İBDA FİKİR DEVRİMİ

İBDA FİKİR DEVRİMİ

İbda İslâma Muhatap Anlayış’ı temsil eden bir fikir külliyatı… Fikri önceleyen bir devrim anlayışı ki bu fikri kavrayıp kabullenen her birey fikrinin devrimcisi olmuş oluyor demektir…

İbda fikrini kavrayıp kabullenmiş kişinin, fikri ilk olarak kendine ispatı, boynuna borç olarak asılmış olup, sonra etrafına sirayet yoluyla ispat borcu artıyor demektir… İbda özünde fikir devrimidir ki, bu fikir, kendinden zuhur yoluyla muhatabını çevresine kıyasla farklılaştırır.

Peki, nasıl farklılaştırır?

Olayları, hadiseleri -topluma nazaran- adalet üzerine algılama farkıyla, metodlu düşünce ve prensipler üzere değerlendirme şuuruyla analiz edip hüküm çıkarmaya başlayarak… Peygamber tavrı diyoruz mesela… Hakkın hatırı kulunun hatırından öncedir diyoruz…

“Ruhçuluk, Keyfiyetçilik, Şahsiyetçilik, Ahlâkçılık, Milliyetçilik, Sermaye ve mülkiyette tedbircilik, Cemiyetçilik, Nizâmcılık ve Müdahalecilik” prensipleri bu fikrin omurgasıdır. Bir ibda devrimcisi muhatap olduğu konulara buralardan sarkar, kıyaslamayı bu prensiplerin terazisinde tartar, olumlu veya olumsuz hükmüne varır…

Benim, senin veya onun herhangi bir konuda ortaya koymuş olduğu düşünceler bu omurga prensiplerle çelişiyorsa, “ben İbdacıyım, fikrimi eleştirip tenkit etme kimsenin haddine değildir” tarzı serkeşlikler yine İbda’nın “Ahlâkçılık” prensibine toslamaya sebeptir.

Peygamber tavrı diyoruz… Peygamber’in hayatına baktığımızda emeğe olan hassasiyeti, emanete olan sadakati, yetime olan merhameti, düşmana olan azameti, ilme olan gayreti ve tüm mevzulardaki sünneti bizlere rehber ise; Peygamber tavrından uzak her kişinin icraatlarına muhalif olabilme, bir İbda devrimcisinin en doğal hakkıdır…

Hem İbda (fikir) devrimciliğine taraf olduğumuzun iddiasında olup, sonra kabullendiğimiz fikrin prensipleriyle çelişen hisler ve fikirlerle farklı mecralarda at koşturarak, çakal tip modunda kâh edepsiz kişi yaygarası, kâh meyhane kabadayısı, kâh sümsük tevazu rollerine bürünüp insanlara yutturma gibi bir riyakarlığa düşmememiz için dikkat etmemiz gerekiyor.

Zaten yutturamayız, zira İbda fikir devrimidir…

Yavuz USTA

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: