DÖRT KISIMDA İBDA FİKRİYATI

Salih Mirzabeyoğlu’nun düşüncesine İbda Fikriyatı diyoruz. Bu fikriyatı 4 kısma ayırarak inceleyebiliriz.

Birinci kısım (Telegram): Genel olarak Salih Mirzabeyoğlu’nun 1998 yılında tutuklanışından 2014 yılında tahliyesine ve nihayet beraatine varan hukukî süreci kapsar. Bu hukukî süreç içerisinde Mirzabeyoğlu’na 25 Ocak 2000 tarihinden itibaren yapılan telegram (zihin kontrolü) işkencesinin, bu gelişmiş işkencenin yardımcı ilimlerinin ve arka planının sergilenişi de önemli bir yer tutar. Salih Mirzabeyoğlu’nun 2003 yılından itibaren yazdığı kitaplarda bu konu çeşitli yönleriyle işlenir.

Kamuoyunda Salih Mirzabeyoğlu’nun en çok konuşulduğu konu da fikriyatının bu kısmıdır.

İkinci kısım (İştikak): Salih Mirzabeyoğlu’nun 1991’de yayınladığı Tilki Günlüğü’nün 1. cildinden itibaren hemen tüm kitaplarında görülen, fikir ve edebiyat dünyamıza getirdiği yeni bir anlayıştır. Bu anlayış, kelimelerin kök bilgileri ve harflerin sayı değerleri yardımıyla ortaya konulmuş bir tevil ve tabir metodudur. Rüya tabirinden tefekküre, âyet ve hadislerdeki sırlara yaklaşımdan “ben bilgisi”ne kadar sarkılabilmektedir. Önceleri İbda çevresinde bazı arkadaşlar bu konuya çalışmaktaysa da son yıllarda ihmâl edilmiştir. Kamuoyunda en az anlaşıldığı için en az konuşulan, ama bir vakitler istihbaratçıları en çok uğraştırmış olan bir özelliktedir.

Üçüncü kısım (Fikriyat): Salih Mirzabeyoğlu’nun 1979 yılında yayınlanan Bütün Fikrin Gerekliliği’nden son kitabına kadar tüm eserlerinde görülen tefekkür biçimidir. Bu tefekkür, İslâmî dünya görüşünün oluşturulmasından (İbda Diyalektiği) düşünce tarihinin en derin meselelerine (hikemiyat) yaygın bir derinliktedir. Felsefe, hukuk, iktisat, estetik, sanat, psikoloji, sosyoloji, fizik, biyoloji, matematik gibi beşerî ilimler yanında tüm dinî ilimler ve tasavvufa kadar geniş bir yelpazede yürüyücüdür.

Onun fikriyatının bu kısmıyla öteden beri az sayıda İbdacı meşgûl olmakta ancak yeterince anlaşılmadığı için kamuoyunda yakından bilinmemektedir. Benim de 30 yılı aşkın bir zamandır çalıştığım alan budur.

Dördüncü kısım (İhtilâl): Salih Mirzabeyoğlu’nun 1975’te Gölge dergisinin çıkışından şehadetine kadar olan süre boyunca ortaya koyduğu siyasî çizgiyi kapsar. Bu siyasî çizgi, İslâm inkılâbına odaklı bir çizgidir. Tüm İbda bağlılarını içine alır ve onların eylemleriyle tezahür eder. Zaman zaman çeşitli yorum farklarına ve tartışmalara yol açar. Siyaset herkesin en kolay anladığı şey olduğu için üzerinde her türlü spekülasyona elverişlidir. Bunun yanında insanlar en çok siyaset alanında kendilerini ortaya koymayı ve öne çıkmayı severler.

Mirzabeyoğlu’nun düşüncesinin tüm kısımları gibi siyasî çizgisi de orijinaldir; İslâmî dünya görüşünün ihtilâlci karakterde hayata geçirilişidir.

Selim GÜRSELGİL – Adımlar

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: