İRAN-TURAN ve HEGEMON GÜÇLER

Ayhan SÖNMEZ

Garbın İran’a karşı olası bir operasyonunda, mayın eşeği olmaya potansiyel iki ülke var: Türkiye ve Azerbaycan…

Bir süredir Türkiye’de İran düşmanlığı; ehli sünnet, Çaldıran, Yavuz, hatta İran-Turan mitolojisinden imajlar ile kolaylıkla konsolide edilip Amerikan emperyalizmasının hizmetine amade ediliyor.

Evet; İran-Turan rekabeti, Şia-Sünnî uyuşmazlığı, iç hesaplaşmalar mevcut kök duygusuna işaret ediyor bu da tabiî ve millî vasıflardandır. Ancak ideolojik destekten mahrumluk sebebiyle, bunlar, Amerika’nın arzusu hilâfına şekillenmiyor ve onum lehine işliyor…

Mesela, geçenlerde Amerikan hariciyesi, Suriye’deki el Kaide’den bahisle “tarafımızda” açıklaması yaptı. En yaman Amerikan düşmanı El Kaide bile, şimdi Amerika’nın nezdinde cici teröristler. Demek oluyor ki, temel strateji, emperyal güç Amerika’nın, fizîken, siyaseten, coğrafyamızdan defedilmesi, diğer hususların mahallî, kısıtlı seviyede tutulmasıdır.

Azerbeycan ile İran’ı ise ortak bir remz şahsiyet birleştirir ve kültürel yumak hâline getirir: Safevî Şah İsmail…

Bugün İran, çoktan aza sıralamayla, Fars, Azerî, Kürt ve Araplardan müteşekkil… Azerî ile olan mesele, kavmî olmaktan ziyade Şah İsmail’in mirasının paylaşılmasında ihtilaftır; itibarî ve siyasî yer kapmaca oyunudur.

Azerbaycan’daki (Kuzey Azerbaycan) vaziyet, Sovyet’in dağılmasına yakın, “glasnost ve perestroyka” zamanlarının havası… 1980`li yıllarda ülkede artık SSCB`nin yıkılmakta olduğunu gören ve gelecekte iktidara gelmek isteyen, puslu havayı iyi koklayan kurtlar yerlerini yapmaya başlamıştılar. Bunun için de bir (olağan) düşmana ve çatışmaya ihtiyaç vardı. Bu sebeble Ermeni düşmanlığı körüklenmeye başlandı. Batı’da Soros’un kanalı olan “Özgürlük Radyosu”, ülkede de Batı destekli harekatlar ile bu propagandalar sürdürüldü ve nihayetinde savaş çıktı; iktidara gelmek isteyenler de bundan istifade etti. Aynısı karşı tarafta, Ermenistan’da da olmuştu.

Bu gün bu olanların benzeri İran düşmanlığı üzerinden yürüyor. Bütün tv kanalları, Batı destekli medyalar, yüksek takipçili twitter hesapları, hepsi ağız birliği edip, İran’la savaş nidaları atıyor. Devlet kanalı olan Az-tv bile artık İran’a “düşman ülke” diye hitap etmeye başladı. Anlaşıldığı üzere ülkede İran ile savaşmak için ideolojik altyapı kurulmaya çalışılıyor ve herhâlde perde arkasındakiler maksadına böylelikle ulaşıyor.

Ülkede halkın zihnine artık bir savaş düşüncesi oturmaya başladı. Hükümetin aşikare İran’ı tehdit etmesi, İsrail’de elçilik açması, gizli şekilde İsrail’e askerî üs tahsis etmesi, İran sınırına İsrail unsurlarını yerleştirmesi, İsrail’den son teknoloji silâhların alınması, Karabağ konusunda İsrail desteği, İran’a karşı yeni müttefikler araması (İKBY ile bile temaslar kurulmaya başlandı), İran’daki protestolara müdahil olması, artık İran’ı alenen kışkırtmak arzusuna işaret ediyor.

İran-Turan’ın kesişme coğrafyasında, emperyal ve hegemon güçlerin gölgesi gezinmektedir. Bugün, Arap ülkeleri bile İsrail’in mayın eşeği olmamak iradesinde ve İran ile ilişkileri düzeltip, İsrail’in tutumuna karşı beyanatlar vermeye başladılar.

İran ile tarihî, mezhebî, kültürel ve iktisadî bağları olan, büyük bir sınırı olup komşusuna karşı, İsrail’in diktesiyle ve kendini mayın eşeği yapması, doğruyu konuşmak lâzım, bu halk düşmanlığıdır.

Azerî halkı faşist-çıfıt Netanyahu ve İsrail için neden ölsün; neden evinden, yurdundan, barkından olsun, neden şehirlerinde, tepesinde bombalar uçuşsun?

Savaşmak niyeti olmayanlar doğru taraftadır. Yine de isteyen gidip, bunu hazmediyorsa Netanyahu’nun mayın eşeği olabilir!.. Bunun bir sürü yolu var, ülkeyi topyekûn savaşa sürüklemek neden?

Eğer muhtemel savaş gerçekleşirse, bu gün halka savaş nidaları attıran, bunun doğruluğuna rıza üreten o kodomanlar, şüphesiz ülkeden ilk kaçanlar olacaktır. Karabağ savaşında da böyle oldu. Kimlerin ve onların ailelerinin ülkeden kaçtığını bu gün Azerbaycan halkı iyi biliyordur. Bu sefer de farksız olmayacak.

B.k yolunda ölmek gibi bir niyet taşımayın… Benim üzüldüğüm nokta, günümüzde dünyada bir çok halkın çölde su gibi aradığı savaşsız, şehirlerinde bombalar patlamayan, insanların korkusuzca şehrin sokaklarında gezebildiği bir ülkenin Yahudi uğruna harabe olmasıdır.

Savaşın yıkıcı tesirinden uzak kalma ayrıcalığı 3-5 kodaman, faşist, para babası, Yahudi kanı taşıyan Aliyev ailesi içindir ve işte bu sebeble onlara kurban olmayın.

Son olarak, bugün bu savaşı istemeyenler değil, isteyenler hainlerdir ve halk düşmanlarıdır.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: