İSRAİL BİR APARTHEİD REJİMİDİR

Hazal YALIN

İsrail apaçık bir apartheid rejimidir, zira İsrail devletinin bütün uygulamaları, BM Genel Kurul 3068 sayılı kararının ve Cenevre Konvansiyonu ek I’inci Protokol’ünün açıkça ihlalidir.

BM Genel Kurul’un 30 Kasım 1973 tarihli ve 3068 sayılı “Apartheid suçunun bastırılması ve cezalandırılmasına ilişkin uluslararası sözleşmesi”, benim bildiğim kadarıyla, Genel Kurul kararları bağlayıcı olmasa bile, apartheid ile ilgili en temel uluslararası hukuk metnidir. İmzalamayı reddeden ülkeler arasında şunlar vardır: ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İsrail, İtalya, Hollanda, Britanya, Avustralya, Yeni Zelanda. Sözleşme Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin tamamı tarafından onaylanmadığı için bağlayıcı olmasa bile apartheid, 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Konvansiyonu’na ek 8 Haziran 1977 tarihli I’inci Protokol ile protokolün ağır ihlali ve savaş suçu kabul edilmiştir. Bu açıdan da apartheidin tanımına dair temel metin 3068 sayılı karar olduğu için bu kararın hukuki gücü artar.

Sözleşme tasarısı 1971’de Sovyetler Birliği ve Gine tarafından ortak olarak sunulmuştur.

Rusçasından çeviriyorum. Sözleşmeye göre apartheid şunları kapsar:

a) Bir ırk grubunun veya gruplarının üye veya üyelerinin yaşama ve kişi hürriyeti haklarından şu yollarla mahrum edilmesi:

i) bir ırk grubunun veya gruplarının üyelerinin öldürülmesi;

ii) Bir ırk grubunun veya gruplarının üyelerine ciddi bedensel veya zihinsel zarar verilmesi ve hürriyetlerinin veya onurlarının ihlal edilmesi veya işkenceye veya zalimane, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya cezaya maruz bırakılması;

iii) bir ırk grubunun veya gruplarının üyelerinin keyfi tutuklanması ve kanunsuz olarak hapiste tutulması.

b) Bir ırk grubu veya grupları için kasıtlı olarak onun tamamen veya kısmen fiziki yok edilmesini öngören hayat şartlarının yaratılması.

c) Bir ırk grubunun veya gruplarının ülkenin siyasi, sosyal, iktisadi ve kültürel hayatına katılmasını engellemeyi amaçlayan yasama niteliğinde ve başka herhangi tedbirler; bu grup veya grupların tam anlamıyla gelişmesini önleyen şartların bilhassa ırk grubu veya gruplarının üyelerinin temel insan hak ve hürriyetlerinden, bu kapsamda çalışma hakkından, kabul görmüş sendikalar kurma hakkından, eğitim hakkından, ülkeden ayrılma ve geri dönme hakkından, yurttaşlık hakkından, seyahat ve ikamet yerini seçme hakkından, kanaat hürriyeti ve bunları özgürce ifade etme hakkından ve barışçıl yürüyüş ve dernek hürriyeti hakkından yoksun bırakılması yoluyla kasıtlı olarak yaratılması.

d) Nüfusu bir ırk grubu veya grupları için tecrit edilmiş rezervasyonlar ve gettolar kurmak yoluyla, farklı ırk grupları arasında karma evlilikleri yasaklayarak, bir ırk grubu veya gruplarına veya onların üyelerine ait toprak mülkiyetine el koyarak bölmeye yönelik yasama niteliğinde olanlar da dahil her tür tedbir.

e) Bir ırk grubu veya gruplarının üyelerinin emeklerinin sömürülmesi, bilhassa da bunların cebri emeğinin kullanılması.

f) Apartheide karşı çıktıkları için örgüt ve kişilerin temel hak ve hürriyetlerinden mahrum edilmek yoluyla kovuşturulması.

Kaynak: https://t.me/Hazal_Yalin/6409

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d