BU DÜZEN İFLÂH OLMAZ

Selim GÜRSELGİL

Bu düzen yanlıştır. Bu düzen iflâh olmaz. Bu düzen toplumun her köşesinde mafya bozuntuları, üçkâğıtçılar, vurguncular ve bilumum ahlâksızlar üretiyor. Bu insanları bu hâle bu düzen getiriyor. Onun verdiği eğitim, insanlara gösterdiği kazanç şekilleri, yaşama ve eğlenme biçimleri, hakkaniyet ve adalet ölçüleri, özendirdiği insan tipleri getiriyor. Bu düzen durmaksızın zalimler ve kurbanlar üretiyor.

Başka bir düzende, şeriat düzeninde bu insanların tümü başka insanlar olabilir. Topluma ve insanlığa yararlı, karıncayı incitmekten çekinen, zarif ve eğitimli insanlar hâline gelebilirler. Mutlaka gelmek istemeyen çıkarsa bir kere, en fazla iki kere çıkar. Çünkü şeriat kötülüğe müsade etmez. Şeriat sadece iyilikleri aziz kılar, zayıfları korur, insanlar arasında hakkaniyeti ve adaleti sağlar. Bu düzense kötülüğü beslemek ve heykelleştirmek için kurulmuştur. Bu düzende iyilik mağlûptur, iyiler her zaman ayaklar altında kalır.

Bu düzen kuru hamasetle, içi boş vatan ve millet edebiyatıyla, yalanla, onu yaşatanlara sağladığı menfaatle ayakta duruyor. Vitrinine aldatıcı görüntüler koyup dükkânının içinde sıradan insanlara zulüm ve ölüm sunuyor. Vatandaşına “yaşanmaya değer bir hayat” yerine cehaleti, hiçliği, hayvanlığı, kula kulluğu yaşatıyor. Bunları gözlerden kaçırmak için de ayran kabartıcı yollara tevessül ediyor.

Seçim zamanı halkın önüne ekseriya “iki ölümden biri” konuluyor. Ona “nasıl bir hayat yaşamak istersin?” diye değil, “nasıl ölmek istersin?” diye soruluyor. Esasen insanların yaşamak istedikleri hayatı seçme ve o seçime uygun davranışlarda bulunma hakkı olmalıdır. Bütün meşrû yollar milletin önüne konulmalı, millet kendi iradesi, istidadı ve hak edişi nisbetinde hayat tercihinde bulunmalıdır. Halbuki insanların önüne hayat değil de ölüm tercihi konulursa ne olacak? Bazısı ölümü seçecek, bazısı reddedecek ve yasadışı, ahlâkdışı yollar bularak hayata tutunmaya çalışacak. Ona işte, eğitimde, sağlıkta, adalette, her şeyde fırsat eşitliği, istidadı olan ve sevdiği şeyde bir şey olma hakkı tanınmayınca, o, ya bu haksız düzene boyun eğecek, yahut suça sürüklenecek. İki ölümden birini seçtiğinde hayatında hiçbir şey değişmeyecek; sadece nasıl öleceğini seçmiş olacak. Belki yalnız cellâdını seçmiş olacak: Beni bir lâik öldüreceğine bir muhafazakâr öldürsün, belki arkamdan bir Fatiha okur diyecek.

Maalesef durum bu: Bu düzen iyileri ya kötüleştiriyor veya kötülere yem ediyor. Bu düzen kötüleri baştacı ediyor. En iyi siyasetçi, bu kötülüğün farkına varacak siyasetçidir. En iyi aydın, bu düzenin sürdürülebilirliği olmadığını, insanlara yeni bir dünya sunmak gerektiğini ve bunun mümkün olduğunu farkeden aydındır. Daha iyisi, şeriatın kurtuluş olduğunu anlayan siyasetçi ve aydındır.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: