BİZ OLAMIYORSAK ZIDDIMIZI ELEŞTİRMENİN FAYDASI DA YOK

Selim GÜRSELGİL

Ben tabii çok fazla dışarıya dönük eleştiriler yapmıyorum. Daha ziyade İslâmî kesime yönelik eleştiriler yapıyorum. Bunun başlıca iki sebebi var. Birincisi, işin bir ucuzluk tarafı, manipülasyonlara da alet olmaya müsait tarafı var. Dışarıya sallamak kolay. Çoğu zaman ezbere klişelerle yapılabiliyor bu. Sahte kutuplaşmalar, ucuz karalamalar, başımızdaki emperyalistlerin de çok hoşuna gidiyor. Onlar böyle bir Türkiye görmek istiyorlar. İnsanlar birbirine internette sallasın, kimse kimseyi dinlemesin, anlamasın. Buradan hiçbir yere varılmaz.

Türkiye’nin gerçek meselesi, İslaâmî kesimin bir inkılâbı başarıp başarmayacağıdır. Bu mesele, İslaâmî kesimin istikbâlde var olup olmayacağı, hatta Türkiye’nin var olup olmayacağı kadar mühimdir. Daha ileri gidelim: Yeryüzünde bir insanlık kalıp kalmayacağı, insanın emperyalistler elinde bir ucubeye dönüşüp dönüşmeyeceği ile ilgilidir. İslaâmî kesimin muhatap olduğu inkılâbı başarması bu kadar mühimdir.

Ama ne yazık ki, camia bu inkılâbın hakkından gelmenin şartlarına bir hayli uzak. Fikir diyorsun kaçacak delik arıyorlar, sanat diyorsun herkes arkasını dönüp uzaklaşıyor, aksiyon diyorsun linç edilmediğin kalıyor. Bir müslüman yeryüzünde bunlarla temayüz etmeyecekse neyle edecek? Fikirde, sanatta, ahlâkta insanlığın en ilerisinde olmayacaksa dünyada ne işi var?

Bakıyorsun vaiz cemaate kadınların giyimini şikâyet ediyor. Oğlum sen cemaatin önderi olmaya talip değil misin, bunların çözüm yollarını göstermek için ortaya çıkmadın mı, halka neyi şikâyet ediyorsun? Lâfa gelince kurtarıcısın ama daha kendi kafanı kurtaramamışsın.

Öteki tuvalete sol ayakla girmenin faziletini anlatıyor. Anlata anlata bitiremiyor. Dönüyor dolaşıyor anlatıyor. Bir de hüküm basıyor: “İşte bunu yaptığımız gün kurtuluruz.” Ne kurtulmaya dair bir fikri var, ne de ne’den niçin kurtulması gerektiğinden haberi. İnsanları kurtaracağı hastalık hakkında hiçbir fikri olmayan hekim olur mu? Hekimin mikrobu tanıması, hastalığın sebeplerini bilmesi, halka bir tedavi şekli tavsiye etmesi gerekmez mi? Bu bize hastalığı şikâyet ediyor. Bize şikâyet edeceksen senin ne işin var o kürsüde?

İslaâmî kesim ya İbda diyalektiğini anlayacaktır yahut gelecekte bu boşlukta bir yer işgâl etme hakkının da kalmayacağını görecektir. Mesele bu kadar ciddidir. Bu ciddiyet karşısında, meselelerden kaçarak tek başına kurtuluş yolu da yoktur. Ya insanlık çapında kurtulunacak, ya topyekûn yok olunacaktır. Bu işin şakası yok. İslaâmî kesimin sorumluluğu işte bu kadar büyük. Ya ol ya öl noktası. Ya öl ya geber kavşağı. Ya bu deveyi güdersin ya bu diyardan gidersin basamağı.

Bizim eleştiri hedefimiz bu yüzden daha çok o.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: