MACKİNDER STRATEJİK ‘İNCİL’İNİ GÖZDEN GEÇİRMEK

Brzezinski’nin Mackinder fikrini formüle etmesinden bu yana o kadar uzun zaman geçti ki, klasik diplomasi tamamen yok oldu. Alastair CROOKE Afganistan’ın Rusya’nın sürükleneceği bir “çamur” bataklığına dönüşmesinin arkasındaki asıl “itici … Read More

HİBRİT SAVAŞ

Ayhan SÖNEMZ Hibrit Savaşı, ABD emperyalizmasının icra ettiği şimdiye kadarki en önemli stratejik gelişmelerden biridir ve “Renkli Devrimler”den “Geleneksel Olmayan Savaşlar”a geçişin, önümüzdeki yıllarda istikrarsızlaştırıcı eğilimlere etki etmesi bekleniyor. Jeopolitiğe … Read More