İSLÂM VE KADIN

Selim GÜRSELGİL

İslâm’a göre, kadın peygamber olup olmadığı hususu tartışmalıdır. Maturidîler “yoktur” derken, Eşarîler “Resûl yok ama Nebi vardır. Hazret-i Meryem Nebi’dir (ve Asiye)” derler. Kadın veli olduğu ise bilinir. Hazret-i Rabia meşhurdur ve “bin erkek” kıymetindedir.

Kadın devlet reisi ve halife olması, Müslüman alimler tarafından caiz görülmemiştir. Şerh düşenler vardır, ama geneli uygun görmez. Hâkim olması hususu tartışmalıdır. Hanefîler, “ağır ceza hâkimi olmamalı, diğer tür hâkimlik olabilir” derler.

Kadınlara askerî cihad farz kılınmamıştır. Bununla beraber orduda çeşitli görevler alması ve fiilen katılması yasaklanmamıştır.

Ahlâksız sayılacak birtakım mesleklere Müslüman erkekler olduğu gibi Müslüman kadınların yönelmesi ise men edilmiştir.

Bunun dışında Müslüman kadınların hiçbir yasağı yoktur. Eğitim görmeleri ve eğitimlerinin gerektirdiği çeşitli görevlerde bulunmaları mümkündür.

Diyeceksiniz gelenek içinde bunun pek örneği yoktur. İyi de sadece İslâm toplumunda değil, eskinin diğer toplumlarında da yoktur. Batılılar kadınları insan mı, hayvan mı saymak gerektiğini tartışıyorlardı o zaman. Gak diyen kadını “cadı” diye diri diri yakıyorlardı.

Sonra dünya değişti. Kadınlar, çeşitli mücadeleler sonucunda toplum görevleri almaya başladılar. Burjuvalar kadınları fabrika işçisi yaptılar, eşek gibi çalıştırdılar. Ve bunun sonucunda sosyalistler de “kadın erkek eşitliği” görüşünü ortaya attılar. Hatta kadının “anne” olması ve bir erkekle evlilik bağıyla bir araya gelmesine karşı durmaya varıncaya kadar çeşitli uç görüşler belirdi.

Fakat genel olarak şunu söyleyebiliriz ki, İslâm’ın 1400 yıl önce kadınlara tanıdığı, İslâm alimlerinin 1000 yıl önce mümkün gördüğü haklar, 20. yüzyılda gerçekleşmeye başladı. Abdülhamid bu değişimi İslâm dünyasında en erken okuyanlardan, kızların eğitimi ve meslek edinmesinin yolunu ilk açanlardan biridir.

Buna nazaran, Ortadoğu’dan çıkma birtakım Vehhabî görüşler, “geçmişte böyle bir şey yoktu, şimdi nereden çıktı?” minvalinde fikirler ortaya attılar. Bizde de aynı şekilde bir yobazlık biçimi olarak yankı buldu. “Geçmişte yoktu, şimdi de olmasın, kadın haddini bilsin.”

Maalesef bu öyle olmayacak arkadaşlar. Sultan Abdülhamid’in açtığı yol, Müslümanların bugünden yarına yürüyeceği yolları olacak. İslam alimlerinin 1000 yıl önce Müslüman kadınlara tanıdığı haklar, bugün gerçekleşme yolu buluyor ve bundan dolayı da -ister laik, ister dinci- kim ne kadar kudurursa kudursun, dönüş olmayacak.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: