SAADET PARTİLİ MİLLETVEKİLİ CİHANGİR İSLAM: ZALİMSİNİZ!

SAADET PARTİLİ MİLLETVEKİLİ CİHANGİR İSLAM: ZALİMSİNİZ!

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Nazır Cihangir İSLAM, TBMM’nin 31 Ekim 2018 günkü 12. birleşiminde yaptığı konuşma sırasında mecliste yaşanan gerginlik, hükümet partisi AKP sıralarından gelen tepkilerle büyüdü.

İslam’ın, halkın temsilcisi sıfatıyla mecliste yaptığı konuşma sırasında, AKP’li vekiller, “söylenmesini istemedikleri şeyler” söylenince sıralara vurup Cihangir İslâm’ı susturmak istediler.

Monarşi, krallık rejimlerinin “benim istemediğim şeyi söyleme” ve sahte hürriyet / şeklî demokrasi rejimlerinin “istediğimi söyle” zorlaması arasında sıkıştırılmak istenen “aydın sorumluluğu”…

Günümüzde yaşanan bütün problemin temelini; ne yıllardır uygulanagelen yanlış politikalar ve ne de bu politikaların siyasî, sosyal ve ahlâkî sonuçlarında değil; yanlışlıkları cesaretlendiren sorumsuzlukla, “aydın”ların üzerilerine düşen sorumluluğu yerine getirmemesinde görüyoruz.

İnandığı “iyi”, “doğru”, “güzel” anlayışının, bütün Anadolu insanını –ve insanlığı!- kucaklayacak bir dünya görüşü bütünlüğünde savunabilecek çapta mücadelesini verme misyonu yanında, “haksızlık karşısında susmayan” karakteriyle sorumludur gerçek “aydın”…

Genel Başkanımız Sayın Ali Osman ZOR’un Eylül 2018 tarihli BUGÜNKÜ DURUM (2): KRİZ: NETİCE-BAŞLANGIÇ makâlesinde Anadolu ve bütün dünyada yaşanan bunalım ve siyasî tıkanıklık hakkında dikkat çektiği “buhranın kaynağı”dır sorun:

“Pratik görevleri üstlenecek ve kitlelere önderlik yapacak “gerçek aydın” eksikliğinden veya bu aydının “yol bulamadığı” için sorumluluğunu yerine getirememesinden dolayı biriken hatâ ve yanlışların sebeb olduğu maddî-manevî buhran; toplumun her kesiminin yaşadığı bizce budur.”

Gelinen bu süreçte herkes açık açık davasını ortaya koyabilme cesaret ve sorumluluğunda olmak zorundadır…

Sayın Cihangir İslam’ın konuşmasının medyada yer alan görüntülü kaydını, “aydın sorumluluğu”na numune olarak dikkatlerinize sunuyoruz.

 

Prof. Dr. Nazır Cihangir İslâm kimdir?

– 1959 yılında Sakarya’da dünyaya gelmiştir. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı ve Profesördür. İlkokulu Adapazarı Atatürk İlkokulunda, ortaokul ve liseyi TED Ankara Kolejinde bitirdi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anadolu Üniversitesi AÖF Felsefe Bölümü ve SUSEM İslami İlimler Programı mezunudur… ABD Minnesota Üniversitesi, Kanada – Montreal McGill Üniversitesi ve ABD Minnesota Twin Cities Spine Center’da Omurga Cerrahisi ve Klinik Araştırma eğitimi aldı ve fellowship programlarını tamamladı. Mimar Sinan Üniversitesi Felsefe yüksek lisans öğrencisidir. Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesinde Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeliği, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Klinik Şefliği yaptı.

– Mazlumder, Saadet Partisi, HAS PARTİ, Adalet Zemini ve Hak ve Adalet Platformu kurucularındandır. Artı TV 45 + 45 Programı eş moderatörlüğü, Duvar gazetesi köşe yazarlığı yaptı. 100’ün üzerinde bilimsel çalışması yanında sosyal alanda yayımlanmış çok sayıda makalesi vardır… Çok iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Almanca ve Arapça bilen İslam, 3 çocuk babasıdır.

– Cihangir İslam, CHP Genel Başkanı Kemâl Kılıçdaroğlu’nun başlattığı “Adalet Yürüyüşü”ne katılmış, 15 Temmuz sonrasının OHAL şartlarında 686 sayılı KHK ile Kafkas Üniversitesindeki görevinden ihraç edilmiştir…

– Cihangir İslam, 28 Şubat döneminde başörtülü olduğu için meclise alınmayan Merve Kavakçı’nın da kocasıdır.

MECLİS TUTANAKLARINA YANSIYAN TARTIŞMA

Saadet Partisi Milletvekili Nazır Cihangir İslam’ın konuşmasını sürekli olarak kesmeye çalışan AKP’li vekiller ile İslam arasında geçen diyaloglar tutanaklarda yer aldı. İşte Milli Gazete’den iktibasla Meclis tutanakları…

Aynı mahiyette diğer önerge üzerinde söz isteyen İstanbul Milletvekilimiz Sayın Nazır Cihangir İslam.

Buyurun Sayın İslam. (CHP sıralarından alkışlar)

Süreniz beş dakika.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) – Tarihten ders çıkartacaksınız. Ama siz yaptıklarınızdan hicap bile duymuyorsunuz. İçinizden kaçı 15 Temmuzda sokaktaydı? Hiç mi?

RECEP ÖZEL (AKP-Isparta) – Üslubunu düzelt, üslubunu düzelt.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) – El kaldırın bakayım, kaçı?

RECEP ÖZEL (Isparta) – Böyle üslup mu olur? Böyle üslup mu olur?

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) – Kaç kişi, kaldırın?

RECEP ÖZEL (Isparta) – Sana ne! Böyle üslup mu olur?

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) – Zannedilir ki çatışmalar doğru ile yanlış arasında yapılır.

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (AKP-Elâzığ) – Ya, sen sınıf öğretmeni misin? Yok, elini kaldır, yok ayağını kaldır, sana ne ya!

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) – Ortada bir çatışma varsa…

OSMAN AŞKIN BAK (AKP-Rize) – Ya, saçmalama kardeşim bu saatte!

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Hatibi dinleyelim.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) – Susturun.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen Hatibi dinleyin.

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elâzığ) – Sayın başkan, diyor “El kaldır, ayağını kaldır.”

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) – Ortada bir çatışma varsa…

Aziz milletim, bakın, bakın, konuşturmuyorlar görüyorsunuz.

BAŞKAN – Ben konuşmak isteyene söz veririm merak etmeyin.

Hatibi dinleyelim, lütfen.

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elâzığ) – Sen neredeydin 15 Temmuzda?

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) – Ortada bir çatışma varsa bu illa doğru ile yanlışın çatışması değildir, doğru ile yanlış çatışır, yanlış ile yanlış da çatışır; batıl ile batıl da çatışır.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Adın ne senin adın?

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) – 15 Temmuz akşamı iki batılın çatışmasını seyrettik biz bu ülkede. (CHP sıralarından alkışlar)

RECEP ÖZEL (Isparta) – Hadi oradan! Lüzumsuz.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Vay, vay, vay, vay, vay!

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) – Neydi? Menfaat kavgasıydı. Devleti parsellediniz ve bunun hesabını vermediniz. Allah için bunlara İslamcı falan demeyin, bunlar Makyavelist, bunlar Oportünist bunlar beceriksiz, bunlar dünyaya yapıştılar ve acısını şimdi milletten çıkartıyorlar, değerli arkadaşlarım.

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elâzığ) – Sen nereye yapıştın?

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Sen kimle kol kola girdin?

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) – Ne oldu 15 Temmuzda? Burada 4 parti aslanlar gibi imza verdi, Yenikapı’ya giderken HDP’den kurtuldunuz, Anayasa’yı referanduma giderken CHP’den kurtuldunuz ama bugün MHP’ye ihtiyacınız olduğu için MHP’yle yan yana duruyorsunuz. Siz kadim kıymet bilmez, siyaseten nankörsünüz, nankör. (CHP sıralarından alkışlar)

RECEP ÖZEL (Isparta) – Sensin nankör!

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Sen kiminle yan yanasın, kiminle yan yana duruyorsun?

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) – 15 Temmuz bahane, bütün muhaliflerinizi, dürüst insanları, hakkı söyleyenleri, zulmünüzü yüzünüze söyleyenleri tasfiye ediyorsunuz.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Ya, bir tedaviye ihtiyacın var senin!

