MEHMETÇİK NATO İÇİN KOSOVA’DA

Haçlı Batı’nın şımarttığı işbirlikçi Arnavutlar, Sırplara karşı Haçlıların süngüsü vazifesi görürken, bu haksız duruma ve kendilerine yapılan haksız uygulamalara tepki gösteren Sırpların sokaklara taşarak Arnavutlara kalkan olan NATO askerlerini yaralaması … Read More

KOSOVA GERGİNLİĞİ SAVAŞA YOL AÇAR MI?

Prof. Dr. Hasan ÜNAL Kosova’da gerginlik eksik olmaz. Ortasından geçen İbar nehrinin ikiye böldüğü Mitrovitsa şehrinin kuzey yakasından başlayarak Sırbistan’a doğru uzanan topraklarda yaşayan ve çoğunluk oluşturan Sırp nüfusun Kosova … Read More

KOSOVA’DA SIRP-NATO ÇATIŞMASI

KOSOVA’DA YAŞANANLARIN 5 SORUDA DETAYLI ANALİZİ Avrupa Birliği ve NATO ülkeleri tarafından tanınan, Sırbistan’ın ise kendi toprağı saydığı Kosova’da Sırplarla Nato birlikleri (Kfor) arasındaki sert çatışmalar sonucunda 30’un üzerinde NATO … Read More

KOSOVA’DA GERGİNLİK

Ayhan SÖNMEZ Takdim: Gönüldaşımızın Kosova’da yaşanagelen gerginliğin son merhalesi üzerine yapmış olduğu değerlendirmeyi sunmadan önce, hadiselerin gelişimi ve önemine binaen kısa bir malûmat: Kosova, 2008’de Sırbistan’dan ayrılıp bağımsızlığını ilan etmiş, … Read More

TÜRKİYE, SIRBİSTAN, KOSOVA VE SOKULLU MEHMET PAŞA

Mehmet Kıvanç – Stevan Gajich “1990’ların acı hatıraları ve Yugoslavya’nın çöküş sancılarını yaşamaya devam eden Balkanlarda en ufak gerginliğin “Acaba savaş mı çıkacak?” endişelerini doğurması son derece doğal. Sırbistan – … Read More

KOSOVA’DA SON DURUM

Ayhan SÖNMEZ Haçlı Batı’nın el atmasıyla Sırbistan’dan ayrılarak bağımsızlığını ilân eden Kosova, son günlerde gerginlik yaşanan bölgelerden biri olarak dikkat çekerken, gerginliğin çatışmalara ve savaşa sebep olması ihtimali yanında, bu … Read More