Av. Güven YILMAZ – Av. Ahmet ARSLAN: SALİH MİRZABEYOĞLU, ADIMLAR ÇİZGİSİ, 25 MART SALDIRISI VE ÜNSAL ZOR

Kumandan’ın yaşadıklarına şahid olan ve bununla birlikte O’nun esaretten kurtulması için yürütülen mücadelede öncülük eden Güven YILMAZ ve Ahmet ARSLAN’ın

KUMANDAN SALİH MİRZABEYOĞLU’NUN AVUKATI GÜVEN YILMAZ, TELEGRAM İŞKENCESİ SÜRECİNİ ANLATIYOR

Av. Güven YILMAZ’ın, Kumandanımızın 19 yıllık işkence sürecine şahidlik ettiği yönleriyle birlikte vesika niteliğindeki söz konusu tarihî değerlendirmelerinin video kaydını alâkalarınıza sunuyoruz.