RECEP ÖZEL (Isparta) – Parmağını sallama, parmağını sallama!

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) – Bakın, “liberal”, “komünist”, “milliyetçi”, “Türkçü”, “irticacı” diyerek geçmişte çok şeyler yapıldı bu ülkede.

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elâzığ) – Parmak sallama!

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Kürsüye vur, kürsüye. Bardağı aldın, kürsüye vur, kürsüye vur.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) – Ha, şimdi de siz uydurdunuz, FETÖ’cü, iltisaklı, irtibatlı. Nedir FETÖ? FETÖ’cü nedir?

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Bardağı aldın oradan, kürsüye vur, kürsüye; olmaz öyle.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) – Alparslan Kuytul’u niye içeri attınız? Ha, sıra öbür cemaatlerde mi, Nakşilerde mi, Kadirilerde mi?

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Etkisiz bir konuşma oluyor, çok etkisiz bir konuşma, zavallı bir konuşma!

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) – KHK’yle sivil ölüye çevirdiğiniz insanların şimdi, bununla, bu utanç vesikasıyla üzerlerine beton dökmek istiyorsunuz.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Masaya vurman lazım, olmadı, masaya vurman lazım, olmadı masaya vur ya! Masaya vursana, kürsüye.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) – Anayasa’yı ve en temel haklarımızı ihlal ediyorsunuz.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Olmadı performans düşük ya!

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) – Bak, sağlık çalışanlarının çalışmasını engelleyeceksiniz; sizden beklenir, şaşırmıyoruz.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Kötü bir konuşma oldu bu, performans düşük.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) – Müsle var ya, müsle, müsle sizin işiniz; hainler mezarlığı sizin icadınız; müsademe de sizin sanatınız değerli arkadaşlar.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Vay, vay, vay!

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) – Zulmediyorsunuz ve zalimsiniz. Bunu her dem suratınıza haykıracağız.

SELMAN OĞUZHAN ESER (AKP-Karaman) – Zalim sensin!

RECEP ÖZEL (Isparta) – Sen nesin! Sen hainsin!

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) – Bunu niye yapıyorsunuz, biliyor musunuz?

YELDA EROL GÖKCAN (AKP-Muğla) – Sen nesin! Aynaya bak, aynaya!

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Kürsüye vur, kürsüye!

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) – Bunu şunun için yapıyorsunuz: “O, ne derse o.” diyorsunuz, şundan vazgeçin.

YELDA EROL GÖKCAN (Muğla) – 15 Temmuz gecesi neredeydin, onu açıkla.

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elâzığ) – Biz halk ne derse onu yapıyoruz kardeşim.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Milletin dediğini yaparız, sen kendine bak! Sen kendine bak, millet ne derse biz onu yaparız!

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) – Ya, benim gibi, sizin gibi, buradaki arkadaşlar gibi, âciz bir kula kulluk ediyorsunuz, en çok aldanana kulluk ediyorsunuz; Allah’a kulluk etmiyorsunuz, âciz bir kula kulluk ediyorsunuz.

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elâzığ) – Sen kime kulluk ediyorsun!

BAŞKAN – Karşılıklı konuşmayın değerli arkadaşlar.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Milletin dediğini yaparız biz.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) – Bakın, size şimdi milletten bana gelen mesajları aktaracağım.

RECEP ÖZEL (Isparta) – O parmağı indir, parmağı!

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) – Bize neden bunları daha önce söylemediniz, bizi niye daha önce uyarmadınız diye aktaracağım. Beddua alıyorsunuz.

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elâzığ) – Sen mi alıyorsun?

RECEP ÖZEL (Isparta) – O seansları sen mi yaptın?

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) – “Ocakları sönsün.” diyor insanlar size, “Soyları kurusun.” diyor insanlar size, “Allah belalarını versin.” diyor insanlar size.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Zavallısın be!

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elâzığ) – Sana mı diyor, bize mi diyor?

BAŞKAN – Sayın İslam… Sayın İslam…

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) – İleride toplum içine çıkamayacaksınız.

BAŞKAN – Sayın İslam, lütfen konuşmanıza temiz bir dille devam edin Sayın İslam.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) – Siyaseten sonunuz yakın, biz geliyoruz. Gideceksiniz, gideceksiniz, gideceksiniz! (HDP ve İYİ PARTİ sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler)

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Yürü! On dört yıldır sandığa gömdü millet sizi! Ne diyorsun be! Ne konuşuyorsun!

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Sayın Can, buyurun.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Altmış yıldır iktidar olamıyor be, ne konuşuyorsun! Öyle yanaşıp da milletvekili olma burada!

BAŞKAN – Sayın Bak, izin verir misiniz, Sayı Can söz istedi.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Sayın Başkan, hatip grubumuza yönelerek “15 Temmuzda neredeydiniz?” diye grubumuza… Sataşmadan söz istiyorum.

BAŞKAN – Sayın Can, toparlayalım.

Buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

***

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

22’nci Dönemden bu tarafa milletvekiliyim, 23’üncü Dönem hariç.

Türkiye Büyük Millet Meclisi çok ateşli hatipler gördü ama üslup seviyesi bu kadar düşük bir hatip görmedi. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) “15 Temmuzda neredeydiniz?” diye soru sordunuz, cevaplayayım. 15 Temmuzda Sayın Özgür Özel, Sayın Erkan Akçay ve Meclis Başkan Vekilimiz ve biz buradaydık.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Sen neredeydin! Nereye saklanıyordun sen!

RAMAZAN CAN (Devamla) – Yiğitsen, kahramansan gel! Sen neredeydin? Hesap ver!

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Sen neredeydin? Nereye saklanıyordun?

SELMAN OĞUZHAN ESER (Karaman) – Terbiyesiz, terbiyesiz herif!

RAMAZAN CAN (Devamla) – Arkadaşlar…

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Sen neredeydin? Nereye saklanıyordun?

RAMAZAN CAN (Devamla) – Arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi…

SELMAN OĞUZHAN ESER (Karaman) – Terbiyesiz herif!

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Orada konuştuğun kimliğe bak sen! Bak, buradaki arkadaşlarına bak!

BAŞKAN – Sayın Bak, Sayın Bak…

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Bir daha konuşma!

BAŞKAN – Sayın Bak, lütfen oturur musunuz. Hatibiniz konuşuyor Sayın Bak.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Konuşma bir daha!

RAMAZAN CAN (Devamla) – Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri…

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Bak burada arkadaşlarımız var, hepimiz buradaydık; konuşma!

BAŞKAN – Sayın Bak, hatibiniz konuşuyor.

RAMAZAN CAN (Devamla) – Türkiye Büyük Millet Meclisi…

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Sen neredeydin, nereye saklanıyordun?

BAŞKAN – Sayın Bak, hatibiniz konuşuyor, lütfen.

RAMAZAN CAN (Devamla) – Türkiye Büyük Millet Meclisi alçak FETÖ terör örgütünce bombalanırken siyasi iradeye, “Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir.” iradesine hep beraber sahip çıktık. (AK PARTİ sıralarından “Bravo!” sesleri, alkışlar) Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekilleriyle beraber tarih yazmıştır.

MUHAMMED FATİH TOPRAK (Adıyaman) – Sizin liderleriniz saklanırken bizim liderimiz…

TURAN AYDOĞAN (İstanbul) – Senin Başbakanın neredeydi?

RAMAZAN CAN (Devamla) – Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi…

TURAN AYDOĞAN (İstanbul) – Senin Başbakanın neredeydi?

RAMAZAN CAN (Devamla) – Türkiye Büyük Millet Meclisi Sakarya’da… (AK PARTİ ve CHP sıralarından karşılıklı atışmalar)

BAŞKAN – Değerli milletvekilleri, karşılıklı konuşmayalım lütfen.

TURAN AYDOĞAN (İstanbul) – “Liderleriniz saklanırken…” diyor ya!

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Arkadaş, terbiyesizlik yapma, sana zıplamayı öğretirim ha!

RAMAZAN CAN (Devamla) – Sayın Başkanım, Türkiye Büyük Millet Meclisini Yunan ordusu bir pırpırlı, pervaneli uçağı kaldırıp bombalayabilirdi…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Biz size saygısızlık etmiyoruz…

RAMAZAN CAN (Devamla) – Çok değerli milletvekilleri…

BAŞKAN – Değerli milletvekilleri… Değerli milletvekilleri…

Değerli milletvekilleri, lütfen, bir sayın hatip konuşuyor. Karşılıklı konuşmak nereden çıktı böyle?

Buyurun Sayın Can.

RAMAZAN CAN (Devamla) – Yunan ordusu isteseydi pırpırlı, pervaneli 1 tane uçağı kaldırıp Türkiye Büyük Millet Meclisini bombalayabilirdi ama milletin vergilerinden, tırnaklarından artırarak…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

RAMAZAN CAN (Devamla) – Düşmana, PKK’ya karşı savaşacağına alçak FETÖ terör örgütü, Kızılay’da, Genelkurmayda ve Türkiye Büyük Millet Meclisini bombalama cüretinde bulunabildi.

BAŞKAN – Selamlayın Sayın Can.

RAMAZAN CAN (Devamla) – Hamdolsun, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK PARTİ hep beraber burada destan yazdık. Lütfen bu destana gölge düşürmeyin, başka ihsan istemiyoruz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim, sağ olun.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun Sayın İslam.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) – Sayın Başkan…

ALİ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) – Otur yerine, otur yerine!

RECEP ÖZEL (Isparta) – Otur yerine!

BAŞKAN – Bir saniye değerli arkadaşlar, bir saniye.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) – Sayın Başkan, benim üslubuma hatip “Seviyesiz.” dedi; onun cevabını vermek istiyorum. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN – Ben oturduğunuz yerden vereyim size, ben açayım mikrofonunuzu.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) – Hayır, kürsüden, eşit şartlarda olsun.

BAŞKAN – Sayın İslam, lütfen, oturduğunuz yerden ben açayım.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) – Hayır, ya konuşmam ya buradan konuşurum Sayın Başkan. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Arkadaşımız buradan konuştu, ben de kürsüden konuşmak istiyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Sayın İslam, hangi sözler için söz istiyorsunuz?

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) – “Seviyesiz, en seviyesiz hatip.” dedi bana. Ben buna layık değilim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Sayın İslam, başka bir sataşmaya mahal vermemek kaydıyla söz veriyorum. Lütfen konuşmalarımıza dikkat ederek konuşalım, lütfen ve bu tartışmayı bitirelim.

Buyurun. (İYİ PARTİ ve HDP sıralarından alkışlar; AK PARTİ sıralarından sıra kapaklarına sürekli vurmalar, gürültüler)

BAŞKAN – Değerli milletvekilleri… Değerli milletvekilleri…

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Seviyeyi bozanları istemiyoruz, Meclise saygı göstermeyenleri istemiyoruz.

***

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) – Aziz milletim, görüyorsunuz değil mi… (AK PARTİ sıralarından sıra kapaklarına sürekli vurmalar, gürültüler)

BAŞKAN – Değerli milletvekilleri… Değerli milletvekilleri, salonun sükûnetini bozmayalım lütfen.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) – Bunlar AK PARTİ Grubu, AK PARTİ Grubu. Bunları size şikâyet ediyorum, size. (AK PARTİ sıralarından sıra kapaklarına sürekli vurmalar, gürültüler)

BAŞKAN – Salonun sükûnetini bozmayalım.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) – Burada bir tane farklı söze tahammülleri yok, bir tane. (AK PARTİ sıralarından sıra kapaklarına sürekli vurmalar, gürültüler)

BAŞKAN – Salonun sükunetini bozmayalım değerli arkadaşlar.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) – Bize seviyeden bahsediyorlar. Bakın, ben size seviyeden bahsedeyim. Siz gidin bu uyarınızı “Ananı da al git.” diyene yapın. Siz gidin bu uyarınızı bize “Hain.” diyene yapın. (AK PARTİ sıralarından sıra kapaklarına sürekli vurmalar, gürültüler) 15 Temmuz akşamı nerede olduğumu da gidin kendi teşkilatlarınıza sorun.

BAŞKAN – Sayın İslam…

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) – Ama çare yok, gideceksiniz, gideceksiniz, gideceksiniz ve biz geleceğiz. (AK PARTİ sıralarından sıra kapaklarına sürekli vurmalar, gürültüler)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d