KOSOVA’DA SON DURUM

Ayhan SÖNMEZ

Haçlı Batı’nın el atmasıyla Sırbistan’dan ayrılarak bağımsızlığını ilân eden Kosova, son günlerde gerginlik yaşanan bölgelerden biri olarak dikkat çekerken, gerginliğin çatışmalara ve savaşa sebep olması ihtimali yanında, bu savaşın bir dünya savaşını da tetikleyecek olması potansiyeli bakımından ehemmiyet arzediyor. Hatırlanacağı üzere, Birinci Cihan Harbi de Balkanlarda ateşlenen silâhtan çıkan kurşunların saçtığı kıvılcımların etrafı tutuşturarak yangına dönüşmesi neticesi çıkmıştı.

Ukrayna’da olduğu gibi, Batı-Doğu mücadelesinin bir başka tezahürü de Kosovada görülüyor. Müslüman Arnavutlar ile Ortodoks Sırplar arasında yaşanan bu gerginlik, Türkiye kamuoyuna nasıl yansıyacağı belli. Tarihî ve dinî bağlar denilecek ve 92-95 yılları arasında yaşananların hatırası kullanılıp manipüle edilecek.

Kosova etnik yapısını, kahir ekseriyetle (yüzde 95) Arnavutlar oluşturmakta. 2011’de nüfus sayımına katılmayı reddeden ve daha çok ülkenin Kuzeyinde, Sırbistan sınırında yaşayan Sırpları hesaba katacak olursak, yüzde 85-90 olmalı. Ama kahir ekseriyet gerçeğini değiştirmiyor… En fazla olsa olsa, yüzde 15’tir Sırp nüfusu. Bu Kosova için bir asayiş tehdidi, huzursuzluk kaynağı değildir. Buna rağmen Sırplar, Kosova hükümetince sürekli baskı altındadır ve ABD-Batı bunu görmezden gelmektedir ve ziyadesiyle onlarca teşvik edilmektedir. Arnavutlar şişirilmiş ve şımartılmıştır. Batının kendi menfaati hesabına tam kıvamdadır. Bunun müşahhas delili, Avrupa’nın en büyük NATO üssü Kosova’dır. Hayır, yanlış okumadınız, Kosova’dadır değil, bütün bir Kosova NATO üssüdür. Dünün Nazi Hançerinin bir benzeri, hatta devamı Amerikan hançeri açıkça Sırplara kastetmektedir. Geçmişte Nazi Almanya’sının işbirlikçisi Hançer Birliği teşkil etme yanlışını, Müslümanların tekrar etmemesi, ve bugün NATO elinde kullanışlı bir hançer olmayı kesinlikle reddetmeliler.

Sosyal medyada Abdullah Kayacan beyin bir değerlendirmesi:

“Batı’nın, yani NATO’nun Kosova meselesini kaşımasının birinci sebebi İslâm Dünyası’nın Rusya’ya verdiği desteğin önünü kesmek… Ben kendi adıma şimdiden söylüyorum ki, orada Batı’nın çıkaracağı suni bir çatışma zerre umurumda değil ve tarafım Nato’nun şımarık çocuklarının tarafı hiç değil…

Şimdiden uyarmış olayım… Anglo Sakson Hegemonyasının kölesi yeni yetme Rus düşmanı Neo-Liberal Neo-Nazi kalıntılarından nefret ediyorum…”

10 Aralık’ta bir Sırp polisinin Kosova’da göazltına alınmasına tepki neticesi kurulan barikatlarla yolları kesen Sırp azınlığa karşı, Kosova yönetimi müdahale tehdidinde bulunurken, bu müdahalenin Sırbistan’la savaşa evrileceği aşikardı. Daha sonra yapılan görüşmeler ve AB’nin verdiği garanti neticesi gözaltına alınan polisin serbest bırakılması ile anlaşma sağlandı ve barikatlar kaldırılıyor; şimdilik sükûnet sağlanmış görünüyor. Batı Ukrayna’da olduğu gibi ikinci bir cephenin Kosova’da açılmasını şimdilik göze alamadı anlaşılan. Veya, Merkel’in Minsk anlaşmasıyla Ukrayna’ya zaman kazandırdıklarını itiraf etmesi gibi -Ukrayna barış içinde yaşıyordu ama Rusya saldırdı söylemini boşa çıkaran bir itiraf bu-, daha savaşın zamanı yaptıkları planlarda gelmiş değil.

One thought on “KOSOVA’DA SON DURUM

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: