İÇTİMAÎ CİNNET VE SAPKINLIĞIN PATOLOJİSİ

Selim GÜRSELGİL

Buraya mercek tutalım: İnsanların rahatça, adeta bakkaldan bir paket sigara ister gibi kolaylıkla cinayet işleyebilmeleri normal mi? Kesinlikle değil. Hepimiz biliyoruz ki, bu kadar kolay cinayet işlemek, insan fıtratına terstir. Anormal bir şeydir. Bir tür hastalık halidir.

Pekâlâ, insanların başka insanları kolayca, rahatlıkla, hiçbir vicdan sızısı duymadan dolandırabilmeleri, onların ellerindeki avuçlarındakini kapabilmeleri, normal midir? Tabiî ki bu da insan fıtratına terstir. Normal bir insan, bir başkasının rızkına vicdansızca çökemez.

Ancak bunu kapitalist toplum bir hayli esnetmiştir. Dolandırıclığı, cinayeti gördüğü kadar kötü görmez. Ona daha az ceza verir. Onu hoşgörmeye daha yatkındır. Kapitalizmde bütün dava serveti ele geçirmek olduğu için, dolandırıclığın mubah bir tarafı da vardır. Yakalanmadıkça…

Kezâ fuhuş. Normal bir insanın yapabileceği şey midir? Bunu ister arz, ister talep, ister çıkar sağlama yönünden alın; ancak insanlıktan çıkmış, hayâdan sıyrılmış, fıtratından kopmuş kimseler yapabilir. Neticede o da bir hastalık hâlidir.

Ama günümüzün Batıcı değerleri buna böyle bakmaz. Onlar cinayetten dehşet duydukları kadar fuhuştan ürkmezler. Hatta toplumda fuhuş ne kadar artarsa, Batıcılık adına o kadar sevindirici olduğunu düşünen, bu yüzden onu teşvik etmeye ve yaymaya bakan pek çok Batıcı vardır. Onları sadece kontrol dışı sapıklık rahatsız eder. Fuhşu azdırıp sapıklığı kontrol edebileceğini sanmak ne çeşit bir ruh hastalığıdır? Eğer bu olabiliyorsa, onların istedikleri gibi bir toplum kurulabiliyorsa, dünyanın en ebleh toplumu olmak gerekir. İnsanları bu hâle sokmaya çalıştıklarını biliyoruz. Ama hâlâ Batıda bile bunu sağlayamıyorlar. Bir taraftan serbest fuhşu, ahlâk yokluğunu savunup diğer taraftan sapıklığı kontrol altında tutmak, bugün en gelişmiş ülkeler için bile imkânsız. İstatistiklere bakın: Dünyada en çok tecavüz İsveç, Norveç gibi “gelişmiş” ülkelerde kaydedilir.

Ruh hastalığının bir çeşidini topluma saçmaya razı olursan, diğer çeşitlerini -ki en istenmeyenleri- toplamayı göze alman gerekir. Alkolü ve fuhşu hoşgören, cinayeti de ikramiye olarak önünde bulur. Servet terakümünü (kapitalizm) azizleştiren, dolandırıcının imalathanesini de açmış olur. Bu işin icabı budur.

Bugünkü toplum bir değerler kargaşası yaşıyor. İnsanlar neyin doğru olduğunu artık bilmiyor. Doğru bildiği bir şey yapmaya kalktığında cehaletle suçlanıp alay ediliyor. Toplumda yaşanan cinnet özellikle bu değer kargaşasından besleniyor.

4 Ekim 2022

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: