İSTİŞARE TOPLANTISI… GÜNDEM: BOPÇU SOSYALİST SALDIRILAR VE SALDIRGANLAR

İSTİŞARE TOPLANTISI… GÜNDEM: BOPÇU SOSYALİST SALDIRILAR VE SALDIRGANLAR

ADIMLAR Fikir, Kültür, Siyaset Platformu’nun istişare toplantısı hafta sonu da gerçekleşti.

Kamuoyuna duyurulmayan, yalnız davetlilerin katıldığı toplantının ana gündem maddesi ADIMLAR Dergisi’ne karşı “İleri Haber” ve çevrelerinin başlattıkları tetikçi yayınlar, saldırılardı.

25 Mart 2015 tarihinde düzenlenen bombalı saldırı, benzer şekilde Amerikancı Sosyalistlerin hedef gösterdikleri haberler sonrasında yaşanmıştı. Şamil İğde üzerinden ADIMLAR dergisine yapılan bu saldırıları düzenleyenler etrafında gerçekleştirilen değerlendirmeler sonrasında, Şamil İğde hakkında yürütülen soruşturma ile ilgili davetli misafirler ve gönüldaşlar bilgilendirildi.

Plâtform Başkanımız Ali Osman Zor’un, söz konusu saldırı ve Adımlar Dergisi’nin ilk elde ortaya koyduğu kararlı tavrı hakkında davetli olan takipçilerimizin düşüncelerini öğrenme fırsatı bulduğu toplantıda, ADIMLAR Plâtformu’na yapılan saldırıların sebebleri üzerine konuşulduğu gibi, saldırganların temsilcisi oldukları “Amerikancı Sosyalist” karakter hakkında da değerlendirmeler yapıldı.

Diğer yandan toplantıya davet edilen farklı partilere mensup bazı okuyucularımızın, sohbet sırasında ortaya koydukları bazı problemler de gündemimiz içerisinde ele alındı.

AKP’ye karşı “muhalefet” iddiasında olan “İslâmcı” partilerin, muhalefet görünümü etrafında hükümeti yaşatmak dışında bir fonksiyon icrâ etmedikleri; Parti güdücülerinin büyük bir potansiyeli hebâ etmekte oldukları; özellikle vatan çapında gençlik teşkilatlanmaları olan bu partilerin, yapılması gereken hakkında bir bilgi sahibi olmadıkları, çünkü yaşadığımız işgal şartlarını hissetmedikleri; hissedenlerin de söz konusu partiler içinde önlerinin kesildiği; bütün bu menfiliklere karşın, Din-Vatan-Millet diyebilen insanların, bir araya gelme iradesini ortaya koymaya başlayacakları vurgulandı.

Her fırsatta Vatan topraklarını “NATO Toprağı” olarak dünyaya ilan eden Erdoğan-AKP iktidarının, Türkiye 50 parçaya bölünse bile umurunda olmadıklarının vurgulandığı Sohbet-İstişare toplantısı sırasında, misafir Tarihçi-yazar arkadaşımız, AKP’nin himâyesinde kurulan BOP Kürdistanı’nıyla ilgili gelinen son durumu anlatarak, harita üzerinden katılımcıları bilgilendirdi.

Başta değerli Nazif Keskin ağabey olmak üzere, davetimize icabet ederek toplantıya katılan tüm gönüldaş ve misafirlerimize teşekkür ederiz.

ADIMLAR Haber

 

bop-sosyalist-saldiri-3bop-sosyalist-saldiri-4bop-sosyalist-saldiri-5bop-sosyalist-saldiri-6bop-sosyalist-saldiri-7bop-sosyalist-saldiri-8

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d