1444 BERAT KANDİLİ

Âlemlerin rahmetle dolduğu bu gecede, Allah’ın bizlere acımasını ve üzerimizdeki belâ ve musibetleri defederek sağlık, sıhhat ve afiyet vermesini niyaz edelim.

Peki ya belânın umumî gelmesindeki hikmet?

— “Dinî işlerde bid’atlerin (uydurma yeniliklerin) türemesi öyle bir fitnedir ki, zararı bütün mahlûkları sarar. Bunlardan biri de CİHAD VE GAZADA GEVŞEKLİK VE TEMBELLİK’tir. Burada bir nükte vardır ki, MÜNAFIKLIĞIN ALÂMETİ olmaya kadar gider. O da ŞEHİTLİK NİMETİNDEN KAÇINMAK… Şehitlik, İslâm’ın kuvvet bulması yolunda can vermektir. Her mümin fert bu yüksek makamı kalb ve zevk yoluyla benimsemeye, istemeye memurdur. Bu sır icabı olarak Resûl ve Nebilerin birçoğu, sahabîlerin ekserisi ve Peygamber evlâdının hepsi, şehâdet arzularına ulaşmış ve bu yolda ruhlarını teslim etmişlerdir… Bir kişinin bile sebep olduğu fitne dolayısıyla bütün mahlûkların zarar görmesi karşısında kalblere bir vehim düşebilir. Bu hususta Allah, İlâhî ukubetinin pek şiddetli olduğunu bildiriyor. Çünkü İlâhî rızasına aykırı bir şeyin zuhurunda cezanın nasıl geleceğini takdir, ancak kendi zâtına âittir. İlâhî âdet gereğindendir ki, ceza umumî olarak gelir. Sebep olanlara, başlangıcı dünyada olarak ceza, sebep olmayarak mazur görülecek olanlara da, fitnenin doğuş ve yayılışına mâni olamayarak yalnız kalble karşı durdukları için şehitlik nasip eder.” (Salih Mirzabeyoğlu, İbda Diyalektiği, 4. Basım, s: 240)

Devrin her türlü bidatle dolup taşması karşısında bu bidatlerden, bidat ehlinden, yalan ve yanlışı meslek edinenlerden, her türlü ahlâksız ve hırsızlığı yapıp bir de dini temsil makamında görünenlerden uzak durarak sığınmaya çalışalım Allah’ın rahmetine…

Bidat ehlinden ve bidatlerden kurtulma şuuruna, bu uğurda cihad ve gaza şuuruna ermeyi nasip etsin Allah.

Rabbim cümlemize merhametiyle muamele edip şehidlik şuur nasip etsin. Bizleri, bidat ehlinden, mürted ve münafıklardan, mürted ve münafıklara gönül verenlerden eylemesin.

ADIMLAR

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d