırılmış mahiyette midir?

Fetvacılara bakarsak öyledir. İslâma Muhatap Anlayışa bakarsak, günümüz resim sanatının bu niteliği yoktur. Eğer fotoğrafa “haramdır” fetvası verilemiyorsa, ki sûret tanımına resimden daha çok uyar, resme hiç verilemez. İslâm’da suret yasağından hasıl olan maksada ulaşılmış ve bu yönde yeni bir zorlamaya gerek kalmamış olduğuna kaniiz. Hatta Fatih Sultan Mehmet’ten itibaren denilebilir…

Nasıl ki başlangıçta Hadis yazmak yasaktı. Hazret-i Ebu Bekir yazdıklarını yaktı ve Hazret-i Ömer yazanları azarladı. Fakat aradan birkaç asır geçince, bu yasağın hükmü Müslümanlar arasında kendiliğinden kalktı. O zaman hadis yazmak en mübarek iş oldu.

Bugün tüm ilimler ve sanatları da bunun gibi görebilirsiniz. Bu durumda Müslümanlara düşen tek şey, İslâmî resmin, İslâmî müziğin vs ne olduğunu aramaktır. Yoksa fetvacı dayıların kafalarına göre ahkâm kesmelerine uymak değil.

Elbette tüm ilimler ve sanatların şeytanî bir yönü vardır. Fakat fizik ilmi atom bombasını getirdi diye fizikten mi vazgeçeceğiz? Hayır! İslâm fiziğini ortaya koyacağız. Harama teşvik eden filmler çekiliyor diye sinema sanatına mı sırt çevireceğiz? Hayır! İslâm sinemasını ortaya koyacağız.

Vaktin icabı budur. İslâmcı gençlere düşen en büyük görev de imânın her sahada tezahürlerini yakalamak ve eserleştirmektir.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: