SANSÜR YASASI, YENİ DÜNYA DÜZENİ, DEMOKRASİ

Ayhan SÖNMEZ

Sansür Yasası konusu sadece Türkiye’ ye mahsus, iç muhalefeti susturmakla ilgili değil. Dünya, tarihin gördüğü en karanlık çağlardan birinden geçiyor ve Türkiye’de de olup bitenler bundan ayrı gelişmiyor.

Dezenformasyon, yalan haber avcılığı, bir nevi teyitçilik iddiasındaki teşekküllerin global enformasyonun içindeki vazifeleri: Efendilerle organik bir bağı olmayanların, yani kölelerin bilgi yayma, öğrenme hakkını terörize etmek! Bu işler artık böyle yürütülüyor, önce alenî bilgileri “teyitleyerek” onay ve güvenirlik kazanırlar, sonra akıl yürütme, tenkit sürecinizi onlara devretmenizi beklerler.

Yeni düzen, yeni anlaşma… “New Deal” denir buna. Kartlar yeniden dağıtılır. Bunun bir kağıt oyunu terimi olduğu pek bilinmez!.. Sansür Yasası da bu oyunda dönen kartlardan biridir sadece.

Fikir serbestiyetinin vücud bulduğu farzedilen demokrasilerin insanlara sağladığı güya hakların, emin olun sadece bir yumrukluk canı kaldı ve onu da vuracaklar. Dünya genelinde devasa bir kriz meydana getiriliyor ve toplum alışkanlıkları ve refleksleri kesinlikle böyle sonlandırılıyor. Evet, haklarından vazgeçecek insanlar ve hükümetler otoriterleşecek. Çünkü zorbalık, zor zamanlarda genel geçer hâle gelir, bütün tutunduğunuz dallar kırılır ve hegemon güçlerin uzattığı dala tutunursunuz; tutunduğunuz dal, eğri mi düz mü, tercihiniz olmaz!…

Devletin resmî makamları hariç hiçbir kaynağın hesaba alınmadığı “BinDokuzYüzSeksenDört” rejimi Yeni Dünya Düzeni’nin bir gereği olarak AKP eliyle hazırlanıyor. “Dezenformasyon Yasası” ile kurulmak istenen Gerçek Bakanlığı ve Düşünce Polisi’dir.

Türkiye çerçevesinde, Yasa’ya dair, 29’ncu maddede, “halk arasında korku ve panik yaratmak saikiyle kamu barışını bozma” gibi gerekçelerle, “halkı yanıltıcı bilgi yayma” şeklinde yeni suç tanımlaması yapılıyor! Nereye sündürürsen oraya sünecek, ne idiğü belirsiz tanımlamalarla suçlar icad edilecek. Millete ne dayatacakları az çok belli. Batırdıkları ekonomi, yoksullaştırdıkları halk, ülke kaynaklarının peşkeş çekilmesi, edindikleri servetler, o kadar vahim ki; eleştirilmesin, tepki verilmesin, peşine düşen olmasın!

Allah bizden, hakkı söyleyip onun üstünü örtmeyeceğimize dair söz almıştır!

One thought on “SANSÜR YASASI, YENİ DÜNYA DÜZENİ, DEMOKRASİ

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: