DEVLER VE CÜCELER

Selim GÜRSELGİL Tarihin her yerinde, toplumların herbirinde görülen bir ruh hastalığı çeşidi vardır ki, bugünkü İslâmcı camiada da bir hayli yaygındır. Özellikle yazar çizer piyasasına girip çıkmış olanlar, bu tipin … Read More

Av. Güven YILMAZ – Av. Ahmet ARSLAN: SALİH MİRZABEYOĞLU, ADIMLAR ÇİZGİSİ, 25 MART SALDIRISI VE ÜNSAL ZOR

Kumandan’ın yaşadıklarına şahid olan ve bununla birlikte O’nun esaretten kurtulması için yürütülen mücadelede öncülük eden Güven YILMAZ ve Ahmet ARSLAN’ın